Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 ]

	BAGIAN KEDUAPULUH SATU: KHAIBAR DAN UTUSAN KEPADA RAJA-RAJA
	Muhammad Husain Haekal                  (4/4)
 
	Ada pun Kisra Maharaja Persia, begitu surat Muhammad yang
	mengajaknya menganut Islam itu dibacakan, baginda murka sekali
	dan surat itu disobeknya. Sepucuk surat segera dikirimnya
	kepada Bazan, penguasanya di Yaman dengan perintah supaya
	kepala itu laki-laki yang di Hijaz segera dibawa kepadanya.
	Barangkali menurut perkiraannya ini akan meringankan pengaruh
	kekalahannya berhadapan dengan Heraklius.
 
	Setelah kata-kata Kisra serta perbuatannya merobek-robek surat
	itu disampaikan kepada Nabi, ia berkata:
 
	"Allah telah merobek-robek kerajaannya."
 
	Ternyata Bazan ini telah pula mengirimkan utusan dengan
	sepucuk surat kepada Muhammad dan dalam pada itu Kisra pun
	telah pula digantikan oleh puteranya Syiruya (Kavadh II).
	Peristiwa ini telah diketahui oleh Nabi sehingga sekaligus ia
	dapat memberitahukan kejadian ini kepada utusan-utusan Bazan
	itu. Kepada mereka dimintanya pula supaya mereka ini menjadi
	utusan-utusannya kepada Bazan dengan mengajaknya menganut
	Islam. Sebenarnya penduduk Yaman sudah mengetahui bencana yang
	telah menimpa Persia itu dan sudah merasa pula akan hancurnya
	kerajaan itu. Juga berita-berita kemenangan Muhammad atas
	Quraisy dan hancurnya kekuasaan Yahudi sudah pula sampai
	kepada mereka.
 
	Setelah utusan-utusan Bazan itu kembali dan pesan  Nabi
	disampaikan kepada penguasa itu, dengan senang hati ia menjadi
	orang Islam dan tetap sebagai penguasa Muhammad di Yaman.
	Kiranya  apakah yang akan diminta oleh Muhammad kepada
	penguasanya itu mengingat Mekah yang masih dalam sengketa
	dengan dia? Sebenarnya, setelah bayangan Persia menghilang, ia
	telah mendapat keuntungan dengan berlindung kepada suatu
	kekuatan yang baru tumbuh di negeri Arab itu, dengan tidak
	meminta risiko apa-apa dan bisa jadi Bazan sendiri ketika itu
	tidak sampai memperhitungkan, bahwa penggabungannya kepada
	Muhammad sudah merupakan suatu perbentengan yang kuat sekali
	di pihak Islam bagian selatan jazirah itu, seperti yang
	terbukti dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dua tahun
	kemudian.

	Tetapi jawaban Muqauqis, seorang pembesar Kopti di Mesir,
	tidak sama dengan jawaban Kisra, bahkan lebih indah lagi
	daripada jawaban Heraklius. Kepada Mulmammad ia memberitahukan
	bahwa ia memang percaya, bahwa seorang nabi akan datang,
	tetapi kedatangannya itu di Syam. Ia menyambut utusan itu
	dengan segala penghormatan sebagaimana mestinya. Kemudian ia
	mengirim  hadiah di tangan utusan itu berupa dua orang
	dayang-dayang, seekor bagal putih, seekor himar, sejumlah
	harta dan bermacam-macam produksi Mesir lainnya. Maria dari
	dua dayang-dayang itu diterima buat Nabi sendiri dan yang
	kemudian telah melahirkan Ibrahim, dan Sirin dihadiahkannya
	kepada Hassan b. Thabit. Ada pun bagal itu oleh Nahi diberi
	nama  "Duldul"  dan  warna putihnya memang unik sekali
	dibandingkan dengan bagal-bagal yang ada di negeri-negeri
	Arab, sedang keledainya diberi nama "Ufair" atau "Ya'fur."
	Hadiah itu oleh Muhammad diterima baik, dan disebutkan, bahwa
	Muqauqis tidak sampai menganut Islam, sebab dia takut kerajaan
	Mesir akan direnggut oleh Rumawi. Kalau tidak karena itu tentu
	ia akan sudah beriman dan termasuk orang yang telah mendapat
	hidayah pula.

	Setelah kita ketahui adanya hubungan yang begitu baik antara
	Najasyi di Abisinia dengan kaum Muslimin, sudah wajar sekali
	bila balasannya juga akan sangat baik, sehingga ada beberapa
	sumber menyebutkan bahwa ia telah masuk Islam, meskipun ada
	juga  segolongan  Orientalis  yang  masih  menyangsikan
	keislamannya itu. Akan tetapi disamping surat yang berisi
	ajakan kepada Islam disertai pula sepucuk surat lain dengan
	permintaan supaya umat Muslimin yang ada di Abisinia sudah
	dapat dikembalikan ke Medinah. Dalam hal ini Najasyi telah
	menyiapkan dua buah kapal yang akan mengangkut mereka itu
	dengan dipimpin oleh Ja'far b. Abi Talib. Dalam rombongan ini
	ikut pula Umm Habiba (Ramla) bt. Abi Sufyan setelah suaminya
	meninggal, yaitu Abdullah ibn Jahsy yang datang ke Abisinia
	sebagai Muslim kemudian menjadi Nasrani dan tetap menganut
	agama Nasrani itu sampai matinya.

	Sekembalinya dari Abisinia Umm Habiba ini kemudian menjadi
	salah seorang isteri Nabi dan Umm'l-Mukminin. Beberapa ahli
	sejarah mengatakan bahwa Nabi mengawini Umm Habiba ini dengan
	maksud hendak mengadakan pertalian nasab dengan Abu Sufyan
	sebagai penegasan lebih kuat  lagi  terhadap  perjanjian
	Hudaibiya. Yang lain berpendapat bahwa perkawinan Umm Habiba
	dengan Muhammad dengan Abu Sufyan yang masih tetap dalam
	paganisma - hanya akan menimbulkan kekesalan dan kesedihan
	saja dalam hatinya.
 
	Sebaliknya amir-amir (penguasa-penguasa) Arab, baik mereka
	yang dari Yaman atau dari Omman telah membalas surat Nabi itu
	dengan kasar sekali, sedang amir Bahrain membalasnya dengan
	baik dan dia pun masuk Islam. Sebaliknya amir Yamama, ia
	memperlihatkan kesediaannya akan masuk Islam asal dia diangkat
	jadi gubernur. Karena ambisinya itu oleh Nabi ia dikutuk.
	Penulis-penulis sejarah menyebutkan, bahwa tidak berselang
	setahun kemudian orang itu pun meninggal.
 
	Pembaca akan memperhatikan sekali sikap lemah-lembut dan
	pandangan yang begitu baik yang terkandung dalam jawaban
	sebagian besar raja-raja dan penguasa-penguasa itu. Tiada
	seorang pun dari utusan-utusan Muhammad itu yang dibunuh atau
	dipenjarakan. Bahkan mereka semua kembali dengan membawa
	balasan pesan yang sebahagian besar lemah-lembut, sekalipun
	dua balasan diantaranya ada yang kasar sifatnya. Bagaimana
	sebenarnya raja-raja itu menerima ajakan agama baru ini tanpa
	bertindak  menghasut pembawa ajakan itu, juga tanpa mau
	menindasnya beramai-ramai? Soalnya ialah karena dunia pada
	waktu itu sama seperti dunia kita sekarang, pengaruh materi
	telah menguasai kehidupan rohani; yang menjadi tujuan hidup
	ialah kemewahan. Bangsa-bangsa saling berperang karena hendak
	mencari kemenangan, ingin memenuhi dan memuaskan ambisi dan
	nafsu raja-raja dan penguasa-penguasa itu ingin hidup lebih
	mewah lagi. Dalam dunia semacam ini segala pengertian akidah
	atau keyakinan akan jatuh ke bawah kaki upacara-upacara yang
	demonstratif sifatnya, sedang apa yang dilaksanakan itu tanpa
	disertai hati yang penuh iman. Yang dijadikan perhatian
	hanyalah supaya hal itu berada di tangan pemegang kekuasaan
	yang  dapat  memberi makan, pakaian dan menjamin adanya
	kesejahteraan dan kemakmuran hidup dengan segala kekayaan
	harta  benda.  Upacara-upacara itu dipertahankan hanyalah
	sekedar hendak memenuhi kepentingan  materi  itu.  Kalau
	kepentingan itu sudah tak ada lagi, semangat mereka pun jadi
	hancur dan nafsu mengadakan perlawanan juga jadi lemah sekali.
 
	Orang mendengar ada ajakan baru sekitar suatu ajaran tentang
	iman - yang mudah dan kuat, yang membuat semua manusia sama di
	hadapan Tuhan Yang Maha Tunggal, Tempat orang menyembah dan
	meminta pertolongan. Yang menentukan apa yang berguna dan apa
	yang tidak untuk dirinya itu. Dengan cahaya yang memancar dari
	kehendak Tuhan, ia akan menganggap kecil segala ancaman
	raja-raja di muka bumi ini semua. Orang yang hanya takut
	kepada  kemurkaan Tuhan ia akan dapat menggetarkan hati
	raja-raja yang sedang hanyut dalam kemenangan hidup itu. Hanya
	orang yang bertaubatlah, orang yang benar-benar beriman dan
	berbuat kebaikan sajalah dapat mengharapkan pengampunan Tuhan.
 
	Oleh karena itu, tatkala orang mendengar tentang adanya ajakan
	baru itu, dan melihat pembawanya begitu tabah menghadapi
	segala macam penindasan, menghadapi kekejaman, penyiksaan dan
	segala kekuatan hidup materi, dengan kekuatannya yang terus
	berkembang, padahal dia adalah yatim piatu, miskin dan tidak
	punya apa-apa, suatu hal yang tak pernah terbayangkan, baik
	oleh negerinya sendiri atau pun oleh negeri-negeri Arab
	lainnya - ketika itulah orang menjulurkan leher, ia memasang
	telinga baik-baik, jiwanya merasa haus, hatinya ingin terbang
	melihat sumber mata-air itu; hanya saja masih ada rasa takut,
	rasa sangsi yang mengalanginya dari kenyataan yang ada itu.
	Itu sebabnya maka ada diantara raja-raja itu yang memberikan
	balasan dengan sangat lemah-lembut, dan dengan demikian iman
	dan keyakinan kaum Muslimin pun makin kuat pula.
 
	Muhammad sudah kembali dari Khaibar. Ja'far bersama-sama kaum
	Muslimin sudah kembali dari Abisinia, dan  utusan-utusan
	Muhammad  juga  sudah  pula  kembali dari tempat mereka
	masing-masing ditugaskan. Mereka semua bertemu  lagi  di
	Medinah. Mereka bertemu untuk sama-sama tinggal selama dalam
	tahun itu, dengan penuh rindu menantikan tahun yang akan
	datang, akan menunaikan ibadah haji ke Mekah, memasuki kota
	itu dengan aman tenteram, dengan kepala dicukur atau digunting
	tanpa akan merasa takut. Begitu gembiranya Muhammad berjumpa
	dengan  Ja'far  sampai  ia  berkata,  mana  yang  lebih
	menggembirakan hatinya: kemenangannya atas Khaibar ataukah
	pertemuannya dengan Ja'far. Pada waktu itulah timbulnya cerita
	yang mengatakan, bahwa pihak Yahudi telah menyihir Muhammad
	dengan perbuatan Labid, sehingga ia mengira  bahwa  dia
	melakukan  sesuatu,  padahal  ia  tidak  melakukannya.
	Sumber-sumber cerita ini sebenarnya sangat kacau sekali dan
	ini menguatkan pendapat orang yang mengatakan bahwa cerita ini
	cuma dibikin-bikin dan samasekali tidak punya dasar.

	Kaum Muslimin tinggal di Medinah dengan aman dan tenteram, dan
	menikmati hidup dan menikmati karunia dan keridaan Tuhan.
	Masalah perang tidak mereka pikirkan lagi. Tidak lebih yang
	dilakukan hanya mengirimkan pasukan-pasukan guna menindak
	barangsiapa saja yang bermaksud hendak melanggar hak-hak
	orang, atau hendak merampas harta-benda orang.
 
	Setelah berjalan setahun - ketika itu bulan Zulkaidah - Nabi
	pun berangkat dengan membawa duaribu orang guna melakukan
	umrah pengganti sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hudaibiya,
	juga untuk menghilangkan rasa haus yang sudah sangat dirasakan
	oleh jiwa yang tengah dahaga hendak menunaikan ibadah ke Rumah
	Purba itu.
 
	Catatan kaki:
 
	 1 Muqauqis konon bukan nama pribadi, melainkan gelar
	  penguasa-penguasa Mesir pada saat-saat terakhir
	  kekuasaan Rumawi, dari bahasa Kopti, Pkauchios (A).
	  
	 2 Tentang arti dan paradigma kata-kata ini pendapat
	  orang bermacam-macam. Diantara arti kata arisiyin
	  (jamak arisi) ialah kata arisiyin pelayan-pelayan dan
	  dayang-dayang. Maksud kalimat itu ialah dia
	  bertanggungjawab atas dosa rakyatnya karena dia
	  merintangi mereka dari agama. (Lihat Nihaya-nya
	  Ibn'l-Athir dan kamus-kamus bahasa, sub verbo,
	  "ra-asa.")
	  
	 3 Fadak ialah sebuah desa daerah koloni Yahudi di
	  Hijaz, tidak jauh dari Medinah (A).
	  
	 4 Wadi'l-Qura ialah sebuah wadi atau lembah terletak
	  antara Medinah dengan Syam (A).
	  
	 5 Himsh atau Homs, sebuah kota lama (Emesa) di Suria
	  Tengah (A).
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1