Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KEDELAPAN: DARI PEMBATALAN PIAGAM SAMPAI KEPADA ISRA'
	Muhammad Husain Haekal                  (2/3)
 
	Terasing seorang diri, ia pergi ke Ta'if,2 dengan tiada orang
	yang mengetahuinya. Ia pergi ingin mendapatkan dukungan dan
	suaka dari Thaqif terhadap masyarakatnya sendiri, dengan
	harapan merekapun akan dapat menerima Islam. Tetapi ternyata
	mereka juga menolaknya secara kejam sekali. Kalaupun sudah
	begitu, ia masih mengharapkan mereka jangan memberitahukan
	kedatangannya minta pertolongan itu, supaya jangan ia disoraki
	oleh masyarakatnya sendiri. Tetapi permintaannya itupun tidak
	didengar. Bahkan mereka menghasut orang-orang pandir agar
	bersorak-sorai dan memakinya.
 
	Ia pergi lagi dari sana, berlindung pada sebuah  kebun
	kepunyaan 'Utba dan Syaiba anak-anak Rabi'a. Orang-orang yang
	pandir itu kembali pulang. Ia lalu duduk di bawah naungan
	pohon  anggur.  Ketika  itu  keluarga  Rabi'a  sedang
	memperhatikannya dan melihat pula kemalangan yang dideritanya.
	Sesudah agak reda, ia mengangkat kepala menengadah ke atas, ia
	hanyut dalam suatu doa yang berisi pengaduan yang sangat
	mengharukan:
 
	"Allahumma  yang  Allah,  kepadaMu  juga  aku mengadukan
	kelemahanku, kurangnya kemampuanku serta kehinaan diriku di
	hadapan manusia. O Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang.
	Engkaulah yang melindungi si lemah, dan Engkaulah Pelindungku.
	Kepada siapa hendak Kauserahkan daku? Kepada orang yang
	jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang
	akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku,
	aku tidak peduli, sebab sungguh  luas  kenikmatan  yang
	Kaulimpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada Nur Wajah-Mu yang
	menyinari kegelapan, dan karenanya membawakan kebaikan bagi
	dunia dan akhirat - daripada kemurkaanMu yang akan Kautimpakan
	kepadaku. Engkaulah yang berhak menegur hingga  berkenan
	pada-Mu. Dan tiada daya upaya selain dengan Engkau juga."3
 
	Dalam memperhatikan keadaan itu hati kedua orang anak Rabi'a
	itu merasa tersentak. Mereka merasa iba dan kasihan melihat
	nasib  buruk yang dialaminya itu. Budak mereka, seorang
	beragama Nasrani bernama 'Addas, diutus kepadanya membawakan
	buah anggur dari kebun itu. Sambil meletakkan tangan di atas
	buah-buahan itu Muhammad berkata: "Bismillah!" Lalu buah itu
	dimakannya.
 
	'Addas memandangnya keheranan.
 
	"Kata-kata ini tak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini,"
	kata 'Addas.
 
	Lalu Muhammad menanyakan negeri asal dan agama orang itu.
	Setelah diketahui bahwa orang tersebut beragama Nasrani dari
	Nineveh, katanya:
 
	"Dari negeri orang baik-baik, Yunus anak Matta."
 
	"Dari mana tuan kenal nama Yunus anak Matta!" tanya 'Addas.
 
	"Dia saudaraku. Dia seorang nabi, dan aku juga Nabi," jawab
	Muhammad.
 
	Saat itu 'Addas lalu membungkuk mencium kepala, tangan dan
	kaki Muhammad. Sudah tentu kejadian ini menimbulkan keheranan
	keluarga Rabi'a yang melihatnya. Sungguhpun begitu mereka
	tidak sampai akan meninggalkan kepercayaan mereka. Dan tatkala
	'Addas sudah kembali mereka berkata:
 
	"'Addas, jangan sampai orang itu memalingkan kau dari agamamu,
	yang masih lebih baik daripada agamanya."
 
	Gangguan orang yang pernah dialami Muhammad seolah dapat
	meringankan  perbuatan  buruk yang dilakukan Thaqif itu,
	meskipun mereka tetap kaku tidak mau mengikutinya. Keadaan itu
	sudah diketahui pula oleh Quraisy sehingga gangguan mereka
	kepada Muhammad makin menjadi-jadi. Tetapi hal ini tidak
	mengurangi kemauan Muhammad menyampaikan dakwah Islam. Kepada
	kabilah-kabilah Arab pada musim ziarah, itu ia memperkenalkan
	diri,   mengajak  mereka  mengenal  arti  kebenaran.
	Diberitahukannya kepada mereka, bahwa ia adalah Nabi yang
	diutus, dan dimintanya mereka mempercayainya.
 
	Namun  sungguhpun  begitu,  Abu  Lahab  pamannya  tidak
	membiarkannya, bahkan dibuntutinya  ke  mana  ia  pergi.
	Dihasutnya orang supaya jangan mau mendengarkan.
 
	Muhammad sendiri tidak cukup hanya memperkenalkan diri kepada
	kabilah-kabilah Arab pada musim ziarah di Mekah saja, bahkan
	ia mendatangi Banu Kinda4 ke rumah-rumah mereka, mendatangi
	Banu Kalb,5 juga ke rumah-rumah mereka, Banu Hanifa6 dan Banu
	'Amir bin Sha'sha'a.7 Tapi tak seorangpun dari mereka yang mau
	mendengarkan. Banu Hanifa bahkan menolak dengan cara yang
	buruk sekali. Sedang Banu 'Amir menunjukkan ambisinya, bahwa
	kalau Muhammad mendapat kemenangan, maka sebagai penggantinya,
	segala persoalan nanti harus berada di tangan mereka. Tetapi
	setelah dijawab, bahwa masalah itu berada di tangan Tuhan,
	merekapun lalu membuang muka dan menolaknya seperti yang
	lain-lain.
 
	Adakah kegigihan kabilah-kabilah yang mengadakan  oposisi
	terhadap Muhammad itu karena sebab-sebab yang sama seperti
	yang dilakukan oleh Quraisy? Kita sudah melihat, bahwa Banu
	'Amir ini mempunyai ambisi ingin memegang kekuasaan bila
	bersama-sama mereka nanti ia mendapat kemenangan. Sebaliknya
	kabilah Thaqif pandangannya lain lagi. Ta'if di samping
	sebagai tempat musim panas bagi penduduk Mekah karena udaranya
	yang sejuk dan buah anggurnya yang manis-manis, juga kota ini
	merupakan pusat tempat penyembahan Lat. Ke tempat itu orang
	berziarah dan menyembah berhala. Kalau Thaqif ini sampai
	menjadi pengikut Muhammad, maka kedudukan Lat akan hilang.
	Permusuhan mereka dengan Quraisypun akan timbul, yang sudah
	tentu akibatnya akan mempengaruhi perekonomian mereka pada
	musim dingin. Begitu juga halnya dengan yang lain, setiap
	kabilah mempunyai penyakit sendiri yang disebabkan  oleh
	keadaan perekonomian setempat. Dalam menentang Islam itu,
	pengaruh ini lebih besar terhadap mereka daripada pengaruh
	kepercayaan  mereka  dan kepercayaan nenek-moyang mereka,
	termasuk penyembahan berhala-berhala.
 
	Makin besar oposisi yang dilakukan kabilah-kabilah  itu,
	Muhammad makin mau menyendiri. Makin gigih pihak Quraisy
	melakukan gangguan kepada sahabat-sahabatnya, makin pula ia
	merasakan pedihnya.

	Masa berkabung terhadap Khadijah itupun sudah pula berlalu.
	Terpikir olehnya akan beristeri, kalau-kalau isterinya itu
	kelak akan dapat juga menghiburnya, dapat mengobati luka dalam
	hatinya, seperti dilakukan Khadijah dulu. Tetapi dalam hal ini
	ia  melihat  pertaliannya  dengan orang-orang Islam yang
	mula-mula itu harus makin dekat dan perlu dipererat lagi. Itu
	sebabnya ia segera melamar puteri Abu Bakr, Aisyah. Oleh
	karena waktu itu ia masih gadis kecil yang baru berusia tujuh
	tahun, maka yang sudah dilangsungkan baru akad nikah, sedang
	perkawinan berlangsung dua tahun kemudian, ketika usianya
	mencapai sembilan tahun.
 
	Sementara itu ia kawin pula dengan Sauda, seorang janda yang
	suaminya pernah ikut mengungsi ke Abisinia dan kemudian
	meninggal setelah kembali ke Mekah. Saya rasa pembacapun akan
	dapat menangkap arti kedua ikatan ini.  Arti  pertalian
	perkawinan dan semenda yang dilakukan oleh Muhammad itu, nanti
	akan lebih jelas.

	Pada masa itulah Isra' dan Mi'raj terjadi. Malam itu Muhammad
	sedang berada di rumah saudara sepupunya, Hindun puteri Abu
	Talib yang mendapat nama panggilan Umm Hani'. Ketika itu
	Hindun mengatakan:
 
	"Malam itu Rasulullah bermalam di rumah saya. Selesai salat
	akhir malam, ia tidur dan kamipun tidur. Pada waktu sebelum
	fajar Rasulullah sudah membangunkan kami. Sesudah melakukan
	ibadat pagi bersama-sama kami, ia berkata: 'Umm Hani', saya
	sudah salat akhir malam bersama kamu sekalian seperti yang
	kaulihat di lembah ini. Kemudian saya ke  Bait'l-Maqdis
	(Yerusalem)  dan  bersembahyang  di  sana. Sekarang saya
	sembahyang siang bersama-sama kamu seperti kaulihat."
 
	Kataku: "Rasulullah, janganlah menceritakan ini kepada orang
	lain. Orang akan mendustakan dan mengganggumu lagi!"
 
	"Tapi harus saya ceritakan kepada mereka," jawabnya.
 
	Orang  yang mengatakan, bahwa Isra' dan Mi'raj Muhammad
	'alaihissalam dengan ruh itu berpegang kepada keterangan Umm
	Hani' ini, dan juga kepada yang pernah dikatakan oleh Aisyah:
	"Jasad Rasulullah s.a.w. tidak hilang, tetapi Allah menjadikan
	isra'8 itu dengan ruhnya." Juga Mu'awiya b. Abi Sufyan ketika
	ditanya tentang isra' Rasul menyatakan: Itu adalah mimpi yang
	benar dari Tuhan. Di samping semua itu orang berpegang kepada
	firman Tuhan: "Tidak lain mimpi yang Kami perlihatkan kepadamu
	adalah sebagai ujian bagi manusia." (Qur'an, 17:60)
 
	Sebaliknya orang yang berpendapat, bahwa isra' dari Mekah ke
	Bait'l-Maqdis itu dengan jasad, landasannya ialah apa yang
	pernah dikatakan oleh Muhammad, bahwa dalam isra' itu ia
	berada di pedalaman, seperti yang akan disebutkan ceritanya
	nanti. Sedang mi'raj ke langit adalah dengan ruh. Disamping
	mereka itu ada lagi pendapat bahwa isra' dan mi'raj itu
	keduanya dengan jasad. Polemik sekitar perbedaan pendapat ini
	di kalangan ahli-ahli iImu kalam banyak sekali dan ribuan pula
	tulisan-tulisan sudah dikemukakan orang. Sekitar arti isra'
	ini kami sendiri sudah mempunyai pendapat yang ingin kami
	kemukakan juga. Kita belum mengetahui, sudah adakah orang yang
	mengemukakannya sebelum kita, atau belum. Tetapi, sebelum
	pendapat ini kita kemukakan - dan supaya dapat kita kemukakan
	- perlu sekali kita menyampaikan kisah isra, dan mi'raj ini
	seperti yang terdapat dalam buku-buku sejarah hidup Nabi.
 
	Dengan indah sekali Dermenghem melukiskan kisah ini yang
	disarikannya dari pelbagai buku sejarah hidup Nabi, yang
	terjemahannya sebagai berikut:
 
	"Pada tengah malam yang sunyi dan hening, burung-burung
	malampun diam membisu, binatang-binatang buas sudah berdiam
	diri, gemercik air dan siulan angin juga sudah tak terdengar
	lagi, ketika itu Muhammad  terbangun  oleh  suara  yang
	memanggilnya: "Hai orang yang sedang tidur, bangunlah!" Dan
	bila ia bangun, dihadapannya sudah berdiri Malaikat Jibril
	dengan wajah yang putih berseri dan berkilauan seperti salju,
	melepaskan rambutnya yang pirang terurai, dengan mengenakan
	pakaian berumbaikan mutiara dan emas. Dan dari sekelilingnya
	sayap-sayap yang beraneka warna  bergeleparan.  Tangannya
	memegang seekor hewan yang ajaib, yaitu buraq yang bersayap
	seperti sayap garuda. Hewan itu membungkuk di hadapan Rasul,
	dan Rasulpun naik.
 
	"Maka meluncurlah buraq itu seperti anak panah membubung di
	atas pegunungan Mekah, di atas pasir-pasir sahara menuju arah
	ke utara. Dalam perjalanan itu ia ditemani oleh malaikat. Lalu
	berhenti di gunung Sinai di tempat Tuhan berbicara dengan
	Musa.  Kemudian  berhenti  lagi di Bethlehem tempat Isa
	dilahirkan. Sesudah itu kemudian meluncur di udara.
 
	"Sementara itu ada suara-suara misterius mencoba menghentikan
	Nabi, orang yang begitu ikhlas menjalankan risalahnya. Ia
	melihat, bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menghentikan hewan
	itu di mana saja dikehendakiNya.
 
	"Seterusnya  mereka  sampai  ke  Bait'l-Maqdis.  Muhammad
	mengikatkan hewan kendaraannya itu. Di puing-puing  kuil
	Sulaiman ia bersembahyang bersama-sama Ibrahim, Musa dan Isa.
	Kemudian dibawakan tangga, yang lalu dipancangkan diatas batu
	Ya'qub. Dengan tangga itu Muhammad cepat-cepat naik ke langit.
 
	"Langit  pertama  terbuat  dari  perak  murni  dengan
	bintang-bintang yang digantungkan dengan rantai-rantai emas.
	Tiap langit itu dijaga oleh malaikat, supaya jangan ada
	setan-setan yang bisa naik ke atas atau akan ada jin yang akan
	mendengarkan rahasia-rahasia langit. Di langit inilah Muhammad
	memberi hormat kepada Adam. Di tempat ini pula semua makhluk
	memuja  dan memuji Tuhan. Pada keenam langit berikutnya
	Muhammad bertemu dengan Nuh, Harun, Musa, Ibrahim, Daud,
	Sulaiman, Idris, Yahya dan Isa. Juga di tempat itu ia melihat
	Malaikat maut Izrail, yang karena besarnya jarak antara kedua
	matanya adalah sejauh tujuh ribu hari perjalanan. Dan karena
	kekuasaanNya, maka yang berada di bawah perintahnya adalah
	seratus ribu kelompok. Ia sedang mencatat nama-nama mereka
	yang lahir dan mereka yang mati, dalam sebuah buku besar. Ia
	melihat juga Malaikat Airmata, yang menangis karena dosa-dosa
	orang, Malaikat Dendam yang berwajah tembaga yang menguasai
	anasir api dan sedang duduk di atas singgasana dari nyala api.
	Dan dilihatnya juga ada malaikat yang besar luar biasa, separo
	dari  api dan separo lagi dari salju, dikelilingi oleh
	malaikat-malaikat yang merupakan kelompok yang tiada hentinya
	menyebut-nyebut nama Tuhan: O Tuhan, Engkau telah menyatukan
	salju dengan api, telah menyatukan semua hambaMu setia menurut
	ketentuan Mu.
 
	"Langit ketujuh adalah tempat orang-orang yang adil, dengan
	malaikat yang lebih besar dari bumi ini seluruhnya. Ia
	mempunyai tujuhpuluh ribu kepala, tiap kepala tujuhpuluh ribu
	mulut, tiap mulut tujuhpuluh ribu lidah, tiap lidah dapat
	berbicara dalam tujuh puluh ribu bahasa, tiap bahasa dengan
	tujuhpuluh ribu dialek. Semua itu memuja dan memuji serta
	mengkuduskan Tuhan.
 
	"Sementara ia sedang merenungkan makhluk-makhluk ajaib itu,
	tiba-tiba ia membubung lagi sampai di Sidrat'l-Muntaha yang
	terletak di sebelah kanan 'Arsy, menaungi berjuta-juta ruh
	malaikat. Sesudah melangkah, tidak sampai sekejap matapun ia
	sudah  menyeberangi  lautan-lautan  yang begitu luas dan
	daerah-daerah cahaya yang terang-benderang, lalu bagian yang
	gelap gulita disertai berjuta juta tabir kegelapan, api, air,
	udara dan angkasa. Tiap macam dipisahkan oleh jarak 500 tahun
	perjalanan. Ia melintasi tabir-tabir keindahan, kesempurnaan,
	rahasia, keagungan dan kesatuan.  Dibalik  itu  terdapat
	tujuhpuluh ribu kelompok malaikat yang bersujud tidak bergerak
	dan tidak pula diperkenankan meninggalkan tempat.
 
	"Kemudian terasa lagi ia membubung ke atas ke tempat Yang Maha
	Tinggi. Terpesona sekali ia. Tiba-tiba bumi dan langit menjadi
	satu, hampir-hampir tak dapat lagi ia melihatnya, seolah-olah
	sudah  hilang  tertelan.  Keduanya  tampak hanya sebesar
	biji-bijian di tengah-tengah ladang yang membentang luas.
 
	"Begitu seharusnya manusia itu, di hadapan Raja semesta alam.
 
	"Kemudian lagi ia sudah berada di hadapan 'Arsy, sudah dekat
	sekali. Ia sudah dapat melihat Tuhan dengan persepsinya, dan
	melihat segalanya yang tidak dapat dilukiskan dengan lidah, di
	luar jangkauan otak manusia akan dapat menangkapnya. Maha
	Agung Tuhan mengulurkan sebelah tanganNya di dada Muhammad dan
	yang sebelah lagi di bahunya. Ketika itu Nabi merasakan
	kesejukan di tulang punggungnya. Kemudian rasa tenang, damai,
	lalu fana ke dalam Diri Tuhan yang terasa membawa kenikmatan.
 
	"Sesudah berbicara... Tuhan memerintahkan hambaNya itu supaya
	setiap Muslim setiap hari sembahyang limapuluh kali. Begitu
	Muhammad kembali turun dari langit, ia bertemu dengan Musa.
	Musa berkata kepadanya:
 
	"Bagaimana  kauharapkan  pengikut-pengikutmu  akan  dapat
	melakukan salat limapuluh kali tiap hari? Sebelum engkau aku
	sudah punya pengalaman, sudah kucoba terhadap anak-anak Israil
	sejauh yang dapat kulakukan. Percayalah dan kembali kepada
	Tuhan, minta supaya dikurangi jumlah sembahyang itu.
 
	"Muhammadpun kembali. Jumlah sembahyang juga lalu dikurangi
	menjadi empatpuluh. Tetapi Musa menganggap itu masih di luar
	kemampuan orang. Disuruhnya lagi Nabi  penggantinya  itu
	berkali-kali kembali kepada Tuhan sehingga berakhir dengan
	ketentuan yang lima kali.
 
	"Sekarang Jibril membawa Nabi mengunjungi surga yang sudah
	disediakan sesudah hari kebangkitan, bagi mereka yang teguh
	iman. Kemudian Muhammad kembali dengan tangga itu ke bumi.
	Buraqpun dilepaskan. Lalu ia kembali dari Bait'l-Maqdis ke
	Mekah naik hewan bersayap."
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1