Akhlak Rasulullah Test

 [Rupa & Ciri-Cirinya | Kebagusan Ahlaknya | Pakaiannya | Makanannya | Perkataan & Ketawanya ]

Akhlaq & Adab Kesopanan Nabi Mengenai Makanan 

1.     Nabi SAW memakan apa yang didapatinya.

2.     Makanan yang paling disukainya adalah makanan yang berada atas dlafaf. Dlafaf ialah makanan yang banyak tangan memakannya.

3.     Apabila hidangan telah diletakkan beliau membaca,”Bismil-laahil-laahummaj-‘alhaa ni’matan masyukuuratan tashilu bihaa ni’matal-jannah (Dengan nama Allah. Wahai Allah Tuhanku! Jadikanlah hidangan ini nikmat yang disyukuri yang sampai nikmat sorga dengan dia!” (An-Nasa-I)

4.     Banyak kali, apabila Rasulullah SAW duduk makan, beliau merapatkan antara kedua lututnya dan antara kedua tapak kakinya, sebagaimana duduk orang yang mengerjakan sholat. Kecuali lutut yang satu berada di atas lutut yang satu lagi dan tapak kaki yang satu diatas tapak kaki yang satu lagi. Dan Beliau bersabda,”Sesungguhnya aku ini hamba. Aku makan sebagaimana hamba makan dan aku duduk sebagaimana hamba duduk”. (Abdur-razzaq dari Ayyub).

5.     Beliau tidak makan makanan yang masih panas dan beliau bersabda,’Makanan yang masih panas itu tidak mempunyai berkah. Sesungguhnya Allah tiada menganugerahkan api untuk makanan kita. Maka dinginkanlah makanan itu!” (Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, dengan isnad shahih)

6.     Beliau memakan makanan yang berada di depannya.

7.     Beliau memakan dengan tiga jarinya. Kadang dengan menambahkan anak jari keempat. Dan beliau tidak memakan dengan dua anak jari. Dan bersabda,”Bahwa yang demikian itu cara syaithan makan”. (Ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas, dengan isnad Dhaif

8.     Rasulullah memakan roti sya’ir (sya’ir adalah sejenis padi) yang tidak diayak. Beliau memakan ketimun dengan kurma yang belum kering dan dengan garam. Buah-buahan basah yang paling disukainya adalah semangka dan buah anggur. Beliau memakan semangka dengan roti dan gula. Dan kadang dimakannya semangka dengan kurma yang belum kering. Semuanya beliau makan dengan dua tangan

9.     Kadang beliau memakan buah anggur dengan memegang tangkainya dimana air buah anggur itu pada janggutnya seperti benang mutiara.

10.  Kebanyakan makanan beliau adalah air dan kurma kering (tamar). Beliau mengumpulkan susu dengan tamar dan beliau katakan dua yang terbaik

11.  Makanan yang paling disukainya adalah daging. Dan beliau bersabda,”Bahwa daging itu menambahkan pendengaran. Dan daging itu penghulu makanan di dunia dan di akhirat. Jikalau aku meminta pada Tuhanku, bahwa Ia memberikannya kepadaku tiap-tiap hari, niscaya dianugerahiNya”. (Abusy-Syaikh dari Ibnu Sam’an)

12.  Beliau memakan roti berkuah dengan daging dan buah labu. Beliau suka kepada buah labu dan mengatakan,”Bahwa labu itu pohon saudaraku Yunus as”. Aisyah ra berkata,”Rasulullah SAW bersabda,”Wahai A-isyah! Apabila engkau memasak periuk gulai, maka banyakanlah didalamnya labu. Karena labu itu menguatkan hati orang yang duka”.

13.  Rasulullah SAW memakan daging burung yang ditangkap. Dan beliau sendiri tiada turut menangkap dan memburu burung itu.

14.  Apabila beliau memakan daging, beliau tiada menundukkan kepala pada daging. Dan beliau mengangkat daging itu ke mulutnya, kemudian menggigitnya.

15.  Beliau memakan roti dengan minyak samin

16.  Yang beliau sukai dari kambing itu adalah daging lengannya dan daging bahunya. Dan dari sayur adalah buah labu. Dan dari lauk pauk adalah cuka. Dan dari tamar adalah kurma Madinah (Al-‘ajwah). Beliau mendoakan pada al-‘ajwah itu dengan barakah. Dan beliau bersabda,”Al-‘ajwah itu dari surga dan obat racun dan sihir”.

17.  Beliau menyukai dari sayur-sayuran itu yang bernama al-handaba’ dan al-badzaruj dan sayur al-hamqa’, yang dinamai ar-rajlah.

18.  Beliau tiada menyukai daging dua buah pinggang. Karena daging itu tempatnya dekat kencing. Dan beliau tidak memakan dari kambing itu tujuh perkara yaitu dzakar (kemaluan), dua biji pelir, tempat air kencing, empedu, ghudad (daging yang bulat-bulat yang terjadi dari penyakit antara kulit dan dagingnya), kemaluan kambing betina, dan darah

19.  Beliau tidak memakan bawang putih, bawang merah, daun bawang prei.

20.  Beliau tidak sesekali mencela sesuatu makanan. Akan tetapi kalau mena’jubkannya beliau makan, dan kalau beliau tidak menyukainya maka beliau tidak memarahkannya pada orang lain.

21.  Beliau tidak menyukai binatang dlabb (bentuknya seperti baiwak) dan empedu. Dan beliau tiada mengharamkan kedua itu

22.  Beliau mengambil sisa di piring dengan anak jari beliau sambil bersabda,”Makanan yang penghabisan itu banyak barakahnya”. Beliau menjilat anak jarinya dari sisa makanan itu, sehingga anak jarinya merah. Dan tiada menyapu tangannya dengan sapu tangan. Akan tetapi dijilatinya satu persatu dan bersabda:”Bahwa beliau tiada mengetahui pada makanan manakah barakah itu”.

23.  Apabila selesai dari makan, beliau membaca,”Alhamdulillahil-laahumma lakal hamdu ath-‘amta fa-asyba’-ta wa saqaita fa-arwaita lakal hamdu ghaira makfuurin wa laa muwadda-‘in wa laa mustagh-naa ‘anhu (Segala pujian bagi Allah. Wahai Allah Tuhanku! Bagi Engkau segala pujian. Engkau berikan makanan, maka Engkau kenyangkan. Engkau berikan minuman, maka Engkau puaskan (hilang haus). Bagi Engkau segala pujian yang tidak dimungkiri keutamaannya, yang tidak ditinggalkan dan yang diperlukan kepadanya)”. (Ath-Thabrani dari Al-Harits dengan sanad dhaif. Dan Al-Bukhari merawikan dari abi Amamah dengan bunyi yang tidak begitu sama dengan tadi.

24.  Rasulullah SAW apabila memakan roti dan daging khususnya, membasuhkan kedua tangannya baik-baik. Kemudian menyapu dengan kelebihan air tadi mukanya.

25.  Beliau minum dengan tiga kali teguk dan padanya tiga kali membaca Bismillah. Dan pada masing-masing penghabisannya tiga kali membaca Alhamdulillah.

26.  Nabi SAW minum dengan tidak bernafas. Dan beliau berikan air yang lebih dari minumannya kepada orang yang dikanannya. Beliau bersabda,’Sunat engkau berikan. Jikalau engkau suka, utamakanlah kepada mereka!” (Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa’ad)

27.  Kadang-kadang beliau minum dengan satu nafas sampai selsai. Dan beliau tiada bernafas dalam bejana tempat minum, tetapi beliau berpaling daripadanya.

28.  Apabila diabawa ke beliau sebuah bejana yang berisi air madu dan susu, maka beliau menolak meminumnya, seraya bersabda,”Dua minuman dalam satu minuman. Dan dua lauk dalam satu tempat”. Kemudian nabi SAW bersabda,”Aku tidak mengharamkannya. Akan tetapi aku tiada menyukai kesombongan dan dihisab dengan amal perbuatan diniawi yang tiada diperlukan besok hari qiamat. Aku menyukai tawadlu (merendahkan diri). Barangsiapa merendahkan diri karena Allah niscaya ia diangkatkan oleh Allah”.

29.  Rasulullah SAW dalam rumahnya lebih malu dari sahaya perempuan. Dan beliau tiada meminta kepada kelurganya makanan. Dan tidak menyatakan keinginannya kepada mereka. Kalau mereka memberikan makanan, dimakannya. Dan apa yang diberikan mereka beliau terima. Dan minuman apa yang diberikan mereka beliau minum. Kadang-kadang beliau bangun mengambil sendiri apa yang akan dimakannya atau yang akan diminumnya

bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan