Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 ]

	BAGIAN KEDUAPULUH SEMBILAN: IBADAH HAJI PERPISAHAN    (2/2)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Dalam ibadah haji ada suatu manasik (upacara) yang dalam hal
	ini Nabi 'a.s. adalah contoh bagi umat Islam. Begitu orang
	mengetahui benar Nabi telah menetapkan akan pergi haji dan
	mengajak mereka ikut serta, tersiarlah ajakan itu ke segenap
	penjuru semenanjung. Beribu-ribu orang datang ke Medinah dari
	segenap penjuru: dari kota-kota dan dari pedalaman, dari
	gunung-gunung dan dari sahara, dari semua pelosok tanah Arab
	yang membentang luas, yang sekarang sudah bersinar dengan
	cahaya Tuhan dan cahaya Nabi yang mulia itu. Di sekitar kota
	Medinah sudah pula dipasang kemah-kemah untuk seratus ribu
	orang atau lebih, yang datang memenuhi seruan Nabi, Rasulullah
	s.a.w.  Mereka  datang  sebagai  saudara  untuk  saling
	kenal-mengenal,  mereka  dipertalikan  semua  oleh  rasa
	kasih-sayang, oleh keikhlasan hati dan oleh ukhuah islamiah,
	yang dalam tahun-tahun sebelum itu mereka saling bermusuhan.
	Manusia yang berjumlah ribuan itu kini sedang melihat-lihat
	kota, masing-masing dengan bibir tersenyum, dengan wajah yang
	cerah dan berseri-seri. Berkumpulnya mereka itu menggambarkan
	adanya suatu kebenaran yang telah mendapat kemenangan, Nur
	Ilahi telah tersebar luas, yang membuat mereka semua teguh
	bersatu seperti sebuah bangunan yang kukuh.

	Pada 25 Zulkaedah tahun kesepuluh Hijrah Nabi berangkat dengan
	membawa semua isterinya, masing-masing dalam hodahnya. Ia
	berangkat dengan diikuti jumlah manusia yang begitu melimpah -
	penulis-penulis sejarah ada yang menyebutkan 90.000 orang dan
	ada pula yang menyebutkan 114.000 orang. Mereka berangkat
	dibawa oleh iman, jantung mereka penuh kegembiraan, penuh
	keikhlasan, menuju ke Baitullah yang suci. Mereka hendak
	menunaikan kewajiban ibadah haji besar.

	Bilamana mereka sampai di Dhu'l-Hulaifa, mereka berhenti dan
	tinggal selama satu malam di sana. Keesokan harinya, bila Nabi
	sudah mengenakan pakaian ihram kaum Muslimin yang lain juga
	memakai pakaian ihram. Mereka semua masing-masing mengenakan
	kain selubung bagian bawah dan atas. Mereka berjalan semua
	dengan pakaian yang sama, yaitu pakaian yang sangat sederhana.
	Dengan demikian mereka telah melaksanakan suatu persamaan
	dalam arti yang sangat jelas.
 
	Dengan seluruh kalbu Muhammad telah menghadapkan diri kepada
	Tuhan dengan mengucapkan talbiah yang diikuti pula oleh kaum
	Muslimin dari belakang: "Labbaika Allahumma labbaika, labbaika
	la  syarika  laka  labbaika.  Alhamdu lillah wan-ni'matu
	wa'sy-syukru laka labbaika.  Labbaika  la  syarika  laka
	labbaika."  ("Kupenuhi  panggilanMu,  ya  Allah, kupenuhi
	panggilanMu. Kupenuhi panggilanMu. Tiada bersekutu Engkau.
	Kupenuhi panggilanMu. Puji, nikmat dan syukur kepunyaanMu.
	Kupenuhi panggilanMu, kupenuhi panggilanMu, tiada bersekutu
	Engkau. Kupenuhi panggilanMu.")
 
	Lembah-lembah dan padang sahara bersahut-sahutan menyambut
	seruan ini, semua turut berseru dengan penuh iman. Ribuan, ya
	puluhan  ribu  kafilah  itu  menyusuri  jalan  antara
	Madinat'r-Rasul dengan Kota Mesjid Suci. Ia berhenti pada
	setiap mesjid, menunaikan kewajiban sambil menyerukan talbiah,
	sebagai tanda taat dan syukur atas nikmat Allah. Dengan penuh
	kesabaran ia menantikan saat ibadah haji akbar itu tiba.
	Dengan hati rindu, dengan jantung berdetak penuh cinta akan
	Baitullah. Padang-padang pasir seluruh jazirah, gunung-gunung,
	lembah-lembah dan padang tanaman yang  segar  menghijau,
	terkejut   mendengarnya,   dengan   kumandangnya  yang
	bersahut-sahutan; suatu hal yang belum pernah dikenal, sebelum
	Nabi  yang ummi ini, Rasul dan Hamba Allah ini datang
	memberkahinya.

	Tatkala rombongan itu sampai di Sarif - suatu tempat antara
	jalan  Mekah  dengan  Medinah - Muhammad berkata kepada
	sahabat-sahabatnya:
 
	"Barangsiapa diantara kamu tidak membawa binatang kurban dan
	ingin menjadikan (ihram) ini sebagai umrah, lakukanlah; tetapi
	yang membawa binatang kurban jangan."
 
	Bilamana jamaah haji sudah sampai di Mekah pada hari keempat
	Zulhijjah, Nabi cepat-cepat menuju Ka'bah diikuti oleh kaum
	Muslimin yang lain. Kemudian ia menyentuh hajar aswad dan
	menciumnya, lalu bertawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali dan
	pada tiga kali yang pertama ia berlari-lari seperti yang
	dilakukan pada waktu 'umrat'l-qadza'. Setelah melakukan salat
	di Maqam Ibrahim ia kembali dan sekali lagi mencium hajar
	aswad. Kemudian ia keluar dari mesjid itu menuju ke sebuah
	bukit di Shafa, lalu melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa.
	Selanjutnya Muhammad berseru supaya barangsiapa tidak membawa
	ternak kurban untuk disembelih, jangan terus  mengenakan
	pakaian ihram. Ada beberapa orang yang masih ragu-ragu. Atas
	sikap yang masih ragu-ragu ini Nabi marah sekali seraya
	katanya
 
	"Apa yang kuperintahkan, lakukanlah."
 
	Dalam keadaan masih gusar itu Nabi memasuki kubahnya, sehingga
	Aisyah bertanya:
 
	"Kenapa jadi marah?"
 
	"Bagaimana takkan marah, aku memerintahkan sesuatu tidak
	dijalankan."
 
	Ketika ada salah seorang sahabat menemuinya ia masih dalam
	keadaan marah.
 
	"Rasulullah," katanya, "orang yang membuat tuan jadi marah
	akan masuk neraka."
 
	Ketika itu Rasul menjawab:
 
	"Tidak kau ketahui, bahwa aku memerintahkan sesuatu kepada
	mereka tapi mereka masih ragu-ragu? Jika aku menghadapi
	tugasku, aku takkan pernah mundur! Aku tidak membawa ternak
	kurban itu kemari sebelum aku membelinya. Sesudah itu aku
	melepaskan  ihram  seperti mereka juga," demikian Muslim
	melaporkan.
 
	Setelah kaum Muslimin mengetahui, bahwa Rasulullah sampai
	marah, ribuan mereka segera melepaskan pakaian ihramnya dengan
	perasaan menyesal sekali. Juga isteri-isteri Nabi, Fatimah
	puterinya seperti yang lain juga melepaskan pakaian ihramnya.
	Yang masih mengenakan ihram hanya mereka yang membawa ternak
	kurban.

	Sementara kaum Muslimin sedang menunaikan ibadah haji, Ali
	pun kembali dari ekspedisinya ke Yaman. Ia sudah mengenakan
	pula pakaian ihram sebagai persiapan pergi haji setelah
	diketahuinya bahwa Rasulullah memimpin jamaah berhaji. Ketika
	ia menemui Fatimah dan dilihatnya sudah melepaskan kain ihram,
	hal itu ditanyakannya. Fatimah  menerangkan  bahwa  Nabi
	menmerintahkan mereka supaya melepaskan ihram itu waktu umrah.
	Ia pun segera pergi menemui Nabi, hendak melaporkan hasil
	perjalanannya ke Yaman. Selesai laporan itu Nabi berkata:
 
	"Pergilah bertawaf di Ka'bah kemudian lepaskan ihrammu seperti
	teman-temanmu yang lain."
 
	"Rasulullah"' kata Ali, "saya sudah mengucapkah ihlal seperti
	yang tuan ucapkan."4
 
	"Kembalilah  dan  lepaskan  ihrammu  seperti  dilakukan
	teman-temanmu yang lain," kata Nabi lagi.
 
	"Rasulullah," demikian Ali berkata, "ketika saya mengenakan
	ihram, saya sudah berkata begini: Allahumma Ya Allah, saya
	berihlal seperti yang dilakukan oleh NabiMu, HambaMu dan
	RasulMu Muhammad."
 
	Nabi  bertanya, kalau-kalau dia sudah mempunyai binatang
	kurban. Setelah oleh Ali dijawab tidak, Muhammad membagikan
	binatang kurban yang dibawanya itu kepada Ali. Dengan demikian
	Ali tetap mengenakan ihram dan melakukan manasik haji akbar
	sampai selesai.

	Pada hari kedelapan Zulhijjah, yaitu Hari Tarwia, Muhammad
	pergi ke Mina. Selama sehari itu sambil melakukan kewajiban
	salat ia tinggal dalam kemahnya itu. Begitu juga malamnya,
	sampai pada waktu fajar menyingsing pada hari haji. Selesai
	salat subuh, dengan menunggang untanya al-Qashwa' tatkala
	matahari mulai tersembul ia menuju arah ke gunung 'Arafat.
	Arus-manusia dari belakang mengikutinya. Bilamana ia sudah
	mendaki gunung itu dengan dikelilingi oleh ribuan  kaum
	Muslimin yang mengikuti perjalanannya - ada yang mengucapkan
	talbiah, ada yang bertakbir, sambil ia mendengarkan mereka
	itu, dan membiarkan mereka masing-masing.
 
	Di Namira, sebuah desa sebelah timur 'Arafat, telah pula
	dipasang sebuah kemah buat Nabi, atas permintaannya. Bila
	matahari sudah tergelincir, dimintanya untanya al-Qashwa, dan
	ia berangkat lagi sampai di perut wadi di bilangan 'Urana. Di
	tempat itulah manusia dipanggilnya, sambil ia masih di atas
	unta, dengan suara lantang; tapi sungguhpun begitu masih
	diulang oleh Rabi'a b. Umayya b. Khalaf. Setelah mengucapkan
	syukur dan puji kepada Allah dengan berhenti pada setiap anak
	kalimat ia berkata, "Wahai manusia sekalian!5 perhatikanlah
	kata-kataku ini! Aku tidak tahu, kalau-kalau sesudah tahun
	ini, dalam keadaan seperti ini, tidak lagi aku akan bertemu
	dengan kamu sekalian.
 
	"Saudara-saudara!5 Bahwasanya darah kamu dan harta-benda kamu
	sekalian adalah suci buat kamu, seperti hari ini dan bulan ini
	yang suci  sampai datang masanya kamu sekalian menghadap
	Tuhan. Dan pasti kamu akan menghadap Tuhan; pada waktu itu
	kamu dimintai pertanggung-jawaban atas segala perbuatanmu. Ya,
	aku sudah menyampaikan ini!
 
	"Barangsiapa telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu
	kepada yang berhak menerimanya.
 
	"Bahwa semua riba sudah tidak berlaku. Tetapi kamu berhak
	menerima  kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat aniaya
	terhadap orang lain, dan jangan pula kamu teraniaya. Allah
	telah menentukan bahwa tidak boleh lagi ada riba dan bahwa
	riba 'Abbas b. 'Abd'l-Muttalib semua sudah tidak berlaku.
 
	"Bahwa semua tuntutan darah selama masa jahiliah tidak berlaku
	lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang kuhapuskan ialah
	darah Ibn Rabi'a bin'l Harith b. 'Abd'l-Muttalib!
 
	"Kemudian daripada itu saudara-saudara.5 Hari ini nafsu setan
	yang  minta  disembah  di  negeri ini sudah putus buat
	selama-lamanya. Tetapi, kalau kamu turutkan dia walau pun
	dalam hal yang kamu anggap kecil, yang berarti merendahkan
	segala amal perbuatanmu, niscaya akan senanglah dia. Oleh
	karena itu peliharalah agamamu ini baik-baik.
 
	"Saudara-saudara.5 Menunda-nunda berlakunya larangan bulan
	suci berarti memperbesar kekufuran. Dengan itu orang-orang
	kafir itu tersesat. Pada satu tahun mereka langgar dan pada
	tahun lain mereka sucikan, untuk disesuaikan dengan jumlah
	yang sudah disucikan Tuhan. Kemudian mereka menghalalkan apa
	yang sudah diharamkan Allah dan mengharamkan mana yang sudah
	dihalalkan.
 
	"Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi
	ini. Jumlah bilangan bulan menurut Tuhan ada duabelas bulan,
	empat  bulan di antaranya ialah bulan suci, tiga bulan
	berturut-turut dan bulan Rajab itu antara bulan Jumadilakhir
	dan Sya'ban.
 
	"Kemudian daripada itu, saudara-saudara.5 Sebagaimana kamu
	mempunyai hak atas isteri kamu, juga isterimu sama mempunyai
	hak  atas kamu. Hak kamu-atas mereka ialah untuk tidak
	mengijinkan orang yang tidak kamu sukai menginjakkan kaki ke
	atas lantaimu, dan jangan sampai mereka secara jelas membawa
	perbuatan keji. Kalau sampai mereka melakukan semua itu Tuhan
	mengijinkan kamu berpisah tempat tidur dengan mereka dan boleh
	memukul mereka dengan suatu pukulan yang  tidak  sampai
	mengganggu. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu, maka
	kewajiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka
	dengan sopan-santun. Berlaku baiklah terhadap isteri kamu,
	mereka itu kawan-kawan yang membantumu, mereka tidak memiliki
	sesuatu untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai
	amanat Tuhan, dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu
	dengan nama Tuhan.
 
	"Perhatikanlah kata-kataku ini, saudara-saudara5 Aku sudah
	menyampaikan ini. Ada masalah yang sudah jelas kutinggalkan
	ditangan kamu, yang jika kamu pegang teguh, kamu takkan sesat
	selama-lamanya - Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.
 
	"Wahai Manusia sekalian!5 Dengarkan kata-kataku ini  dan
	perhatikan! Kamu akan mengerti, bahwa setiap Muslim adalah
	saudara buat Muslim yang lain, dan kaum Muslimin semua
	bersaudara.  Tetapi seseorang tidak dibenarkan (mengambil
	sesuatu) dari saudaranya, kecuali jika dengan senang hati
	diberikan kepadanya. Janganlah kamu menganiaya diri sendiri.
 
	"Ya Allah! Sudahkah kusampaikan?"
 
	Sementara Nabi mengucapkan itu Rabi'a mengulanginya kalimat
	demi kalimat, sambil meminta kepada  orang  banyak  itu
	menjaganya dengan penuh kesadaran. Nabi juga menugaskan dia
	supaya menanyai mereka misalnya: Rasulullah bertanya "hari
	apakah ini? Mereka menjawab: Hari Haji Akbar! Nabi bertanya
	lagi: "Katakan kepada mereka, bahwa darah dan harta kamu oleh
	Tuhan disucikan, seperti hari ini yang suci, sampai datang
	masanya kamu sekalian bertemu Tuhan."
 
	Setelah sampai pada penutup kata-katanya itu ia berkata lagi:
 
	"Ya Allah! Sudahkah kusampaikan?!"
 
	Maka serentak dari segenap penjuru orang menjawab: "Ya!"
 
	Lalu katanya:
 
	"Ya Allah, saksikanlah ini!"
 
	Selesai Nabi mengucapkan pidato ia turun dari al-Qashwa' -
	untanya itu. Ia masih di tempat itu juga sampai pada waktu
	sembahyang lohor dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya
	menuju Shakharat. Pada waktu itulah Nahi a.s. membacakan
	firman Tuhan ini kepada mereka:
 
	"Hari inilah Kusempurnakan agamamu ini untuk kamu sekalian
	dengan Kucukupkan NikmatKu kepada kamu, dan yang Kusukai Islam
	inilah menjadi agama kamu." (Qur'an, 5: 3)
 
	Abu Bakr ketika mendengarkan ayat itu ia menangis, ia merasa,
	bahwa risalah Nabi sudah selesai dan sudah dekat pula saatnya
	Nabi hendak menghadap Tuhan.
 
	Setelah meninggalkan Arafat malam itu Nabi bermalam  di
	Muzdalifa. Pagi-pagi ia bangun dan turun ke Masy'ar'l-Haram.
	Kemudian ia pergi ke Mina dan dalam perjalanan itu ia
	melemparkan batu-batu kerikil. Bila sudah sampai di kemah ia
	menyembelih 63 ekor unta, setiap seekor unta untuk satu tahun
	umurnya, dan yang selebihnya dari jumlah seratus ekor unta
	kurban yang dibawa Nabi sewaktu keluar dari Medinah  -
	disembelih  oleh Ali. Kemudian Nabi mencukur rambut dan
	menyelesaikan ibadah hajinya.
 
	Dengan selesainya ibadah haji ini, ada orang yang menamakannya
	'Ibadah haji perpisahan' yang lain menyebutkan 'ibadah haji
	penyampaian' ada lagi yang mengatakan 'ibadah haji Islam.'6
	Nama-nama  itu memang benar semua. Disebut 'ibadah haji
	perpisahan' karena ini yang penghabisan kali Muhammad melihat
	Mekah dan Ka'bah. Dengan 'ibadah haji Islam,' karena Tuhan
	telah menyempurnakan agama ini kepada umat manusia  dan
	mencukupkan pula nikmatNya. 'Ibadah haji penyampaian' berarti
	Nabi telah menyampaikan kepada umat manusia apa yang telah
	diperintahkan Tuhan kepadanya. Tiada lain Muhammad hanya
	memberi peringatan dan  pembawa  berita  gembira  kepada
	orang-orang beriman.
 
	Catatan kaki:
 
	 1 Qur'an, 9: 29.
	  
	 2 Akil'l-Murar nama suatu kabilah dan sebutan ini
	  menandakan keturunan amir-amir yang sangat dibanggakan
	  (A).
	  
	 3 Lihat catatan bawah halaman 580 (A).
	  
	 4 Aslinya 'Innani ahlaltu kama ahlalta,' harfiah, Aku
	  sudah ber-ihlal seperti tuan ber-ihlal: Dalam
	  terminologi agama 'Ihlal, meninggikan suara dengan
	  talbiah' (N). 'Ahalla, ihlal berarti meninggikan suara
	  dengan talbiah di waktu haji atau umrah secara
	  berulangulang' (LA) yang biasa dilakukan di miqat atau
	  muhall, yaitu tempat yang telah ditentukan untuk
	  memulai niat haji (A).
	  
	 5 Aslinya Ayyuhan-nas, harfiah: "Wahai manusia!" (A).
	  
	 6 Yakni 'Hijjat'l-Wada', 'hijjat'l-balagh' dan
	  'hijjat'l-Islam , (A).
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1