Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KESEMBILANBELAS: DARI DUA PEPERANGAN
	SAMPAI KE HUDAIBIYA                   (3/3)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Sebenarnya tidak perlu sampai menjadi buah bibir; dia memasuki
	Medinah di depan mata orang banyak, di belakang pasukan
	tentara yang juga datang dalam waktu hampir bersamaan sehingga
	tidak perlu harus menimbulkan sesuatu prasangka. Dia datang
	disaksikan oleh orang banyak dengan  wajah  bersih  dan
	berseri-seri,  tak ada tanda-tanda yang akan menimbulkan
	kecurigaan. Seharusnya biarlah kota Medinah berjalan seperti
	biasa. Biarlah hasil rampasan perang dan tawanan perang Banu
	Mushtaliq itu dibagi-bagi antara sesama kaum Muslimin, biarlah
	mereka menikmati hidup sejahtera, yang makin hari sudah makin
	terasa. Iman mereka pun makin dalam menanamkan rasa harga diri
	dalam menghadapi musuh, di samping adanya kesungguhan hati,
	keberanian menghadapi maut demi Allah, untuk agama dan untuk
	kebebasan orang lain menganut kepercayaan agamanya, kebebasan
	yang sebelum itu tidak pula dikenal oleh masyarakat Arab.

	Juwairia bint'l-Harith termasuk salah seorang tawanan perang
	Banu Mushtaliq. Dia memang seorang wanita cantik dan manis. Ia
	jatuh menjadi bagian salah seorang Anshar. Dalam hal ini ia
	ingin menebus diri, tetapi mengetahui bahwa dia puteri seorang
	pemuka Banu Mushtaliq, dan ayahnya akan mampu menebus berapa
	saja diminta, maka tebusan yang diminta itu cukup tinggi.
	Kuatir akan membawa akibat yang melampaui batas, maka Juwairia
	sendiri segera pergi menemui Nabi, yang ketika itu sedang
	berada di rumah Aisyah.
 
	"Saya Juwairia puteri al-Harith bin Abi Dzirar, pemimpin
	masyarakat," katanya. "Saya mengalami bencana, seperti sudah
	tuan ketahui tentunya. Tetapi karena saya sudah menjadi milik
	si anu, maka saya telah memajukan penawaran guna membebaskan
	diri saya. Kedatangan saya kemari ingin mendapat bantuan tuan
	mengenai penawaran saya itu."
 
	"Maukah engkau dengan yang lebih baik dari itu?" tanya Nabi
 
	"Apa ?"
 
	"Saya penuhi penawaranmu dan saya kawin dengan kau."
 
	Setelah  berita itu tersiar, sebagai penghormatan kepada
	semenda Rasulullah dengan Banu Mushtaliq, tawanan-tawanan
	perang yang ada di tangan mereka segera mereka bebaskan;
	sehingga mengenai Juwairia ini Aisyah pernah berkata: Tak
	pernah saya lihat ada seorang wanita lebih besar membawa
	keuntungan buat golongannya seperti dia ini.
 
	Demikianlah sebuah sumber menyebutkan Ada pula sumber lain
	yang  mengatakan,  bahwa al-Harith b. Abi Dzirar datang
	mengunjungi Nabi hendak menebus puterinya itu, dan dia sendiri
	pun masuk Islam setelah dia percaya akan ajaran Nabi, dan
	bahwa dia mengambil Juwairia puterinya yang juga lalu masuk
	Islam seperti ayahnya. Kemudian Muhammad meminangnya dan
	mengawininya, dengan mas kawin sebesar 400 dirham.
 
	Seterusnya sumber ketiga menyebutkan, bahwa ayahnya tidak
	senang dengan perkawinan ini, bahkan dia tidak setuju, dan
	bahwa yang mengawinkannya dengan Nabi ialah salah seorang
	kerabatnya tanpa sekehendak ayahnya.
 
	Setelah Muhammad kawin dengan Juwairia, dibuatkannya rumah di
	samping rumah-rumah isterinya yang lain didekat mesjid. Dengan
	demikian ia menjadi Ibu kaum Muslimin pula.
 
	Sementara itu orang di luaran mulai pula berbisik-bisik kenapa
	Aisyah terlambat di belakang pasukan tentara dan datang
	bersama Shafwan menumpang untanya, sedang Shafwan seorang
	pemuda yang tampan dan tegap.
 
	Saudara perempuan Zainab bt. Jahsy yang bernama Hamna, sudah
	mengetahui bahwa Aisyah dalam hati Muhammad mempunyai tempat
	melebihi saudaranya itu. Ia segera menyebarkan desas-desus
	orang tentang Aisyah ini. Ia mendapat dukungan Hassan b.
	Thabit, dan Ali b. Abi Talib juga menyambutnya.
 
	Dengan demikian Abdullah b. Ubayy merasa mendapat tanah yang
	subur dalam usahanya menyebarkan bibit berita itu, yang
	sekaligus merupakan obat penawar pula terhadap api kebencian
	yang  ada  dalam  hatinya.  Mati-matian  ia  berusaha
	menyebar-luaskan berita itu. Akan tetapi dalam hal  ini
	kalangan Aus telah menentukan sikap hendak membela Aisyah.
	Aisyah adalah lambang kesucian dan seorang wanita  yang
	berakhlak tinggi, yang patut menjadi teladan Peristiwa ini
	hampir saja menjadi suatu fitnah di Medinah.

	Berita-berita ini kemudian sampai juga kepada Muhammad. Ia
	jadi gelisah. Apa? Aisyah akan mengkhianatinya? Tidak mungkin!
	Itu adalah perbuatan keji dan bertentangan. Dengan rasa cinta
	dan kasihnya kepada Aisyah hal yang hanya didasarkan pada
	prasangka semacam itu adalah suatu dosa besar. Ya. Tetapi
	wanita! Cih! Siapa pula gerangan yang dapat menduga lubuk hati
	mereka. Lagi pula Aisyah masih muda belia. Kalung serupa apa
	benar yang hilang dan dicarinya pada malam buta serupa itu?
	Kenapa hal itu tidak disebut-sebut ketika mereka masih berada
	di markas? Nabi sendiri masih dalam kebingungan, belum tahu
	ia, akan percayakah atau tidak.
 
	Orang tak ada yang berani menyampaikan desas-desus itu kepada
	Aisyah, meskipun ia sendiri sudah merasa aneh melihat sikap
	suaminya yang kaku, yang belum pernah di lihatnya dan memang
	tidak sesuai dengan perangainya yang selalu lemah-lembut,
	selalu penuh kasih kepadanya.
 
	Kemudian Aisyah jatuh sakit, sakit yang cukup keras. Bila ia
	datang menengoknya dan ibunya ada di tempat itu merawatnya,
	tidak lebih ia hanya berkata: "Bagaimana?" Sungguh pilu hati
	Aisyah merasakannya bila ia melihat sikap Nabi begitu kaku
	kepadanya. Ia bicara dengan hatinya sendiri, tidakkah karena
	Juwairia yang sekarang menggantikan tempatnya dalam hati
	suaminya? Begitu sesak dadanya karena sikap Muhammad yang kaku
	kepadanya itu, sehingga pernah ia berkata:
 
	"Kalau kauijinkan, aku akan pindah ke rumah ibu, supaya ia
	dapat merawatku."
 
	Ia pun pindah ke tempat ibunya. Sikapnya yang berlebih-lebihan
	itu menimbulkan kepedihan pula dalam hatinya sendiri. Lebih
	dari duapuluh hari ia menderita sakit, baru kemudian ia
	sembuh. Segala pembicaraan orang yang terjadi tentang dirinya,
	dia tidak tahu.
 
	Sebaliknya Muhammad, ia merasa sangat  terganggu  karena
	berita-berita yang disebarkan orang itu. Sekali ia mengucapkan
	pidato ini di hadapan orang banyak.
 
	"Saudara-saudara, kenapa orang-orang mengganggu saya mengenai
	keluarga saya. Mereka mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya
	mengenai diri saya. Padahal yang saya ketahui mereka itu orang
	baik-baik. Lalu mereka mengatakan sesuatu yang ditujukan
	kepada seseorang, yang saya ketahui, demi Allah, dia juga
	orang baik; tak pernah ia datang ke salah satu rumah saya
	hanya jika bersama dengan saya."
 
	Kemudian Usaid b. Hudzair berdiri seraya berkata:
 
	"Rasulullah, kalau mereka itu dan  saudara-saudara  kami
	kalangan Aus, biarlah kami selesaikan, dan kalau mereka itu
	dan saudara-saudara kami golongan Khazraj perintahkanlah juga
	kepada kami. Sungguh patut leher mereka itu dipenggal."
 
	Akan tetapi Sa'd b. 'Ubada lalu menjawab, bahwa dia berani
	mengatakan itu karena dia mengetahui bahwa mereka  dari
	golongan Khazraj. Kalau mereka itu dari Aus tentu takkan
	mengatakannya. Orang ramai lalu mengadakan berundingan dan
	hampir-hampir terjadi suatu bencana fitnah, kalau tidak karena
	Rasul segera campur tangan dengan suatu kebijaksanaan yang
	baik sekali.
 
	Akhirnya,  berita  itu  pun  sampai juga kepada Aisyah,
	diceritakan oleh seorang wanita dari Muhajirin. Terkejut
	sekali mendengar berita itu, hampir-hampir ia jatuh pingsan.
	Ia menangis tersedu-sedu, tak dapat lagi ia menahan airmata
	yang begitu deras berderai, sehingga terasa seolah pecah
	jantungnya. Ia pergi menjumpai ibunya, dengan membawa beban
	perasaan  yang  cukup berat, hampir-hampir terbawa jatuh
	terhuyung.
 
	"Ampun, Ibu," katanya, dengan suara tersekat oleh air mata.
	"Orang-orang sudah begitu rupa bicara di luar, tapi samasekali
	tidak ibu katakan kepada saya."
 
	Melihat kesedihan yang begitu menekan  perasaan,  ibunya
	berusaha hendak meringankannya. "Anakku," katanya, "Jangan
	terlampau gundah. Seorang wanita cantik yang dimadu, yang
	dicintai suami, tidak jarang menjadi buah bibir madunya dan
	buah bibir orang."
 
	Akan tetapi dengan kata-kata itu Aisyah belum terhibur juga.
	Kembali ia merasa lebih pedih lagi bila teringat sikap Nabi
	kepadanya  yang  terasa  kaku,  padahal  tadinya  sangat
	lemah-lembut. Ia merasa, bahwa berita itu tampaknya terkesan
	juga dalam hati Nabi, dan karenanya ia jadi curiga. Tetapi,
	gerangan apa yang akan dapat diperbuatnya? Akan dimulainya
	sajakah ia yang bicara serta menyebutkan berita itu, dan akan
	bersumpah bahwa ia sama sekali tidak berdosa? Jadi kalau
	begitu ia menuduh diri sendiri, kemudian menyanggah tuduhan
	itu dengan sumpah dan permohonan. Ataukah sudah saja membuang
	muka seperti dia, dan juga membalasnya bersikap kepadanya
	seperti dia, pula? Tetapi dia adalah Rasul Allah, dia telah
	memilihnya diatas isteri-isterinya yang lain. Bukan salah dia
	kalau orang sampai menyiarkan desas-desus tentang dirinya,
	karena dia telah terlambat dari pasukan tentara dan kembali
	pulang dengan Shafwan. Ya Allah! Berikanlah jalan keluar
	kepadanya dalam suasana yang demikian rumit itu, supaya
	terbuka  kepada Muhammad keadaan yang sebenarnya tentang
	dirinya itu, supaya ia pun kembali seperti dalam suasana
	semula, penuh cinta, penuh kasih dan selalu lemah-lembut
	kepadanya.

	Tetapi keadaan Muhammad sebenarnya tidak lebih enak dari
	Aisyah. Ia merasa tersiksa karena percakapan orang mengenai
	dirinya itu, sehingga akhirnya terpaksa ia meminta pendapat
	sahabat-sahabatnya yang terdekat: apa yang akan diperbuatnya.
	Ia pergi ke ramah Abu Bakr, Ali dan Usama  bin  Zaid
	dipanggilnya akan dimintai pendapat. Usama ternyata menolak
	sama sekali segala tuduhan yang dilemparkan orang kepada
	Aisyah itu. Itu bohong dan tidak punya dasar. Sebagaimana Nabi
	mengenalnya, orang lain pun juga mengenal dia sebagai seorang
	wanita  yang  sangat  baik. Sebaliknya Ali. Ia berkata:
	"Rasulullah, wanita yang lain banyak." Lalu sarannya supaya
	menanyai  bujang  pembantu  Aisyah, kalau-kalau ia dapat
	dipercaya. Pembantu rumah itu pun dipanggil. Ali berdiri
	menghampirinya, lalu memukulnya yang cukup membuat bujang itu
	merasa kesakitan seraya berkata: "Katakanlah yang sebenarnya
	kepada Rasulullah!"
 
	"Demi Allah yang saya ketahui dia adalah baik," jawab pembantu
	rumah itu. Segala tuduhan jahat yang ditujukan kepada Aisyah
	dibantahnya.

	Akhirnya tak ada jalan lain Muhammad harus menemui sendiri
	isterinya dan dimintanya supaya mengaku. Ia masuk menemui
	Aisyah; di tempat itu ada ayahnya dan seorang wanita dari
	Anshar. Aisyah sedang menangis dan wanita itu juga turut pula
	menangis. Tiada terderita olehnya betapa dalamnya kesedihannya
	itu mencabik hati, tergetar ia setelah mengetahui bahwa oleh
	Muhammad ia dicurigai. Dicurigai oleh itu laki-laki yang
	sangat  dicintainya,  dipujanya,  laki-laki  yang  sangat
	dipercayainya, tempat dia rela mati untuknya.
 
	Melihat kedatangannya itu, disekanya airmatanya, dan terdengar
	olehnya ketika ia berkata:
 
	"Aisyah, engkau sudah mengetahui apa yang menjadi pembicaraan
	orang. Hendaknya engkau takut kepada Allah jika engkau telah
	melakukan suatu kejahatan seperti apa yang dikatakan orang.
	Bertaubatlah engkau kepada Allah, sebab Allah akan menerima
	segala taubat yang datang dari hambaNya."
 
	Selesai kata-kata itu diucapkan, Aisyah merasa darahnya sudah
	mendidih. Airmatanya jadi kering. Ia menoleh ke arah ibunya
	dan ke arah ayahnya. Ia menunggu bagaimana mereka akan
	menjawab. Tetapi ternyata mereka diam, tiada sepatah kata pun
	yang keluar dari mereka. Hati Aisyah makin panas, seraya
	katanya:
 
	"Kenapa kalian tidak menjawab?"
 
	"Sungguh kami tidak tahu bagaimana harus kami jawab," jawab
	mereka.
 
	Lalu mereka berdua kembali terdiam lagi. Ketika itulah ia tak
	dapat menahan diri. Ia menangis lagi tersedu-sedu. Airmatanya
	itu telah dapat meredakan api amarah yang menyala-nyala seolah
	hendak membakar jantungnya. Sambil menangis itu kemudian ia
	bicara, ditujukan kepada Nabi:
 
	"Demi Allah, sama sekali saya tidak akan bertaubat kepada
	Tuhan seperti yang kausebutkan itu. Saya tahu, kalau saya
	mengiakan apa yang dikatakan orang  itu,  sedang  Tuhan
	mengetahui bahwa saya tidak berdosa, berarti saya mengatakan
	sesuatu yang tak ada. Tetapi kalau pun saya bantah, kalian
	takkan percaya." Ia diam sebentar. Kemudian sambungnya lagi:
	"Saya hanya dapat berkata seperti apa yang dikatakan oleh ayah
	Yusuf: 'Maka sabar itulah yang baik, dan hanya Allah tempat
	meminta pertolongan atas segala yang kamu ceritakan itu!"

	Sejenak jadi sunyi, setelah terjadi pergolakan itu. Orang
	tidak tahu pasti sampai berapa lama hal itu berjalan. Akan
	tetapi begitu Muhammad hendak  meninggalkan  tempat  itu
	tiba-tiba ia terlelap oleh kedatangan wahyu, seperti biasanya.
	Pakaiannya segera diselimutkan kepadanya dan sebuah bantal
	dari kulit diletakkan di bawah kepalanya.
 
	Dalam hal ini Aisyah berkata: "Saya sendiri sama sekali tidak
	merasa takut dan tidak peduli setelah melihat kejadian ini.
	Saya sudah mengetahui, bahwa saya tidak berdosa dan Allah
	tidak akan berlaku tidak adil terhadap diri saya. Sebaliknya
	orangtua saya, setelah Rasulullah s.a.w. terjaga, saya kira
	nyawa mereka akan terbang karena ketakutan, kalau-kalau wahyu
	dari Allah akan memperkuat apa yang dikatakan orang."
 
	Setelah Muhammad terjaga, ia duduk kembali, dengan bercucuran
	keringat. Sambil menyeka keringat dari dahi ia berkata:
 
	"Gembirakanlah hatimu, Aisyah! Tuhan telah membebaskan kau
	dari tuduhan."
 
	"Alhamdulillah," kata Aisyah.
 
	Kemudian Muhammad pergi ke mesjid, dan membacakan ayat-ayat
	berikut ini kepada kaum Muslimin:
 
	"Mereka yang datang membawa berita bohong itu sebenarnya dari
	golonganmu juga. Jangan kamu mengira ini suatu bencana buat
	kamu, tetapi sebaliknya, suatu kebaikan juga buat kamu. Setiap
	orang dari mereka itu akan mendapat ganjaran hukum atas dosa
	yang mereka perbuat. Dan orang yang mengetuai penyiarannya
	diantara mereka itu akan mendapat siksa yang berat. Mengapa
	orang-orang beriman - laki-laki dan perempuan -  ketika
	mendengar berita itu, tidak berprasangka baik terhadap sesama
	mereka sendiri, dan mengatakan: ini adalah suatu berita bohong
	yang nyata sekali? Mengapa dalam hal ini mereka tidak membawa
	empat orang saksi. Kalau mereka tak dapat membawa saksi-saksi
	itu, maka mereka itu disisi Allah adalah orang-orang pendusta.
 
	Dan sekiranya bukan karena kemurahan Tuhan dan kasih-sayangNya
	juga kepadamu - di dunia dan di akhirat - niscaya siksa Allah
	yang besar akan menimpa kamu, karena fitnah yang kamu lakukan
	itu. Tatkala kamu menerima berita itu dari mulut ke mulut, dan
	kamu katakan pula dengan mulut kamu sendiri apa yang tidak
	kamu ketahui dengan pasti, dan kamu mengiranya hanya soal
	kecil saja, padahal pada Allah itu adalah perkara besar. Dan
	tatkala kamu mendengarnya, mengapa tidak kamu katakan saja:
	tidak sepatutnya kami membicarakan masalah ini. Maha Suci
	Tuhan. Ini adalah kebohongan besar. Allah memperingatkan kamu,
	jangan sekali-kali hal serupa itu akan terulang jika kamu
	memang  orang-orang  yang  beriman.  Allah  menjelaskan
	keterangan-keterangan  itu  kepada  kamu. Dan Allah Maha
	Mengetahui, Maha Bijaksana.  Mereka  yang  suka  melihat
	tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang beriman,
	akan mengalami siksaan pedih di dunia dan di akhirat. Dan
	Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Qur'an, 24 :
	11-19)
 
	Dalam hubungan ini pula datangnya ketentuan hukuman terhadap
	orang yang melemparkan tuduhan buta kepada kaum wanita yang
	baik-baik.
 
	"Dan mereka yang melemparkan tuduhan keji kepada wanita-wanita
	yang baik-baik, lalu mereka tak dapat membawa empat orang
	saksi, maka deralah mereka dengan delapan puluh kali pukulan,
	dan jangan sekali-kali menerima lagi kesaksian mereka itu.
	Mereka itu adalah orang-orang yang jahat." (Qur'an, 24: 4)
 
	Untuk melaksanakan ketentuan Qur'an, mereka  yang  telah
	menyebarkan berita keji itu - Mistah b. Uthatha, Hassan b.
	Thabit dan Hamna bt. Jahsy, masing-masing mendapat hukuman
	dera delapanpuluh kali.
 
	Sekarang kembali Aisyah seperti dalam keadaannya semula, dalam
	rumah tangga dan dalam hati Muhammad.

	Sebagai komentar atas peristiwa ini  Sir  William  Muir
	menyebutkan sebagai berikut: "Sejarah Aisyah, baik sebelum
	atau sesudah peristiwa itu mengharuskan  kita  mengambil
	keputusan yang pasti bahwa dia, adalah bersih dari segala
	tuduhan itu dan mengharuskan kita pula untuk tidak ragu-ragu
	lagi menggugurkan segala macam prasangka terhadap dirinya."
 
	Akan tetapi sesudah itu pun Hassan b. Thabit kembali diterima
	dan mendapat kasih sayang Muhammad lagi. Demikian  juga
	Muhammad minta kepada Abu Bakr, supaya jangan mengurangi
	kasih-sayangnya kepada Mistah seperti yang sudah-sudah. Sejak
	itu selesailah peristiwa itu dan tidak lagi meninggalkan bekas
	di seluruh Medinah. Aisyah pun cepat pula sembuh  dari
	sakitnya, lalu kembali ke rumahnya di tempat Rasul, dan
	kembali pula ke dalam hati Rasul, kembali dalam kedudukannya
	yang  tinggi  dalam hati sahabat-sahabatnya seluruh kaum
	Muslimin. Dengan demikian Nabi dapat kembali mengabdikan diri
	kepada ajarannya dan kepada pengarahan kaum Muslimin sebagai
	suatu persiapan guna menghadapi perjanjian Hudaibiya. Semoga
	Allah memberikan kemenangan yang nyata kepada umat Muslimin.
 
	Catatan kaki:
 
	 1 Qur'an 53
 
	 2 Sebuah desa atau pangkalan air terletak antara Mekah
	  dengan Medinah, kira-kira 66 km dari Mekah (A).
	  
	 3 min ka'abat'l-munqalab, 'menarik diri dari perjalanan
	  dan kembali ke kampung halaman, yakni ia kembali ke
	  rumah dengan melihat segala sesuatu yang menyedihkan'
	  (N), (A).
	  
	 4 Aslinya secara harfiah: 'Gemukkan anjingmu, engkau
	  akan dimakannya.' (A).
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1