Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 ]

	BAGIAN KETIGAPULUH SATU: PEMAKAMAN RASUL         (2/2)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Sementara kaum Muslimin sedang berlainan pendapat - kemudian
	kembali sependapat lagi dalam melantik Abu Bakr dalam Ikrar
	Saqifa kemudian Ikrar Umum - jenazah Nabi masih  tetap
	ditempatnya  di  atas  ranjang kematian dikelilingi oleh
	kerabat-kerabat dan pihak keluarga.

	Selesai memberikan ikrar kepada Abu Bakr orang segera bergegas
	lagi hendak menyelenggarakan pemakaman Rasulullah. Dalam hal
	di mana akan dimakamkan, orang masih berbeda  pendapat.
	Kalangan Muhajirin berpendapat akan dimakamkan di Mekah, tanah
	tumpah darahnya dan di tengah-tengah keluarganya. Yang lain
	berpendapat supaya dimakamkan di Bait'l-Maqdis (Yerusalem}
	karena para nabi sebelumnya di sana dimakamkan. Saya tidak
	tahu bagaimana orang-orang ini berpendapat demikian, padahal
	Bait'l-Maqdis pada waktu itu masih di tangan Rumawi dan sejak
	kejadian Mu'ta dan Tabuk, Rumawi dengan pihak Islam sedang
	dalam permusuhan, sehingga Rasulullah menyiapkan pasukan Usama
	untuk mengadakan pembalasan.
 
	Kaum Muslimin tak dapat menyetujui pendapat ini, juga mereka
	tidak setuju Nabi dimakamkan di Mekah. Mereka ini berpendapat
	supaya Nabi dimakamkan di Medinah, kota yang telah memberikan
	perlindungan dan pertolongan, dan kota yang mula-mula bernaung
	di bawah bendera Islam. Mereka berunding, di mana akan
	dimakamkan? Satu pihak mengatakan: dimakamkan di mesjid,
	tempat dia memberi khotbah dan bimbingan serta memimpin orang
	sembahyang, dan menurut pendapat mereka supaya dimakamkan
	ditempat mimbar atau di sampingnya. Tetapi pendapat demikian
	ini kemudian ditolak, mengingat adanya keterangan berasal dari
	Aisyah, bahwa ketika Nabi sedang dalam sakit keras, ia
	mengenakan kain selubung hitam, yang sedang ditutupkan di
	mukanya, kadang dibukakan sambil ia berkata: "Laknat6 Tuhan
	kepada suatu golongan yang mempergunakan pekuburan nabi-nabi
	sebagai mesjid."
 
	Kemudian Abu Bakr tampil memberikan keputusan kepada orang
	ramai itu dengan mengatakan:
 
	"Saya dengar Rasulullah s.a.w. berkata   Setiap ada nabi
	meninggal, ia dimakamkan di tempat dia meninggal."
 
	Lalu diambil keputusan, bahwa pada letak tempat tidur ketika
	Nabi meninggal itu, di tempat itulah akan digali.

	Selanjutnya yang bertindak memandikan Nabi ialah keluarganya
	yang dekat. Yang pertama sekali Ali b. Abi Talib, lalu 'Abbas
	b. 'Abd'l-Muttalib serta kedua puteranya, Fadzl dan Qutham
	serta Usama b. Zaid. Usama b. Zaid dan Syuqran, pembantu Nabi,
	bertindak menuangkan air sedang Ali yang memandikannya berikut
	baju yang dipakainya. Mereka tidak mau melepaskan baju itu
	dari (badan) Nabi. Dalam pada itu mereka juga mendapatkan Nabi
	begitu harum, sehingga Ali berkata: "Demi ibu bapaku! Alangkah
	harumnya engkau di waktu hidup dan di waktu mati."
 
	Karena itu juga beberapa Orientalis ada yang berpendapat,
	bahwa bau harum itu disebabkan Nabi selama hidupnya biasa
	memakai wangi-wangian. Ia menganggap wangi-wangian itu sudah
	menjadi barang kesukaannya dalam kehidupan dunia ini.
 
	Selesai dimandikan dengan mengenakan baju yang dipakainya itu,
	Nabi dikafani dengan tiga lapis pakaian: dua Shuhari7 dan satu
	pakaian jenis burd hibara dengan sekali dilipatkan. Selesai
	penyelenggaraan dengan cara demikian, jenazah dibiarkan di
	tempatnya.  Pintu-pintu  kemudian dibuka untuk memberikan
	kesempatan kepada kaum Muslimin, yang memasuki tempat itu dari
	jurusan mesjid, untuk mengelilingi serta melepaskan pandangan
	perpisahan dan memberikan doa selawat kepada Nabi. Kemudian
	mereka keluar lagi dengan membawa perasaan duka dan kepahitan
	yang dalam sekali, yang sangat menekan hati.
 
	Ruangan itu telah menjadi penuh kembali tatkala kemudian Abu
	Bakr dan Umar masuk melakukan sembahyang bersama-sama Muslimin
	yang lain, tanpa ada yang bertindak selaku imam  dalam
	sembahyang itu. Setelah orang duduk kembali dan keadaan jadi
	sunyi, Abu Bakr berkata:
 
	"Salam kepadamu ya Rasulullah, beserta rahmat dan berkah
	Tuhan.8  Kami bersaksi, bahwa Nabi dan Rasulullah telah
	menyampaikan risalah Tuhan, telah berjuang di jalan Allah
	sampai Tuhan memberikan pertolongan untuk kemenangan agama. Ia
	telah menunaikan janjinya, dan menyuruh orang menyembah hanya
	kepada Allah tidak bersekutu."
 
	Pada setiap kata yang diucapkan oleh Abu Bakr disambut oleh
	Muslimin dengan penuh syahdu dan khusyu: Amin! Amin!

	Selesai bagian laki-laki melakukan sembahyang, setelah mereka
	keluar, masuk pula kaum wanita, dan setelah mereka, kemudian
	masuk pula anak-anak. Semua mereka itu, masing-masing membawa
	hati yang pedih, perasan duka dan sedih menekan kalbu, karena
	mereka harus berpisah dengan Rasulullah, penutup para nabi.

	Di hadapan saya sekarang - setelah lampau seribu tiga ratus
	tahun yang lalu - terbentang sebuah lukisan peristiwa khidmat
	dan syahdu yang telah memenuhi hati saya, dengan segala
	kerendahan  hati dan hormat. Tubuh yang terbungkus kini
	terletak dalam sebuah sudut, dalam ruangan yang nantinya akan
	menjadi sebuah makam, dan ruangan yang tadinya dihuni oleh
	orang yang mengenal makna hidup, orang yang penuh rahmat,
	penuh cahaya. Tubuh yang suci ini, yang telah mengajak dan
	membimbing orang ke jalan yang benar, dan yang buat mereka
	telah menjadi teladan tertinggi tentang arti kebaikan dan
	kasih sayang, tentang ketangkasan dan harga diri, tentang
	keadilan dan kesadaran dalam menghadapi kekejaman serta segala
	tindakan tirani.
 
	Orang yang banyak itu kini lalu dengan perasaan yang sudah
	remuk-redam, dengan hati yang sendu, hati yang tersayat pilu.
	Setiap pria, setiap wanita, setiap anak-anak - terhadap
	laki-laki yang sekarang memilih tempatnya di sisi Tuhan itu -
	mengenangkannya sebagai ayah, sebagai kawan setia dan sahabat,
	sebagai Nabi dan Rasulullah. Betapakah perasaan yang sekarang
	sedang rimbun memenuhi kalbu yang penuh semarak iman itu,
	kalbu yang penuh prihatin akan rahasia hari esok setelah Rasui
	wafat?! Lukisan peristiwa khidmat inilah  yang  sekarang
	terbentang di hadapan saya. Saya lihat diri saya sedang
	tercengang menatapnya, dengan sepenuh hati akan keagungan yang
	penuh syahdu dan khidmat ini; hampir-hampir saya tak dapat
	melepaskan diri.

	Sudah sepantasnya pula apabila kaum Muslimin jadi kuatir.
	Sejak  diumumkannya berita kematian Nabi di Medinah dan
	kemudian tersebar pula sampai kepada kabilah-kabilah Arab di
	sekitar kota, pihak Yahudi dan Nasrani segera memasang mata
	dan telinga,  sifat-sifat  munafik  mulai  timbul,  iman
	orang-orang Arab yang masih lemah mulai pula guncang. Dalam
	pada itu orang-orang Mekah juga sudah siap-siap akan berbalik
	dari Islam, bahkan sudah mau bertindak demikian, sehingga
	'Attab b. Asid wakil Nabi di Mekah merasa kuatir dan tidak
	menampakkan diri kepada mereka. Tepat sekali Suhail b. 'Amr
	yang berada di tengah-tengah mereka itu ketika ia tampil dan
	berkata - setelah menerangkan kematian Nabi - bahwa Islam
	sekarang sudah bertambah kuat,  dan  siapa  yang  masih
	menyangsikan kami, kami penggal lehernya. Kemudian katanya
	lagi:
 
	"Penduduk Mekah! Kamu adalah orang yang terakhir masuk Islam,
	maka janganlah jadi orang yang pertama murtad! Demi Allah.
	Tuhanlah yang akan menyelesaikan soal ini. Seperti kata
	Rasulullah s.a.w. - Belum jugakah mereka sadar dari kemurtadan
	mereka itu?"

	Ada dua cara orang-orang Arab ketika itu dalam menggali
	kuburan: pertama cara orang Mekah yang menggali kuburan dengan
	dasarnya yang rata; kedua cara orang Medinah yang menggali
	kuburan dengan dasarnya yang dilengkungkan. Abu 'Ubaidah
	bin'l-Jarrah misalnya, ia menggali cara orang Mekah, sedang
	Abu Talha Zaid b. Sahl menggali kuburan cara orang Medinah.
	Keluarga Nabi juga memperbincangkan cara mana kuburan itu akan
	digali.  'Abbas  paman  Nabi segera mengutus dua orang,
	masing-masing supaya memanggil Abu 'Ubaida dan Abu Talha. Yang
	diutus kepada Abu 'Ubaida kembali tidak bersama dengan yang
	dipanggil,  sedang  yang  diutus  kepada  Talha  datang
	bersama-sama.  Maka makam Rasulullah digali menurut cara
	Medinah.
 
	Bilamana hari sudah senja, dan setelah kaum Muslimin selesai
	menjenguk tubuh yang suci itu serta mengadakan perpisahan yang
	terakhir, keluarga Nabi sudah siap pula akan menguburkannya.
	Mereka menunggu sampai tengah malam. Kemudian sehelai syal
	berwarna merah yang biasa dipakai Nabi dihamparkannya di dalam
	kuburan itu. Lalu ia diturunkan dan dikebumikan ke tempatnya
	yang terakhir oleh mereka yang telah memandikannya. Di atas
	itu lalu dipasang bata mentah kemudian kuburan itu ditimbun
	dengan tanah.
 
	Dalam hal ini Aisyah berkata: "Kami mengetahui pemakaman
	Rasulullah s.a.w. ialah setelah mendengar suara-suara sekop
	pada tengah malam itu."
 
	Fatimah juga berkata seperti itu.
 
	Upacara pemakaman itu terjadi pada malam Rabu 14 Rabiulawal,
	yakni dua hari setelah Rasul berpulang ke rahmatullah.

	Sesudah itu Aisyah tinggal menetap di rumahnya dalam ruangan
	yang berdampingan dengan ruangan makam Nabi. Ia merasa bahagia
	di samping tetangga yang sangat mulia itu.
 
	Setelah Abu Bakr wafat ia dimakamkan di samping Nabi, demikian
	juga Umar menyusul dimakamkan di sebelahnya  lagi.  Ada
	disebutkan, bahwa Aisyah berziarah ke ruangan makam itu tidak
	mengenakan kudung, sebab sebelum Umar dimakamkan, di sana
	hanya ayah dan suaminya. Tetapi setelah juga Umar dimakamkan,
	setiap ia masuk selalu berkudung dengan mengenakan pakaian
	lengkap.

	Begitu  selesai kaum Muslimin menyelenggarakan pemakaman
	Rasulullah, Abu Bakr memerintahkan pasukan Usama yang akan
	menyerbu Syam segera diteruskan sebagai pelaksanaan apa yang
	telah diperintahkan oleh Rasulullah. Ada juga kaum Muslimin
	yang merasa tidak setuju dengan itu, seperti yang pernah
	terjadi ketika Nabi sedang sakit. Umar termasuk orang yang
	tidak setuju. Ia berpendapat supaya kaum Muslimin tidak
	bercerai-berai. Mereka harus  tetap  di  Medinah,  sebab
	dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan.
	Tetapi dalam melaksanakan perintah Rasul Abu Bakr tidak pernah
	ragu-tagu. Dia pun menolak pendapat orang yang mengusulkan
	supaya mengangkat seorang komandan yang lebih tua usianya dari
	Usama dan lebih berpengalaman dalam perang.
 
	Dengan demikian pasukan di Jurf itu tetap disiapkan di bawah
	pimpinan Usama, dan Abu Bakr pergi melepaskannya. Ketika itu
	dimintanya kepada Usama supaya Umar dibebaskan dari tugas itu.
	Ia perlu tinggal di Medinah supaya dapat memberi nasehat
	kepada Abu Bakr.
 
	Belum selang duapuluh hari setelah tentara berangkat, pihak
	Muslimin sudah dapat menyerang Balqa'. Usama telah dapat
	mengadakan pembalasan buat kaum Muslimin dan ayahnya yang
	telah terbunuh di Mu'ta dulu. Dalam peristiwa yang gemilang
	itu semboyan perang yang diucapkan ialah: "Untuk kemenangan,
	matilah!"9
 
	Dengan demikian baik Abu Bakr mau pun Usama telah dapat
	melaksanakan perintah Nabi. Ia kembali dengan pasukannya itu
	ke Medinah didahului panji yang  oleh  Rasulullah  dulu
	diserahkan di tangannya   dengan menunggang kuda yang juga
	dulu dipakai ayahnya di Mu'ta sampai tewasnya.

	Setelah Nabi berpulang, Fatimah puterinya minta kepada Abu
	Bakr tanah peninggalan Nabi di Fadak dan di Khaibar diberikan
	kepadanya. Tetapi Abu Bakr menjawab dengan kata-kata ayahnya:
	"Kami para nabi tidak mewariskan.10 Apa yang kami tinggalkan
	buat sedekah." Kemudian kata Abu Bakr kepada Fatimah:
 
	"Kalau ayahmu dulu memang sudah menghibahkan harta  ini
	kepadamu, maka usulmu itu saya terima, dan saya laksanakan apa
	yang dimintanya itu." Tetapi Fatimah menjawab bahwa tentang
	itu ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya hanya Umm Aiman
	yang mengatakan kepadanya bahwa yang demikian itulah yang
	dimaksudkan. Dalam hal ini Abu Bakr menekankan supaya Fadak
	dan Khaibar tetap dikembalikan ke baitulmal untuk  kaum
	Muslimin.

	Demikianlah, Muhammad pergi melepaskan dunia ini dengan tiada
	meninggalkan sesuatu kekayaan dunia yang fana kepada siapa
	pun. Ia pergi melepaskan dunia ini seprti ketika ia datang.
	Sebagai peninggalan ia telah memberikan agama yang lurus ini
	kepada umat manusia. Ia telah merintis jalan kebudayaan Islam
	yang maha besar, yang telah menaungi dunia sebelumnya, dan
	akan menaungi dunia kemudian. Ia telah menanamkan ajaran
	Tauhid, menempatkan ajaran Tuhan yang tinggi di atas dan
	ajaran orang-orang kafir yang rendah di bawah. Kehidupan
	paganisma dalam segala bentuk dan penampilannya telah dikikis
	habis. Manusia sekarang diajaknya melakukan perbuatan yang
	baik dan takwa, bukan perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian
	ia meninggalkan Kitabullah buat manusia, sebagai rahmat dan
	petunjuk. Ia meninggalkan teladan yang tinggi, contoh nan
	indah. Contoh terakhir diberikannya kepada umat manusia,
	ketika dalam sakit, ia berkata kepada orang banyak:
 
	"Wahai manusia! Barangsiapa punggungnya pernah kucambuk, ini
	punggungku, balaslah! Barangsiapa kehormatannya pernah kucela,
	ini kehormatanku, balaslah! Dan barangsiapa hartanya pernah
	kuambil,  ini  hartaku, ambillah! Jangan ada yang takut
	permusuhan, itu bukan bawaanku."
 
	Bilamana ada orang yang pernah menuntut uang tiga dirham
	kepadanya, kepada orang itu diberikan pula gantinya. Kemudian
	ia melepaskan dunia ini dengan meninggalkan warisan rohani
	yang agung, yang selalu memancar di semesta dunia ini. Tuhan
	akan menyempurnakan ajaranNya, akan menolong agamaNya di atas
	semua agama, sekali pun oleh orang-orang kafir tidak diakui.
 
	Semoga Allah memberi rahmat dan kedamaian kepadanya.
 
	Shallallahu 'alaihi wa sallam.
 
	Catatan kaki:
 
	 1 Sejenis kain bersulam buatan Yaman.
	  
	 2 Diucapkan sebagai tanda cinta dan mendoakan. Lihat
	  halaman 326 (A).
	  
	 3 Saqifa berarti 'serambi beratap' (N) (LA) atau
	  'ruangan besar beratap' (LA), semacam balairung (A).
	  
	 4 Umara' jamak amir, harfiah 'yang memerintah,'
	  pemimpin-pemimpin, dapat diartikan kepala-kepala
	  negara; wuzana' jamak wazir 'yang memberi dukungan'
	  (N), yakni 'para menteri' (A).
	  
	 5 Harfiah 'Saya kayu pasak tempat ternak bergerak dan
	  setandan kurma yang bertopang,' yakni 'saya tempat
	  orang yang mencari pengobatan dengan pendapatnya,
	  seperti unta mengobati sakit gatalnya dengan
	  bergaruk-garuk pada kayu pasak.' (N). Perumpamaan
	  Melayu di atas berarti, saya yang memberi dua
	  pertolongan dalam satu perjalanan.' (A)
	  
	 6 Dalam teks Hadis digunakan kata 'la'ana' dan
	  'qatala,' yang menurut (N) dapat diartikan sama (A).
	  
	 7 Shuhari dan Shuhar nama sebuah desa di Yaman. Juga
	  dikatakan dari kata shuhra, yakni warna merah muda.
	  
	 8 Assalamu'alaika, ya Rasulullah wa rahmatullahi wa
	  barakatuhu
	  
	 9 'Ya manshur, amit!,' Harfiah: 'O yang menang, matilah'
	  Menurut (N). ini berarti perintah mati sebagai
	  optimisma kemenangan yang akan dicapai, juga dipakai
	  sebagai sandi untuk saling kenal-mengenal dalam gelap
	  malam (A).
	  
	10 Aslinya dalam bentuk penderita atau obyek = tidak
	  diwarisi (A).
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1