Adab Pergaulan Test

 [ Sesama Muslim | Tetangga | Kerabat | Orang Tua | Suami-Istri | Anak ]

Adab Pergaulan Sesama Muslim

"Permisalan orang mu'min itu dalam berkasih-kasihan dan bersayang-sayangan, seumpama tubuh, apabila menderita sakit suatu anggota daripadanya, niscaya membawa kepada sakit lainnya dengan demam dan tidak mau tidur semalam-malaman."
(HR. Al Bukhari dan Muslim)

 

1.     Memberi salam, jika bertemu

2.     Memenuhi undangan, apabila ia mengundang

3.     Membacakan tasymit (Yarhamukallah, artinya: Semoga Allah memberi rahmat kepadamu), apabila ia bersin

4.     Mengunjunginya ketika ia sakit

5.     Menyaksikan jenazahnya, apabila ia meninggal

6.     Berbuat kebaikan terhadap sumpahnya, apabila ia bersumpah terhadap anda

7.     Menasehatinya, jika ia minta nasehat

8.     Memeliharanya di belakang kepergiannya, apabila ia telah pergi jauh dari anda

9.     Menyukai baginya, apa yang anda sukai bagi diri anda sendiri

10.  Membenci baginya, apa yang anda benci bagi diri anda sendiri
(Butir 1-10 dirawikan Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

11.  Tidak menyakitkan seorangpun dari kaum muslimin, baik dengan perbuatan atau dengan perkataan.
Nabi SAW. Bersabda: "Kaum muslimin yang paling utama, ialah orang yang selamat kaum muslimin yang lain, dari lidah dan tanganya." (HR. Al Bukhari dan Muslim dari Abu Musa)

12.  Menjauhkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan kaum muslimin

13.  Merendahkan diri (tawadlu)
Dari Ibnu Abi-Aufa : "Adalah Raulullah SAW. Merendahkan diri kepada tiap-tiap muslim, tidak berkeras arang dan tidak menyombong bahwa berjalan kaki bersama janda dan orang miskin, lalu beliau menunaikan keperluannya." (Dirawikan An-Nasa-I dan Al-Hakim isnad shahih)

14.  Jangan mendengar apa yang disampaikan orang, oleh sebahagian orang kepada sebahagian yang lain (gunjingan)

15.  Jangan menyampaikan berita tentang orang lain (Namimah)

16.  Tidak melebihi 3 hari dalam berbaikot (tidak tegur sapa), apabila marah kepada muslim yang lain.

17.  Memaafkan kesalahan saudara yang lain

18.  Berbuat baik kepada tiap-tiap orang yang sanggup ia berbuat baik kepadanya, sekedar kesanggupannya. Ia tidak membeda-bedakan antara  keluarga dan bukan keluarga

19.  Tidak masuk ketempat seseorang, kecuali dengan seizinnya, dengan batas meminta keizinan 3 kali. Jikalau tidak diizinkan mesti pergi

20.  Bertingkah laku yang baik (Akhlaq yang baik)

21.  Menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak

22.  Bermuka jernih

23.  Menepati janji

24.  Mengadakan ishlah (perbaikan) diantara hubungan  sesama muslim, manakala diperoleh jalan untuk itu

25. Menjaga kehormatan, jiwa dan harta saudaranya muslim daripada kedzaliman orang lain, menurut kesanggupannya

26.  Menjauhkan diri daripada bercampur gaul dengan orang-orang kaya, tetapi bercampur baur dengan orang-orang miskin dan berbuat kebajikan kepada anak-anak yatim

 

bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan