Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 | Bag. 5 | Bag. 6 ]

	2. ORIENTALIS DAN KEBUDAYAAN ISLAM            (5/6)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Dalam hidup ini rasanya tak ada yang lebih baik merangsang
	kita dalam bekerja dan berusaha seperti dalam mencari nafkah
	dan harta. Demi harta sebagian besar orang berusaha dan
	berjuang, yang kadang sampai diluar kemampuannya. Dalam dunia
	kita sekarang ini, sekali lihat saja orang sudah dapat
	memperoleh kesan apa yang sedang bergolak dalam dunia ini -
	perjuangan dan kesulitan, perang dan damai, pemberontakan dan
	kekacauan - demi harta. Demi harta inilah kerajaan-kerajaan
	terbalik menjadi republik, untuk harta ini pertumpahan darah
	terjadi, nyawa manusia melayang. Juga anak-anak keturunan!
	Kesulitan yang bagaimanakah yang tidak akan kita pikul demi
	anak-anak buah hati kita! Kepahitan yang bagaimana pula yang
	takkan terasa manis kalau memang untuk kesenangan mereka,
	untuk menjamin kemakmuran hidup dan kemuliaan mereka! Segala
	kesulitan untuk mencapai kebahagiaan mereka itu jadi mudah.
	Bahkan, demi harta dan anak-anak keturunannya itu, ada orang
	yang menganggap segala yang mustahil itu tiada berarti. Ada
	yang sampai berlebih-lebihan sekali dalam hal ini sehingga
	untuk  itu  ia mengorbankan segala kesenangannya, bahkan
	hidupnya.
 
	Memang demikianlah, harta dan anak-anak keturunan itu memang
	hiasan (bentuk luar) kehidupan dunia. Tetapi disamping inti
	kehidupan yang sebenarnya bentuk luar itu bukan apa-apa. Orang
	yang mengorbankan inti demi hiasan lahir, sama dengan orang
	yang berpikir sempit dan bodoh saja: sama dengan perempuan
	yang tidak memandang penting kesehatannya sendiri asal dia
	tampak cantik untuk sementara waktu; sama dengan pemuda yang
	sudah lupa daratan, yang mau mengorbankan pikiran dan harga
	dirinya ditengah-tengah ejekan kawan-kawannya bila ia mengira
	bahwa  dirinya  adalah  pemimpin mereka sebab dia sudah
	menghambur-hamburkan harta untuk mereka itu; atau sama seperti
	mereka, orang-orang yang begitu bodoh, yang tertipu oleh
	kenyataan dibalik kebenaran, oleh hari ini dibalik hari esok.
	Mereka yang mengejar harta dan anak-anak keturunan sebagai
	hiasan kehidupan dunia dan melupakan yang lain, mereka ini
	tidak kurang pula bodohnya. Harta dan anak-anak keturunan
	suatu hiasan. Sedang inti kehidupan ialah segala pekerjaan dan
	perbuatan baik yang kekal. Dan untuk perbuatan-perbuatan baik
	inilah orang harus mencurahkan tenaga dan perjuangannya lebih
	dari pada untuk hiasan (bentuk luar) kehidupan dunia, harta
	dan anak-anak keturunannya.
 
	Kita sudah melihat betapa luhurnya tujuan yang digambarkan
	ayat Qur'an Suci ini. Kalau kita sudah mencurahkan segala
	tenaga dan darah kita demi hiasan kehidupan dunia ini, maka
	kita juga harus mencurahkan jiwa dan hati kita untuk inti
	daripada kehidupan itu, bentuk harus tunduk kepada inti. Oleh
	karena itu segala hidup kita, harta kita dan anak-anak
	keturunan kita harus ditujukan kepada tujuan ini, kepada inti
	daripada perbuatan-perbuatan baik yang kekal itu yang lebih
	besar pahalanya dalam pandangan Tuhan serta harapan yang lebih
	baik pula.

	Mengenai logika yang begitu sehat dan jelas ini bagaimana
	dalam pemikiran Muslimin dapat berubah menjadi bermacam-macam
	kepercayaan yang sama sekali tidak sesuai? Pada pembahasan
	yang pertama buku ini sepintas lalu ada juga kita singgung
	tatkala kita sebutkan tentang keadaan yang sudah berubah pada
	umat Islam itu.
 
	Karena adanya penaklukan-penaklukan yang pernah menguasai
	imperium Islam secara berturut-turut sejak berakhirnya zaman
	dinasti Abbasiah - seperti yang sudah kita singgung sepintas
	lalu dalam pengantar cetakan kedua - cara musyawarah yang
	berlaku pada permulaan sejarah Islam telah berubah menjadi
	kerajaan yang sewenang-wenang pada zaman dinasti Umayyah, lalu
	menjadi hak suci pada masa Abbasiah kedua.

	Baiklah sekarang kita ikuti keterangan  almarhum  Syaikh
	Muhammad  Abduh  dengan  agak  terperinci dalam Al-Islam
	wan-Nashrania sebagai berikut:
 
	"Islam pada mulanya agama yang dianut orang Arab. Kemudian
	setelah berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang tadinya
	bercorak Yunani ilmu itu pun lalu bercorak Arab pula. Kemudian
	ada seorang khalifah yang salah dalam menjalankan politik.
	Keluasan Islam digunakannya untuk apa yang dikiranya akan
	membawa keuntungan untuk kepentingannya - dikiranya bahwa
	tentara yang terdiri dari orang-orang Arab itu mungkin saja
	akan jadi pendukung seorang khalifah golongan Ali, sebab
	golongan ini dekat sekali pertaliannya dengan keluarga Nabi
	s.a.w. Oleh karena itu ia mau mempergunakan tentara dari luar,
	yang terdiri dari orang-orang Turki, Dailam dan lain-lain yang
	dikiranya pula bahwa dengan kekuasaannya itu mereka ini akan
	dapat diperhamba, dapat dipergunakan untuk kepentingannya.
	Suasana tidak akan membantu adanya pihak yang akan memberontak
	kepadanya atau menuntut  kedudukannya  sebagai  penguasa,
	meskipun keluasan hukum Islam akan membenarkan ia melakukan
	itu. Sejak itulah Islam jadi bercorak asing.
 
	"Ada seorang khalifah Banu Abbas - yang karena mengingat
	kepentingannya sendiri serta anak cucunya - ia ingin sebagian
	besar tentaranya itu diangkat dari orang-orang asing, demikian
	juga pembesar-pembesarnya. Suatu tindakan yang buruk sekali,
	baik terhadap bangsanya atau pun terhadap agama. Tetapi tidak
	lama kemudian pembesar-pembesar militer ini pun telah pula
	dapat mengalahkan para khalifah itu. Dengan kekuasaan yang ada
	itu mereka telah dapat bertindak sewenang-wenang. Sekarang
	kekuasaan negara berada ditangan  mereka,  dengan  tiada
	persiapan pikiran seperti yang diajarkan Islam dan dengan hati
	yang sudah diisi oleh pendidikan agama. Bahkan sebaliknya,
	mereka datang menerima Islam dalam keadaan biadab dan bodoh,
	dengan membawa segala macam kekejaman. Tubuh mereka mengenakan
	pakaian Islam, tapi ajarannya belum sampai menembusi hati
	mereka. Masih banyak diantara mereka itu yang membawa berhala
	untuk  disembah  dengan  diam-diam.  Kalau pun ada yang
	menjalankan salat bersama-sama, itu hanya untuk memperkuat
	kekuasaannya.
 
	"Kemudian datang lagi yang lain melanda Islam, seperti bangsa
	Tatar dan yang lain misalnya, malah persoalan agama juga
	dibawah kekuasaannya. Buat mereka musuh yang paling besar
	ialah ilmu pengetahuan. Orang pun sudah mengenal siapa mereka,
	sudah mengetahui sejarah mereka yang buruk itu. Mereka sangat
	memusuhi ilmu, juga memusuhi yang menjadi pelindung ilmu,
	yakni Islam. Segala yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan
	tidak pernah mendapat perhatian mereka, bantuan untuk itu pun
	dihentikan. Tidak sedikit dari kaki tangan mereka itu yang
	turut menyusup kedalam jiwa orang yang masih awam dalam
	agamanya. Mereka menempatkan diri ke tengah-tengah orang yang
	masih hijau dalam agama itu, sebagai orang yang taat dan
	pelindung agama. Mereka menganggap agama masih belum sempurna,
	perlu disempurnakan, atau sedang sakit, perlu diobati, atau
	juga sedang miring, perlu ditopang, sudah hampir roboh, jadi
	perlu dibangun kembali.
 
	"Dengan mengingat masa lampau mereka yang  masih  dalam
	kemegahan paganisma, adat-istiadat golongan-golongan Nasrani
	yang terdapat di sekitarnya, mereka pun hendak menerapkan
	semua itu ke dalam Islam - suatu hal yang diluar tanggungjawab
	Islam. Tetapi dalam meyakinkan orang-orang awam bahwa yang
	demikian ini demi kebesaran syiar agama, mereka berhasil.
	Rakyat jelata memang alat penguasa dan senjata kaum tiran.
	Mereka  telah  menciptakan  bermacam-macam  pesta  dan
	upacara-upacara keagamaan. Merekalah yang membuat peraturan
	kepada kita tentang adanya pemujaan kepada para wali, kepada
	ulama dan yang sebangsanya. Mereka telah memecah belah umat
	Islam, dan menjerumuskan orang kedalam kesesatan. Mereka juga
	yang menentukan, bahwa kita yang datang kemudian  harus
	mengikuti apa yang dikatakan oleh orang dahulu. Hal ini oleh
	mereka telah dijadikannya pula suatu akidah, yang membuat
	orang jadi berhenti berpikir, membuat pikiran jadi beku.
 
	"Lalu  kaki  tangan  mereka  menyebarkan  cerita-cerita,
	berita-berita dan bermacam-macam pandangan ke seluruh pelosok
	kawasan Islam - yang akan membuat orang awam jadi puas dan
	yakin - bahwa mereka tidak berhak mencampuri soal-soal umum.
	Segala yang berhubungan dengan soal-soal masyarakat dan negara
	adalah menjadi wewenang para penguasa.  Barangsiapa  mau
	mencampuri soal semacam ini di luar mereka, berarti ia
	memasuki persoalan yang bukan bidangnya. Apabila sampai timbul
	kerusakan-kerusakan dan suasana yang tidak menyenangkan, semua
	itu bukan karena perbuatan para penguasa, melainkan suatu
	kenyataan seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis sebagai
	ciri-ciri akhir zaman. Orang tidak perlu menghindarkan diri
	baik untuk masa sekarang mau pun untuk masa yang akan datang.
	Maka lebih aman apabila hal ini kita serahkan saja kepada
	Tuhan.  Kewajiban  seorang Muslim hanyalah mengurus diri
	sendiri.
 
	"Dalam hal ini mereka menemukan pula beberapa hadis yang
	secara harfiah membantu sekali maksud mereka. Demikian juga
	adanya hadis-hadis palsu dan lemah dapat memperkuat tujuan
	mereka menyebarkan pelbagai ilusi semacam itu. Barisan yang
	menyesatkan semacam itu sudah tersebar luas di kalangan
	Muslimin sendiri, dengan mendapat bantuan di mana-mana dari
	pembesar-pembesar yang memang berbahaya itu.  Kepercayaan
	tentang  takdir  mereka  pergunakan sebagai alat pemadam
	semangat, sebagai belenggu yang akan dipasang di tangan orang
	yang mau berusaha. Faktor yang paling kuat mendorong hati
	orang menerima dongengan-dongengan semacam ini ialah tingkat
	pengetahuan yang masih bersahaja, kesadaran beragama yang
	lemah dan mudah terbawa nafsu. Ketiga faktor ini bila bertemu
	berarti suatu kehancuran. Kebenaran sudah tertimbun oleh
	kepalsuan yang begitu tebal. Kepercayaan-kepercayaan yang
	bertentangan dengan ajaran pokok agama, dan mengaburkannya
	sekaligus - seperti kata orang - sudah sangat melekat ke dalam
	hati.
 
	"Politik demikian ini adalah politik tirani dan egoistis
	sifatnya. Politik inilah yang menyebarkan hal-hal yang bukan
	dan agama dimasukkan kedalam agama. Politik inilah yang telah
	merampas harapan dari si Muslim yang tadinya hendak menembusi
	lapisan langit; terpaku ia dalam hidup putus asa, hidup dengan
	makhluk-makhluk hewan yang membisu ... Sebagian besar yang
	kita saksikan sekarang, yang dinamakan Islam, sebenarnya bukan
	Islam. Hanya bentuknya saja yang masih dipelihara sebagai
	amalan-amalan Islam - sembahyang, puasa, naik haji, ditambah
	sedikit hafalan kata-kata-yang artinya sudah dibelokkan pula.
	Ajaran-ajaran bid'ah dan dongengan-dongengan yang dimasukkan
	kedalam agama dan dianggap sebagai agama, telah membuat orang
	jadi beku dalam berpikir, seperti sudah saya sebutkan tadi.
 
	Semoga Tuhan menjauhkan semua kita dari mereka dan dari
	kebohongan yang mereka buat-buat atas nama Tuhan dan agama
	itu! Segala cacat yang sekarang dialamatkan kepada kaum
	Muslimin sebenarnya bukan dari Islam, tetapi sesuatu yang lain
	yang mereka namakan Islam."7

	Keadaan yang digambarkan oleh Syaikh Muhammad Abduh ini memang
	merupakan beberapa pendirian yang bertentangan sekali, yang
	oleh mereka disiar-siarkan dan disebarkan begitu luas dengan
	mengatakan bahwa itu ajaran Islam, itu perintah Tuhan dan
	Rasul. Dan pelbagai macam pendirian inilah lahirnya mazhab
	jabariah, yang oleh mereka yang datang  kemudian  telah
	digambarkan begitu rupa, berlainan sekali dengan apa yang ada
	dalam Qur'an. Lukisan Qur'an mengenai hal ini sudah kita lihat
	di  atas. Sebaliknya yang datang kemudian, mereka hanya
	menyuruh orang duduk-duduk  dan  menyerah  saja.  dengan
	mengatakan bahwa lapangan hidup ini bukan harus dilakukan
	dengan usaha dan rencana, tetapi memang sudah tergantung
	kepada rejeki dan takdir juga, bukan kepada jasa pekerjaan
	seseorang. Ini adalah jabariah yang salah sama sekali, yang
	telah memberi peluang kepada beberapa orang di Barat untuk
	menuduh Islam dengan tidak pada  tempatnya.  Berdasarkan
	pendirian inilah timbul mazhab merendamkan arti materi dan
	tidak mau campur tangan dalam persoalan semacam ini. Ini
	adalah mazhab kaum Stoa8 di Yunani, juga pada suatu ketika
	pernah tersebar di kalangan  segolongan  kaum  Muslimin,
	kendatipun ini memang bertentangan dengan firman Tuhan:
 
	"Dan jangan kau lupakan nasibmu dalam kehidupan dunia ini."
	(Qur'an 28 - 77)
 
	Sungguhpun demikian aliran ini mempunyai literatur yang cukup
	luas pada masa Banu Abbas dan sesudahnya. Yang dikehendaki
	oleh Qur'an ialah jalan tengah. Ia tidak membenarkan orang
	hidup serba menahan diri, juga tidak membenarkan ibahiyah atau
	hidup serba boleh seperti diduga oleh Irving, bahwa cara hidup
	demikian  itu  telah menghanyutkan kaum Muslimin kedalam
	kemewahan dan melupakan perjuangannya, serta menjerumuskan
	umat Islam ke dalam keadaan mereka seperti sekarang ini.

	Penulis  Amerika  ini  mengatakan,  bahwa ajaran Kristen
	mengajarkan kesucian dan kasih sayang sebaliknya daripada
	lslam, seperti yang dituduhkannya. Bukan maksud saya akan
	membanding-bandingkan Islam dengan Kristen dalam hal ini,
	sebab keduanya memang sejalan, dan tidak berbeda. Biasanya
	membanding-bandingkan demikian itu hanya akan berakhir pada
	perdebatan dan pertentangan yang tidak akan menguntungkan
	Kristen ataupun Islam. Akan tetapi apa yang saya perhatikan -
	dan inilah yang ingin saya tekankan - ialah bahwa antara
	sejarah hidup Isa 'a.s. dengan ajaran Stoaisma dan hidup
	menahan diri secara berlebih-lebihan yang dihubungkan kepada
	ajaran Kristen, terdapat perbedaan yang jelas sekali. Almasih
	bukan seorang penganut ajaran stoa. Bahkan mujizatnya yang
	mula-mula dan utama, ialah ketika ia mengubah air tawar
	menjadi  minuman anggur dalam pesta perkawinan di Kana,
	Galilea, yang juga dia diundang, dan dia ingin jangan orang
	kekurangan minuman keras itu setelah habis dari persediaan.
	Juga dia tidak menolak undangan kaum Parisi9 yang mengadakan
	pesta makan yang mewah dan dia tidak keberatan orang mengecap
	kenikmatan yang diberikan Tuhan.
 
	Sedang sejarah hidup Muhammad dalam hal ini lebih menekankan
	pada  keseimbangan jalan tengah. Memang benar bahwa Isa
	menganjurkan orang-orang kaya bermurah hati kepada fakir
	miskin dan mencintai mereka. Tetapi sepanjang yang pernah
	dikenal umat manusia dalam hal ini, Qur'an lebih-lebih lagi
	menekankan. Pembaca tentu sudah melihat sendiri ketika kita
	bicara tentang zakat dan sedekah, sehingga tidak perlu lagi
	kiranya diulang. Dan cukup kalau terhadap Irving dan yang
	semacamnya itu kita jawab, bahwa Qur'an mengajarkan jalan
	tengah dalam segala hal.
 
	Tinggal lagi kata-kata terakhir yang diuraikan Irving itu,
	yaitu kata-kata yang oleh pihak Barat dimaksudkan untuk
	mencemarkan kita tapi sebenarnya itu merupakan kecemaran Barat
	sendiri, merupakan arang di kening dan  aib  di  wajah
	kebudayaannya sendiri. Irving berkata: "Adanya bulan sabit ini
	sampai sekarang di Eropa - yang pada suatu waktu pernah
	mencapai kekuatan yang luarbiasa - hanyalah karena perbuatan
	negara-negara Kristen yang besar-besar; atau lebih tepat lagi:
	karena persaingan mereka sendiri. Bertahannya bulan sabit itu
	barangkali untuk menjadi bukti yang baru, bahwa: "barangsiapa
	menggunakan pedang akan binasa oleh pedang."

	"Barangsiapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Ini
	sebuah ayat dalam Injil (Perjanjian Baru) yang oleh Irving
	dialamatkan kepada Islam, atas nama Kristen. Sungguh aneh!
	Barangkali Irving masih dapat dimaafkan mengingat apa yang
	dikatakannya itu sudah seabad yang lalu. Pada waktu itu
	penjajahan Barat, menurut istilah kita - atau penjajahan
	Kristen  menurut istilahnya - keserakahan dan penggunaan
	pedangnya belum separah seperti sekarang. Tetapi Marshal
	Allenby, yang dalam tahun 1918 menaklukkan Yerusalem atas nama
	Sekutu, ia berkata seperti kata-kata itu juga sambil berteriak
	di Kuil Sulaiman: "Sekarang Perang Salib sudah selesai!"
 
	Atau seperti dikatakan oleh Dr. Peterson Smith dalam sebuah
	bukunya tentang kehidupan Almasih, bahwa "Penaklukan Yerusalem
	itu adalah merupakan Perang Salib kedelapan yang dilancarkan
	pihak Kristen untuk mencapai maksudnya." Bisa jadi benar juga
	bahwa penaklukan itu berhasil bukan atas usaha pihak Kristen,
	tapi atas usaha orang-orang Yahudi yang telah mempergunakan
	mereka untuk menjadikan impian Israel dahulu kala suatu
	kenyataan, lalu menjadikan Tanah yang dijanjikan itu sebagai
	daerah nasional bangsa Yahudi.

	"Barangsiapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang."
	Kalau kata-kata Injil ini dapat diterapkan kepada sesuatu
	golongan maka golongan yang paling tepat menerimanya dewasa
	ini ialah Eropa yang menganut Kristen itulah. Islam tidak
	pernah mempergunakan pedang dan oleh karenanya tidak akan
	binasa oleh pedang. Sebaliknya Eropa yang menganut Kristen,
	pada zaman belakangan ini telah menggunakan pedang untuk
	mengejar kebebasan hidup yang berlebih-lebihan dan kemewahan
	yang oleh Irving dipalsukan alamatnya, kepada Islam dan
	Muslimin. Dewasa ini Eropa yang menganut Kristen itu telah
	mengambil alih peranan yang dulu dipegang oleh Mongolia dan
	Tatar, tatkala mereka yang secara lahir menggunakan baju Islam
	menaklukkan beberapa kerajaan tanpa membawa ajaran-ajaran
	Islam. Merekapun mengalami kehancuran  bersama-sama  kaum
	Muslimin. Inilah keruntuhan yang telah menimpa bangsa-bangsa
	Islam. Tetapi Eropa yang menganut Kristen dewasa ini tidak
	lebih baik dari bangsa-bangsa Tatar dan Mongolia itu. Begitu
	menaklukkan bangsa-bangsa Islam, segera pula mereka sendiri
	menganut Islam, melihat kebesaran dan kesederhanaan yang ada
	dalam ajaran Islam. Sebaliknya Eropa, ia menyerang bukan mau
	menyiarkan sesuatu kepercayaan atau kebudayaan, tapi mau
	menjajah, mau  menjadikan  agama  Kristen  sebagai  alat
	penjajahan.
 
	Oleh karena itu propaganda misi Kristen Eropa tidak pernah
	berhasil, sebab tujuannya memang sudah tidak ikhlas. Terutama
	di kalangan bangsa-bangsa beragama Islam propaganda ini tidak
	pernah berhasil dan tidak akan berhasil. Kebesaran  dan
	kesederhanaan Islam, demikian juga ajarannya yang memberi
	tempat kepada pikiran logis dan ilmu, tidak memberi harapan
	kepada propaganda agama apa pun untuk berhasil mempengaruhi
	pemeluk-pemeluk Islam
 
	"Barangsiapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Ini
	benar. Meskipun ini memang sesuai dengan keadaan Muslimin yang
	datang kemudian, yang berperang hendak menaklukkan beberapa
	kerajaan dan untuk menjajahnya, bukan untuk membela diri dan
	membela keyakinannya, tapi buat masa sekarang hal ini lebih
	sesuai lagi dengan Barat yang berperang dan menaklukkan untuk
	merendahkan dan menjajah bangsa-bangsa lain.

	Kaum Muslimin yang mula-mula pada zaman Nabi dan  para
	penggantinya dan yang datang sesudah itu, mereka berperang
	bukan untuk menaklukkan atau menjajah,  melainkan  untuk
	mempertahankan keyakinan mereka tatkala mereka diancam oleh
	Quraisy dan oleh orang-orang Arab, kemudian diancam pula oleh
	Rumawi dan oleh Persia. Dalam peperangan ini mereka tidak
	memaksa orang harus menganut Islam, karena memang tak ada
	paksaan dalam agama. Juga dengan peperangan itu mereka tidak
	bermaksud hendak menjajah bangsa lain. Beberapa kerajaan dan
	amirat oleh Nabi dibiarkan dalam kerajaan dan amiratnya
	masing-masing Tujuannya  hanyalah  supaya  ada  kebebasan
	mempropagandakan agama. Oleh karena akidah Islam memang begitu
	kuat dan jelas mempertahankan kebenaran yang diajarkannya,
	jelas sekali bahwa tidak ada keistimewaan orang Arab terhadap
	bangsa lain yang non-Arab, kecuali dengan takwa, dan bahwa
	kekuasaan tertinggi itu hanya ada pada Allah, maka cepat
	sekalilah ajaran ini tersebar ke segenap penjuru bumi, seperti
	halnya dengan setiap kebenaran yang sungguh-sungguh jujur akan
	cepat pula tersebar.
 
	Akan tetapi setelah kemudian ada pihak-pihak yang masuk Islam
	dan  mereka  ini  terjun  kedalam kancah peperangan dan
	menaklukkan dengan menggunakan pedang, mereka pun kemudian
	dihancurkan oleh pedang pula. Tetapi Islam tidak sekali-kali
	mempergunakan pedang dan tidak akan binasa oleh pedang. Islam
	tidak pernah mempergunakan pedang. Malah ia dapat memikat
	pikiran dan hati nurani manusia hanya dengan kekuatan yang ada
	di dalam Islam itu sendiri.
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1