Akhlak Rasulullah Test

 [Rupa & Ciri-Cirinya | Kebagusan Ahlaknya | Pakaiannya | Makanannya | Perkataan & Ketawanya ]

Adab kesopanan dan akhlaq nabi mengenai pakaian 

1.     Nabi SAW memakai pakaian yang diperolehinya;: kain sarung, atau kain selendang (kain penutup badan) atau baju kemeja (Qamish) atau baju jubbah atau yang lain. Yang menakjubkan hatinya (yang lebih disukainya) ialah kain hijau. Dan kebanyakan pakaiannya ialah berwarna putih. Dan beliau ebrsabda,” Pakaikanlah kain yang berwarna putih itu kepada orang-orang yang masih hidup dari kamu dan kafanilah dengan kain putih itu orang-orang yang sudah meninggal dari kamu”. ( Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas)

2.     Nabi SAW memakai qaba’ (baju yang dipakai diatas baju-baju yang lain) yang diisi dengan kapas untuk peperangan dan bukan peperangan. Beliau memakai bau qaba’ dari kain sundusin. Lalu beliau memakainya, maka baguslah kehijauannya di atas keputihan warnanya.

3.     Semua pakaian nabi SAW tinggi diatas kedua mata kakinya. Dan kain sarungnya diatas yang demikian, kepada setengah betis. Dan baju kemejanya terikat dengan kancing baju. Kadang, beliau membuka kancing itu dalam sholat dan lainnya.

4.     Beliau mempunyai kain selimut yang dicelup dengan kumkuma. Kadang beliau mengerjakan sholat dengan orang banyak dengan memakai selimut itu saja.

5.     Kadang, beliau memakai kain sehelai, tiada yang lain diatas kain sehelai itu. Beliau mempunyai kain bertambal yang dipakainya. Beliau bersabda,”Sesungguhnya aku adalah hamba, aku memakai pakaian sebagaimana yang dipakai oleh hamba”. (Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Bardah)

6.     Nabi SAW mempunyai dua helai pakaian yang khusus untuk sholat jum’at selaind ari pakaian-pakaiannya untuk bukan Jum’at.

7.     Kadang-kadang, beliau memakai sehelai kain sarung yang tidak ada kain lain diatasnya. Beliau ikatkan kedua ujungnya diantara dua bahunya. Kadang-kadang dengan pakaian itu beliau imami orang banyak pada sholat janazah

8.     Kadang, beliau mengerjakan sholat di rumahnya dengan memakai sehelai kain sarung, dimana beliau beselimut dengan kains arung itu, yang berlainan letak diantara kedua ujungnya. Dan adalah kain sarung itu yang beliau bersetubuh padanya pada hari itu

9.     Kadang, beliau mengerjakan sholat di malam hari dengan kains arung. Dan beliau berselendang dengan sebahagian kain dari yang mengelilingi rambutnya dan beliau jatuhkan bahagian yang tinggal dari kain itu ketas sebahagian isterinya. Lalu beliau mengerjakan sholat seperti yang demikian itu

10.  Sesungguhnya nabi SAW mempunyai pakaian hitam. Lalu beliau berikan kepada orang. Maka bertanya ummu Salmah kepadanya: “Demi ayah dan ibuku! Apakah yang dapat diperbuat oleh orang itu dengan kain hitam tersebut?”
Nabi SAW menjawab,”Aku pakaikan akan orang itu”.
Lalu ummu Salmah menjawab,”Belum pernah sekali-kali aku melihat sesuatu yang lebih cantik dari putihnya engkau diatas hitamnya kain itu”.

11.  Adalah Nabi SAW memakai cincin. Kadang-kadang beliau keluar dan pada cincinnya benang terikat, untuk mengingati sesuatu. Beliau stempelkan dengan cincin itu pada surat-surat yang akn dikirim. Beliau ebrsabda,”Cap stempel atas surat adalah lebih baik daripada kena tuduhan”. (Al-Bukhari dan Muslim dari Anas)

12.  Beliau memakai kopiah (Qalansuah) dibawah surban dan dengan tanpas surban. Kadang, beliau buka qalansuah dari kepalanya. Lalu beliau jadikan qalansuah itu dinding (sutrah) di hadapannya. Kemudian beliau mengerjakan sholat kepada dinding dari qalansuah tadi. Dan kadang tidak ada surban. Lalu beliau ikatkan kain pada kepalanya dan dahinya. Nabi SAW mempunyai sehelai surban yang dinamai as-sahab (awan). Lalu beliau berikan kepada ‘Ali ra. Kadang, ‘Ali ra datang dengan memakai as-sahab. Lalu Nabi SAW bersabda,”Datang ‘Ali kepadamu dengan memakai as-sahab”.

13.  Nabi SAW apabila memakai pakaian, beliau memakainya sambil membaca,”Alhamdulillaahilladzii kasaanii maa uwaarii bihi auratii wa atajammalu bihi fin-naas (Segala pujian bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku pakaian yang dengan pakaian itu aku menutup auratku dan aku memperelokkan diriku pada manusia)”. (Ibnu Majah dan AL-Hakim dari “Umar bin Khaththab. Dan dipandangnya shahih)

14.  Apabila beliau membuka pakaiannya maka beliau keluarkan dari sebelah kirinya. Apabila beliau memakai pakaian baru, lalu beliau berikan pakaian tuanya kepada orang miskin. Kemudian beliau bersabda,”Tiada ri orang muslim yang memberi pakaian akan orang muslim, dari kain tuanya dimana ia tiada memberikan pakaian itu melainkan semata-mata karena Allah, melainkan ia berada dalam tanggungan allah. Pemeliharaan=Nya dan kebajikan-Nya selama ia menutup aurat orang muslim itu pada waktu hidup dan matinya”. (Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari “Umar)

15.  Nabi SAW mempunyai tikar tidur dari kulit yang sudah disamak, yang diisikan dengan kulit kayu kurma yang halus. Panjangnya dua hasta atau hampir dua hasta. Lebarnya sehasta sejengkal atau hampir sehasta sejengkal.

16.  Beliau mempunyai baju ‘aba-ah (baju terbuka depannya dipakai diatas baju lain) yang dibentangkan untuk nabi SAW kemana saja beliau berpindah duduk, yang dilipatkan dua lapis untuk diabwah tempat duduknya. Beliau tidur diatas tikar yang dibawahnya tiada suatupun lainnya.

17.  Diantara akhlaq Nabi SAW adalah menamakan binatang kendarannya, senjatanya, dan barang-barangnya. Dan adalah nama benderanya : AL-‘Uqab, nama pedangnya di medan perang Dzul-faqar. Beliau mempuanyai pedang yang dinamai Al-Mikhdzam. Dan sebuah pedang yang lain dinamai Ar-rasub. Dan yang lain lagi dinamai Al-Qadlib. Dan tangkai pedangnya dihiasi dengan perak

18.  Beliau memakai tali pedangnya dari kulit yang tersamak. Padanya tiga helai talid ari perak. Dan nama busur Nabi SAW ialah AL-Katum. Dan nama tempat panahnya adalah Al-Kafur. Nama untanya adalah Al-Qushwa, yaitu yang dinamakan juga Al-‘Udlba. Nama baghalnya (hampir sama dengan keledai) ialah Ad-Duldul. Nama keledainya ialah Ya’fur. Dan nama kambingnya yang beliau minum susunya ialah “Ainah

19.  Beliau mempunyai tempat bersuci dari tembikar, yang beliau berwudlu padanya dan meminum daripadanya. Maka orang banyak mengirim anak-anaknya yang kecil yang telah berakal. Lalu mereka itu masuk ke tempat Rasulullah SAW. Mereka itu tiada ditolak untuk masuk ke tempat beliau. Apabila anak-anak itu memperoleh air pada tempat bersuci tadi, lalu mereka minum. Dan menyapu mukanya dan tubuhnya dengan air tersebut. Mereka itu mencari barakah dengan yang demikian.

bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan bot="HTMLMarkup" endspan