Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KETUJUH: PERBUATAN-PERBUATAN QURAISY YANG KEJI  (2/3)
	Muhammad Husain Haekal
	
	Bilamana kemudian ia kembali lagi kepada masyarakatnya sendiri
	diajaknya mereka itu menerima Islam. Merekapun ada yang segera
	menerima, tapi ada juga yang masih lambat-lambat. Dalam pada
	itu, beberapa tahun berikutnya sebagian besar mereka sudah
	pula menerima Islam. Setelah pembebasan Mekah dan sesudah
	susunan politik dengan bentuk tertentu sudah mulai terarah,
	merekapun menggabungkan diri kepada Nabi.
	
	Peristiwa Tufail ad-Dausi ini tidak lebih adalah sebuah contoh
	saja dari sekian-banyak peristiwa. Yang telah menerima ajakan
	Muhammad ini bukan terdiri dari hanya penyembah-penyembah
	berhala  saja. Sewaktu dia di Mekah dulu pernah datang
	kepadanya duapuluh orang Nasrani, setelah mereka mendengar
	berita  itu.  Lalu  mereka  menanyainya,  mendengarkan
	kata-katanya.  Merekapun  menerima,mereka  beriman  dan
	mempercayainya. Inilah pula yang membuat Quraisy makin geram,
	sehingga mereka juga dimaki-maki.
	
	"Kamu utusan yang gagal. Kamu sekalian disuruh oleh masyarakat
	seagamamu mencari berita tentang orang itu. Sebelum kamu kenal
	benar-benar siapa dia agama kamu sudah kamu tinggalkan dan
	lalu percaya saja apa yang dikatakannya."
	
	Tetapi kata-kata Quraisy itu tidak membuat utusan itu mundur
	menjadi pengikut Muhammad, juga tidak lalu meninggalkan Islam.
	Bahkan imannya kepada Allah lebih kuat daripada ketika mereka
	masih dalam agama Nasrani. Mereka sudah menyerahkan diri
	kepada Tuhan sebelum mereka mendengarkan Muhammad.
	
	Tetapi apa yang terjadi terhadap diri Muhammad lebih hebat
	lagi dari itu. Orang Quraisy yang paling keras memusuhinya
	sudah mulai bertanya-tanya kepada diri sendiri: benarkah ia
	mengajak orang kepada agama yang benar? Dan  apa  yang
	dijanjikan dan diperingatkan kepada mereka, itu pula yang
	benar?
	
	Abu Sufyan b. Harb, Abu Jahl b. Hisyam dan al-Akhnas b. Syariq
	malam itu pergi ingin mendengarkan Muhammad ketika sedang
	membaca Qur'an di rumahnya. Mereka masing-masing mengambil
	tempat sendiri-sendiri untuk mendengarkan, dan tempat satu
	sama lain tidak saling diketahui. Muhammad yang biasa bangun
	tengah malam, malam itu juga ia sedang membaca Qur'an dengan
	tenang dan damai. Dengan suaranya yang sedap itu ayat-ayat
	suci bergema ke dalam telinga dan kalbu.
	
	Tetapi sesudah fajar tiba, mereka yang mendengarkan itu
	terpencar pulang ke rumah masing-masing. Di tengah jalan,
	ketika mereka bertemu, masing-masing mau saling menyalahkan:
	Jangan terulang lagi. Kalau kita dilihat oleh orang-orang yang
	masih bodoh, ini akan melemahkan kedudukan kita dan mereka
	akan berpihak kepada Muhammad.
	
	Tetapi pada malam kedua, masing-masing mereka membawa perasaan
	yang sama seperti pada malam kemarin. Tanpa dapat menolak,
	seolah kakinya membawanya kembali ke tempat yang semalam itu
	juga, untuk mendengarkan lagi Muhammad membaca Qur'an. Hampir
	fajar, ketika mereka pulang, bertemu lagi mereka satu sama
	lain dan saling menyalahkan pula. Tetapi sikap mereka demikian
	itu tidak mengalangi mereka untuk pergi lagi pada malam
	ketiga.
	
	Setelah kemudian mereka menyadari, bahwa dalam menghadapi
	dakwah Muhammad itu mereka merasa lemah, berjanjilah mereka
	untuk tidak saling mengulangi lagi perbuatan mereka demikian
	itu. Apa yang sudah mereka dengar dari Muhammad itu, dalam
	jiwa mereka tertanam suatu kesan, sehingga mereka satu sama
	lain saling menanyakan pendapat mengenai yang sudah mereka
	dengar itu. Dalam hati mereka timbul rasa takut. Mereka kuatir
	akan jadi lemah, mengingat masing-masing adalah pemimpin
	masyarakat, sehingga dikuatirkan masyarakatnyapun akan jadi
	lemah pula dan menjadi pengikut Muhammad juga.
	
	Gerangan apa keberatan mereka  menjadi  pengikut-pengikut
	Muhammad? Padahal ia tidak mengharapkan harta dari mereka,
	tidak ingin menjadi pemimpin mereka, menjadi raja mereka atau
	penguasa di atas mereka? Disamping itu dia adalah laki-laki
	yang sungguh rendah hati, sangat mencintai masyarakatnya,
	setia kepada mereka dan ingin sekali membimbing mereka. Sangat
	halus perasaannya, sehingga kalau akan merugikan orang miskin
	atau yang lemahpun ia merasa takut. Setiap ia mengalami
	penderitaan, hatinya baru merasa tenang bila ia sudah merasa
	mendapat pengampunan. Bukankah tatkala suatu hari ia sedang
	dengan al-Walid bin'l-Mughira, salah seorang pemimpin Quraisy
	yang diharapkan keislamannya, tiba-tiba lewat Ibn Umm Maktum
	yang buta, dan minta diajarkan Qur'an kepadanya. Begitu
	mendesak  ia,  sehingga Muhammad merasa kesal karenanya,
	mengingat ia sedang sibuk menghadapi Walid. Ditinggalkannya
	orang buta itu dengan muka masam.
	
	Tetapi  setelah  ia  kembali seorang diri hati kecilnya
	memperhitungkan perbuatannya tadi itu sambil bertanya-tanya
	kepada dirinya sendiri: Salahkah aku? Tiba-tiba datang wahyu
	dengan ayat-ayat berikut:
	
	"Bermasam dan membuang muka ia. Tatkala si buta mendatanginya.
	Dan apa yang memberitahukan kau, barangkali ia orang yang
	bersih? Atau ia dapat menerima teguran dan teguran itu berguna
	baginya. Tetapi kepada orang yang serba cukup itu. Engkau
	menghadapkan diri. Padahal itu bukan urusanmu kalau dia tidak
	bersih hati. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh datang
	kepadamu. Dengan rasa penuh takut. Kau abaikan dia. Tidak. Itu
	adalah sebuah peringatan. Barangsiapa yang sudi, biarlah
	memperhatikan  peringatan  itu.  Dalam  kitab-kitab  yang
	dimuliakan. Dijunjung tinggi dan disucikan. Yang ditulis
	dengan tangan. Orang-orang  terhormat,  orang-orang  yang
	bersih." (Qur'an: 80: 1-16)
	
	Kalau memang itu soalnya, apalagi yang mengalangi Quraisy
	menjadi pengikutnya dan mendukung dakwahnya? Terutama sesudah
	hati mereka jadi lembut, sesudah mereka melupakan masa masa
	silam dengan bertahan pada warisan lapuk yang membuat jiwa
	mereka jadi beku, dan sesudah mereka melihat bahwa ajaran
	Muhammad itu sempurna, dan penuh keagungan?
	
	Tetapi! Benarkah masa yang sudah bertahun-tahun itu membuat
	orang  lupa  akan  kebekuan jiwanya, akan sikapnya yang
	konservatif terhadap masa lampau yang sudah lapuk? Ini dapat
	terjadi pada orang-orang istimewa, yang dalam hatinya selalu
	terdapat kerinduan pada yang sempurna. Dalam hidup mereka,
	mereka masih mau mempelajari adanya kebenaran yang sebelumnya
	sudah mereka percayai untuk kemudian membuang segala kepalsuan
	yang masih melekat, betapapun tingginya tingkat kebudayaan
	orang itu. Hati dan pikiran mereka sudah seperti kuali tempat
	melebur logam yang selalu mendidih, menerima setiap pendapat
	baru yang dilemparkan kedalamnya, lalu dilebur dan disaring.
	Mana yang bernoda dibuang, dan tinggal yang baik, yang benar
	dan yang indah. Mereka itu mencari kebenaran tentang apa saja,
	di mana saja dan dari siapa saja. Oleh karena pada setiap
	bangsa, setiap zaman, mereka ini merupakan inti yang terpilih,
	maka jumlah mereka selalu sedikit. Mereka selalu mendapat
	perlawanan, yang datangnya terutama dari orang-orang kaya,
	orang orang berkedudukan dan orang-orang berkuasa. Mereka
	takut setiap corak pembaruan itu akan menelan harta mereka,
	akan menghilangkan kedudukan dan kekuasaan mereka. Selain
	dengan cara hidup mereka yang demikian itu, kenyataan lain
	yang sudah begitu jelas tidak mereka kenal. Semua itu bagi
	mereka adalah benar apabila ia dapat menambah kekuatan mereka,
	dan tidak benar apabila ia dapat menimbulkan kesangsian,
	sedikit sekalipun. Pemilik harta menganggap, bahwa moral itu
	benar adanya bilamana ia dapat memberikan tambahan ke dalam
	hartanya, dan tidak benar bilamana ia merintanginya. Agama
	adalah  benar,  bilamana ia dapat membukakan jalan buat
	hawa-nafsunya, dan tidak benar kalau ia menjadi penghalang
	hawa-nafsu  itu.  Yang memiliki kedudukan, yang memiliki
	kekuasaan dalam hal ini sama saja seperti pemilik harta itu.
	
	Dalam perlawanan mereka terhadap segala pembaharuan yang
	mereka takuti itu, mereka menghasut orang awam yang rejekinya
	tergantung  kepada  mereka,  supaya  memusuhi  penganjur
	pembaharuan itu. Mereka minta bantuan awam supaya menyucikan
	bangunan-bangunan kuno yang sudah dimakan kutu setelah minggat
	ruh yang ada di dalamnya. Benteng-benteng itu mereka jadikan
	kuil-kuil dari batu, untuk menimbulkan kesan kepada awam yang
	tak bersalah itu, bahwa ruh suci yang mereka bungkus dengan
	kain putih, masih dalam keagungannya dalam kurungan kuil-kuil
	itu. Pada umumnya awam itu membela mereka, sebab, yang penting
	ia melihat pencariannya. Baginya tidak mudah akan dapat
	memahami,  bahwa kebenaran itu tidak akan tahan tinggal
	terkurung dalam tembok-tembok kuil betapapun  indah  dan
	agungnya tempat itu, dan bahwa sifat kebenaran itu akan selalu
	bebas menyerbu dan mengisi jiwa orang. Baginya tidak beda jiwa
	seorang tuan atau jiwa seorang budak. Juga tak ada sebuah
	peraturan betapapun kerasnya yang dapat merintangi hal itu.
	
	Bagaimana orang dapat mengharapkan dari mereka, mereka yang
	pernah datang sembunyi-sembunyi mendengarkan pembacaan Qur'an
	itu, akan mau beriman kepadanya, karena ia menegur mereka yang
	banyak  melakukan  pelanggaran  itu,  karena  ia  tidak
	membeda-bedakan si buta miskin dengan orang yang hartanya
	berlimpah-limpah, kecuali dari kebersihan jiwanya. Kepada
	seluruh umat manusia diserukannya, bahwa:
	
	"Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah
	yang paling dapat menjaga diri (yang paling takwa)." (Qur' an,
	49: 13)
	
	Kalaupun Abu Sufyan dan kawan-kawannya masih bertahan dengan
	kepercayaan leluhur mereka, bukanlah hal itu karena dilandasi
	oleh iman atau kebenaran yang ada, tapi karena mereka sudah
	terlalu mencintai pada cara lama yang mereka adakan itu.
	Kemudian nasib membantu mereka pula. Mereka bertahan hanya
	karena kedudukan dan harta yang sudah berlimpah-limpah, dan
	untuk itu pula mereka bertempur mati-matian.
	
	Di samping kecenderungan ini juga karena rasa dengki dan
	persaingan yang keras membuat Quraisy tidak mau menjadi
	pengikut Nabi. Sebelum kedatangan  Muhammad,  Umayya  b.
	Abi'sh-Shalt memang termasuk salah seorang yang pernah bicara
	tentang seorang nabi yang akan tampil di  tengah-tengah
	masyarakat Arab itu, dan dia sendiri berhasrat sekali ingin
	jadi nabi. Perasaan dengki itu rasa membakar jantungnya
	tatkala ternyata kemudian wahyu tidak datang kepadanya. Jadi
	dia tidak mau menjadi pengikut orang  yang  dianggapnya
	saingannya. Apalagi, karena (sebagai penyair) sajak-sajaknya
	penuh berisi pikiran, sehingga pernah suatu hari Nabi .a.s.
	menyatakan ketika sajaknya dibacakan di hadapannya: "Umayya,
	sajaknya sudah beriman, tapi hatinya ingkar."
	
	Atau seperti kata al-Walid bin'l-Mughira: "Wahyu didatangkan
	kepada Muhammad, bukan kepadaku, padahal aku kepala dan
	pemimpin Quraisy. Juga tidak kepada Abu Mas'ud 'Amr b. 'Umair
	ath-Thaqafi  sebagai  pemimpin  Thaqif.  Kami  adalah
	pembesar-pembesar dua kota."
	
	Untuk itulah firman Tuhan memberi isyarat:
	
	"Dan mereka berkata: 'Kenapa Qur'an ini tidak diturunkan
	kepada  orang  besar dari dua kota itu?' Adakah mereka
	membagi-bagikan kurnia Tuhanmu? Kamilah  yang  membagikan
	penghidupan mereka itu, dalam hidup dunia ini." (Qur'an 43:
	13-32)
	
	Setelah Abu Sufyan, Abu Jahl dan Akhnas selama tiga malam
	berturut-turut mendengarkan pembacaan Qur'an, seperti dalam
	cerita di atas, Akhnas lalu pergi menemui Abu Jahl di
	rumahnya. "Abu'l-Hakam,2 bagaimana pendapatmu tentang yang
	kita dengar dari Muhammad?" tanyanya kepada Abu Jahl.
	
	"Apa yang kaudengar?" kata Abu Jahl. "Kami sudah saling
	memperebutkan kehormatan itu dengan Keluarga 'Abd Manaf.
	Mereka memberi makan, kamipun memberi makan, mereka menanggung
	kamipun begitu, mereka memberi kami juga memberi sehingga kami
	dapat sejajar dan sama tangkas dalam perlumbaan itu. Tiba-tiba
	kata mereka: "Di kalangan kami ada seorang nabi yang menerima
	"wahyu dari langit." Kapan kita akan menjumpai yang semacam
	itu? Tidak! Kami sama sekali tidak akan percaya dan tidak akan
	membenarkannya."
	
	Jadi yang dalam sekali berpengaruh dalam jiwa orang-orang
	badui itu ialah rasa dengki, saling bersaing dan saling
	bertentangan. Dalam hal ini salah sekali bila orang mencoba
	mau menutup mata atau tidak menilainya sebagaimana mestinya.
	Cukup kalau kita sebutkan saja adanya kekuasaan nafsu yang
	begitu besar dalam jiwa tiap orang. Untuk dapat mengatasi
	pengaruh ini memang diperlukan suatu latihan yang cukup
	panjang, latihan jiwa dengan mengutamakan hukum akal diatas
	dorongan nafsu, jiwa dan pikiran kita harus cukup tinggi
	sehingga dapat ia melihat bahwa kebenaran yang datang dari
	lawan bahkan dari musuh itu, itu jugalah kebenaran yang datang
	dari kawan karibnya. Ia harus yakin, bahwa dengan kebenaran
	yang dimilikinya itu kekayaannya sudah lebih besar dari harta
	karun, dari kebesaran Iskandar (Agung) dan dari kerajaan
	seorang kaisar. Tidak banyak orang yang dapat mencapai tingkat
	ini kalau tidak karena Tuhan sudah membukakan hatinya untuk
	kebenaran itu.
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1