Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KEDELAPAN BELAS: PERANG KHANDAQ1 DAN BANU QURAIZA
	Muhammad Husain Haekal                  (2/3)
 
	"Ka'b, sungguh celaka," katanya kemudian. "Saya datang pada
	waktu yang tepat dan membawa tenaga yang tepat pula. Saya
	datang membawa Quraisy dan Ghatafan dengan pemimpinpemimpin
	dan pemuka-pemuka mereka. Mereka sudah berjanji kepadaku,
	bahwa mereka tidak akan beranjak sebelum dapat mengikis habis
	Muhammad dan kawan-kawannya itu."
 
	Tetapi Ka'b masih juga maju mundur. Disebutnya kejujuran serta
	kesetiaan Muhammad kepada perjanjian itu. Ia kuatir akan
	akibatnya atas apa yang diminta oleh Huyayy itu. Tetapi Huyayy
	masih terus menyebut-nyebut bencana yang dialami orang-orang
	Yahudi karena Muhammad itu, dan juga bencana yang akan mereka
	alami sendiri nanti bilamana Ahzab tidak berhasil mengikisnya.
	Diuraikannya juga kekuatan pihak Ahzab itu serta perlengkapan
	dan jumlah orangnya. Yang sekarang masih merintangi mereka
	untuk menumpas semua orang-orang Islam dalam sekejap mata itu,
	hanyalah parit itu saja. Sekarang Ka'b sudah mulai lunak.
 
	"Kalau pasukan Ahzab itu berbalik?" tanyanya kemudian. Di sini
	Huyayy memberikan jaminan, bahwa kalau Quraisy dan Ghatafan
	sampai kembali dan tidak berhasil menghantam Muhammad ia pun
	akan tinggal dalam benteng itu dan akan tetap bersama-sama
	dalam seperjuangan. Dalam hati Ka'b nafsu Yahudinya sudah
	mulai bergerak-gerak. Permintaan Huyayy itu  diterimanya,
	perjanjian  dengan  Muhammad  dan  kaum  Muslimin  mulai
	dilanggarnya dan ia sudah keluar dari sikap kenetralannya.

	Berita-berita penggabungan Quraiza dengan pihak Ahzab itu
	sampai juga kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Mereka
	sangat terkejut sekali dan kuatir juga akan akibat yang
	mungkin terjadi. Muhammad segera mengutus Sa'd b. Mu'adh,
	pemimpin Aus dan Sa'd b. 'Ubada, pemimpin Khazraj, disertai
	pula oleh Abdullah b. Rawaha dan Khawat b. Jubair dengan
	tujuan supaya mempelajari duduk perkara yang sebenarnya.
	Bilamana mereka kembali pulang, hendaknya dapat memberikan
	isyarat kalau memang hal itu benar, supaya jangan nanti sampai
	mematahkan semangat orang.
 
	Tetapi sesampainya para utusan itu kesana, mereka melihat
	keadaan Quraiza justeru lebih jahat lagi dari apa yang pernah
	mereka dengar semula. Diusahakan juga oleh utusan itu supaya
	mereka mau menghormati perjanjian yang ada. Tetapi Ka'b
	berkata kepada mereka, supaya orang-orang Yahudi Banu Nadzir
	dikembalikan ke kampung halaman mereka. Ketika itu Said b.
	Mu'adh - yang juga bersahabat baik dengan pihak Quraiza -
	mencoba meyakinkan supaya jangan sampai mereka mengalami nasib
	seperti yang pernah dialami oleh Banu Nadzir, atau yang lebih
	parah  lagi  dari itu. Pihak Yahudi sekarang mau terus
	melancarkan serangan kepada Muhammad a.s.
 
	"Siapa Rasulullah itu!?" kata Ka'b. "Kami dengar Muhammad
	tidak terikat oleh sesuatu persahabatan atau perjanjian apa
	pun!"
 
	Kedua belah pihak itu lalu saling adu mulut.
 
	Utusan-utusan Muhammad pulang. Mereka melaporkan apa yang
	telah  mereka  saksikan.  Bencana  besar kini mengancam.
	Kekuatiran makin menjadi-jadi. Penduduk Medinah kini melihat
	pihak Quraiza telah membukakan jalan bagi Ahzab, yang akan
	memasuki kota dan membasmi mereka. Hal ini bukan hanya sekedar
	khayal dan ilusi saja. Terbukti Banu Quraiza sekarang sudah
	memutuskan segala bantuan dan bahan makanan kepada mereka.
	Juga  terbukti  sekembalinya  Huyayy  b.  Akhtab  yang
	memberitahukan kepada mereka, bahwa Quraiza telah tergabung
	dengan pihak Quraisy dan Ghatafan - jiwa mereka sudah berubah
	dan mereka sudah siap-siap melakukan peperangan. Soalnya lagi
	pihak Quraiza telah memperpanjang waktu selama sepuluh hari
	lagi buat pihak Ahzab guna mengadakan persiapan, asal Ahzab
	selama  sepuluh  hari itu benar-benar mau menyerbu kaum
	Muslimin. Dan memang itulah yang mereka lakukan. Mereka telah
	menyusun tiga buah pasukan besar guna memerangi Nabi. Sebuah
	pasukan dibawah pimpinan Ibn'l-A'war as-Sulami didatangkan
	dari jurusan sebelah atas wadi, pasukan yang dipimpin oleh
	'Uyayna b. Hishn datang dari sebelah samping, dan pasukan yang
	dipimpin oleh Abu Sufyan ditempatkan di jurusan parit. Dalam
	peristiwa inilah ayat berikut ini turun:
 
	"Tatkala mereka datang kepadamu dari jurusan atas dan bawah,
	dan pandangan mata sudah jadi kabur, hati pun naik menyekat di
	kerongkongan (sangat gelisah), ketika itu kamu berprasangka
	tentang Tuhan, prasangka yang salah belaka. Saat itulah
	orang-orang yang beriman mendapat cobaan dan mereka mengalami
	keguncangan yang hebat sekali. Dan ingat! ketika orang-orang
	munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya itu
	berkata: Apa yang dijanjikan Allah dan RasulNya kepada kami
	hanyalah tipu daya belaka. Juga ketika ada satu golongan
	diantara mereka itu berkata: "Wahai penduduk Yathrib! Tak ada
	tempat buat kamu. Kembalilah kamu pulang." Dan ada sebagian
	dari mereka itu yang meminta ijin kepada Nabi seraya berkata:
	'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka.' Tetapi sebenarnya
	tidak terbuka. Hanya saja mereka itu ingin melarikan diri."
	(Qur'an, 33: 10-13)
 
	Tetapi buat penduduk Yathrib masih dapat dimaafkan kalau
	mereka  sampai  begitu takut dan hati mereka terguncang
	karenanya. Mereka yang masih dapat dimaafkan itu ialah yang
	berpendapat:  Dulu Muhammad menjanjikan kami, bahwa kami
	mendapat harta kekayaan Kisra dan Kaisar Rumawi. Tetapi
	sekarang orang sudah merasa tidak aman lagi sekalipun hanya
	akan pergi ke kebun. Pandangan mata mereka yang jadi kabur pun
	dapat dimaafkan. Demikian juga mereka yang merasa sangat
	gelisah dalam ketakutan dapat juga dimaafkan. Bukankah maut
	juga yang sekarang sedang menari-nari di depan matanya,
	menjilat-jilat menyala keluar dari mata pedang yang di tangan
	Quraisy dan Ghatafan, menyusup-nyusup kedalam hati sebagai
	ancaman, dan juga yang datang dari rumah-rumah Banu Quraiza
	yang  berkhianat itu? Sungguh celaka orang-orang Yahudi.
	Sungguh patut sekali kalau Muhammad mengikis habis saja Banu
	Nadzir itu daripada hanya sekedar membiarkan mereka pergi
	dalam keadaan berkecukupan, serta membiarkan Huyayy  cs.
	menghasut  masyarakat  dan  kabilah-kabilah  Arab  supaya
	menghantam kaum Muslimin. Ya, sungguh suatu bencana besar,
	suatu ancaman besar. "Tak ada daya upaya kalau tidak dengan
	Allah juga."

	Dari segi moril pihak Ahzab sudah merasa begitu tinggi,
	sehingga ada beberapa orang ksatria dari Quraisy yang sudah
	berani maju kedepan, seperti 'Amr b. 'Abd Wudd, 'Ikrima b. Abi
	Jahl dan Dzirar bin'l-Khattab. Mereka langsung menyerbu parit
	itu. Mereka menuju ke suatu bagian yang agak sempit. Dipacunya
	kuda mereka itu sehingga mereka dapat menyeberangi parit dan
	sampai di Sabkha yang terletak antara parit dengan bukit Sal'.
	Ketika itu juga Ali b. Abi Talib keluar dengan beberapa orang
	dari kalangan Muslimin, terus cepat-cepat merebut sebuah
	rongga dalam parit yang telah diserbu oleh pasukan berkuda
	mereka. Ketika itu 'Amr b. 'Abd. Wudd memanggil-manggil:
 
	"Siapa berani bertanding?!"
 
	Setelah ajakannya itu disambut oleh Ali b. Abi Talib, ia
	berkata lagi dengan congkak sekali:
 
	"Oh kemenakanku ! Aku tidak ingin membunuhmu."
 
	"Tapi aku ingin membunuh kau," sahut Ali.
 
	Kemudian duel itu terjadi, dan Ali berhasil membunuhnya. Saat
	itu juga pasukan berkuda pihak Ahzab lari  kucar-kacir,
	sehingga mereka terbentur sekali lagi ke dalam parit sambil
	lari terus tanpa melihat kekanan-kiri lagi.
 
	Tatkala matahari sudah terbenam, ketika itu datang pula Naufal
	b. Abdullah bin'l-Mughira dengan menunggang kudanya hendak
	menyeberangi parit itu, tapi saat itu juga ia mendapat pukulan
	hebat sehingga ia berikut kudanya itu mati dan hancur di
	tempat tersebut. Dalam hal ini Abu Sufyan menyampaikan tawaran
	hendak menebus mayat kawannya itu dengan seratus ekor unta,
	Tetapi itu oleh Nabi a.s. ditolak, seraya berkata:
 
	"Ambillah mayat itu. Barang yang kotor tebusannya kotor juga."

	Dengan cara yang berlebih-lebihan pihak Ahzab sekarang mulai
	lagi  hendak mengobarkan api permusuhannya dengan maksud
	menakut-nakuti dan melemahkan jiwa kaum Muslimin. Orang-orang
	Quraiza yang bersemangat mulai turun dari benteng-benteng dan
	kubu-kubu mereka. Mereka memasuki rumah-rumah di Medinah yang
	terdekat  pada  mereka. Maksud mereka mau menakut-nakuti
	penduduk.
 
	Pada waktu itu Shafia bt. Abd'l-Muttalib sedang berada dalam
	Fari', benteng Hassan b. Thabit. Juga Hassan ketika itu disana
	dengan kaum wanita dan anak-anak. Waktu itu ada seorang orang
	Yahudi yang mundar-mandir sekeliling benteng itu.
 
	"Kaulihat bukan?" kata Shafia kepada Hassan, "Orang Yahudi itu
	mundar-mandir sekeliling benteng kita. Sungguh aku tidak
	mempercayainya. Ia akan menunjukkan rahasia kita kepada pihak
	Yahudi. Sedang Rasulullah dan sahabat-sahabat sedang sibuk.
	Turunlah kau dan bunuh orang itu."
 
	"Semoga Tuhan mengampunimu, Shafia," jawab Hassan. "Engkau
	tahu, aku bukan orangnya akan melakukan itu."
 
	Mendengar itu Shafia langsung mengambil sebatang tongkat. Ia
	turun dari benteng itu dan orang Yahudi tadi dipukulnya Sampai
	ia menemui ajalnya.
 
	"Hassan, turunlah dan lucuti dia. Sayang dia laki-laki; kalau
	tidak aku sendiri yang akan melakukannya."
 
	"Shafia, tidak perlu aku melucuti dia," jawab Hassan. Penduduk
	Medinah masih dalam ketakutan, hati mereka masih gelisah
	selalu. Dalam pada itu yang selalu menjadi pikiran Muhammad
	ialah bagaimana caranya mencari jalan keluar. Harus ada suatu
	taktik.  Dikirimnya  utusan kepada pihak Ghatafan dengan
	menjanjikan sepertiga hasil buah-buahan Medinah untuk mereka
	asal mereka mau pergi meninggalkan tempat itu.

	Pihak Ghatafan sendiri sebenarnya sudah mulai jemu. Mereka
	sudah memperlihatkan perasaan muak, karena begitu lama mereka
	mengadakan pengepungan dengan segala jerih payah yang mereka
	hadapi selama itu. Soalnya hanyalah karena mau memenuhi ajakan
	Huyayy  b,  Akhtab  dan orang-orang Yahudi yang menjadi
	pengikutnya. Di samping itu, Nu'aim b. Mas'ud, dengan perintah
	Rasul telah pergi hendak menemui pihak Quraiza, yang ketika
	itu belum mengetahui bahwa dia sudah masuk Islam. Pada zaman
	jahiliah  ia bergaul rapat sekali dengan pihak Quraiza.
	Diingatkannya kembali hubungan dan persahabatan mereka masa
	dahulu itu. Kemudian disebut-sebutnya juga bahwa mereka telah
	mendukung Quraisy dan Ghatafan dalam menghadapi Muhammad,
	sedang baik Quraisy maupun Ghatafan mungkin tidak akan tahan
	lama tinggal di tempat itu. Kedua kabilah ini tentu akan
	berangkat pulang, dan mereka akan ditinggalkan sendirian
	menghadapi Muhammad yang tentunya nanti akan menghajar mereka
	pula. Oleh karena itu dinasehatinya supaya mereka jangan mau
	ikut golongan itu sebelum mendapat jaminan beberapa orang
	sebagai sandera dari kedua golongan itu. Dengan demikian
	Quraisy dan Ghatafan tidak akan meninggalkan mereka. Quraiza
	merasa puas dengan keterangan Nu'aim itu.
 
	Selanjutnya ia pergi lagi kepada Quraisy dengan membisikkan,
	bahwa sebenarnya pihak Quraiza merasa menyesal sekali atas
	tindakannya melanggar perjanjian dengan Muhammad dan bahwa
	mereka sekarang berusaha hendak  mengambil  hatinya  dan
	mengadakan  tali  persahabatan  lagi dengan jalan hendak
	menyerahkan  pemimpin-pemimpin  Quraisy  kepadanya  supaya
	dibunuh. Oleh karena itu lalu disarankannya, bahwa bilamana
	nanti pihak Yahudi mengutus orang meminta jaminan berupa
	pemimpin-pemimpin mereka, jangan dikabulkan. Seperti terhadap
	Quraisy, kemudian Nu'aim melakukan hal yang sama pula terhadap
	Ghatafan. Keterangan Nu'aim ini telah menimbulkan keraguan
	dalam hati Quraisy dan Ghatafan.
 
	Pemimpin-pemimpin mereka segera berunding. Abu Sufyan lalu
	mengutus orang menemui Ka'b, pemimpin Banu Quraiza dengan
	pesan: "Kami sudah cukup lama tinggal di tempat dan mengepung
	orang itu. Menurut hemat kami besok kamu harus sudah menyerbu
	Muhammad dan kami dibelakangmu."
 
	Tetapi utusan Abu Sutyan itu kembali dengan membawa jawaban
	pemimpin Quraiza: "Besok hari Sabtu, dan pada hari Sabtu itu
	kami tidak dapat berperang atau bekerja apa pun."
 
	Mendengar itu Abu Sufyan naik pitam. Benar juga kata Nu'aim
	kalau begitu. Utusan itu disuruhnya kembali dengan mengatakan
	kepada pihak Quraiza: "Cari Sabtu4 lain saja sebagai pengganti
	Sabtu besok, sebab besok Muhammad harus sudah diserbu. Kalau
	kami sudah mulai menyerang Muhammad sedang kamu tidak ikut
	serta dengan kami, maka persekutuan kita dengan sendirinya
	bubar, dan kamulah yang akan kami serbu lebih dulu sebelum
	Muhammad."
 
	Pernyataan Abu Sufyan itu oleh Quraiza tetap dijawab dengan
	mengulangi bahwa mereka tidak akan melanggar hari Sabtu. Ada
	golongan mereka yang telah mendapat kemurkaan Tuhan karena
	telah melanggar hari Sabtu sehingga mereka itu menjadi monyet
	dan babi. Kemudian disebutnya juga jaminan yang mereka minta
	sebagai sandera, supaya mereka lebih yakin akan perjuangan
	mereka itu.
 
	Mendengar permintaan semacam itu Abu Sufyan lebih yakin lagi
	akan keterangan yang telah diberikan Nu'aim itu. Terpikir
	olehnya sekarang apa yang harus diperbuatnya. Ketika hal ini
	dibicarakan dengan pihak Ghatafan ternyata mereka juga masih
	maju-mundur hendak memerangi Muhammad. Mereka terpengaruh oleh
	janji yang pernah diberikan kepada mereka, bahwa sepertiga
	hasil buah-buahan kota Medinah nanti untuk mereka, tapi janji
	tersebut belum ter]aksana karena masih mendapat tantangan dari
	Said b. Mu'adh dan pemuka-pemuka Medinah, baik kalangan Aus
	dan Khazraj maupun dari sahabat-sahabat Rasulullah.

	Malam harinya angin topan bertiup kencang sekali, disertai
	oleh  hujan  yang  turun  dengan  lebatnya. Bunyi petir
	menderu-deru   diselingi   oleh   halilintar   yang
	sambung-menyambung. Tiba-tiba angin topan itu bertiup kencang
	sekali dan kuali-kuali tempat mereka masak terbalik belaka.
	Sekarang timbul rasa takut dalam hati. Terbayang oleh mereka
	bahwa kaum Muslimin akan mengambil kesempatan ini untuk
	menyerang  dan menghantam mereka. Ketika itu Tulaiha b.
	Khuailid tampil seraya berteriak: "Muhammad telah mendahului
	menyerang kita. Selamatkan dirimu ! Selamatkan!"

	"Saudara-saudara dari Quraisy," kata Abu Sufyan. "Tidak layak
	lagi kita tinggal lama-lama di tempat ini. Pasukan kita yang
	terdiri dari kuda dan unta sudah binasa, Banu Quraiza sudah
	tidak menepati janjinya lagi dengan kita,  bahkan  kita
	mendengar hal-hal dari mereka yang tidak menyenangkan hati.
	Ditambah lagi kita menghadapi angin yang begitu dahsyat. Maka
	lebih baik pulang sajalah. Saya pun akan berangkat pulang."
 
	Ditengah-tengah angin yang masih bertiup kencang, rombongan
	itu berangkat dengan membawa perbekalan seringan mungkin,
	diikuti oleh Ghatafan dan kelompok-kelompok lainnya.
 
	Keesokan harinya sudah tidak seorang juga yang dijumpai oleh
	Muhammad di tempat itu. Ia pun lalu kembali pulang ke Medinah
	bersama-sama  umat  Islam yang lain. Mereka bersama-sama
	menyatakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan,
	karena  mereka telah terhindar dari segala mara bahaya,
	orang-orang beriman  itu  tidak  sampai  terlibat  dalam
	pertempuran.
 
	              ***
 
	Setelah  pihak  Ahzab berangkat pulang, Muhammad kembali
	memikirkan keadaannya. Tuhan telah menyelamatkannya dari musuh
	yang selama ini mengancamnya. Tetapi sungguhpun begitu pihak
	Yahudi dapat saja mengulang kembali peristiwa semacam itu,
	dapat saja mereka mencari kesempatan lain, tidak lagi pada
	musim dingin yang begitu dahsyat seperti dalam tahun ini, yang
	telah merupakan bantuan Tuhan dalam menghancurkan pihak musuh.
	Disamping itu, kalaupun tidak karena Azhab telah pergi, dan
	peristiwa  perpecahan di pihaknya sendiri telah terjadi,
	niscaya Banu Quraiza itu sudah siap-siap pula turun ke
	Medinah, akan menghantam dan akan memberikan segala macam
	bantuan dalam menghancurkan kaum Muslimin.
 
	Jadi, jangan membiarkan ekor ular yang sudah dipotong. Atas
	perbuatannya itu Banu Quraiza harus dibasmi. Dalam hal ini
	Nabi a.s. memerintahkan supaya diserukan kepada segenap orang,
	yakni: Barangsiapa yang tetap setia, bersembahyang Asar supaya
	dilakukan  di  perkampungan  Banu  Quraiza.  Lalu  Ali
	diberangkatkan lebih dulu dengan membawa bendera ke tempat
	itu. Sungguhpun pihak Muslimin sudah begitu payah akibat
	pengepungan Quraisy dan Ghatafan yang cukup lama, namun mereka
	segera bergegas ke medan perang lagi. Mereka yakin bahwa
	mereka akan mendapat kemenangan. Memang benar, bahwa Banu
	Quraiza tinggal dalam benteng-benteng yang begitu  kukuh
	seperti  perbentengan  Banu  Nadzir,  tetapi  kendatipun
	benteng-benteng itu dapat melindungi mereka, namun mereka
	tidak akan dapat tahan menghadapi pihak Muslimin. Persediaan
	bahan makanan kini berada di tangan penduduk Medinah, setelah
	pihak Ahzab meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena itu,
	pihak Muslimin pun dengan perasaan gembira bergegas pula
	berangkat di belakang Ali, menuju ke tempat Banu Quraiza.
 
	Ternyata mereka itu - juga Huyayy b. Akhtab dari Banu Nadzir
	ada di tempat itu - melemparkan kata-kata yang tidak senonoh
	dialamatkan  kepada  Muhammad.  Mereka mendustakannya dan
	memakinya serta mau mencemarkan nama baik isterinya. Setelah
	kekalahan pasukan Ahzab di Medinah, seolah mereka memang sudah
	merasakan apa yang akan terjadi terhadap diri mereka.
 
	                 			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1