Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 | Bag. 5 | Bag. 6 ]

	2. ORIENTALIS DAN KEBUDAYAAN ISLAM            (4/6)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Tetapi bukanlah disini tempatnya kita mengadakan pembahasan.
	Kalau pun kita menjumpai adanya teori evolusi, dan yang sudah
	menjadi salah satu pula undang-undang Tuhan dalam alam, namun
	pembicaraan dalam hal ini masih akan luas sekali. Tuhan
	menciptakan Adam dan Hawa lalu berkata kepada para malaikat
	supaya bersujud kepada Adam. Selain Iblis mereka pun bersujud,
	Iblis masih tetap menolak meskipun Tuhan telah mengajarkan
	semua nama-nama kepada Adam, seperti dalam firman Allah:
 
	"Hai Adam! Tinggallah engkau dengan isterimu di dalam surga!
	Dan makanlah mana yang kamu sukai, tetapi pohon ini jangan
	kamu dekati, sebab nanti kamu akan menjadi orang yang salah
	karenanya. Lalu datang setan membisikkan pikiran jahat kepada
	mereka, supaya aurat mereka yang tertutup dibuka. Dan setan
	pun berkata: 'Tuhan melarang mendekati pohon ini hanya supaya
	kamu berdua jangan menjadi malaikat atau menjadi orang-orang
	yang kekal.' Dan dia bersumpah kepada mereka: 'Sungguh aku ini
	penasehat kamu.' Lalu dengan tipu daya itu setan pun dapat
	menjatuhkan mereka berdua; setelah keduanya merasakan buah
	pohon itu, tampaklah bagi mereka berdua itu aurat mereka, lalu
	mereka pun menutupi diri dengan daun pohon surga. Oleh Tuhan
	kedua mereka dipanggilNya: 'Bukankah Aku telah melarang kamu
	berdua dari pohon itu dan sudah Kukatakan kepadamu bahwa setan
	itu musuh yang jelas sekali buat kamu.' Keduanya mengatakan:
	'Wahai Tuhan kami. Kami telah menganiaya diri kami sendiri.
	Kalau tidak karena pengampunan dan rahmat yang akan Engkau
	limpahkan kepada kami, niscaya kami akan menjadi orang yang
	rugi.' Tuhan berkata: 'Turunlah kamu. Kamu akan  saling
	bermusuhan. Kamu akan tinggal dan hidup di dunia sampai pada
	waktu tertentu!' Tuhan berkata: 'Di tempat itu kamu hidup, di
	sana kamu akan mati dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan
	kembali. Wahai anak Adam! Kepadamu Kami telah menurunkan
	pakaian penutup auratmu, dan pakaian perhiasan. Akan tetapi
	pakaian takwa itu lebih baik. Itulah tanda-tanda kebesaran
	Tuhan, supaya kamu ingat. Wahai anak Adam! Jangan sekali-kali
	kamu dapat ditipu oleh setan seperti yang dilakukannya dalam
	mengeluarkan ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan pakaian
	mereka berdua untuk saling memperlihatkan aurat; ia dan
	pengikut-pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu arah yang
	tak dapat kamu lihat mereka. Kami telah menjadikan setan itu
	pemuka-pemuka mereka yang tiada beriman." (Qur'an, 7: 19-27)
 
	Adam dan Hawa turun dari surga, sebahagian keturunannya satu
	sama lain akan saling bermusuhan. Mereka turun dengan kekuatan
	yang diberikan Tuhan untuk memperjuangkan hidup, dan demikian
	seterusnya generasi demi generasi.

	Gejala pertama kehidupan manusia di dunia ini ialah kekerasan
	dan fanatisma, seperti dalam firman Allah:
 
	"Ceritakanlah kepada mereka dengan sebenarnya kisah kedua
	putera Adam itu ketika keduanya mempersembahkan kurban. Dari
	yang seorang diterima, dari yang lain tidak. Yang seorang
	berkata: 'Akan kubunuh engkau.' Yang lain menjawab: 'Tuhan
	hanya menerimanya dari orang-orang yang bertakwa. Kalau engkau
	menggerakkan tangan hendak membunuhku,  aku  tidak  akan
	menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sungguh aku takut
	kepada Allah, Tuhan semesta alam. Akan kubiarkan engkau
	memikul dosaku dan dosamu sendiri, supaya engkau menjadi isi
	neraka. Dan itulah balasan  orang-orang  yang  melakukan
	kejahatan.'  Kemudian  kehendak  nafsunya  akan  membunuh
	saudaranya itu diturutinya, maka dibunuhnyalah ia. Dia sudah
	menjadi orang yang rugi. Kemudian Tuhan pun mengirim seekor
	burung gagak menggali tanah dengan memperlihatkan kepadanya
	bagaimana  caranya  ia menguburkan mayat saudaranya itu.
	Katanya: 'Aduhai! Kenapa aku tidak seperti burung gagak ini,
	aku menguburkan mayat saudaraku.' Itu sebabnya, ia menjadi
	orang menyesal sekali. Oleh karena itulah,  Kami  telah
	menetapkan kepada anak-anak Israil, bahwa barangsiapa membunuh
	seorang manusia bukan karena suatu pembunuhan atau karena
	melakukan keonaran di muka bumi ini, maka orang itu seolah
	membunuh semua manusia. Dan barangsiapa dapat memelihara hidup
	seorang manusia, maka seolah ia telah menghidupkan semua
	manusia. Rasul-rasul Kami kepada mereka pun sudah datang,
	sudah memberikan keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi
	sesudah itu masih banyak juga di kalangan mereka orang-orang
	yang melampaui batas melakukan kejahatan di muka bumi ini."
	(Qur'an, 5: 27 - 32)
 
	Pembunuhan seorang saudara atas saudaranya jelas sekali karena
	dendam, dengki, perangai yang kasar dan keras hati Tetapi
	saudaranya itu orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhan
	ketika dikatakan oleh saudaranya: aku akan membunuhmu - ia,
	tidak mau meminta pengampunan Tuhan, bahkan katanya: Akan
	kubiarkan engkau memikul dosaku dan dosamu sendiri supaya
	engkau menjadi isi neraka. Ini adalah suatu dominasi kodrat
	manusia serta logika hukum terhadap kebesaran jiwa dan maaf
	yang sungguh indah. Anak cucu Adam pun berkembang biak di bumi
	ini. Lalu Tuhan mengutus para nabi kepada mereka dengan
	memberikan berita gembira di samping peringatan. Tetapi mereka
	tetap bersikeras, masih dalam kesesatan. Kehidupan rohani
	mereka jadi beku, hati mereka kaku tertutup. Tuhan mengutus
	Nuh dengan mengajak golongannya sendiri, supaya hanya Tuhanlah
	Yang disembah sebab "aku kuatir kamu akan mendapat siksaan
	Tuhan." Ia pun didustakan oleh masyarakat itu dan hanya
	sedikit saja yang mau percaya. Sesudah itu berturut-turut
	datang pula nabi-nabi yang lain sesudah Nuh, datang pula
	ajaran-ajaran  yang  menyerukan  agar  jangan  orang
	mempersekutukan Tuhan. Akan tetapi sikap manusia itu lebih
	berkuasa, pikiran mereka tetap beku belum dapat memahami.
	Beberapa macam manifestasi alam ini dijadikannya Tuhan. Setiap
	ada seorang rasul yang diutus Tuhan, ada yang mendustakannya,
	ada pula yang membunuhnya. Akan tetapi kekakuan mereka itu
	berangsur kendor. Dengan datangnya ajaran-ajaran Tuhan secara
	berturut-turut itu sudah merupakan bibit yang baik juga
	meskipun lamban sekali tumbuhnya. Sungguhpun begitu namun ada
	juga meninggalkan bekas. Pernahkah ajaran kebenaran itu pada
	suatu waktu menjadi hilang! Kalau pun orang sudah terdorong
	oleh rasa congkak dan tinggi hati terhadap ajaran itu dan
	dalam beberapa hal mereka memperolok pembawanya, namun bila
	mereka  sudah  kembali  seorang  diri,  mereka  kembali
	bertanya-tanya tentang Kebenaran yang ada dalam ajaran itu.
	Hanya  saja  mereka  yang dapat memahami kebenaran yang
	terkandung didalamnya tidak banyak jumlahnya.
 
	Pada masa Firaun di Mesir para pendetanya percaya akan keesaan
	Tuhan.  Tetapi  mereka  mengajar orang sebaliknya dengan
	bermacam-macam Tuhan. Tidak lain mereka melakukan itu karena
	ingin  mempertahankan  kekuasaan terhadap orang lain dan
	mempertahankan kedudukan  mereka.  Malah  sengaja  mereka
	memerangi Musa dan Harun ketika keduanya datang kepada Firaun,
	mengajaknya menyembah Tuhan, dan dimintanya Anak-anak Israil
	itu dilepaskan pergi bersama mereka.

	Oleh Qur'an juga diceritakan berita tentang para nabi, yang
	silih berganti selama beberapa generasi di kalangan umat
	manusia. Tetapi umat itu tetap dalam kesesatan; hanya sedikit
	saja yang mendapat petunjuk Tuhan dalam mengenal kebenaran
	itu. Dalam kisah-kisah para nabi ada suatu gejala yang perlu
	sekali direnungkan. Untuk jelasnya, baik juga kalau kita
	kembali ke masa Musa dan Isa serta kepada tuntunan Muhammad
	'alaihissalam kemudian.
 
	Gejala ini ialah adanya pemisahan atau yang semacarn itu pada
	mulanya, antara rasio dan logikanya dengan iman kepercayaan
	yang didasarkan kepada mukjizat dan hal-hal yang tak masuk
	akal. Para nabi itu oleh Tuhan telah diperkuat dengan mujizat
	untuk masyarakatnya, supaya mereka percaya. Sungguh  pun
	demikian cuma sedikit mereka itu yang mau percaya. Logika dan
	cara berpikir mereka belum cukup untuk dapat memahami, bahwa
	Tuhan menciptakan segalanya, bahwa Ia Maha Kuasa. Setelah
	dengan ketentuan Tuhan Musa disuruh keluar meninggalkan Mesir,
	sebelum kerasulannya itu ia pergi dari sana dengan membawa
	perasaan takut. Ketika sampai pada sebuah mata air di Madyan,
	ia kawin dengan seorang wanita penduduk kota itu. Setelah
	Tuhan memberi ijin ia kembali, ... terdengar ada suara
	memanggilnya dari balik lembah sebelah kanan, pada tempat yang
	telah diberi berkah dari batang pohon itu:
 
	"Hai Musa! Aku ini Allah, Tuhan semesta alam. Lemparkanlah
	tongkatmu!, Setelah dilihatnya tongkat itu bergerak-gerak
	seperti ular, ia lari ke belakang tidak menoleh lagi. 'Hai
	Musa!  Kembalilah,  jangan  takut! Engkau sudah mendapat
	lindungan keamanan. Masukkanlah tanganmu kedalam saku bajumu,
	niscaya akan keluar dalam keadaan putih tanpa cacat dan
	dekapkan tanganmu ke badanmu jika engkau merasa takut.' Inilah
	dua  mujizat  dari  Tuhan  ditujukan  kepada Firaun dan
	pembesar-pembesarnya; sebab mereka itu  orang-orang  yang
	jahat." (Qur'an, 28: 30 - 32)
 
	Sungguhpun begitu tukang-tukang sihir Firaun itu tidak juga
	percaya kepada ajakan Musa. Ketika kemudian apa yang mereka
	kerjakan  itu disergap oleh tongkat Musa, ketika itulah
	tukang-tukang sihir itu menyerah sujud, lalu mereka berkata:
	Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Sungguhpun
	demikian orang-orang Israil masih juga dalam keadaan sesat,
	sampai-sampai mereka berkata kepada Musa: "Perlihatkan Allah
	itu terang-terang kepada kami." Setelah Musa wafat, kembali
	mereka menyembah anak sapi. Kemudian sesudah Musa, datang lagi
	nabi-nabi yang lain kepada mereka, diajaknya mereka menyembah
	Allah.  Tetapi  nabi-nabi  itu  malah  dibunuh  dengan
	sewenangwenang. Setelah kemudian mereka kembali  teringat
	kepada Tuhan, mereka menanti-nantikan kedatangan seorang nabi
	lagi yang akan dapat mengembalikan kerajaan mereka dengan
	memerintah dunia untuk selama-lamanya.
 
	Peristiwa ini berlangsung dalam sejarah belum begitu lama dari
	kita. Tidak lebih dari 25 abad yang lalu. Dalam pada itu jelas
	sekali  ini  membuktikan adanya dominasi perasaan diatas
	pengertian rohani. Sesudah lampau lima-enam abad kemudian
	datang pula Isa mengajak masyarakatnya itu menyembah Tuhan,
	diperkuat dengan Ruh Kudus dari Tuhan. Oleh karena Isa orang
	Yahudi, ketika begitu pertama kali berita tentang dia itu
	sampai kepada pihak Yahudi mereka menduga bahwa dia inilah
	nabi yang mereka nanti-nantikan (Messiah) untuk mengembalikan
	kerajaan yang hilang itu ke Tanah atau Negeri yang Dijanjikan.
	Mereka rindu sekali akan kerajaan semacam ini setelah begitu
	lama mereka berada dibawah kekuasaan dan kekejaman pihak
	Rumawi. Akan tetapi mereka masih menunggu, ingin mengetahui
	keadaan yang sebenarnya tentang diri Isa. Adakah ia bicara
	kepada mereka dengan bahasa rasio semata-mata? Tidak, malah
	jalan mujizat itulah yang ditempuhnya untuk meyakinkan mereka.
 
	Kalau pun sumber Kristen itu benar. bahwa ia telah mengubah
	air menjadi minuman anggur dalam suatu pesta perkawinan di
	Kana, Galilea, itulah yang mula-mula menarik perhatian orang.
	Sesudah itu lalu mujizat roti dan ikan, mujizat-mujizat
	menyembuhkan orang-orang sakit dan menghidupkan orang-orang
	mati. Itulah yang membuat dia tidak ragu-ragu lagi mengajar
	orang melalui jalan hati dan perasaan tanpa memberikan tempat
	yang terutama kepada rasio dan logika dalam ajaran-ajarannya
	itu. Tetapi bidang ini memang diberikan lebih luas daripada
	yang pernah diberikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Dalam
	ajaran-ajarannya itu dorongan perasaan kepada kasih-sayang,
	pengampunan dosa dan cinta-kasih bercampur-baur dengan ajaran
	rasionil yang tidak dilandasi oleh dalil logika tentang
	Kerajaan Tuhan. Apabila ada rasa syak yang menyusup ke dalam
	hati orang mengenai ajaran rasionil ini maka Tuhan segera
	memberikan mujizat baru yang akan membuat orang lebih dapat
	menerima dan percaya kepada Almasih. Dengan mujizat-mujizat
	yang telah dapat menyembuhkan penyakit kusta, orang buta dan
	menghidupkan  orang  mati,  sudah  begitu  jauh  membuat
	pengikut-pengikutnya  percaya, sehingga sebagian ada yang
	mengira dia adalah Tuhan yang menjelma di atas bumi untuk
	menebus dosa umat manusia. Ini bukti yang jelas sekali bahwa
	kemampuan rasio sampai pada waktu itu belum begitu matang,
	yang akan membuat orang dengan itu saja sudah dapat memahami
	hakekat tertinggi tentang arti Al-Khalik dan bahwa Dia Maha
	Esa, Tempat segalanya bergantung, tidak beranak dan tidak pula
	diperanakkan, dan tiada suatu apa pun yang menyerupaiNya.
 
	Pada zaman Musa dan Isa itu keadaan ilmu, filsafat dan
	perundang-undangan di Mesir zaman Firaun sudah pindah ke
	Yunani dan Rumawi, dan dengan segala pengaruhnya sudah dapat
	menguasai cara berpikir bangsa-bangsa itu terutama dalam
	bidang filsafat dan peradaban Yunani. Kesadaran berpikir logis
	sudah mulai menggugah orang bahwa hal-hal yang tak masuk akal
	dengan sendirinya secara logis tak dapat dijadikan pegangan.
	Karena pengaruh itu pula filsafat Yunani yang bertetangga
	dengan agama Kristen di Mesir, Palestina dan Syam telah dapat
	menimbulkan bermacam-macam mazhab Kristen - seperti sudah kita
	sebutkan dalam buku ini. Dalam undang-undang Tuhan sudah
	menentukan bahwa akal pikiran adalah mahkota hidup umat
	manusia, dengan syarat bahwa pikiran demikian itu jangan
	sampai kering tanpa perasaan dan jiwa. Bahkan hendaknya ia
	dapat menjadi pikiran yang berimbang, dapat mengimbangi akal,
	perasaan dan jiwa, sehingga dapat ia memahami rahasia-rahasia
	alam ini sejauh mungkin. Demikian juga Tuhan telah menentukan
	pula kedatangan seorang nabi yang akan membawa Islam ke dalam
	alam ini dengan mengajarkan kebenaran menurut hukum logika,
	dilandasi oleh perasaan dan jiwa, dan yang akan menjadi
	mujizat logika ini ialah Kitab Suci Qur'an yang  telah
	diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Dengan demikian Tuhan telah
	menyempurnakan agama ini dan memberikan nikmat secukupnya
	kepada umat manusia. Ia telah menjadi mahkota dan penutup
	semua ajaran Ilahi
 
	Tetapi semua itu terjadi baru setelah adanya perjuangan yang
	begitu berat terus-menerus, yang juga pernah dilakukan oleh
	para nabi dan para rasul, yang membawa umat manusia kedalam
	evolusi rohani sehingga akhirnya ajaran Islam dapat mencapai
	kemurnian tauhid serta keimanan kepada Tuhan Yang  Maha
	Tunggal.
 
	Untuk melengkapi akidah ini maka keimanan itu harus meliputi
	beberapa kewajiban seperti yang sudah kita sebutkan pada
	pembahasan pertama dalam penutup buku ini. Supaya orang yang
	beriman dapat mencapai puncak akidahnya maka  ia  harus
	sungguh-sungguh dapat memahami hukum Tuhan dalam alam ini
	dengan cara terus-menerus sampai pada waktu Tuhan menciptakan
	bumi dengan segala isinya ini. Dan inilah yang sudah dimulai
	oleh orang-orang Islam pada permulaan sejarahnya dan pada
	zaman berikutnya, hingga tiba masanya zaman itu beredar lagi.
 
	Alasan-alasan yang saya kemukakan ini dengan sendirinya sudah
	membantah apa yang ditafsirkan oleh orientalis-orientalis
	tentang jabariah Islam serta tafsiran mereka tentang takdir,
	nasib dan umur seperti yang terdapat dalam Qur'an. Dengan
	tidak usah diragukan lagi argumen ini sudah dapat memperkuat,
	bahwa Islam agama usaha, agama perjuangan dalam pelbagai
	lapangan hidup, rohani dan ilmu, agama dan dunia. Dalam hukum
	alam ini Tuhan sudah menentukan bahwa manusia  mendapat
	ganjaran sesuai dengan perbuatannya, dan bahwa Tuhan takkan
	merugikan siapa pun, tapi manusia itu  sendirilah  yang
	merugikan dirinya. Mereka merugikan diri sendiri bilamana
	mereka menduga bahwa mereka sudah mendapat kasih Tuhan hanya
	dengan berpeluk lutut dan menyerah begitu saja atas nama
	tawakal kepada Allah.

	Kendatipun argumen-argumen ini sudah cukup kuat sesuai dengan
	maksud  yang  saya kemukakan itu, namun saya tak dapat
	mengabaikan argumen terakhir yang saya pandang sangat tepat
	dan kuat sekali, yakni argumen yang dapat diambil dari firman
	Tuhan:
 
	"Harta dan anak-anak keturunan adalah hiasan kehidupan dunia,
	tetapi perbuatan baik yang kekal lebih baik pahalanya dalam
	pandangan Tuhan serta harapan yang lebih baik pula." (Qur'an,
	18: 46)
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1