Adab - Adab

 [ Test Makan | Tamu | Pergaulan | Masjid |  Musafir ]

Islam merupakan suatu sistem yang mengatur anak manusia dari ia lahir hingga ia mati, dari ia bangun tidur hingga tidur kembali. Dinnul Islam bukan hanya mengatur bagaimana cara beribadah manusia kepada Khaliknya saja, melainkan juga mengatur bagaimana cara berhubungan dengan mahluk-mahluk lain yang telah diciptakan Sang Khalik. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan diikuti oleh Sahabat-sahabat beliau, dimana setiap orang melihat mereka, akan terlihat Kehidupan Islam yang cantik dan beradab. Tapi sayang kecantikan Islam sudah mulai pudar pada masa kita sekarang. Islam yang dipahamkan pada saat ini, seakan-akan hanya mengatur bagaimana cara beribadah kepada Allah, selain dari itu merupakan 'amalan dunia. Sehingga akhirnya islam hanya bisa dilihat  di Masjid-masjid atau surau-surau. Untuk itulah maka Hamba Allah yang dhoif ini ingin kembali mengingatkan kita tentang adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW,  kemudian diikuti oleh sahabat dan orang-orang sholih selepas itu, berupa cara hidup islam yang menjadikan semua aktivitas seorang muslim menjadi suatu bentuk ibadah yang tidak terhenti hanya pada satu-satu ibadah saja. Sehingga dengan mengamalkan Adab-adab atau sunnah-sunnah yang telah ditunjukan oleh Nabi Muhammad SAW menjadikan kehidupan 24 jam yang telah diamanahkan Allah kepada kita menjadi suatu rangkain ibadah penuh kepadaNya

 


FastCounter by bCentral