Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 ]

BAGIAN KEDUA: MEKAH, KA'BAH DAN QURAISY 

Letak Mekah - 24; Ibrahim dan Ismail - 24; Kisah penyembelihan dan penebusan - 26; Zamzam - 29; Perkawinan Ismail dengan Jurhum - 29; Pembangunan Ka'bah - 32; Mekah di bawah Jurhum - 35; Qushayy dan anak-anaknya - 38; Mekah di tangan Qushayy - 38; Hasyim dan Abd'l-Muttalib - 39; Tugas-tugas duniawi dan agama di Mekah - 39; Berziarah ke Mekah - 42; Abdullah bin Abd'l-Muttalib - 43; Kisah penebusannya - 43; Kisah Abraha dan gajah - 45.

		
	Dalam lembah yang terkepung oleh bukit-bukit itulah terletak
	Mekah. Untuk mengetahui sejarah dibangunnya kota ini sungguh
	sukar sekali. Mungkin sekali ia bertolak ke masa ribuan tahun
	yang lalu. Yang pasti, lembah itu digunakan sebagai tempat
	perhentian kafilah sambil beristirahat, karena di tempat itu
	terdapat sumber mata air. Dengan demikian rornbongan kafilah
	itu membentangkan kemah-kemah mereka, baik yang datang dari
	jurusan Yaman menuju Palestina atau yang datang dari Palestina
	menuju Yaman. Mungkin sekali Ismail anak Ibrahim itu orang
	pertama yang menjadikannya sebagai tempat tinggal,  yang
	sebelum itu hanya dijadikan tempat kafilah lalu saja dan
	tempat perdagangan secara tukar-menukar antara yang datang
	dari arah selatan jazirah dengan yang bertolak dari arah
	utara.
	
	Kalau Ismail adalah orang pertama yang menjadikan Mekah
	sebagai tempat tinggal, maka sejarah tempat ini sebelum itu
	gelap sekali. Mungkin dapat juga dikatakan, bahwa daerah ini
	dipakai tempat ibadat juga sebelum Ismail datang dan menetap
	di tempat itu. Kisah kedatangannya ketempat itupun memaksa
	kita membawa kisah Ibrahim a.s. secara ringkas.
	
	Ibrahim dilahirkan di Irak (Chaldea) dari ayah seorang tukang
	kayu pembuat patung. Patung-patung itu kemudian dijual kepada
	masyarakatnya sendiri, lalu disembah. Sesudah ia remaja betapa
	ia melihat patung-patung yang dibuat oleh ayahnya itu kemudian
	disembah oleh masyarakat dan betapa pula mereka memberikan
	rasa hormat dan kudus kepada sekeping kayu yang pernah
	dikerjakan ayahnya itu. Rasa syak mulai timbul dalam hatinya.
	Kepada ayahnya ia pernah bertanya, bagaimana hasil kerajinan
	tangannya itu sampai disembah orang?
	
	Kemudian Ibrahim menceritakan hal itu kepada orang lain.
	Ayahnyapun sangat memperhatikan tingkah-laku anaknya itu;
	karena ia kuatir hal ini akan rnenghancurkan perdagangannya.
	Ibrahim sendiri orang yang percaya kepada akal pikirannya. Ia
	ingin  membuktikan  kebenaran  pendapatnya  itu  dengan
	alasan-alasan yang dapat diterima. Ia mengambil kesempatan
	ketika orang sedang lengah. Ia pergi menghampiri sang dewa,
	dan berhala itu dihancurkan, kecuali berhala yang paling
	besar. Setelah diketahui orang, mereka berkata kepadanya:
	
	"Engkaukah yang melakukan itu terhadap dewa-dewa kami, hai
	Ibrahim?" Dia menjawab: "Tidak. Itu dilakukan oleh yang paling
	besar diantara mereka. Tanyakanlah kepada mereka, kalau memang
	mereka bisa bicara." (Qur'an, 21: 62-63)
	
	Ibrahim melakukan itu sesudah ia memikirkan betapa sesatnya
	mereka menyembah berhala, sebaliknya siapa yang seharusnya
	mereka sembah.
	
	"Bila malam sudah gelap, dilihatnya sebuah bintang.  Ia
	berkata: Inilah Tuhanku. Tetapi bilamana bintang itu kemudian
	terbenam, iapun berkata: 'Aku tidak menyukai segala yang
	terbenam.' Dan setelah dilihatnya bulan terbit, iapun berkata:
	'Inilah Tuhanku.' Tetapi bilamana bulan itu kemudian terbenam,
	iapun berkata: 'Kalau Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku,
	pastilah aku akan jadi sesat.' Dan setelah dilihatnya matahari
	terbit, iapun berkata: 'Ini Tuhanku. Ini yang lebih besar.'
	Tetapi bilamana matahari itu juga kemudian terbenam, iapun
	berkata: 'Oh kaumku. Aku lepas tangan terhadap apa yang kamu
	persekutukan itu. Aku mengarahkan wajahku hanya kepada yang
	telah menciptakan semesta langit dan bumi ini. Aku tidak
	termasuk mereka yang mempersekutukan Tuhan." (Qur'an 6: 76-79)
	
	Ibrahim tidak berhasil mengajak masyarakatnya itu. Malah
	sebagai balasan ia dicampakkan ke dalam api. Tetapi Tuhan
	masih menyelamatkannya. Ia lari ke Palestina bersama isterinya
	Sarah. Dari Palestina mereka meneruskan perjalanan ke Mesir.
	Pada waktu itu Mesir di bawah kekuasaan raja-raja Amalekit
	(Hyksos).
	
	Sarah adalah seorang wanita cantik. Pada waktu itu raja-raja
	Hyksos  biasa  mengambil  wanita-wanita  bersuami  yang
	cantik-cantik. Ibrahim memperlihatkan, seolah Sarah adalah
	saudaranya. Ia takut dibunuh dan Sarah akan diperisterikan
	raja. Dan raja memang bermaksud akan memperisterikannya.
	Tetapi dalam tidurnya ia bermimpi bahwa Sarah bersuami.
	Kemudian dikembalikan kepada Ibrahim sambil dimarahi. Ia
	diberi beberapa hadiah di antaranya seorang gadis belian
	bernama Hajar- Olelm karena Sarah sesudah bertahun-tahun
	dengan Ibrahim belum juga beroleh keturunan, maka oleh Sarah
	disuruhnya ia bergaul dengan Hajar, yang tidak lama kemudian
	telah beroleh anak, yaitu Ismail. Sesudah Ismail  besar
	kemudian Sarahpun beroleh keturunan, yaitu Ishaq.
	
	Beberapa ahli berselisih pendapat tentang penyembelihan Ismail
	serta kurban yang telah dipersembahkan oleh Ibrahim. Adakah
	sebelum kelahiran Ishaq atau sesudahnya? Adakah itu terjadi di
	Palestina atau di Hijaz? Ahli-ahli sejarah Yahudi berpendapat,
	bahwa yang disembelih itu adalah Ishaq, bukan Ismail. Disini
	kita bukan akan menguji adanya perselisihan pendapat itu.
	Dalam  Qishash'l-Anbia'  Syaikh  Abd'l  Wahhab  an-Najjar
	berpendapat, bahwa yang disembelih  itu  adalah  Ismail.
	Argumentasi ini diambilnya dari Taurat sendiri bahwa yang
	disembelih itu dilukiskan sebagai anak Ibrahim satu-satunya.
	Pada waktu itu Ismail adalah anak satu-satunya sebelum Ishaq
	dilahirkan. Setelah Sarah melahirkan, maka anak Ibrahim tidak
	lagi tunggal, melainkan sudah ada Ismail dan Ishaq. Dengan
	mengambil cerita itu seharusnya kisah penyembelihan  dan
	penebusan itu terjadi di Palestina. Hal ini memang bisa
	terjadi demikian kalau yang dimaksudkan itu terjadi terhadap
	diri Ishaq. Selama itu Ishaq dengan ibunya hanya tinggal di
	Palestina, tidak pernah pergi ke Hijaz. Akan tetapi cerita
	yang mengatakan bahwa penyembelihan dan penebusan itu terjadi
	diatas bukit Mina, maka ini tentu berlaku terhadap diri
	Ismail. Oleh karena di dalam Qur'an tidak disebutkan nama
	person korban itu, maka ahli-ahli sejarah kaum Muslimin
	berlain-lainan pendapat.
	
	Tentang pengorbanan dan penebusan itu kisahnya ialah bahwa
	Ibrahim bermimpi, bahwasanya Tuhan memerintahkan kepadanya
	supaya  anaknya itu dipersembahkan sebagai kurban dengan
	menyembelihnya. Pada suatu pagi berangkatlah  ia  dengan
	anaknya. "Bila ia sudah mencapai usia cukup untuk berusaha, ia
	(Ibrahim) berkata: 'O anakku, dalam tidur aku bermimpi, bahwa
	aku menyembelihmu. Lihatlah, bagaimanakah pendapatmu?' Ia
	menjawab: 'Wahai ayahku. Lakukanlah apa yang diperintahkan
	kepadamu. Jika dikehendaki Tuhan, akan kaudapati aku dalam
	kesabaran.'  Setelah  keduanya  menyerahkan  diri  dan
	dibaringkannya ke sebelah keningnya, ia Kami panggil: 'Hai
	Ibrahim. Engkau telah melaksanakan mimpi itu.' Dengan begitu,
	Kami memberikan balasan kepada mereka yang berbuat kebaikan.
	Ini adalah suatu ujian yang nyata. Dan kami menebusnya dengan
	sebuah kurban besar." (Qur'an, 37: 103-107)
	
	Beberapa cerita melukiskan kisah ini dalam bentuk puisi yang
	indah sekali, sehingga disini perlu kita kemukakan, sekalipun
	tidak membawa kisah tentang Mekah. Kisahnya, setelah Ibrahim
	bermimpi dalam tidurnya bahwa ia harus menyembelih anaknya dan
	memastikan bahwa itu adalah perintah Tuhan, ia berkata kepada
	anaknya itu: 'Anakku, bawalah tali dan parang itu, mari kita
	pergi ke bukit mencari kayu untuk keluarga kita.' Anak itupun
	menurut perintah ayahnya. Ketika itu datang setan dalam bentuk
	seorang laki-laki, mendatangi ibu anak itu seraya berkata:
	'Tahukah engkau ke mana Ibrahim membawa anakmu?' 'Ia pergi
	mencari kayu dari lereng bukit itu,' jawab ibunya. 'Tidak,'
	kata setan lagi, 'ia pergi akan menyembelihnya.' Ibu itu
	menjawab lagi: 'Tidak. Ia lebih sayang kepada anaknya.' 'Ia
	mendakwakan bahwa Tuhan yang memerintahkan itu.'
	
	'Kalau itu memang perintah Tuhan  biarkan  dia  menaati
	perintahNya,' jawab ibu itu. Setan itu lalu pergi dengan
	perasaan kecewa. Ia segera menyusul anak yang sedang mengikuti
	ayahnya itu. Kepada anak itupun ia berkata seperti terhadap
	ibunya tadi. Tapi jawabannyapun sama dengan jawaban ibunya
	juga. Kemudian setan mendatangi Ibrahim dan mengatakan, bahwa
	mimpinya itu hanya tipu-muslihat setan supaya ia menyembelih
	anaknya dan akhirnya akan menyesal. Tetapi oleh Ibrahim ia
	ditinggalkan dan dilaknatnya. Dengan rasa jengkel Iblis itu
	mundur teratur, karena maksudnya tidak berhasil, baik dari
	Ibrahim, dari isterinya atau dari anaknya.
	
	Kemudian itu Ibrahim menyatakan kepada  anaknya  tentang
	mimpinya itu dan minta pendapatnya. 'Ayah, lakukanlah apa yang
	diperintahkan.' Lalu katanya lagi dalam ballada itu: 'Ayah,
	kalau ayah akan menyembelihku, kuatkanlah ikatan itu supaya
	darahku nanti tidak kena ayah dan akan mengurangi pahalaku.
	Aku tidak menjamin bahwa aku takkan gelisah bila dilaksanakan.
	Tajamkanlah parang itu supaya dapat sekaligus memotongku. Bila
	ayah sudah merebahkan aku untuk disembelih, telungkupkan aku
	dan jangan dimiringkan. Aku kuatir bila ayah kelak melihat
	wajahku ayah akan jadi lemah, sehingga akan menghalangi maksud
	ayah melaksanakan perintah Tuhan itu. Kalau ayah berpendapat
	akan membawa bajuku ini kepada ibu kalau-kalau menjadi hiburan
	baginya, lakukanlah, ayah.'
	
	'Anakku,' kata Ibrahim, 'ini adalah bantuan besar dalam
	melaksanakan perintah Allah.'
	
	Kemudian ia siap melaksanakan. Diikatnya kuat-kuat tangan anak
	itu lalu dibaringkan keningnya untuk disembelih.  Tetapi
	kemudian ia dipanggil: 'Hai Ibrahim! Engkau telah melaksanakan
	mimpi itu.' Anak itu kemudian ditebusnya dengan seekor domba
	besar  yang  terdapat tidak jauh dari tempat itu. Lalu
	disembelihnya dan dibakarnya.
	
	Demikianlah kisah penyembelihan dan penebusan itu. Ini adalah
	kisah penyerahan secara keseluruhan kepada kehendak Allah.
	
	Ishaq telah menjadi besar disamping Ismail. Kasih-sayang ayah
	sama terhadap keduanya. Akan tetapi Sarah menjadi gusar
	melihat anaknya itu dipersamakan dengan anak Hajar dayangnya
	itu. Ia bersumpah tidak akan tinggal bersama-sama dengan Hajar
	dan anaknya tatkala dilihatnya Ismail memukul adiknya itu.
	Ibrahim merasa bahwa hidupnya takkan bahagia kalau kedua
	wanita itu tinggal dalam satu tempat. Oleh karena itu pergilah
	ia dengan Hajar dan anak itu menuju ke arah selatan. Mereka
	sampai ke suatu lembah, letak Mekah yang sekarang. Seperti
	kita sebutkan di atas, lembah ini adalah tempat para kafilah
	membentangkan kemahnya pada waktu mereka berpapasan dengan
	kafilah dari Syam ke Yaman, atau dari Yaman ke Syam. Tetapi
	pada waktu itu adalah saat yang paling sepi sepanjang tahun.
	Ismail  dan  ibunya  oleh  Ibrahim  ditinggalkan  dan
	ditinggalkannya pula segala keperluannya. Hajar membuat sebuah
	gubuk tempat ia berteduh dengan anaknya. Dan Ibrahimpun
	kembali ke tempat semula.
	
	Sesudah kehabisan air dan perbekalan, Hajar melihat ke kanan
	kiri. Ia tidak melihat sesuatu. Ia terus berlari dan turun ke
	lembah mencari air. Dalam berlari-lari itu - menurut cerita
	orang - antara Shafa dan Marwa, sampai lengkap tujuh kali, ia
	kembali kepada anaknya dengan membawa perasaan putus asa.
	Tetapi ketika itu dilihatnya anaknya sedang mengorek-ngorek
	tanah dengan kaki, yang kemudian dari dalam tanah itu keluar
	air. Dia dan Ismail dapat melepaskan dahaga. Disumbatnya mata
	air itu supaya jangan mengalir terus dan menyerap ke dalam
	pasir.
	
	Anak yang bersama ibunya itu membantu orang-orang Arab yang
	sedang dalam perjalanan, dan merekapun mendapat imbalan yang
	akan cukup menjamin hidup mereka sampai pada musim kafilah
	yang akan datang.
	
	Mata air yang memancar dari sumur Zamzam itu menarik hati
	beberapa kabilah akan tinggal di dekat tempat itu. Beberapa
	keterangan  mengatakan, bahwa kabilah Jurhum adalah yang
	pertama sekali tinggal di tempat itu, sebelum datang Hajar dan
	anaknya. Sementara yang lain berpendapat, bahwa mereka tinggal
	di tempat itu setelah adanya sumber sumur Zamzam, sehingga
	memungkinkan mereka hidup di lembah gersang itu.
	
	Ismail sudah semakin besar, dan kemudian ia kawin dengan gadis
	kabilah Jurhum. Ia dengan isterinya tinggal bersama-sama
	keluarga Jurhum yang lain. Di tempat itu rumah suci sudah
	dibangun, yang kemudian berdiri pula Mekah sekitar tempat itu.
	
	Juga disebutkan bahwa pada suatu hari Ibrahim minta ijin
	kepada Sarah akan mengunjungi Ismail dan ibunya. Permintaan
	ini disetujui dan ia pergi. Setelah ia mencari dan menemui
	rumah Ismail ia bertanya kepada isterinya: "Mana suamimu?"
	
	"Ia sedang berburu untuk hidup kami," jawabnya.
	
	Kemudian ditanya lagi, dapatkah ia menjamu makanan atau
	minuman, dijawab bahwa dia tidak mempunyai apa-apa untuk
	dihidangkan.
	
	Ibrahim pergi, setelah mengatakan: "Kalau suamimu datang
	sampaikan salamku dan katakan kepadanya:  "Ganti  ambang
	pintumu."
	
	Setelah pesan ayahnya itu kemudian disampaikan kepada Ismail,
	ia segera menceraikan isterinya, dan kemudian kawin lagi
	dengan wanita Jurhum lainnya, puteri Mudzadz bin 'Amr. Wanita
	ini telah menyambut Ibrahim dengan baik setelah beberapa waktu
	kemudian ia pernah datang. "Sekarang ambang pintu rumahmu
	sudah kuat," (kata Ibrahim).
	
	Dari perkawinan ini Ismail mempunyai duabelas orang anak, dan
	mereka inilah yang menjadi cikal-bakal Arab al-Musta'-riba,
	yakni orang-orang Arab yang bertemu dari pihak ibu pada Jurhum
	dengan Arab al-'Ariba keturunan Ya'rub ibn Qahtan. Sedang ayah
	mereka, Ismail anak Ibrahim, dari pihak ibunya erat sekali
	bertalian dengan Mesir, dan dari pihak bapa dengan Irak
	(Mesopotamia) dan Palestina, atau  kemana  saja  Ibrahim
	menginjakkan kaki.
	                 			 Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1