Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 ]

	BAGIAN KEEMPAT: DARI PERKAWINAN SAMPAI MASA KERASULANNYA (2/2)
	Muhammad Husain Haekal
	
	Kehidupan Muhammad dalam usia demikian itu ternyata tenteram
	adanya. Kalau tidak karena kehilangan kedua anaknya itu tentu
	itulah hidup yang sungguh nikmat dirasakan bersama Khadijah,
	yang setia dan penuh kasih, hidup sebagai ayah-bunda yang
	bahagia dan rela. Oleh karena itu wajar sekali apabila
	Muhammad membiarkan dirinya berjalan sesuai dengan bawaannya,
	bawaan berpikir dan bermenung, dengan mendengarkan percakapan
	masyarakatnya tentang berhala-berhala, serta apa pula yang
	dikatakan orang-orang Nasrani dan Yahudi tentang diri mereka
	itu. Ia berpikir dan merenungkan. Di kalangan masyarakatnya
	dialah orang yang paling banyak berpikir dan merenung. Jiwa
	yang  kuat dan berbakat ini, jiwa yang sudah mempunyai
	persiapan kelak akan menyampaikan risalah Tuhan kepada umat
	manusia, serta mengantarkannya kepada kehidupan rohani yang
	hakiki, jiwa demikian tidak mungkin berdiam diri saja melihat
	manusia yang sudah hanyut ke dalam lembah kesesatan. Sudah
	seharusnya ia mencari petunjuk dalam alam semesta  ini,
	sehingga Tuhan nanti menentukannya sebagai orang yang akan
	menerima risalahNya. Begitu besar dan kuatnya kecenderungan
	rohani yang ada padanya, ia tidak ingin menjadikan dirinya
	sebangsa dukun atau ingin menempatkan diri sebagai ahli pikir
	seperti , dilakukan oleh Waraqa b. Naufal dan sebangsanya.
	Yang dicarinya hanyalah kebenaran semata. Pikirannya penuh
	untuk itu, banyak sekali ia bermenung. Pikiran dan renungan
	yang berkecamuk dalam hatinya itu sedikit sekali dinyatakan
	kepada orang lain.
	
	Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab masa itu bahwa
	golongan berpikir mereka selama beberapa waktu tiap tahun
	menjauhkan  diri  dari  keramaian  orang, berkhalwat dan
	mendekatkan diri kepada tuhan-tuhan mereka dengan bertapa dan
	berdoa,  mengharapkan  diberi  rejeki  dan  pengetahuan.
	Pengasingan untuk beribadat semacam ini  mereka  namakan
	tahannuf dan tahannuth.6
	
	Di tempat ini rupanya Muhammad mendapat tempat yang paling
	baik guna mendalami pikiran dan renungan yang berkecamuk dalam
	dirinya. Juga di tempat ini ia mendapatkan ketenangan dalam
	dinnya serta obat penawar hasrat hati yang ingin menyendiri,
	ingin mencari jalan memenuhi kerinduannya yang selalu makin
	besar, ingin mencapai ma'rifat serta mengetahui rahasia alam
	semesta.
	
	Di puncak Gunung Hira, - sejauh dua farsakh7 sebelah utara
	Mekah -terletak sebuah gua yang baik sekali buat tempat
	menyendiri dan tahannuth. Sepanjang bulan Ramadan tiap tahun
	ia pergi ke sana dan berdiam di tempat itu, cukup hanya dengan
	bekal sedikit yang dibawanya. Ia tekun dalam renungan dan
	ibadat, jauh dari segala kesibukan hidup dan  keributan
	manusia. Ia mencari Kebenaran, dan hanya kebenaran semata.
	
	Demikian kuatnya ia merenung mencari hakikat kebenaran itu,
	sehingga lupa ia akan dirinya, lupa makan, lupa segala yang
	ada dalam hidup ini. Sebab, segala yang dilihatnya dalam
	kehidupan manusia sekitarnya, bukanlah suatu kebenaran. Di
	situ ia mengungkapkan dalam kesadaran batinnya segala yang
	disadarinya. Tambah tidak suka lagi ia akan segala prasangka
	yang pernah dikejar-kejar orang.
	
	Ia tidak berharap kebenaran yang dicarinya itu akan terdapat
	dalam kisah-kisah lama atau dalam  tulisan-tulisan  para
	pendeta, melainkan dalam alam sekitarnya: dalam luasan langit
	dan bintang-bintang, dalam bulan dan matahari, dalam padang
	pasir di kala panas membakar di bawah sinar matahari yang
	berkilauan. Atau di kala langit yang jernih dan indah,
	bermandikan cahaya bulan dan bintang yang sedap dan lembut,
	atau dalam laut dan deburan ombak, dan dalam segala yang ada
	di balik itu, yang ada hubungannya dengan wujud ini, serta
	diliputi seluruh kesatuan wujud. Dalam alam itulah ia mencari
	Hakekat Tertinggi. Dalam usaha mencapai itu, pada saat-saat ia
	menyendiri demikian jiwanya membubung tinggi akan mencapai
	hubungan  dengan alam semesta ini, menembusi tabir yang
	menyimpan semua rahasia. Ia tidak memerlukan permenungan yang
	panjang guna mengetahui bahwa apa yang oleh masyarakatnya
	dipraktekkan dalam soal-soal hidup dan apa yang disajikan
	sebagai kurban-kurban untuk tuhan-tuhan mereka itu, tidak
	membawa kebenaran samasekali. Berhala-berhala yang  tidak
	berguna, tidak menciptakan dan tidak pula mendatangkan rejeki,
	tak dapat memberi perlindungan kepada siapapun yang ditimpa
	bahaya. Hubal, Lat dan 'Uzza, dan semua patung-patung dan
	berhala-berhala yang terpancang di dalam dan di sekitar
	Ka'bah, tak pernah menciptakan, sekalipun seekor lalat, atau
	akan mendatangkan suatu kebaikan bagi Mekah.
	
	Tetapi! Ah, di mana gerangan kebenaran itu! Gerangan di mana
	kebenaran dalam alam semesta yang luas ini, luas dengan
	buminya, dengan lapisan-lapisan langit dan bintang-bintangnya?
	Adakah barangkali dalam bintang yang berkelip-kelip, yang
	memancarkan cahaya dan kehangatan kepada manusia, dari sana
	pula hujan diturunkan, sehingga karenanya manusia dan semua
	makhluk yang ada di muka bumi ini hidup dari air, dari cahaya
	dan kehangatan udara? Tidak! Bintang-bintang itu tidak lain
	adalah benda-benda langit seperti bumi ini  juga.  Atau
	barangkali di balik benda-benda itu terdapat eter yang tak
	terbatas, tak berkesudahan?
	
	Tetapi apa eter itu? Apa hidup yamg kita alami sekarang, dan
	besok akan berkesudahan? Apa asalnya, dan apa sumbernya?
	Kebetulan sajakah bumi ini dijadikan dan dijadikan pula kita
	di dalamnya? Tetapi, baik bumi atau hidup ini sudah mempunyai
	ketentuan yang pasti yang tak berubah-ubah, dan tidak mungkin
	bila dasarnya hanya kebetulan saja. Apa yang dialami manusia,
	kebaikan atau keburukan, datang atas kehendak manusia sendiri,
	ataukah itu sudah bawaannya sendiri pula sehingga tak kuasa ia
	memilih yang lain?
	
	Masalah-masalah kejiwaan dan kerohanian serupa itu, itu juga
	yang dipikirkan Muhammad selama ia mengasingkan diri dan
	bertekun dalam Gua Hira'. Ia ingin melihat Kebenaran itu dan
	melihat  hidup itu seluruhnya. Pemikirannya itu memenuhi
	jiwanya, memenuhi jantungnya, pribadinya dan seluruh wujudnya.
	Siang dan malam hal ini menderanya terus menerus. Bilamana
	bulan Ramadan sudah berlalu dan ia kembali kepada Khadijah,
	pengaruh pikiran yang masih membekas padanya membuat Khadijah
	menanyakannya selalu, karena diapun ingin lega hatinya bila
	sudah diketahuinya ia dalam sehat dan afiat.
	
	Dalam melakukan ibadat selama dalam tahannuth itu adakah
	Muhammad menganut sesuatu syariat tertentu? Dalam hal ini
	ulama-ulama berlainan pendapat. Dalam Tarikh-nya Ibn Kathir
	menceritakan sedikit tentang pendapat-pendapat mereka mengenai
	syariat yang digunakannya melakukan ibadat itu: Ada yang
	mengatakan menurut syariat Nuh, ada yang mengatakan menurut
	Ibrahim, yang lain berkata menurut syariat Musa, ada yang
	mengatakan menurut Isa dan ada pula yang mengatakan, yang
	lebih dapat dipastikan, bahwa ia menganut sesuatu syariat dan
	diamalkannya. Barangkali pendapat yang terakhir ini lebih
	tepat daripada yang sebelumnya. Ini adalah sesuai dengan dasar
	renungan dan pemikiran yang menjadi kedambaan Muhammad.
	
	Tahun telah berganti tahun dan kini telah tiba pula bulan
	Ramadan. Ia pergi ke Hira', ia kembali bermenung, sedikit demi
	sedikit ia bertambah matang, jiwanyapun semakin penuh. Sesudah
	beberapa tahun jiwa yang terbawa oleh Kebenaran Tertinggi itu
	dalam tidurnya bertemu dengan mimpi hakiki yang memancarkan
	cahaya kebenaran yang selama ini dicarinya Bersamaan dengan
	itu pula dilihatnya hidup yang sia-sia, hidup tipu-daya dengan
	segala macam kemewahan yang tiada berguna.
	
	Ketika itulah ia percaya bahwa masyarakatnya telah sesat dari
	jalan yang benar, dan hidup kerohanian mereka telah rusak
	karena  tunduk  kepada  khayal  berhala-berhala  serta
	kepercayaan-kepercayaan semacamnya yang tidak kurang pula
	sesatnya. Semua yang sudah pernah disebutkan oleh kaum Yahudi
	dan kaum Nasrani tak dapat menolong mereka dari kesesatan itu.
	Apa yang disebutkan mereka itu masing masing memang benar;
	tapi masih mengandung bermacam-macam takhayul dan pelbagai
	macam cara paganisma, yang tidak mungkin sejalan dengan
	kebenaran sejati, kebenaran mutlak yang sederhana, tidak
	mengenal  segala macam spekulasi perdebatan kosong, yang
	menjadi pusat perhatian kedua golongan Ahli Kitab itu. Dan
	Kebenaran itu ialah Allah, Khalik seluruh alam, tak ada tuhan
	selain Dia. Kebenaran itu ialah Allah Pemelihara semesta alam.
	Dialah Maha Rahman dan Maha Rahim. Kebenaran itu ialah bahwa
	manusia  dinilai  berdasarkan  perbuatannya.  "Barangsiapa
	mengerjakan kebaikan seberat atompun akan dilihatNya. Dan
	barangsiapa mengerjakan kejahatan  seberat  atompun  akan
	dilihatNya pula." (Qur'an, 99:7-8) Dan bahwa surga itu benar
	adanya dan nerakapun benar adanya. Mereka yang menyembah tuhan
	selain Allah mereka itulah menghuni neraka, tempat tinggal dan
	kediaman yang paling durhaka.
	
	Muhammad sudah menjelang usia empatpuluh tahun. Pergi ia ke
	Hira' melakukan tahannuth. Jiwanya sudah penuh iman atas
	segala apa yang telah dilihatnya dalam mimpi hakiki itu. Ia
	telah membebaskan diri dari segala kebatilan. Tuhan telah
	mendidiknya, dan didikannya baik sekali. Dengan sepenuh kalbu
	ia menghadapkan diri ke jalan lurus, kepada Kebenaran yang
	Abadi. Ia telah menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh
	jiwanya agar dapat memberikan hidayah dan bimbingan kepada
	masyarakatnya yang sedang hanyut dalam lembah kesesatan.
	
	Dalam hasratnya menghadapkan diri itu ia bangun tengah malam,
	kalbu dan kesadarannya dinyalakan. Lama sekali ia berpuasa,
	dengan begitu renungannya dihidupkan. Kemudian ia turun dari
	gua itu, melangkah ke jalan-jalan di sahara. Lalu ia kembali
	ke tempatnya berkhalwat, hendak menguji apa gerangan yang
	berkecamuk dalam perasaannya itu, apa gerangan yang terlihat
	dalam mimpi itu? Hal serupa itu berjalan selama enam bulan,
	sampai-sampai ia merasa kuatir akan membawa akibat lain
	terhadap dirinya. Oleh karena itu  ia  menyatakan  rasa
	kekuatirannya itu kepada Khadijah dan menceritakan apa yang
	telah dilihatnya. Ia kuatir kalau-kalau itu adalah gangguan
	jin.
	
	Tetapi isteri yang setia itu dapat menenteramkan hatinya.
	dikatakannya bahwa dia adalah al-Amin, tidak mungkin jin akan
	mendekatinya, sekalipun memang tidak terlintas dalam pikiran
	isteri atau dalam pikiran suami itu, bahwa Allah telah
	mempersiapkan pilihanNya itu dengan memberikan latihan rohani
	sedemikian rupa guna menghadapi saat yang dahsyat, berita yang
	dahsyat, yaitu saat datangnya wahyu pertama. Dengan itu ia
	dipersiapkan untuk membawakan pesan dan risalah yang besar.
	
	Tatkala ia sedang dalam keadaan tidur dalam gua itu, ketika
	itulah datang malaikat membawa sehelai lembaran seraya berkata
	kepadanya: "Bacalah!" Dengan terkejut Muhammad menjawab: "Saya
	tak  dapat  membaca".  Ia  merasa  seolah malaikat itu
	mencekiknya, kemudian dilepaskan lagi seraya katanya lagi:
	"Bacalah!" Masih dalam ketakutan akan dicekik lagi Muhammad
	menjawab: "Apa yang akan saya baca." Seterusnya malaikat itu
	berkata: "Bacalah! Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan.
	Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu
	Maha Pemurah. Yang mengajarkan dengan Pena. Mengajarkan kepada
	manusia apa yang belum diketahuinya ..." (Qur'an 96:1-5)
	
	Lalu ia mengucapkan bacaan itu. Malaikatpun pergi, setelah
	kata-kata itu terpateri dalam kalbunya.8
	
	Tetapi kemudian ia terbangun ketakutan, sambil bertanya-tanya
	kepada dirinya: Gerangan apakah yang dilihatnya?! Ataukah
	kesurupan yang ditakutinya itu kini telah menimpanya?! Ia
	menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak melihat apa-apa. Ia
	diam sebentar, gemetar ketakutan. Kuatir ia akan apa yang
	terjadi dalam gua itu. Ia lari dari tempat itu. Semuanya serba
	membingungkan.  Tak dapat ia menafsirkan apa yang telah
	dilihatnya itu.
	
	Cepat-cepat ia pergi menyusuri celah-celah gunung, sambil
	bertanya-tanya dalam hatinya: siapa gerangan yang menyuruhnya
	membaca itu?! Yang pernah dilihatnya sampai saat itu sementara
	dia dalam tahannuth, ialah mimpi hakiki yang memancar dari
	sela-sela renungannya, memenuhi dadanya, membuat jalan yang di
	hadapannya jadi terang-benderang, menunjukkan kepadanya, di
	mana kebenaran itu. Tirai gelap yang selama itu menjerumuskan
	masyarakat Quraisy ke dalam lembah paganisma dan penyembahan
	berhala, jadi terbuka.
	
	Sinar terang-benderang yang memancar di  hadapannya  dan
	kebenaran yang telah menunjukkan jalan kepadanya itu, ialah
	Yang Tunggal Maha Esa. Tetapi siapakah yang telah memberi
	peringatan tentang itu, dan bahwa Dia yang menicptakan manusia
	dan bahwa Dia Yang Maha Pemurah, Yang mengajarkan kepada
	manusia dengan pena, mengajarkan apa yang belum diketahuinya?
	
	Ia memasuki pegunungan itu masih dalam ketakutan, masih
	bertanya-tanya. Tiba-tiba ia mendengar ada suara memanggilnya.
	Dahsyat  sekali terasa. Ia melihat ke permukaan langit.
	Tiba-tiba yang terlihat adalah malaikat dalam bentuk manusia.
	Dialah yang memanggilnya. Ia makin ketakutan sehingga tertegun
	ia di tempatnya. Ia memalingkan muka dari yang dilihatnya itu.
	Tetapi dia masih juga melihatnya di seluruh ufuk langit.
	Sebentar melangkah maju ia, sebentar mundur, tapi  rupa
	malaikat yang sangat indah itu tidak juga lalu dari depannya.
	Seketika lamanya ia dalam keadaan demikian. Dalam pada itu
	Khadijah telah mengutus orang mencarinya ke dalam gua tapi
	tidak menjumpainya.
	
	Setelah rupa malaikat itu menghilang Muhammad pulang sudah
	berisi wahyu yang disampaikan kepadanya. Jantungnya berdenyut,
	hatinya berdebar-debar ketakutan. Dijumpainya Khadijah sambil
	ia berkata: "Selimuti aku!" Ia segera diselimuti. Tubuhnya
	menggigil seperti dalam demam. Setelah rasa ketakutan itu
	berangsur reda dipandangnya isterinya dengan pandangan mata
	ingin mendapat kekuatan.
	
	"Khadijah, kenapa aku?" katanya. Kemudian diceritakannya apa
	yang telah dilihatnya, dan dinyatakannya rasa kekuatirannya
	akan teperdaya oleh kata hatinya atau akan jadi seperti juru
	nujum saja.
	
	Seperti juga ketika dalam suasana tahannuth dan dalam suasana
	ketakutannya akan kesurupan  Khadijah  yang  penuh  rasa
	kasih-sayang, adalah tempat ia melimpahkan rasa damai dan
	tenteram kedalam hati yang besar itu, hati yang sedang dalam
	kekuatiran dan dalam gelisah. Ia tidak memperlihatkan rasa
	kuatir atau rasa curiga. Bahkan dilihatnya ia dengan pandangan
	penuh hormat, seraya berkata:
	
	"O putera pamanku.9 Bergembiralah, dan tabahkan hatimu. Demi
	Dia Yang memegang hidup Khadijah,10 aku berharap kiranya
	engkau akan menjadi Nabi atas umat ini. Samasekali Allah
	takkan mencemoohkan kau; sebab engkaulah yang mempererat tali
	kekeluargaan, jujur dalam kata-kata, kau yang mau memikul
	beban orang lain dan menghormati tamu dan menolong mereka yang
	dalam kesulitan atas jalan yang benar."
	
	Muhammad sudah merasa tenang kembali. Dipandangnya Khadijah
	dengan mata penuh terimakasih dan rasa kasih. Sekujur badannya
	sekarang terasa sangat letih dan perlu sekali ia tidur. Ia pun
	tidur, tidur untuk kemudian bangun kembali membawa suatu
	kehidupan rohani yang kuat, yang luarbiasa kuatnya. Suatu
	kellidupan yang sungguh dahsyat dan mempesonakan. Tetapi
	kehidupan yang penuh pengorbanan, yang tulus-ikhlas semata
	untuk Allah, untuk kebenaran dan untuk perikemanusiaan. Itulah
	Risalah Tuhan yang akan diteruskan dan disampaikan kepada umat
	manusia dengan cara yang lebih baik, sehingga sempurnalah
	cahaya Allah, sekalipun oleh orang-orang kafir tidak disukai.
	
	Catatan kaki:
	
	 1 Berdasarkan pada sebagian besar ahli genekologi,
	  bahwa putera-putera Nabi s.a.w. dari Khadijah dua
	  orang: al-Qasim dan Abdullah, yang diberi julukan
	  at-Tahir dan at-Tayyib. Ada juga yang mengatakan tiga,
	  ada pula yang mengatakan empat orang.
	  
	 2 Mungkin nama ini sudah diarabkan (A)
	  
	 3 Bangunan itu terdiri dari empat sudut dikenal dengan
	  nama-nama sudut utara, ar-rukn'l-iraqi (Irak), sudut
	  selatan, ar-rukn'l-yamani, sudut barat, ar-rukn'l-syami
	  dan sudut timur, ar-rukn'l-aswad (A)
	  
	 4 Hubal, Lat, 'Uzza dan Manat adalah berhala-berhala
	  sembahan Arab pagan. Konon kabarnya Hubal berhala
	  terbesar yang tinggal dalam Ka'bah, dibuat dari batu
	  akik dalam bentuk manusia (lihat halaman 21-22).
	  Keterangan tentang tuhan-tuhan wanita Lat. 'Uzza dan
	  Manat berbeda-beda mengenai bentuknya. Katanya Lat
	  dalam bentuk manusia juga, 'Uzza berhala kaum Thaqif.
	  'Uzza pada mulanya adalah pohon suci, terletak di
	  antara Mekah dengan Ta'if. Manat merupakan batu putih,
	  berhala kaum Hudhail dan Khuza'a. Ketiga-tiganya itu
	  berbentuk wanita. (A)
	  
	 5 Usman b. 'Affan, Khalifah ketiga. Setelah Ruqayya
	  diceraikan oleh 'Utba diambil isteri oleh Usman b.
	  'Affan. Setelah Umm Kulthum dewasa kawin dengan
	  'Utaiba, lalu diceraikan pula. Sesudah dalam tahun ke-2
	  H. Ruqayya wafat, Usman kawin dcngan Umm Kulthum. Ia
	  meninggal dalam tahun ke-9 H. di Medinah (A).
	  
	 6 Tahannuf atau tahannafa, mungkin asal katanya seakar
	  dengan hanif, yang berarti 'cenderung kepada kebenaran'
	  'meninggalkan berhala dan beribadat kepada Allah' (LA)
	  atau sebaliknya dari perbuatan syirik. (Bandingkan
	  Qur'an, 2: 135; 10: 105). Tahannuth atau tahannatha,
	  beribadat dan menjauhi dosa; mendekatkan diri kepada
	  Tuhan' (N). 'Beribadat dan menjauhi berhala, seperti
	  tahannatha (LA). Dalam terjemahan selanjutnya kedua
	  kata ini tidak diterjemahkan (A).
	  
	 7 Bahasa Persia, parsang, ukuran panjang dahulu kala,
	  kira-kira 3.5 mil atau hampir 6 km. (A).
	  
	 8 Demikian buku-buku sejarah yang mula-mula
	  menceritakan. Ibn Ishaq juga ke sana dasarnya. Demikian
	  juga yang datang kemudian banyak yang menceritakan
	  begitu. Hanya saja sebagian mereka berpendapat bahwa
	  permulaan wahyu itu datang ia dalam keadaan jaga dan di
	  waktu siang, dengan menyebutkan sebuah keterangan
	  melalui Jibril yang menenteramkan hati Muhammad ketika
	  dilihatnya dalam ketakutan. Ibn Kathir dalam Tarikh-nya
	  menyebutkan sumber yang dibawa oleh al-Hafiz Abu Na'im
	  al-Ashbahani dalam bukunya Dala'il'n-Nubawa dari
	  'Alqama bin Qais, bahwa "Yang mula-mula didatangkan
	  kepada para nabi itu mereka dalam keadaan tidur (dengan
	  maksud) supaya hati mereka tenteram. Sesudah itu
	  kemudian wahyu turun. Dan ditambahkan: "Ini yang
	  dikatakan 'Alqama ibn Qais sendiri, suatu keterangan
	  yang baik, diperkuat oleh yang datang sebelum dan
	  sesudahnya."
	  
	 9 Suatu kebiasaan orang Arab memanggil orang yang
	  dianggap seturunan. Muhammad dan Khadijah dari nenek
	  moyang yang sama, yakni Qushayy (A).
	
	10 Suatu pernyataan sumpah yang biasa diucapkan pada
	  masa itu, maksudnya "Demi Allah" (A)
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1