Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KESEBELAS: PERANG UHUD1              (2/3)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Dalam pada itu orang-orang Yahudi itupun kembali ke Medinah.
	Lalu kata sekutu Ibn Ubayy itu:
 
	"Kau sudah menasehatinya dan sudah kauberikan pendapatmu
	berdasarkan pengalaman orang-orang tua dahulu. Sebenarnya dia
	sependapat dengan kau. Lalu dia menolak dan menuruti kehendak
	pemuda-pemuda yang menjadi pengikutnya."
 
	Percakapan mereka itu sangat menyenangkan hati Ibn Ubayy.
	Keesokan harinya ia berbalik menggabungkan diri dengan pasukan
	teman-temanya itu. Tinggal lagi Alabi dengan orang-orang yang
	benar-benar beriman, yang berjumlah 700 orang, akan berperang
	menghadapi 3000 orang terdiri dan orang-orang Quraisy Mekah,
	yang kesemuanya sudah memikul dendam yang tak terpenuhi ketika
	di Badr. Semua mereka ingin menuntut balas.
 
	Pagi-pagi sekali; kaum Muslimin berangkat menuju Uhud. Lalu
	mereka memotong jalan sedemikian rupa sehingga pihak musuh itu
	berada di belakang mereka. Selanjutnya Muhammad mengatur
	barisan para sahabat. Limapuluh  orang  barisan  pemanah
	ditempatkan  di  lereng-lereng gunung, dan kepada mereka
	diperintahkan:
 
	"Lindungi kami dan belakang, sebab kita kuatir mereka akan
	mendatangi kami dari belakang. Dan bertahanlah kamu di tempat
	itu, jangan ditinggalkan. Kalau kamu melihat kami dapat
	menghancurkan mereka sehingga kami memasuki pertahanan mereka,
	kamu jangan meninggalkan tempat kamu. Dan jika kamu lihat kami
	yang diserang jangan pula kami dibantu, juga jangan kami
	dipertahankan. Tetapi tugasmu ialah menghujani kuda mereka
	dengan panah, sebab dengan serangan panah kuda itu takkan
	dapat maju."
 
	Selain pasukan pemanah, yang  lain  tidak  diperbolehkan
	menyerang siapapun, sebelum ia memberi perintah menyerang.
 
	Adapun pihak Quraisy merekapun juga sudah menyusun barisan.
	Barisan kanan dipimpin oleh Khalid bin'l-Walid sedang sayap
	kin dipimpin oleh 'Ikrima b. Abi Jahl. Bendera diserahkan
	kepada Abd'l 'Uzza Talha b. Abi Talha. Wanita-wanita Quraisy
	sambil memukul tambur dan genderang berjalan di tengah-tengah
	barisan itu. Kadang mereka di depan barisan, kadang di
	belakangnya. Mereka dipimpin oleh Hindun bt. 'Utba, isteri Abu
	Sufyan, seraya bertenak-teriak:
 
	  Hayo, Banu Abd'd-Dar
	  Hayo, hayo pengawal barisan belakang
	  Hantamlah dengan segala yang tajam.
	  Kamu maju kami peluk
	  Dan kami hamparkan kasur yang empuk
	  Atau kamu mundur kita berpisah
	  Berpisah tanpa cinta.

	Kedua belah pihak sudah siap bertempur. Masing-masing sudah
	mengerahkan pasukannya. Yang selalu teringat oleh Quraisy
	ialah peristiwa Badr dan korban-korbannya.  Yang  selalu
	teringat oleh kaum Muslimin ialah Tuhan serta pertolonganNya.
	Muhammad berpidato dengan memberi semangat dalam menghadapi
	pertempuran itu. Ia menjanjikan pasukannya akan mendapat
	kemenangan apabila mereka tabah. Sebilah pedang dipegangnya
	sambil ia berkata:
 
	"Siapa yang akan memegang pedang ini guna disesuaikan dengan
	tugasnya?"
 
	Beberapa orang tampil. Tapi pedang itu tidak pula diberikan
	kepada mereka. Kemudian Abu Dujana Simak b. Kharasya dari Banu
	Sa'ida tampil seraya berkata:
 
	"Apa tugasnya, Rasulullah?"
 
	"Tugasnya ialah menghantamkan pedang kepada musuh sampai ia
	bengkok," jawabnya.
 
	Abu Dujana seorang laki-laki yang sangat berani. Ia mengenakan
	pita (kain) merah. Apabila pita merah itu sudah diikatkan
	orangpun mengetahui, bahwa ia sudah siap bertempur dan waktu
	itupun ia sudah mengeluarkan pita mautnya itu.
 
	Pedang diambilnya, pita dikeluarkan lalu diikatkannya di
	kepala. Kemudian ia berlagak di tengah-tengah dua barisan itu
	seperti biasanya apabila ia sudah siap menghadapi pertempuran.
 
	"Cara berjalan begini sangat dibenci Allah, kecuali dalam
	bidang ini," kata Muhammad setelah dilihatnya orang itu
	berlagak.
 
	Orang pertama yang mencetuskan perang di antara dua pihak itu
	adalah Abu 'Amir 'Abd 'Amr b. Shaifi al-Ausi (dari Aus). Orang
	ini sengaja pindah dari Medinah ke Mekah hendak membakar
	semangat Quraisy supaya memerangi Muhammad. Ia belum pernah
	ikut dalam perang Badr. Sekarang ia menerjunkan diri dalam
	perang Uhud dengan membawa lima belas orang dari golongan Aus.
	Ada juga budak-budak dari penduduk Mekah yang juga dibawanya.
	Menurut  dugaannya,  apabila  nanti  ia memanggil-manggil
	orang-orang Islam dari golongan Aus yang ikut berjuang di
	pihak Muhammad, niscaya mereka akan memenuhi panggilannya,
	akan berpihak kepadanya dan membantu Quraisy.
 
	"Saudara-saudara dari Aus! Saya adalah Abu 'Amir!" teriaknya
	memanggil-manggil.
 
	Tetapi Muslimin dari kalangan Aus itu membalas:
 
	"Tuhan takkan memberikan kesenangan kepadamu, durhaka!"
 
	Perangpun lalu pecah. Budak-budak Quraisy serta 'Ikrima b. Abi
	Jahl yang berada di sayap kiri, berusaha hendak menyerang
	Muslimin dari samping, tapi pihak Muslimin menghujani mereka
	dengan batu sehingga Abu 'Amir dan pengikut-pengikutnya lari
	tunggang-langgang. Ketika itu juga Hamzah b. Abd'l-Muttalib
	berteriak, membawa teriakan perang Uhud:
 
	"Mati, mati!" Lalu ia terjun ketengah-tengah tentara Quraisy
	itu. Ketika itu Talha b. Abi Talha, yang membawa bendera
	tentara Mekah berteriak pula:
 
	"Siapa yang akan duel?"
 
	Lalu Ali b. Abi Talib tampil menghadapinya. Dua orang dari dua
	barisan itu bertemu. Cepat-cepat Ali memberikan satu pukulan,
	yang membuat kepala lawannya itu belah dua. Nabi merasa lega
	dengan itu. Ketika itu juga kaum Muslimin bertakbir dan
	melancarkan serangannya. Dengan pedang Nabi di tangan dan
	mengikatkan pita maut di kepala, Abu Dujane pun terjun
	kedepan. Dibunuhnya setiap orang yang dijumpainya. Barisan
	orang-orang musyrik jadi kacau-balau. Kemudian ia melihat
	seseorang sedang mencencang-cencang sesosok tubuh manusia
	dengan keras sekali. Diangkatnya pedangnya dan diayunkannya
	kepada orang itu. Tetapi ternyata orang itu adalah Hindun bt.
	'Utba. Ia mundur. Terlalu mulia rasanya pedang Rasul akan
	dipukulkan kepada seorang wanita.
 
	Dengan secara keras sekali pihak Quraisypun menyerbu pula ke
	tengah-tengah pertempuran itu. Darahnya sudah mendidih ingin
	menuntut balas atas pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka mereka
	yang sudah tewas setahun yang lalu di Badr. Dua kekuatan yang
	tidak seimbang itu, baik jumlah orang maupun perlengkapan,
	sekarang berhadap-hadapan. Kekuatan dengan jumlah yang besar
	ini motifnya adalah balas-dendam, yang sejak perang Badr tidak
	pernah reda. Sedang jumlah yang lebih kecil motifnya adalah:
	pertama mempertahankan akidah, mempertahankan iman dan agama
	Allah,  kedua  mempertahankan  tanah  air  dan  segala
	kepentingannya. Mereka yang menuntut bela itu terdiri dari
	orang-orang yang lebih kuat dan jumlah pasukan yang lebih
	besar. Di belakang mereka itu kaum wanita  turut  pula
	mengobarkan semangat. Tidak sedikit di antara mereka yang
	membawa budak-budak itu menjanjikan akan memberikan hadiah
	yang besar apabila mereka dapat membalaskan dendam atas
	kematian seorang bapa, saudara, suami atau orang-orang yang
	dicintai lainnya, yang telah terbunuh di Badr. Hamzah b.
	Abd'l-Muttalib adalah seorang pahlawan Arab terbesar dan
	paling berani. Ketika terjadi perang Badr dialah yang telah
	menewaskan ayah dan saudara Hindun, begitu juga tidak sedikit
	orang-orang yang dicintainya yang telah ditewaskan. Seperti
	juga dalam perang Badr, dalam perang Uhud inipun Hamzah adalah
	singa dan pedang Tuhan yang tajam. Ditewaskannya Arta b. 'Abd
	Syurahbil, Siba' b. 'Abd'l-'Uzza al-Ghubsyani, dan setiap
	musuh yang dijumpainya nyawa mereka tidak luput dari renggutan
	pedangnya.
 
	Sementara itu Hindun bt. 'Utba telah pula menjanjikan Wahsyi,
	orang Abisinia dan budak Jubair (b. Mut'im) akan memberikan
	hadiah besar apabila ia berhasil membunuh Hamzah. Begitu juga
	Jubair  b. Mut'im sendiri, tuannya, yang pamannya telah
	terbunuh di Badr, mengatakan kepadanya:
 
	"Kalau Hamzah paman Muhammad itu kau bunuh, maka engkau
	kumerdekakan." Wahsyi sendiri dalam hal ini bercerita sebagai
	berikut:
 
	"Kemudian aku berangkat bersama rombongan. Aku adalah orang
	Abisinia yang apabila sudah melemparkan tombak cara Abisinia,
	jarang sekali meleset. Ketika terjadi pertempuran, kucari
	Hamzah dan kuincar dia. Kemudian kulihat dia di tengah-fengah
	orang banyak itu seperti seekor unta kelabu sedang membabati
	orang dengan pedangnya. Lalu tombak kuayunkan-ayunkan, dan
	sesudah pasti sekali kulemparkan. Ia tepat mengenai sasaran di
	bawah perutnya, dan keluar dari antara dua kakinya. Kubiarkan
	tombak itu begitu sampai dia mati. Sesudah itu kuhampiri dia
	dan kuambil tombakku itu, lalu aku kembali ke markas dan aku
	diam di sana, sebab sudah tak ada tugas lain selain itu.
	Kubunuh  dia  hanya  supaya  aku dimerdekakan saja dari
	perbudakan. Dan sesudah aku pulang ke Mekah, ternyata aku
	dimerdekakan."
 
	Adapun  mereka  yang  berjuang  mempertahankan tanah-air,
	contohnya terdapat pada Quzman, salah seorang munafik, yang
	hanya pura-pura Islam. Ketika kaum Muslimin berangkat ke Uhud
	ia tinggal di belakang. Keesokan harinya, ia mendapat hinaan
	dari wanita-wanita Banu Zafar.
 
	"Quzman," kata wanita-wanita itu. "Tidak malu engkau dengan
	sikapmu itu. Seperti perempuan saja kau. Orang semua berangkat
	kau tinggal dalam rumah."
 
	Dengan sikap berang Quzman pulang ke rumahnya. Dikeluarkannya
	kudanya, tabung panah dan pedangnya. Ia dikenal sebagai
	seorang pemberani. Ia berangkat dengan memacu kudanya sampai
	ke tempat tentara. Sementara itu Nabi sedang menyusun barisan
	Muslimin. Ia terus menyeruak sampai ke barisan terdepan. Dia
	adalah orang pertama dari pihak Muslimin yang menerjunkan
	diri, dengan melepaskan panah demi panah, seperti tombak
	layaknya.
 
	Hari sudah menjelang senja. Tampaknya ia lebih suka mati
	daripada lari. Ia sendiri lalu membunuh diri sesudah sempat
	membunuh tujuh orang Quraisy di Suway'a - selain mereka yang
	telah dibunuhnya pada permulaan pertempuran. Tatkala ia sedang
	sekarat itu, Abu'l-Khaidaq lewat di tempat itu.
 
	"Quzman, beruntung kau akan mati syahid," katanya.
 
	"Abu 'Amr," kata Quzman. "Sungguh saya bertempur bukan atas
	dasar agama. Saya bertempur hanya sekadar menjaga jangan
	sampai Quraisy memasuki tempat kami dan melanda kehormatan
	kami, menginjak-injak kebun kami. Saya berperang hanya untuk
	menjaga nama keturunan masyarakat kami. Kalau tidak karena itu
	saya tidak akan berperang."
 
	Sebaliknya mereka yang benar-benar beriman, jumlahnya tidak
	lebih dari 700 orang. Mereka bertempur melawan 3000 orang.
	Kita sudah melihat, tindakan Hamzah dan Abu Dujana yang telah
	memperlihatkan suatu teladan dalam arti kekuatan moril yang
	tinggi pada mereka itu. Suatu kekuatan yang telah membuat
	barisan  Quraisy  jadi  lemas  seperti  rotan,  membuat
	pahlawan-pahlawan Quraisy, yang tadinya di kalangan Arab
	keberaniannya dijadikan suri teladan, telah mundur dan surut.
	Setiap panji mereka lepas dari tangan seseorang, panji itu
	diterima oleh yang lain di belakangnya. Setelah Talha b. Abi
	Talha tewas di tangan Ali datang 'Uthman b. Abi Talha
	menyambut bendera itu, yang juga kemudian menemui ajalnya di
	tangan Hamzah. Seterusnya bendera itu dibawa oleh Abu Sa'd b.
	Abi Talha sambil berkata:
 
	"Kamu mendakwakan bahwa koban-korban kamu dalam surga dan
	korban-korban kami dalam neraka! Kamu bohong! Kalau kamu
	benar-benar orang beriman majulah siapa saja  yang  mau
	melawanku":
 
	Entah Ali atau Sa'd b. Abi Waqqash ketika itu menghantamkan
	pedangnya dengan sekali pukul hingga kepala  orang  itu
	terbelah.
 
	Berturut-turut pembawa bendera itu muncul dari Banu Abd'd Dar.
	Jumlah mereka yang tewas telah mencapai sembilan orang, yang
	terakhir ialah Shu'ab orang Abisinia, budak Banu Abd'd-Dar.
	Tangan kanan orang itu telah dihantam oleh Quzman, maka
	bendera itu dibawanya dengan tangan kiri. Tangan kiri inipun
	oleh Quzman dihantam lagi dengan pedangnya. Sekarang bendera
	itu oleh Shu'ab dipeluknya dengan lengan ke dadanya, kemudian
	ia membungkuk sambil berkata: Hai Banu Abd'd-Dar, sudahkah kau
	maafkan? Lalu ia ditewaskan entah oleh Quzman atau oleh Sa'd
	bin Abi Waqqash, sumbernya masih berbeda-beda.
 
	Setelah mereka yang membawa bendera itu tewas semua, pasukan
	orang-orang musyrik itu hancur. Mereka sudah tidak tahu lagi
	bahwa mereka dikerumuni oleh wanita-wanita, bahwa berhala yang
	mereka mintai restunya telah terjatuh dari atas unta dan
	pelangking yang membawanya.
 
	Kemenangan Muslimin dalam perang Uhud pada pagi hari itu
	sebenarnya adalah suatu mujizat. Adakalanya orang menafsirkan,
	bahwa kemenangan itu disebabkan oleh kemahiran  Muhammad
	mengatur barisan pemanah di lereng bukit, merintangi pasukan
	berkuda dengan anak panah sehingga mereka tidak dapat maju,
	juga tidak dapat menyergap Muslimin dari belakang. Ini memang
	benar. Tetapi juga tidak salah, bahwa 600 orang Muslimin yang
	menyerbu jumlah sebanyak lima kali lipat itupun, dengan
	perlengkapan yang juga demikian, motifnya adalah iman, iman
	yang sungguh-sungguh, bahwa mereka dalam kebenaran.
 
	Inilah yang membawa mujizat kepahlawanan melebihi kepandaian
	pimpinan. Barangsiapa yang telah beriman kepada kebenaran, ia
	takkan goncang oleh kekuatan materi, betapapun besarnya. Semua
	kekuatan batil yang digabungkan sekalipun, takkan  dapat
	menggoyahkan kebulatan tekadnya itu. Dapatkah kita menganggap
	cukup dengan kepandaian pimpinan itu saja, padahal barisan
	pemanah yang oleh Nabi ditempatkan di lereng bukit itu
	jumlahnya tidak lebih dari 50 orang? Andaikata sekalipun
	mereka itu terdiri dari 200 orang atau 300 orang, mendapat
	serbuan dari mereka yang sudah bertekad mati, niscaya mereka
	tidak akan dapat bertahan. Tetapi kekuatan yang terbesar,
	ialah kekuatan konsepsi, kekuatan akidah, kekuatan iman yang
	sungguh-sungguh akan adanya Kebenaran Tertinggi. Kekuatan
	inilah yang takkan dapat ditaklukkan selama orang masih teguh
	berpegang kepada kebenaran itu.
 
	Karena itulah, 3000 orang pasukan berkuda Quraisy jadi hancur
	menghadapi serangan 600 orang Muslimin. Dan hampir-hampir pula
	wanita-wanita merekapun akan menjadi tawanan perang yang hina
	dina.
 
	Muslimin kini mengejar musuh itu sampai mereka meletakkan
	senjata dimana saja asal jauh dari bekas markas mereka. Kaum
	Muslimin sekarang mulai  memperebutkan  rampasan  perang.
	Alangkah banyaknya jumlah rampasan perang itu! Hal ini membuat
	mereka lupa mengikuti terus jejak musuh,  karena  sudah
	mengharapkan kekayaan duniawi.
 
	Mereka ini ternyata dilihat oleh pasukan pemanah yang oleh
	Rasul diminta jangan meninggalkan tempat di gunung itu,
	sekalipun mereka melihat kawan-kawannya diserang.
 
	Dengan tak dapat menahan air liur melihat rampasan perang itu,
	kepada satu sama lain mereka berkata:
 
	"Kenapa kita masih tinggal disini juga dengan tidak ada
	apa-apa.  Tuhan  telah menghancurkan musuh kita. Mereka,
	saudara-saudara kita itu, sudah  merebut  markas  musuh.
	Kesanalah juga kita, ikut mengambil rampasan itu."
 
	Yang seorang lagi tentu menjawab:
 
	"Bukankah Rasulullah sudah berpesan jangan meninggalkan tempat
	kita ini? Sekalipun kami diserang janganlah kami dibantu."
 
	Yang pertama berkata lagi:
 
	"Rasulullah  tidak  menghendaki  kita  tinggal  disini
	terus-menerus, setelah Tuhan menghancurkan kaum musyrik itu."
 
	Lalu mereka berselisih. Ketika itu juga tampil Abdullah bin
	Jubair berpidato agar jangan mereka itu melanggar perintah
	Rasul. Tetapi mereka sebahagian besar tidak patuh. Mereka
	berangkat juga. Yang masih tinggal hanya beberapa orang saja,
	tidak sampai sepuluh orang. Seperti kesibukan Muslimin yang
	lain, mereka yang ikut bergegas itu pun sibuk pula dengan
	harta rampasan. Pada waktu itulah Khalid bin'l-Walid mengambil
	kesempatan - dia sebagai komandan kavaleri Mekah - pasukannya
	dikerahkan ke tempat pasukan pemanah, dan mereka inipun
	berhasil dikeluarkan dari sana.
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1