Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 ]

BAGIAN KEEMPAT: 

DARI PERKAWINAN SAMPAI MASA KERASULANNYA

Perawakan dan sifat-sifat Muhammad - 75; Penduduk Mekah membangun Ka'bah - 77; Putusan Muhammad tentang Hajar Aswad - 78; Pemikir-pemikir Quraisy dan Paganisma - 80; Putera-puteri Muhammad - 81; Kematian putera-puterinya - 82; Perkawinan puteri-puterinya - 83; Kecenderungan Muhammad menyendiri - 85; Menjauhi dosa ke Gua Hira - 86; Mimpi Hakiki - 88; Wahyu pertama - 89

 

	DENGAN duapuluh ekor unta muda sebagai mas kawin Muhammad
	melangsungkan perkawinannya itu dengan Khadijah. Ia pindah ke
	rumah Khadijah dalam memulai hidup barunya  itu,  hidup
	suami-isteri dan ibu-bapa, saling mencintai cinta sebagai
	pemuda berumur duapuluh lima tahun. Ia tidak mengenal nafsu
	muda yang tak terkendalikan, juga ia tidak mengenal cinta buta
	yang dimulai seolah nyala api yang melonjak-lonjak untuk
	kemudian padam kembali. Dari perkawinannya itu ia beroleh
	beberapa orang anak, laki-laki dan perempuan. Kematian kedua
	anaknya, al-Qasim dan Abdullah at-Tahir at-Tayyib1 telah
	menimbulkan rasa duka yang dalam sekali. Anak-anak yang masih
	hidup  semua  perempuan.  Bijaksana  sekali  ia terhadap
	anak-anaknya dan sangat lemah-lembut. Merekapun sangat setia
	dan hormat kepadanya.
	
	Paras mukanya manis dan indah, Perawakannya sedang, tidak
	terlampau tinggi, juga tidak pendek, dengan bentuk kepala yang
	besar, berambut hitam sekali antara keriting dan lurus.
	Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang lengkung
	lebat dan bertaut, sepasang matanya lebar dan hitam, di
	tepi-tepi putih matanya agak ke merah-merahan, tampak lebih
	menarik dan kuat: pandangan matanya tajam, dengan bulu-mata
	yang hitam-pekat. Hidungnya halus dan merata dengan barisan
	gigi yang bercelah-celah. Cambangnya lebar sekali, berleher
	panjang dan indah. Dadanya lebar dengan kedua bahu yang
	bidang. Warna kulitnya terang dan jernih dengan kedua telapak
	tangan dan kakinya yang tebal.
	
	Bila berjalan badannya agak condong  kedepan,  melangkah
	cepat-cepat dan pasti. Air mukanya membayangkan renungan dan
	penuh pikiran, pandangan matanya menunjukkan  kewibawaan,
	membuat orang patuh kepadanya.
	
	Dengan sifatnya yang demikian itu tidak heran bila Khadijah
	cinta dan patuh kepadanya, dan tidak pula mengherankan bila
	Muhammad dibebaskan mengurus hartanya dan dia sendiri yang
	memegangnya seperti keadaannya semula  dan  membiarkannya
	menggunakan waktu untuk berpikir dan berenung.
	
	Muhammad yang telah mendapat kurnia Tuhan dalam perkawinannya
	dengan Khadijah itu berada dalam kedudukan yang tinggi dan
	harta yang cukup. Seluruh penduduk Mekah memandangnya dengan
	rasa gembira dan hormat. Mereka melihat karunia Tuhan yang
	diberikan kepadanya serta harapan akan membawa turunan yang
	baik dengan Khadijah. Tetapi semua itu tidak mengurangi
	pergaulannya dengan mereka. Dalam hidup hari-hari dengan
	mereka partisipasinya tetap seperti sediakala. Bahkan ia lebih
	dihormati lagi di tengah-tengah mereka itu. Sifatnya yang
	sangat rendah hati lebih kentara lagi. Bila  ada  yang
	mengajaknya bicara ia mendengarkan hati-hati sekali tanpa
	menoleh kepada orang lain. Tidak saja mendengarkan kepada yang
	mengajaknya bicara, bahkan ia rnemutarkan seluruh badannya.
	Bicaranya sedikit sekali, lebih banyak ia mendengarkan. Bila
	bicara selalu bersungguh-sungguh, tapi sungguhpun begitu iapun
	tidak melupakan ikut membuat humor dan bersenda-gurau, tapi
	yang dikatakannya itu selalu yang sebenarnya. Kadang ia
	tertawa sampai terlihat gerahamnya. Bila ia marah tidak pernah
	sampai tampak kemarahannya, hanya antara kedua keningnya
	tampak sedikit berkeringat. Ini disebabkan ia menahan rasa
	amarah dan tidak mau menampakkannya keluar. Semua itu terbawa
	oleh kodratnya yang selalu lapang dada, berkemauan baik dan
	menghargai orang lain. Bijaksana ia, murah hati dan mudah
	bergaul. Tapi juga ia mempunyai tujuan pasti, berkemauan
	keras,  tegas dan tak pernah ragu-ragu dalam tujuannya.
	Sifat-sifat  demikian  ini  berpadu  dalam  dirinya  dan
	meninggalkan pengaruh yang dalam sekali pada orang-orang yang
	bergaul dengan dia. Bagi orang yang melihatnya tiba-tiba,
	sekaligus akan timbul rasa hormat, dan bagi orang yang bergaul
	dengan dia akan timbul rasa cinta kepadanya.
	
	Alangkah besarnya pengaruh  yang  terjalin  dalam  hidup
	kasih-sayang antara dia dengan Khadijah sebagai isteri yang
	sungguh setia itu.
	
	Pergaulan Muhammad dengan penduduk Mekah tidak terputus, juga
	partisipasinya dalam kehidupan masyarakat hari-hari. Pada
	waktu itu masyarakat sedang sibuk karena bencana banjir besar
	yang  turun  dari gunung, pernah menimpa dan meretakkan
	dinding-dinding Ka'bah yang memang sudah rapuk. Sebelum itupun
	pihak Quraisy memang sudah memikirkannya. Tempat yang tidak
	beratap itu menjadi sasaran pencuri mengambil barang-barang
	berharga di dalamnya. Hanya saja Quraisy merasa takut; kalau
	bangunannya diperkuat, pintunya  ditinggikan  dan  diberi
	beratap, dewa Ka'bah yang suci itu akan menurunkan bencana
	kepada mereka. Sepanjang zaman Jahiliah  keadaan  mereka
	diliputi  oleh  pelbagai  macam  legenda  yang mengancam
	barangsiapa yang berani mengadakan sesuatu perubahan. Dengan
	demikian perbuatan itu dianggap tidak umum.
	
	Tetapi sesudah mengalami bencana banjir tindakan demikian itu
	adalah suatu keharusan, walaupun masih serba takut-takut dan
	ragu-ragu. Suatu peristiwa kebetulan telah terjadi sebuah
	kapal milik seorang pedagang Rumawi bernama Baqum2 yang datang
	dari Mesir terhempas di laut dan pecah. Sebenarnya Baqum ini
	seorang ahli bangunan  yang  mengetahui  juga  soal-soal
	perdagangan.  Sesudah  Quraisy  mengetahui hal ini, maka
	berangkatlah al-Walid bin'l-Mughira dengan beberapa orang dari
	Quraisy ke Jidah. Kapal itu dibelinya dari pemiliknya, yang
	sekalian diajaknya berunding supaya sama-sama datang ke Mekah
	guna  membantu  mereka  membangun  Ka'bah kembali. Baqum
	menyetujui permintaan itu. Pada waktu itu di Mekah ada seorang
	Kopti yang mempunyai keahlian sebagai tukang kayu. Persetujuan
	tercapai bahwa diapun akan bekerja dengan mendapat bantuan
	Baqum.
	
	Sudut-sudut Ka'bah itu oleh Quraisy dibagi empat bagian tiap
	kabilah mendapat satu sudut yang harus dirombak dan dibangun
	kembali. Sebelum bertindak melakukan perombakan itu mereka
	masih ragu-ragu, kuatir akan mendapat bencana.  Kemudian
	al-Walid  bin'l-Mughira  tampil  ke depan dengan sedikit
	takut-takut. Setelah ia berdoa kepada dewa-dewanya mulai ia
	merombak  bagian  sudut  selatan.3  Tinggal  lagi  orang
	menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan Tuhan nanti terhadap
	al-Walid. Tetapi setelah ternyata sampai pagi tak terjadi
	apa-apa, merekapun ramai-ramai merombaknya dan memindahkan
	batu-batu yang ada. Dan Muhammad ikut pula membawa batu itu.
	
	Setelah mereka berusaha membongkar batu hijau yang terdapat di
	situ dengan pacul tidak berhasil, dibiarkannya batu itu
	sebagai fondasi bangunan. Dan gunung-gunung sekitar tempat itu
	sekarang orang-orang Quraisy mulai mengangkuti  batu-batu
	granit berwarna biru, dan pembangunanpun segera dimulai.
	Sesudah bangunan itu setinggi orang berdiri dan tiba saatnya
	meletakkan Hajar Aswad yang disucikan di tempatnya semula di
	sudut timur, maka timbullah perselisihan di kalangan Quraisy,
	siapa yang seharusnya mendapat kehormatan meletakkan batu itu
	di tempatnya. Demikian memuncaknya perselisihan itu sehingga
	hampir  saja  timbul  perang saudara karenanya. Keluarga
	Abd'd-Dar dan keluarga 'Adi bersepakat takkan membiarkan
	kabilah yang manapun campur tangan dalam kehormatan yang besar
	ini. Untuk itu mereka mengangkat sumpah bersama. Keluarga
	Abd'd-Dar membawa sebuah baki berisi darah. Tangan mereka
	dimasukkan ke dalam baki itu guna memperkuat sumpah mereka.
	Karena itu lalu diberi nama La'aqat'd-Dam, yakni 'jilatan
	darah.'
	
	Abu Umayya bin'l-Mughira dari Banu Makhzum, adalah orang yang
	tertua di antara mereka, dihormati dan dipatuhi. Setelah
	melihat keadaan serupa itu ia berkata kepada mereka:
	
	"Serahkanlah putusan kamu ini di tangan orang yang pertama
	sekali memasuki pintu Shafa ini."
	
	Tatkala mereka melihat Muhammad adalah orang pertama memasuki
	tempat itu, mereka berseru: "Ini al-Amin; kami dapat menerima
	keputusannya."
	
	Lalu  mereka menceritakan peristiwa itu kepadanya. Iapun
	mendengarkan dan sudah melihat di  mata  mereka  betapa
	berkobarnya api permusuhan itu. Ia berpikir sebentar, lalu
	katanya: "Kemarikan sehelai kain," katanya. Setelah kain
	dibawakan  dihamparkannya  dan  diambilnya batu itu lalu
	diletakkannya dengan tangannya sendiri, kemudian katanya;
	"Hendaknya setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini."
	
	Mereka bersama-sama membawa kain tersebut ke tempat batu itu
	akan diletakkan. Lalu Muhammad mengeluarkan batu itu dari kain
	dan meletakkannya di tempatnya. Dengan demikian perselisihan
	itu berakhir dan bencana dapat dihindarkan.
	
	Quraisy menyelesaikan  bangunan  Ka'bah  sampai  setinggi
	delapanbelas hasta ( 11 meter), dan ditinggikan dari tanah
	sedemikian rupa, sehingga mereka dapat menyuruh atau melarang
	orang masuk. Di dalam itu mereka membuat enam batang tiang
	dalam dua deretan dan di sudut barat sebelah dalam dipasang
	sebuah tangga naik sampai ke teras di atas lalu meletakkan
	Hubal di dalam Ka'bah. Juga di tempat  itu  diletakkan
	barang-barang berharga lainnya, yang sebelum dibangun dan
	diberi beratap menjadi sasaran pencurian.
	
	Mengenai umur Muhammad waktu membina Ka'bah dan memberikan
	keputusannya  tentang batu itu, masih terdapat perbedaan
	pendapat. Ada yang mengatakan berumur duapuluh lima tahun. Ibn
	Ishaq berpendapat umurnya tigapuluh lima tahun. Kedua pendapat
	itu baik yang pertama atau yang kemudian, sama saja; tapi yang
	jelas cepatnya Quraisy menerima ketentuan orang yang pertama
	memasuki pintu Shafa, disusul dengan tindakannya mengambil
	batu dan diletakkan di atas kain lalu mengambilnya dari kain
	dan diletakkan di tempatnya dalam Ka'bah, menunjukkan betapa
	tingginya kedudukannya dimata penduduk Mekah, betapa besarnya
	penghargaan mereka kepadanya sebagai orang yang berjiwa besar.
	
	Adanya  pertentangan  antar-kabilah,  adanya  persepakatan
	La'aqat'd-Dam  ('Jilatan Darah'), dan menyerahkan putusan
	kepada barangsiapa mula-mula memasuki pintu Shafa, menunjukkan
	bahwa kekuasaan di Mekah sebenarnya sudah jatuh.
	
	Kekuasaan  yang  dulu  ada  pada  Qushayy,  Hasyim  dan
	Abd'l-Muttalib  sekarang  sudah  tak  ada  lagi.  Adanya
	pertentangan kekuasaan antara keluarga Hasyim dan keluarga
	Umayya  sesudah  matinya  Abd'l-Muttalib  besar  sekali
	pengaruhnya.
	
	Dengan jatuhnya kekuasaan demikian itu sudah wajar sekali akan
	membawa akibat buruk terhadap Mekah, kalau saja tidak karena
	adanya rasa kudus dalam hati semua orang Arab terhadap Rumah
	Purba itu. Dan jatuhnya kekuasaan itupun membawa akibat secara
	wajar pula, yakni menambah adanya kemerdekaan berpikir dan
	kebebasan menyatakan pendapat, dan menimbulkan keberanian
	pihak Yahudi dan kaum Nasrani mencela orang-orang Arab yang
	masih menyembah berhala itu - suatu hal yang tidak akan berani
	mereka lakukan sewaktu masih ada kekuasaan. Hal ini berakhir
	dengan hilangnya pemujaan berhala-berhala itu dalam hati
	penduduk Mekah dan orang-orang Quraisy sendiri, meskipun
	pemuka-pemuka dan pemimpin-pemimpin Mekah masih memperlihatkan
	adanya pemujaan dan penyembahan demikian itu. Sikap mereka ini
	sebenamya berasalan sekali; sebab mereka melihat, bahwa agama
	yang berlaku itu adalah salah satu alat yang akan menjaga
	ketertiban serta menghindarkan adanya kekacauan berpikir.
	Dengan adanya penyembahan-penyembahan berhala dalam Ka'bah,
	ini merupakan jaminan bagi Mekah sebagai pusat keagamaan dan
	perdagangan.  Dan  memang demikianlah sebenarnya, dibalik
	kedudukan ini Mekah dapat juga menikmati kemakmuran dan
	hubungan dagangnya. Akan tetapi itu tidak akan mengubah
	hilangnya pemujaan berhala-berhala dalam hati penduduk Mekah.
	
	Ada beberapa keterangan yang menyebutkan, bahwa pada suatu
	hari masyarakat Quraisy sedang berkumpul di Nakhla merayakan
	berhala 'Uzza; empat orang di antara  mereka  diam-diam
	meninggalkan upacara itu. Mereka itu ialah: Zaid b. 'Amr,
	Usman bin'l-Huwairith, 'Ubaidullah b. Jahsy dan Waraqa b.
	Naufal.
	
	Mereka satu sama lain berkata: "Ketahuilah bahwa masyarakatmu
	ini tidak punya tujuan; mereka dalam kesesatan. Apa artinya
	kita mengelilingi batu itu: memdengar tidak, melihat tidak,
	merugikan tidak, menguntungkanpun juga tidak. Hanya darah
	korban yang mengalir di atas batu itu. Saudara-saudara,
	marilah kita mencari agama lain, bukan ini."
	
	Dari antara mereka itu kemudian Waraqa menganut agama Nasrani.
	Konon katanya dia yang menyalin Kitab Injil ke dalam bahasa
	Arab. 'Ubaidullah b. Jahsy masih tetap kabur pendiriannya.
	Kemudian masuk Islam dan ikut hijrah ke Abisinia. Di sana ia
	pindah menganut agama Nasrani sampai matinya. Tetapi isterinya
	- Umm Habiba bint Abi Sufyan - tetap dalam Islam, sampai
	kemudian ia  menjadi  salah  seorang  isteri  Nabi  dan
	Umm'l-Mu'minin.
	
	Zaid b. 'Amr malah pergi meninggalkan isteri dan al-Khattab
	pamannya. Ia menjelajahi Syam dan Irak, kemudian kembali lagi.
	Tetapi dia tidak mau menganut salah satu agama, baik Yahudi
	atau Nasrani. Juga dia meninggalkan agama masyarakatnya dan
	menjauhi berhala. Dialah yang berkata, sambil bersandar ke
	dinding Ka'bah: "Ya Allah, kalau aku mengetahui, dengan cara
	bagaimana yang lebih Kausukai aku menyembahMu, tentu akan
	kulakukan. Tetapi aku tidak me ngetahuinya."
	
	Usman bin'l-Huwairith, yang masih berkerabat dengan Khadijah,
	pergi ke Rumawi Timur dan memeluk agama Nasrani. Ia mendapat
	kedudukan yang baik pada Kaisar Rumawi itu. Disebutkan juga,
	bahwa ia mengharapkan Mekah akan berada di bawah kekuasaan
	Rumawi dan dia berambisi ingin menjadi Gubernurnya. Tetapi
	penduduk Mekah mengusirnya. Ia pergi minta perlindungan Banu
	Ghassan di Syam. Ia bermaksud memotong perdagangan ke Mekah.
	Tetapi hadiah-hadiah penduduk Mekah sampai juga kepada Banu
	Ghassan. Akhirnya ia mati di tempat itu karena diracun.
	
	Selama bertahun-tahun Muhammad tetap bersama-sama penduduk
	Mekah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia menemukan
	dalam diri Khadijah teladan wanita terbaik; wanita yang subur
	dan penuh kasih, menyerahkan seluruh dirinya kepadanya, dan
	telah melahirkan anak-anak seperti: al-Qasim dan Abdullah yang
	dijuluki at-Tahir dan at-Tayyib, serta puteri-puteri seperti
	Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum dan Fatimah. Tentang al-Qasim dan
	Abdullah tidak banyak yang diketahui, kecuali disebutkan bahwa
	mereka mati kecil pada zaman Jahiliah dan tak ada meninggalkan
	sesuatu yang patut dicatat. Tetapi yang pasti kematian itu
	meninggalkan bekas yang dalam pada orangtua mereka. Demikian
	juga pada diri Khadijah terasa sangat memedihkan hatinya.
	
	Pada tiap kematian itu dalam zaman Jahiliah tentu Khadijah
	pergi menghadap sang berhala menanyakannya: kenapa berhalanya
	itu tidak memberikan kasih-sayangnya, kenapa berhala itu tidak
	melimpahkan rasa kasihan, sehingga dia mendapat kemalangan,
	ditimpa  kesedihan berulang-ulang!? Perasaan sedih karena
	kematian anak demikian sudah tentu dirasakan juga  oleh
	suaminya. Rasa sedih ini selalu melecut hatinya, yang hidup
	terbayang pada istennya, terlihat setiap ia pulang ke rumah
	duduk-duduk di sampingnya
	
	Tidak begitu sulit bagi kita akan menduga betapa dalamnya rasa
	sedih demikian itu, pada suatu zaman  yang  membenarkan
	anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup dan menjaga keturunan
	laki-laki sama dengan menjaga suatu keharusan hidup, bahkan
	lebih lagi dan itu. Cukuplah jadi contoh betapa besarnya
	kesedihan itu, Muhammad tak dapat menahan diri atas kehilangan
	tersebut,  sehingga  ketika  Zaid b. Haritha didatangkan
	dimintanya  kepada  Khadijah  supaya  dibelinya  kemudian
	dimerdekakannya.  Waktu  itu  orang menyebutnya Zaid bin
	Muhammad. Keadaan ini tetap demikian hingga akhirnya ia
	menjadi pengikut dan sahabatnya yang terpilih. Juga Muhammad
	merasa sedih sekali ketika kemudian anaknya, Ibrahim meninggal
	pula.  Kesedihan demikian ini timbul juga sesudah Islam
	mengharamkan menguburkan anak perempuan hidup-hidup,  dan
	sesudah menentukan bahwa sorga berada di bawah telapak kaki
	ibu.
	
	Sudah tentu malapetaka yang menimpa Muhammad dengan kematian
	kedua  anaknya  berpengaruh  juga  dalam  kehidupan  dan
	pemikirannya. Sudah tentu pula pikiran dan  perhatiannya
	tertuju pada kemalangan yang datang satu demi satu itu
	menimpa, yang oleh Khadijah dilakukan dengan  membawakan
	sesajen buat berhala-berhala dalam Ka'bah, menyembelih hewan
	buat Hubal, Lat, 'Uzza dan Manat, ketiga yang terakhir.4
	
	Ia ingn menebus bencana kesedihan yang menimpanya. Akan
	tetapi,  semua kurban-kurban dan penyembelihan itu tidak
	berguna sama sekali.
	
	Terhadap anak-anaknya yang perempuan juga Muhammad memberikan
	perhatian, dengan mengawinkan mereka kepada yang dianggapnya
	memenuhi syarat (kufu'). Zainab yang sulung dikawinkan dengan
	Abu'l-'Ash bin'r-Rabi' b.'Abd Syams - ibunya masih bersaudara
	dengan Khadijah - seorang pemuda yang dihargai masyarakat
	karena  kejujuran dan suksesnya dalam dunia perdagangan.
	Perkawinan ini serasi juga, sekalipun  kemudian  sesudah
	datangnya Islam - ketika Zainab akan hijrah dan Mekah ke
	Medinah - mereka terpisah, seperti yang akan kita lihat lebih
	terperinci nanti. Ruqayya dan Umm Kulthum dikawinkan dengan
	'Utba dan 'Utaiba anak-anak Abu Lahab, pamannya. Kedua isteri
	ini sesudah Islam terpisah dari suami mereka, karena Abu Lahab
	menyuruh kedua anaknya itu menceraikan isteri mereka, yang
	kemudian berturut-turut menjadi isteri Usman.5
	
	Ketika itu Fatimah masih kecil dan perkawinannya dengan Ali
	baru sesudah datangnya Islam.
 								Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1