Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

BAGIAN KEDUAPULUH: 

PERJANJIAN HUDAIBIYA    

Setelah enam tahun di Medinah - 424; Muslimin dirintangi ke Mesjid Suci - 424; Muslimin mengumumkan naik haji - 427; Dua perkemahan bertemu - 429; Muhammad memelihara perdamaian - 431; Utusan Quraisy kepada Muhammad - 433; Perutusan 'Urwa ibn Mas'ud - 434; Utusan Muhammad kepada Quraisy - 435; Usman b'Affan diutus - 436; Ikrar Ridzwan - 437; Perutusan Quraisy kepada Muhammad - 438; Perundingan kedua belah pihak - 440; Abu Bakr dan Umar - 441; Perjanjian Hudaibiya (Maret 628) - 441; Perjanjian Hudaibiya mulai berlaku - 442; Hudaibiya: suatu kemenangan yang nyata - 444; Cerita Abu Bashir - 445; Wanita-wanita Muslihat yang hijrah - 448; Apa yang dilakukan Muhammad - 449.

	      
 
	ENAM tahun lamanya sudah sejak Nabi dan sahabat-sahabatnya
	hijrah dari Mekah ke Medinah. Seperti kita lihat, selama itu
	mereka terus-menerus bekerja keras, terus-menerus dihadapkan
	kepada peperangan, kadang dengan pihak Quraisy, adakalanya
	pula dengan pihak Yahudi. sementara itu Islampun  makin
	tersebar luas, makin kuat dan ampuh pula
 
	Sejak tahun pertama Hijrah, Muhammad sudah mengubah kiblatnya
	dari al-Masjid'l-Aqsha ke al-Masjid'l-Haram. Sekarang kaum
	Muslimin menghadap ke Baitullah yang di bangun oleh Ibrahim di
	Mekah, dan yang kemudian bangunan itu dibaharui lagi tatkala
	Muhammad masih muda belia. Waktu itu ia juga turut mengangkat
	batu hitam ketempatnya di ujung dinding bangunan itu. Tak
	terlintas dalam pikirannya atau dalam pikiran siapapun juga
	waktu itu, bahwa Tuhan akan menurunkan risalah kepadanya.

	Sejak ratusan tahun yang lalu, al-Masjid'l-Haram ini (Mesjid
	Suci)  sudah menjadi arah tujuan orang-orang Arab dalam
	melakukan ibadat. Dalam bulan-bulan suci setiap tahun mereka
	datang ke tempat itu. Setiap orang yang datang keamanannya
	terjamin. Apabila orang bertemu dengan musuh yang paling keras
	sekalipun, di tempat ini ia tak dapat menghunus pedang atau
	mengadakan pertumpahan darah. Akan tetapi sejak Muhammad dan
	kaum Muslimin sudah hijrah, pihak Quraisy telah mengambil
	tanggung jawab dengan melarang mereka memasuki Mesjid Suci
	itu,  melarang  mereka mendekatinya diluar golongan Arab
	lainnya. Dalam hal ini firman Tuhan turun pada tahun Hijrah
	pertama itu:
 
	"Mereka  bertanya  kepadamu tentang bulan suci: bolehkah
	berperang? Katakanlah: Berperang dalam bulan itu suatu dosa
	besar. Tetapi merintangi orang dari jalan Allah dan ingkar
	kepadaNya, merintangi orang memasuki Masjid  Suci  serta
	mengusir penduduk dari sekitar tempat itu, lebih besar lagi
	dosanya disisi Allah." (Qur'an, 2:217)
 
	Dan sesudah perang Badr juga firman Tuhan ini datang:
 
	"Dan kenapa Allah tidak akan menyiksa mereka padahal mereka
	merintangi orang memasuki Mesjid Suci, sedang mereka bukan
	penanggungjawabnya. Mereka yang bertanggungjawab mengurusnya
	sebenarnya ialah orang-orang yang bertakwa. Tetapi mereka
	kebanyakan tidak mengetahui. Dan sembahyang mereka di sekitar
	Rumah Suci itu tidak lain hanya bersiul dan bertepuk tangan.
	Oleh karena itu rasakan siksaan  yang  disebabkan  oleh
	kekafiranmu itu. Orang-orang kafir itu mengeluarkan harta
	mereka guna melarang orang dari jalan Allah; maka mereka masih
	akan mengeluarkan harta mereka. Sesudah itu mereka menyesal,
	lalu mereka kalah. Dan orang-orang yang kafir itu akan
	dikumpulkan di dalam neraka" (Qur'an, 8:34-36)
 
	Selama  enam  tahun  itu  banyak sekali ayat-ayat turun
	berturut-turut mengenai Mesjid Suci itu yang oleh Tuhan
	dijadikan tempat manusia berkumpul dan tempat yang aman. Akan
	tetapi  pihak  Quraisy   menganggap   Muhammad   dan
	pengikut-pengikutnya telah mengingkari dewa-dewa dalam Rumah
	Suci itu: Hubal, Isaf, Na'ila dan berhala-berhala yang lain.
	Oleh  karena  itu  memerangi dan melarang mereka datang
	berkunjung ke Ka'bah adalah suatu kewajiban buat Quraisy,
	kalau  mereka  tidak  mau  kembali  kepada  dewa-dewa
	nenek-moyangnya.
 
	Sementara itu kaum Muslimin merasa menderita karena tak dapat
	melakukan tugas agama yang sudah menjadi kewajiban mereka,
	juga sudah menjadi kewajiban nenek-moyang mereka dahulu.
	Disamping itu kaum Muhajirin sendiripun sudah merasa tersiksa
	dan merasa tertekan - tersiksa dalam pembuangan, tertekan
	karena kehilangan tanah air dan keluarga. Hanya saja mereka
	itu semua yakin akan adanya pertolongan Tuhan kepada Rasul dan
	kepada mereka serta mengangkat taraf agama mereka diatas agama
	lain. Mereka percaya sekali, bahwa tak lama lagi pasti akan
	datang waktunya Tuhan membukakan pintu Mekah kepada mereka,
	dan mereka akan bertawaf di Rumah Purba (Ka'bah)  itu,
	menunaikan  kewajiban agama yang diwajibkan Tuhan kepada
	seluruh umat manusia. Kalau selama itu, tahun demi tahun yang
	terjadi hanya peperangan, dari perang Badr ke Uhud, lalu
	Khandaq,    kemudian    peperangan-peperangan    dan
	kesibukan-kesibukan lain, maka hari yang mereka harap-harapkan
	itu kini pasti akan tiba. Mereka sangat merindukan hari yang
	diharap-harapkan itu. Tidak kurang pula Muhammad seperti
	mereka, sangat merindukannya dan yakin sekali, bahwa saatnya
	sudah dekat!
 
	Dengan melarang mengadakan ziarah ke Mekah serta menunaikan
	kewajiban  berhaji  dan  menjalankan  umrah,  sebenarnya
	orang-orang  Quraisy  sudah  melakukan kekejaman terhadap
	Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Rumah Purba ini bukanlah
	milik Quraisy, melainkan milik semua orang Arab. Hanya saja
	orang-orang Quraisy itu berkewajiban menjaga Ka'bah  dan
	mengurus air buat para pengunjung, yakni yang meliputi segala
	macam  kepengurusan  Rumah  Suci  dan   pemeliharaan
	pengunjung-pengunjungnya. Tujuan sesuatu kabilah itu satu sama
	lain dengan menyembah berhala tidaklah berarti membenarkan
	tindakan Quraisy melarang orang berziarah dan bertawaf di
	Ka'bah serta melakukan segala upacara dan penyembahan berhala.
	Muhammad datang mengajak orang menjauhi penyembahan berhala
	dan membersihkan diri dari segala noda paganisma dan syirik.
	Ia mengajak orang ke tingkat jiwa yang lebih tinggi, yakni
	menyembah hanya kepada Allah Yang Tunggal dan tidak bersekutu.
	Ia akan menempatkannya di atas segala kekurangan, akan membawa
	kehidupan rohani ke tempat yang dapat menangkap arti kesatuan
	alam serta keesaan Tuhan. Jadi oleh karena menjalankan ibadah
	haji dan umrah itu merupakan salah satu kewajiban agama, maka
	melarang penganut-penganut agama baru ini melakukan kewajiban
	agamanya berarti suatu tindakan permusuhan.
 
	Akan tetapi apabila Muhammad kemudian datang juga disertai
	orang-orang  yang sudah beriman kepada Allah dan kepada
	ajarannya, yang sebenarnya mereka ini penduduk asli Mekah,
	maka orang-orang Quraisy itu kuatir rakyat jelata di Mekah
	akan menggabungkan diri kepadanya lalu merasa pula bahwa
	memisahkan mereka dari sanak keluarga, adalah suatu tindakan
	kekejaman. Dengan demikian ini akan merupakan benih yang dapat
	mencetuskan perang saudara.
 
	Disamping itu pemimpin-pemimpin Quraisy dan pemuka-pemuka
	Mekah tidak pula melupakan Muhammad dan pengikutnya yang telah
	menghancurkan perdagangan mereka, merintangi jalan mereka yang
	sudah rata itu ke Syam. Oleh karenanya dalam jiwa mereka sudah
	tertanam rasa dendam dan permusuhan; padahal sudah cukup
	diketahui, bahwa Rumah itu kepunyaan Allah dan kepunyaan
	seluruh masyarakat Arab, dan bahwa kewajiban mereka hanyalah
	menjaganya dan memelihara orang-orang yang sedang berziarah.

	Telah lampau enam tahun sejak hijrah, kaum Muslimin sudah
	gelisah sekali karena rindu ingin berziarah ke Ka'bah dan
	ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Pada suatu pagi bila
	mereka  sedang  berkumpul  di  mesjid,  tiba-tiba  Nabi
	memberitahukan kepada mereka bahwa ia telah mendapat ilham
	dalam mimpi hakiki, bahwa insya Allah mereka akan memasuki
	Mesjid Suci dengan aman tenteram, dengan kepala dicukur atau
	digunting tanpa akan merasa takut.
 
	Begitu mereka mendengar berita mengenai mimpi Rasulullah itu,
	serentak mereka mengucap; Alhamdulillah. Secepat kilat berita
	ini  telah  tersebar ke seluruh penjuru Medinah. Tetapi
	bagaimana caranya memasuki Masjid Suci itu? Dengan perangkah?
	Ataukah orang-orang Quraisy secara paksa harus dikosongkan?
	Atau barangkali Quraisy dengan tunduk menyerah membukakan
	jalan?
 
	Tidak. Tak ada pertempuran, tak ada perang. Bahkan Muhammad
	mengumumkan kepada orang ramai supaya pergi menunaikan ibadah
	haji dalam bulan Zulhijah yang suci. Dikirimnya utusan-utusan
	kepada kabilah-kabilah yang bukan dari  pihak  Muslimin,
	dianjurkannya mereka supaya ikut bersama-sama pergi berangkat
	ke Baitullah, dengan aman, tanpa ada pertempuran. Dalam pada
	itu yang diinginkan sekali oleh Muhammad ialah supaya kaum
	Muslimin dapat berangkat sebanyak mungkin.  Maksud  baik
	daripada ini ialah supaya semua orang Arab mengetahui bahwa
	kepergiannya dalam bulan suci itu hendak menunaikan ibadah
	haji, bukan akan berperang. Ia hanya ingin melaksanakan suatu
	kewajiban dalam hukum Islam, yang juga diwajibkan dalam
	agama-agama orang Arab sebelum itu. Untuk itu diajaknya
	orang-orang Arab yang tidak se-agama itu agar juga melakukan
	kewajiban tersebut. Sesudah semua itu, kalaupun Quraisy masih
	juga bersikeras hendak memeranginya dalam bulan suci, hendak
	melarang orang Arab akan apa yang sudah menjadi kepercayaan
	sekalipun berlain-lainan, maka takkan ada orang-orang Arab
	yang mau mendukung sikap Quraisy atau akan membantu mereka
	melawan kaum Muslimin. Dengan sikap keras itu mereka hendak
	membendung orang pergi ke Mesjid Suci, hendak membelokkan
	orang dari agama Ismail. dan dari agama Ibrahim, leluhur
	mereka.
 
	Oleh  karena itu pihak Muslimin merasa aman juga kalau
	orang-orang Arab itu dapat menggabungkan diri seperti golongan
	Ahzab dulu. Agamanya akan lebih terpandang dimata orang-orang
	Arab yang belum beriman itu. Apa pula yang akan dikatakan
	Quraisy kepada mereka yang datang ke tanah suci itu, tanpa
	membawa senjata kecuali pedang yarig disarungkan, didahului
	oleh binatang kurban yang hendak mereka sembelih. Buat mereka
	tak ada urusan lain daripada hanya akan menunaikan tugas agama
	dengan bertawaf di Baitullah, yang juga menjadi kewajiban
	semua masyarakat Arab itu.
 
	Muhammad mengumumkan kepada semua orang supaya berangkat
	menunaikan  ibadah  haji. Kepada kabilah-kabilah di luar
	Muslimin juga dimintanya berangkat bersama-sama. Tetapi banyak
	juga dari mereka itu yang masih menunda-nunda. Dalam bulan
	Zulkaedah sebagai salah satu bulan suci, ia berangkat dengan
	rombongan dari kaum Muhajirin dan Anshar, serta beberapa
	kabilah Arab yang mau menggabungkan diri, didahului di depan
	oleh untanya, Al-Qashwa. Jumlah mereka yang berangkat ketika
	itu sebanyak seribu empatratus orang.  Muhammad  membawa
	binatang kurban terdiri dari tujuhpuluh ekor unta1, dengan
	mengenakan pakaian ihram,  dengan  maksud  supaya  orang
	mengetahui, bahwa ia datang bukan mau berperang, melainkan
	khusus hendak berziarah dan mengagungkan Baitullah.
 
	Bilamana rombongan sudah sampai di Dzu'l-Hulaifa2 mereka
	menyiapkan kurban dan mengucapkan talbiah. Binatang kurban itu
	dilepaskan dan disebelah kanan masing-masing hewan itu diberi
	tanda, di antaranya terdapat unta Abu Jahl yang kena rampas
	dalam perang Badr. Tiada seorang juga dari rombongan haji itu
	yang membawa senjata selain pedang tersarung yang biasa dibawa
	orang dalam perjalanan. Isteri Nabi yang ikut serta dalam
	perjalanan ini ialah Umm Salama.
 
	Berita  tentang  Muhammad  dan rombongannya serta tujuan
	kepergiannya hendak menunaikan ibadah haji itu sudah sampai
	juga kepada Quraisy. Akan tetapi dalam hati mereka timbul rasa
	kuatir. Masalahnya buat mereka adalah sebaliknya. Mereka
	menduga kedatangannya hanya sebagai suatu tipu muslihat saja.
	Dengan begitu Muhammad mau menipu supaya dapat memasuki Mekah,
	karena mereka dan golongan Ahzab pernah pula terlarang tak
	dapat memasuki Medinah. Apa yang mereka ketahui tentang lawan
	mereka yang hendak memasuki Tanah Suci melakukan Umrah itu
	serta apa yang sudah diumumkan di seluruh jazirah bahwa
	sebenarnya mereka hanya didorong oleh rasa keagamaan hendak
	menunaikan kewajiban yang sudah juga diakui oleh seluruh orang
	Arab, tidak akan dapat mengubah keputusan Quraisy hendak
	mencegah Muhammad memasuki Mekah;  betapa  pun  besarnya
	pengorbanan  yang harus mereka lakukan guna melaksanakan
	keputusan mereka itu.

	Oleh karena itu sebuah pasukan tentara yang barisan berkudanya
	saja terdiri dari 200 orang, oleh Quraisy segera di kerahkan
	dan pimpinannya di serahkan kepada Khalid bin'l-Walid dan
	'Ikrima bin Abi Jahl. Pasukan ini maju ke depan supaya dapat
	merintangi Muhammad masuk Ibukota (Mekah). Mereka maju terus
	sampai dapat bermarkas di Dhu Tuwa.
 
	Sebaliknya Muhammad ia meneruskan perjalanannya. Sesampainya
	di 'Usfan3 ia bertemu dengan seseorang dari suku Banu Ka'b.
	Nabi menanyakan kalau-kalau orang itu mengetahui berita-berita
	sekitar Quraisy.
 
	"Mereka sudah mendengar tentang  perjalanan  tuan  ini,"
	jawabnya. "Lalu mereka berangkat dengan mengenakan pakaian
	kulit harimau. Mereka berhenti di Dhu Tuwa dan sudah bersumpah
	bahwa tempat itu sama-sekali tidak boleh tuan masuki. Sekarang
	Khalid bin'l-Walid dengan pasukan berkudanya sudah maju terus
	ke Kira'l-Ghamim."4
 
	"O, kasihan Quraisy!" kata Muhammad. "Mereka sudah lumpuh
	karena peperangan. Apa salahnya kalau mereka membiarkan saja
	saya dengan orang-orang Arab yang lain itu. Kalaupun mereka
	sampai membinasakan saya, itulah yang mereka harapkan, dan
	kalau Tuhan memberi kemenangan kepada saya, mereka akan masuk
	Islam secara beramai-ramai. Tetapi jika itupun belum mereka
	lakukan, mereka pasti akan berperang, sebab mereka mempunyai
	kekuatan. Quraisy mengira apa. Saya akan terus berjuang, demi
	Allah, atas dasar yang diutuskan Allah kepada saya sampai
	nanti Allah memberikan kemenangan atau sampai leher ini putus
	terpenggal."
 
	Kemudian ia berfikir, apa gerangan yang akan diperbuatnya.
	Keberangkatannya dari Medinah bukan akan berperang. Ia mau
	memasuki Tanah Suci hanya hendak berziarah ke Baitullah, ia
	hendak menunaikan kewajiban kepada Tuhan.
 
	Ia tidak mengadakan persiapan perang. Boleh jadi juga kalaupun
	dia  berperang  dan  dikalahkan, hal ini akan dijadikan
	kebanggaan oleh Quraisy. Atau barangkali Khalid dan 'Ikrima
	itu disuruh dengan tujuan sengaja hendak mencapai maksud itu,
	setelah diketahui bahwa ia berangkat bukan dengan maksud
	hendak berperang ?
 
	Sementara Muhammad sedang berpikir-pikir itu pasukan Quraisy
	sudah tampak sejauh mata memandang. Tampaknya sudah tak ada
	jalan lagi buat Muslimin akan dapat mencapai tujuan, kecuali
	jika mau menerobos barisan itu. Dan jika  pun  terjadi
	pertempuran pihak Quraisy akan mempertahankan kehormatan dan
	tanah airnya. Suatu pertempuran yang memang tidak diingini
	oleh Muhammad. Akan tetapi Quraisy hendak memaksanya juga
	supaya ia bertempur dan supaya melibatkan diri ke dalam
	peperangan.

	Sungguhpun begitu pihak Muslimimpun tidak kurang pula semangat
	pertahanannya. Adakalanya dengan pedang terhunus saja sudah
	cukup buat mereka menangkis serangan musuh. Tetapi dengan
	demikian tujuannya jadi hilang, dan akan dipakai alasan oleh
	Quraisy di kalangan orang-orang Arab yang lain. Pandangannya
	lebih jauh dari itu, siasatnya lebih dalam dan lebih matang 
	Jadi, dia menyerukan kepada orang banyak itu sambil katanya:
 
	"Siapa yang dapat membawa kita ke jalan lain daripada tempat
	mereka sekarang berada?"
 
	Dengan demikian ia masih berpegang pada pendapatnya hendak
	menempuh saluran damai yang sudah digariskannya sejak ia
	berangkat dari Medinah dan berniat hendak pergi menunaikan
	ibadah haji ke Mekah.
 
	Dalam pada itu kemudian ada seorang laki-laki yang bersedia
	membawa mereka ke  tempat  lain  dengan  melalui  jalan
	berliku-liku antara batu-batu karang yang curam yang sangat
	sulit dilalui. Kaum Muslimin merasa sangat letih menempuh
	jalan itu. Tetapi akhirnya mereka sampai juga ke sebuah jalan
	datar pada ujung wadi. Jalan ini mereka tempuh melalui sebelah
	kanan yang akhirnya keluar di Thaniat'l-Murar, jalan menurun
	ke Hudaibiya di sebelah bawah kota Mekah.
 
	Setelah pasukan Quraisy melihat apa yang dilakukan Muhammad
	dan  sahabat-sahabatnya itu, merekapun cepat-cepat memacu
	kudanya kembali ke tempat semula dengan  maksud  hendak
	mempertahankan Mekah bila diserbu oleh pihak Muslimin.
 
	Bila kaum Muslimin sampai di Hudaibiya. Al-Qashwa' (unta
	kepunyaan Nabi) berlutut. Kaum Muslimin menduga ia sudah
	terlalu lelah. Tetapi Rasulullah berkata:
 
	"Tidak. Ia (unta itu) ditahan oleh yang menahan gajah dulu
	dari Mekah. Setiap ada ajakan dari Quraisy dengan tujuan
	mengadakan hubungan kekeluargaan, tentu saya sambut."
 
	Kemudian  dimintanya  orang-orang  itu supaya turun dari
	kendaraan. Tetapi mereka berkata:
 
	"Rasulullah, kalaupun kita turun, di lembah ini tak ada air."
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1