Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KESEBELAS: PERANG UHUD1              (3/3)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Tindakan ini tidak disadari oleh pihak Muslimin. Mereka sangat
	sibuk untuk memperhatikan soal itu atau soal apapun, karena
	sedang menghadapi harta rampasan perang yang mereka keduk
	habis-habisan itu, sehingga tiada seorangpun yang membiarkan
	apa saja yang dapat mereka ambil. Sementara mereka sedang
	dalam keadaan serupa itu, tiba-tiba Khalid bin'l-Walid berseru
	sekuat-kuatnya, dan sekaligus pihak Quraisypun mengerti, bahwa
	ia telah dapat membalikkan anak buahnya ke belakang tentara
	Muslimin. Mereka yang tadinya sudah terpukul mundur sekarang
	kembali lagi maju dan mendera Muslimin dengan pukulan maut
	yang hebat sekali. Di sinilah giliran bencana itu berbalik.
	Setiap Muslim telah melemparkan kembali hasil renggutan yang
	sudah ada di tangan itu, dan kembali pula mereka mencabut
	pedang hendak bertempur lagi.
 
	Tetapi sayang, sayang sekali! Barisan sudah centang-perenang,
	persatuan sudah pecah-belah, pahlawan-pahlawan teladan dari
	kalangan Muslimin telah dihantam oleh pihak Quraisy. Mereka
	yang  tadinya  berjuang  dengan  perintah  Tuhan  hendak
	mempertahankan iman, sekarang berjuang hendak menyelamatkan
	diri dari cengkaman maut, dari lembah kehinaan. Mereka yang
	tadinya berjuang dengan bersatu-padu, sekarang mereka berjuang
	dengan bercerai-berai. Tak tahu lagi haluan hendak kemana.
	Tadinya mereka berjuang di bawah satu pimpinan yang kuat dan
	teguh, sekarang berjuang tanpa pimpinan lagi.
 
	Jadi tidak heran, apabila ada seorang Muslim menghantamkan
	pedangnya kepada sesama Muslim dengan tiada disadarinya.
 
	Dalam  pada  itu  terdengar  pula  ada  suara  orang
	berteriak-teriak, bahwa Muhammad sudah terbunuh. Keadaan makin
	panik, makin kacau-balau. Kaum Muslimin jadi berselisih, jadi
	saling  bunuh-membunuh,  satu   sama   lain   saling
	hantam-menghantam, dengan tiada mereka sadari lagi karena
	mereka sudah tergopoh-gopoh, sudah kebingungan. Kaum Muslimin
	telah membunuh sesama Muslim, Husail b. Jabir membunuh Abu
	Hudhaifa karena sudah tidak diketahuinya lagi. Yang paling
	penting bagi setiap Muslim ialah menyelamatkan diri; kecuali
	mereka yang telah mendapat perlindungan Tuhan, seperti Ali b.
	Abi Talib misalnya.
 
	Akan tetapi begitu Quraisy mendengar Muhammad telah terbunuh,
	seperti banjir mereka terjun mengalir ke jurusan tempat dia
	tadinya  berada.  Masing-masing ingin supaya dialah yang
	membunuhnya atau ikut memegang peranan didalamnya, suatu hal
	yang akan dibanggakan oleh generasi kemudian. Ketika itulah
	Muslimin  yang  dekat  sekali  dengan  Nabi  bertindak
	mengelilinginya, menjaga dan melindunginya. Iman mereka telah
	tergugah kembali memenuhi jiwa, mereka kembali mendambakan
	mati, dan hidup duniawi ini dirasanya sudah tak ada arti lagi.
	Iman mereka makin besar, keberanian mereka makin bertambah
	bilamana mereka melihat batu yang dilemparkan Quraisy itu
	telah mengenai diri Nabi. Gigi gerahamnya yang  setelah
	terkena, wajahnya pecah-pecah dan bibirnya luka-luka. Dua
	keping lingkaran rantai topi besi yang menutupi wajahnya,
	telah  menusuk  pula  menembusi  pipinya. Batu-batu yang
	menimpanya itu dilemparkan oleh 'Utba b. Abi Waqqash.
 
	Sekarang Rasul dapat menguasai diri. Ia berJalan sambil
	dikelilingi  oleh  sahabat-sahabat.  Tetapi  tiba-tiba ia
	terperosok kedalam sebuah lubang yang sengaja digali oleh Abu
	'Amir guna menjerumuskan kaum Muslimin. Cepat-cepat Ali b. Abi
	Talib menghampirinya, dipegangnya tangannya, dan Talha bin
	'Ubaidillah  mengangkatnya hingga ia berdiri kembali. Ia
	meneruskan perjalanan dengan sahabat-sahabatnya itu, terus
	mendaki Gunung Uhud, dan dengan demikian dapat menyelamatkan
	diri dari kejaran musuh.
 
	Pada waktu itu juga Muslimin berkumpul di sekitar mereka.
	Dalam  membela  Rasul dan menjaga keselamatannya, mereka
	bersedia mati. Hari itu menjelang tengah hari, Umm 'Umara6
	seorang wanita Anshar, berangkat pula membawa air berkeliling
	dengan membagi-bagikan air itu kepada Muslimin yang sedang
	berjuang  itu. Setelah melihat Muslimin terpukul mundur,
	dilemparkannya tempat air itu dan dengan menghunus pedang
	wanita  itu terjun pula ikut bertempur, Ikut melindungi
	Muhammad dengan pedang dan dengan melepaskan anak panah,
	sehingga karenanya dia sendiri mengalami luka-luka. Sementara
	Abu Dujana membuat dirinya  sebagai  perisai  melindungi
	Rasulullah,  dengan  membungkukkan  punggungnya,  sehingga
	lemparan anak panah musuh mengenai dirinya. Sedang disamping
	Muhammad Sa'd b. Abi Waqqash melepaskan pula panahnya dan
	Muhammad memberikan anak panah itu seraya berkata: "Lepaskan
	(anak panah itu). Kupertaruhkan ibu-bapaku untukmu."7
 
	Sebelum  itu  Muhammad melepaskan sendiri anak panahnya,
	sampai-sampai ujung busurnya itu patah.
 
	Adapun mereka yang mengira Muhammad telah tewas termasuk
	diantara mereka itu Abu Bakr dan Umar  pergi ke arah gunung
	dan mereka ini sudah pasrah. Hal ini diketahui oleh Anas
	bin'n-Nadzr yang lalu berkata kepada mereka:
 
	"Kenapa kamu duduk-duduk di sini?"
 
	"Rasulullah sudah terbunuh," jawab mereka.
 
	"Perlu apa lagi kita hidup sesudah itu? Bangunlah! Dan biarlah
	kita juga mati untuk tujuan yang sama."
 
	Kemudian ia maju menghadapi musuh. Ia bertempur mati-matian,
	bertempur tiada taranya. Akhimya ia baru menemui ajalnya
	setelah mengalami tujuhpuluh pukulan musuh, sehingga ketika
	itu orang tidak dapat lagi mengenalnya, kalau tidak karena
	saudara perempuannya yang datang dan dapat mengenal dia dari
	ujung jarinya.
 
	Karena sudah percaya sekali akan kematian Muhammad, bukan main
	girangnya pihak Quraisy waktu itu, Abu Sufyanpun sibuk pula
	mencarinya di tengah-tengah para korban. Soalnya ialah mereka
	yang telah menjaga keselamatan Rasulullah tidak membantah
	berita kematiannya itu, sebab memang diperintahkan demikian
	oleh Rasul, dengan maksud supaya pihak Quraisy jangan sampai
	memperbanyak  lagi  jumlah  pasukannya yang berarti akan
	memberikan kemenangan kepada mereka.
 
	Akan tetapi tatkala Ka'b bin Malik datang mendekati Abu Dujana
	dan anak buahnya, ia segera mengenal Muhammad waktu dilihatnya
	sinar matanya yang berkilau dan balik topi besi penutup
	mukanya  itu.  Ia  memanggil-manggil  dengan  suara yang
	sekeras-kerasnya:
 
	"Saudara-saudara kaum  Muslimin!  Selamat,  selamat!  Ini
	Rasulullah!"
 
	Ketika itu Nabi memberi isyarat kepadanya supaya diam. Tetapi
	begitu Muslimin mengetahui hal itu, Nabi segera mereka angkat
	dan iapun berjalan pula bersama mereka ke arah celah bukit
	didampingi oleh Abu Bakr, Umar, Ali b. Abi Talib, Zubair
	bin'l-'Awwam dan yang lain. Teriakan Ka'b itu pada pihak
	Quraisy juga ada pengaruhnya. Memang benar, bahwa sebahagian
	besar mereka tidak mempercayai teriakan itu, sebab menurut
	anggapan mereka itu hanya untuk memperkuat semangat kaum
	Muslimin saja. Tetapi dari mereka itu ada juga yang lalu
	segera pergi mengikuti Muhammad dan rombongannya itu dari
	belakang. Ubayy b. Khalaf kemudian dapat menyusul mereka, dan
	lalu bertanya:
 
	"Mana Muhammad?! Aku tidak akan selamat kalau dia yang masih
	selamat," katanya.
 
	Waktu itu juga oleh Rasul ia ditetaknya dengan tombak Harith
	bin'sh-Shimma demikian rupa, sehingga ia terhuyung-huyung
	diatas kudanya dan kembali pulang untuk kemudian mati di
	tengah jalan.
 
	Sesampainya Muslimin di ujung bukit itu, Ali pergi lagi
	mengisi air ke dalam perisai kulitnya. Darah yang di wajah
	Muhammad dibasuhnya serta menyirami kepalanya dengan air. Dua
	keping pecahan rantai besi penutup muka yangmenembus wajah
	Rasul itu oleh Abu 'Ubaida bin'l-Jarrah dicabut sampai dua
	buah gigi serinya tanggal.
 
	Selama mereka dalam keadaan itu tiba-tiba Khalid bin'l-Walid
	dengan pasukan berkudanya sudah berada di atas bukit. Tetapi
	Umar bin'l-Khattab dengan beberapa orang sahabat Rasul segera
	menyerang dan berhasil mengusir  mereka.  Sementara  itu
	orang-orang Islam sudah makin tinggi mendaki gunung. Tetapi
	keadaan mereka sudah begitu payah, begitu letih tampaknya,
	sampai-sampai Nabi melakukan salat lohor sambil duduk - juga
	karena luka-luka yang dideritanya, - demikian juga kaum
	Muslimin yang lain melakukan salat makmum di belakangnya,
	sambil duduk pula.
 
	Sebaliknya pihak Quraisy dengan kemenangannya itu mereka sudah
	girang sekali. Terhadap peristiwa perang Badr mereka merasa
	sudah sungguh-sungguh dapat membalas dendam. Seperti kata Abu
	Sufyan: "Yang sekarang ini untuk peristiwa perang Badr. Sampai
	jumpa lagi tahun depan!"
 
	Tetapi isterinya, Hindun bint 'Utba tidak cukup hanya dengan
	kemenangan, dan tidak cukup hanya dengan tewasnya Hamzah b.
	Abd'l-Muttalib, malah bersama-sama dengan warġita wanita lain
	dalam  rombongannya itu ia pergi lagi hendak menganiaya
	mayat-mayat Muslimin; mereka memotongi telinga-telinga dan
	hidung-hidung mayat itu, yang oleh Hindun lalu dipakainya
	sebagai kalung dan anting-anting. Kemudian diteruskannya lagi,
	dibedahnya  perut Hamzah, dikeluarkannya jantungnya, lalu
	dikunyahnya dengan giginya; tapi ia tak dapat menelannya.
	Begitu  kejinya  perbuatannya itu, begitu juga perbuatan
	wanita-wanita anggota rombongannya, bankan kaum prianyapun
	turut pula melakukan kejahatan serupa itu, sehingga Abu Sufyan
	sendiri menyatakan lepas tangan dari perbuatan itu.  Ia
	menyatakan, bahwa dia samasekali tidak memerintahkan orang
	berbuat serupa itu, sekalipun dia sudah terlibat di dalamnya.
	Bahkan ia pernah berkata, yang ditujukan kepada salah seorang
	Islam. "Mayat-mayatmu telah mengalami penganiayaan. Tapi aku
	sungguh tidak senang, juga tidak benci; aku tidak melarang,
	juga tidak memerintahkan."
 
	Selesai menguburkan mayat-mayatnya sendiri. Quraisypun pergi.
	Sekarang kaum Muslimin kembali ke garis depan guna menguburkan
	mayat-mayatnya pula. Kemudian Muhammad pergi hendak mencari
	Hamzah,  pamannya. Bilamana kemudian ia melihatnya sudah
	dianiaya dan perutnya sudah dibedah, ia merasa sangat sedih
	sekali, sehingga ia berkata:
 
	"Takkan pernah ada orang mengalami malapetaka seperti kau ini.
	Belum pernah aku menyaksikan suatu peristiwa yang begitu
	menimbulkan amarahku seperti kejadian ini." Lalu katanya
	lagi: "Demi Allah, kalau pada suatu ketika Tuhan memberikan
	kemenangan kepada kami melawan mereka, niscaya akan kuaniaya
	mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh orang
	Arab."
 
	Dalam kejadian inilah firman Tuhan turun.
 
	"Dan kalau kamu mengadakan pembalasan, balaslah seperti yang
	mereka lakukan terhadap kamu. Tetapi kalau kamu tabah hati,
	itulah yang paling baik bagi mereka yang berhati tabah
	(sabar). Dan hendaklah kau tabahkan hatimu, dan ketabahan
	hatimu itu hanyalah dengan berpegang kepada Tuhan. Jangan pula
	engkau bersedih hati terhadap mereka, jangan engkau bersesak
	dada menghadapi apa yang mereka rencanakan itu." (Qur'an, 16:
	126 - 127)
 
	Lalu Rasulullah memaafkan mereka, ditabahkannya hatinya dan ia
	melarang orang melakukan penganiayaan. Diselubunginya jenazah
	Hamzah itu dengan mantelnya lalu disembahyangkannya. Ketika
	itu Shafia bt Abd'l-Muttailb - saudara perempuannya - juga
	datang.  Ditatapnya  saudaranya  itu,  lalu  ia  pun
	menyembahyangkannya dan mendoakan pengampunan baginya.
 
	Nabi memerintahkan supaya korban-korban itu dikuburkan di
	tempat mereka menemui ajalnya dan Hamzah juga dikuburkan.
	Sesudah itu kaum Muslimin berangkat pulang ke Medinah, dibawah
	pimpinan Muhammad, dengan meninggalkan 70 orang  korban.
	Kepedihan terasa sekali melecut hati mereka; karena kehancuran
	yang mereka alami setelah mendapat kemenangan, karena rasa
	hina serta rendah diri yang menimpa mereka, setelah mendapat
	sukses yang gilang-gemilang. Semua kejadian itu ialah karena
	pasukan pemanah sudah melanggar perintah Nabi. Muslimin sudah
	terlalu sibuk mengurus rampasan perang dari pihak musuh.
 
	Nabi memasuki rumahnya dengan penuh pikiran. Orang-orang
	Yahudi,  orang-orang  munafik  dan  musyrik  di  Yathrib
	memperlihatkan perasaan gembira  yang  luarbiasa  melihat
	kehancuran yang dialaminya dan dialami sahabat-sahabatnya itu.
	Kewibawaan Muslimin di Medinah yang sudah mulai stabil, dan
	tak ada lagi pihak yang merongrongnya, sekarang sudah hampir
	pula goncang dan goyah.
 
	Abdullah b. Ubayy b. Salul sudah berbalik dari rombongan itu,
	ia  pulang  kembali  dari Uhud, tidak ikut serta dalam
	pertempuran, dengan alasan bahwa karena Muhammad tidak mau
	menerima  pendapatnya, atau karena Muhammad marah kepada
	orang-orang Yahudi anak buahnya. Sekiranya kekalahan Uhud itu
	merupakan keputusan terakhir dalam hubungannya antara Muslimin
	dengan Quraisy yang akan menentukan kedudukan Muhammad dan
	sahabat-sahabatnya di kalangan Arab, tentu kewibawaan mereka
	di Yathrib akan goyah dan akan menjadi sasaran ejekan Quraisy.
	Di mana-mana di seluruh jazirah Arab akan disebarkan pula
	cemoohan-cemoohan demikian itu. Sekiranya ini jugalah yang
	terjadi tentu akibatnya akan memberikan keberanian kepada
	orang-orang musyrik dan penyembah-penyembah berhala terhadap
	agama Allah. Maka ini berarti suatu bencana besar.
 
	Oleh karena itu harus ada pukulan yang benar-benar berani,
	yang akan dapat mengurangi beban kekalahan selama di Uhud,
	akan mengembalikan kekuatan moril Muslimin dan sekaligus dapat
	menimbulkan kegentaran pada pihak Yahudi dan orang-orang
	munafik.  Dengan  demikian  kewibawaan  Muhammad  dan
	sahabat-sahabatnya di Yathrib akan kembali kuat  seperti
	sediakala.
 
	Keesokan harinya setelah peristiwa Uhud - yang terjadi pada
	malam 16 Syawal (tahun ke 5 Hijrah) - salah seorang muazzin
	Nabi berseru kepada Muslimin dan mengerahkan mereka supaya
	bersiap-siap menghadapi musuh dan mengadakan  pengejaran.
	Tetapi yang dimintanya hanya mereka yang pernah turut dalam
	peperangan itu. Setelah kaum Muslimin berangkat, pihak Abu
	Sufyan merasa ketakutan sekali, bahwa musuhnya yang dari
	Medinah itu sekarang datang dengan bantuan baru. Tidak berani
	ia menghadapi mereka.
 
	Sementara itu Muhammad pun sudah sampai pula di Hamra'
	'l-Asad.8 Sedang Abu Sufyan dan teman-temannya berada di
	Rauha'. Waktu itu Ma'bad al-Khuza'i lewat dan sebelumnya ia
	sudah pula lewat di tempat Muhammad dan rombongannya itu. Ia
	ditanya oleh Abu Sufyan tentang keadaan mereka itu, yang oleh
	Ma'bad - ketika itu ia masih dalam syirik -dijawab:
 
	"Muhammad dan sahabat-sahabatnya sudah berangkat mau mencari
	kamu, dalam jumlah yang belum pernah kulihat semacam itu.
	Orang-orang yang dulunya  tidak  ikut,  sekarang  mereka
	menggabungkan diri dengan dia. Mereka semua terdiri dari
	orang-orang yang sangat geram kepadamu, orang-orang yang
	hendak membalas dendam."

	Akan terpikir juga oleh Abu Sufyan bagaimana pula nanti
	akibatnya apabila ia lari dari Muhammad dan tidak sampai
	memghadapinya sesudah ia pernah mendapat kemenangan?! Bukankah
	Quraisy nanti akan dicemooh oleh orang-orang Arab seperti yang
	pernah diinginkannya akan terjadi demikian terhadap Muhammad
	dan sahabat-sahabatnya?!  Baiklah,  misalnya  ia  kembali
	menghadapi Muhammad lalu ia dikalahkan oleh Muslimin, bukanlah
	itu berarti bahwa bagi Quraisy sudah tamat riwayatnya dan
	tidak akan pernah bangun kembali!? Lalu dicarinya suatu helat,
	diusutnya sebuah kafilah dari suku Abd'l-Qais pergi ke Medinah
	dengan memberitahukan kepada Muhammad bahwa ia (Abu Sufyan)
	sudah  memutuskan  akan  berangkat  menyerbu,  dia  dan
	sahabat-sahabatnya akan digempur dan dikikis habis sampai ke
	sisa-sisanya. Setelah oleh rombongan pesan itu disampaikan
	kepada Muhammad di Hamra' 'l-Asad, sedikitpun semangat dan
	ketabahannya tidak goyah. Bahkan sepanjang malam selama tiga
	hari itu terus-menerus ia memasang api unggun, sekalian mau
	menunjukkan kepada Quraisy bahwa ia tetap siap-siaga dan
	menunggu kedatangan mereka. Akhirnya semangat Abu Sufyan dan
	orang-orang Quraisy jadi buyar sendiri. Mereka lebih suka
	bertahan dengan kemenangan di Uhud itu. Kemudian merekapun
	kembali pulang menuju arah ke Mekah.
 
	Muhammad juga lalu kembali ke Medinah. Sudah banyak posisi
	yang dapat diambil kembali setelah tadinya mengalami kegoyahan
	akibat peristiwa Uhud itu, meskipun kaum munafik mulai pula
	mengangkat  kepala  menertawakan  kaum  Muslimin  sambil
	menanyakan: Kalau peristiwa Badr itu merupakan pertanda dari
	Tuhan atas kerasulan Muhammad, maka dengan peristiwa Uhud itu
	apa pula konon pertandanya dan apa yang akan jadi alamatnya??!
 
	Catatan kaki:
 
	 1 Uhud, sebuah gunung, terletak sebelah utara Medinah (A).
	  
	 2 Ahabisy ialah suatu gabungan kabilah-kabilah dan
	  suku-suku kecil, dengan al-Harith b. 'Abd Manaf b.
	  Kinana sebagai pemukanya. Hubungan mereka dekat sekali
	  dengan Quraisy (A).
	  
	 3 Juhfa sebuah tempat sepanjang jalan Medinah-Mekah,
	  tiga atau empat hari perjaianan dari Mekah; juga
	  merupakan tempat pertemuan orang-orang Mesir dan Syam.
	  
	 4 Sebuah kabilah dari Ta'if (A)
	  
	 5 Syaikhan nama sebuah tempat; pada masa Jahiliah konon
	  di tempat itu terdapat dua buah kubu untuk dua orang
	  tua yang buta, pria dan wanita, yang sedang
	  bercakap-cakap. Maka tempat itu dinamai asy-Syaikhan
	  (harfiah berarti dua orang tua).
	  
	 6 Namanya Nasiba, isteri Zaid b. 'Ashim (A).
	  
	 7 Diucapkan sebagai tanda cinta dan mendoakan kebaikan
	  kepadanya (A).
	  
	 8 Sebuah tempat sejauh 8 mil dari Medinah.
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1