Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

BAGIAN KESEMBILANBELAS: 

DARI DUA PEPERANGAN SAMPAI KE HUDAIBIYA 

Penyusunan masyarakat Arab - 395; Affair percintaan dan semangat perang - 397; Wanita, di negeri Arab dan di Eropa masa itu - 398; Wanita dalam undang-undang Rumawi - 399; Muhammad dan reformasi sosial - 400; Islam melarang mempertontonkan diri - 401; Rumah tangga Nabi - 404; Persiapan kehidupan sosial untuk masyarakat Islam - 405; Ekspedisi Banu Lihyan - 406; Pembersihan Banu Qarad - 407; Ekspedisi menghadapi Banu'l-Mushtaliq - 408; Fitnah Abdullah b. Ubayy - 409; Kedengkian Ibn Ubayy kepada Nabi - 411; Perjuangan batin yang berat - 411; Nabi memaafkan Ibn Ubayy - 412; Tertinggal tak terasa - 413; Juairia bt. al-Harith - 415; Aisyah jatuh sakit - 417; Muhammad minta pendapat Usman dan Ali - 419; Muhammad menemui Aisyah - 420; Wahyu membebaskan Aisyah - 421; Maaf yang sungguh indah - 423.

	           
	SELESAI perang Khandaq dan setelah hukuman  dilaksanakan
	terhadap Banu Quraiza, keadaan Muhammad dan kaum Muslimin
	sudah makin stabil. Oleh orang-orang Arab mereka sangat
	ditakuti sekali. Banyak dari kalangan Quraisy sendiri mulai
	berpikir-pikir: tidakkah lebih baik bagi Quraisy sendiri kalau
	mereka berdamai saja dengan Muhammad, sebagai orang yang
	berasal dari mereka juga dan demikian juga sebaliknya, juga
	kaum Muhajirin, sebagai pemuka-pemuka dan pemimpin-pemimpin
	mereka pula.
 
	Kaum Muslimin sekarang merasa lega setelah pihak Yahudi yang
	berada di sekitar Medinah itu dapat dibersihkan sehingga
	mereka sudah tidak punya arti apa-apa lagi. Mereka masih
	tinggal di Medinah selama enam bulan lagi sesudah peristiwa
	itu. Mereka meneruskan hidup dalam usaha perdagangan, hidup
	tenteram dan sejahtera. Iman mereka akan risalah yang dibawa
	Muhammad makin  dalam  makin  patuh  mereka  menjalankan
	ajaran-ajarannya. Berjalan bersama-sama dengan dia mereka
	menyusun suatu masyarakat Arab, dengan cara yang belum biasa
	bagi mereka sebelum itu. Bagaimana pun juga suatu masyarakat
	yang teratur harus ada, masyarakat yang punya eksistensi dan
	bersatu, seperti masyarakat yang berangsur-angsur terbentuk
	dibawah naungan Islam. Pada zaman jahiliah orang-orang Arab
	itu tidak pernah mengenal arti suatu organisasi yang tetap,
	selain daripada apa yang sudah berjalan menurut adat-istiadat.
	Mereka  tidak  punya  suatu  ketentuan  keluarga,  suatu
	undang-undang  perkawinan  dan  syarat-syarat  perceraian.
	Hubungan suami-isteri dan anak-anak yang ada hanyalah apa yang
	diberikan  oleh  bawaan  iklim  yang  kadang  sangat
	berlebih-lebihan dalam bertindak bebas, dan kadang membawa
	orang justru jadi beku dan terikat, sampai-sampai ke tingkat
	perbudakan dengan segala penindasannya. Maka kini Islam datang
	dengan menyusun suatu masyarakat Islam yang baru tumbuh, yang
	belum lagi punya tradisi. Dalam waktu singkat ia telah
	membukakan jalan dalam meletakkan bibit sebuah kebudayaan,
	yang kemudian tersusun terdiri dari peradaban Persia, Rumawi
	dan Mesir, serta di warnai dengan pola peradaban Islam, yang
	berkembang  setapak  demi  setapak  sampai  ia  mencapai
	kesempurnaannya tatkala firman Allah ini datang:
 
	"Hari ini Kusempurnakan bagimu agamamu ini dan Kulengkapkan
	pula nikmatKu kepadamu, kemudian Kurelakan Islam itu menjadi
	agama kamu."1

	Apa pun juga pendapat orang tentang peradaban tanah Arab serta
	daerah pedalamannya, namun sudahkah kota-kota seperti Mekah
	dan Medinah mempunyai peradaban yang tidak dikenal oleh daerah
	pedalaman,  ataukah  juga  ia masih berada pada tingkat
	permulaan? Pada dasarnya hubungan pria dan wanita dalam
	masyarakat Arab itu seluruhnya - berdasarkan bukti-bukti
	Qur'an serta peninggalan-peninggalan sejarah masa itu - tidak
	lebih adalah suatu hubungan jantan dengan betina, dengan
	sedikit perbedaan, sesuai dengan tingkat-tingkat kelompok dan
	golongan-golongan kabilah masing-masing, yang pada umumnya
	tidak jauh dari cara hidup yang masih mirip-mirip dengan
	tingkatan manusia primitif. Dalam hal ini kaum wanitanya pada
	zaman jahiliah yang mula-mula mempertontonkan diri, memamerkan
	kecantikannya dengan berbagai-bagai perhiasan yang bukan lagi
	terbatas  hanya  pada  suaminya.  Mereka  pergi  keluar
	sendiri-sendiri atau beramai-ramai untuk keperluan yang mereka
	adakan di tengah-tengah padang sahara.  Di  tempat  ini
	pemuda-pemuda dan kaum pria lainnya menyambut mereka, dan
	mereka dipertemukan dengan kelompoknya masing-masing. Kedua
	belah pihak mereka sudah tidak peduli lagi, saling bertukar
	pandangan, saling bercumbu dengan kata-kata yang manis-manis,
	yang membuat si jantan jadi senang dan si betina jadi
	tenteram. Sudah begitu melekatnya cara hubungan demikian itu
	dalam hati mereka, sehingga Hindun isteri Abu Sufyan tidak
	segan-segan lagi mengatakan, di tengah-tengah peristiwa yang
	sangat genting dan gawat dalam perang Uhud, tatkala ia
	membakar semangat pasukan Quraisy:
 
	  Kamu maju kami peluk
	  Dan kami hamparkan kasur yang empuk
	  Atau kamu mundur kita berpisah
	  Berpisah tanpa cinta.
 
	Pada beberapa kabilah masa itu masalah zina bukanlah suatu
	kejahatan yang patut mendapat perhatian. Masalah cumbu-cumbuan
	sudah  merupakan  salah  satu  kebiasaan  semua  orang.
	Sumber-sumber  sejarah  menyebutkan  peristiwa-peristiwa
	percintaan yang dilakukan Hindun itu - dengan mengingat
	kedudukan Abu Sufyan yang begitu kuat dan penting tidak sampai
	mengubah kedudukan wanita itu, baik di kalangan masyarakatnya
	mau pun ditengah-tengah keluarganya. Bila ada wanita yang
	melahirkan anak, dan tidak diketahui siapa bapa anak itu,
	tidak segan-segan ia akan menyebutkan, laki-laki mana yang
	telah menjamahnya untuk kemudian menghubungkan anaknya kepada
	orang yang dianggapnya paling mirip.
 
	Juga pada waktu itu masalah poligami dan perbudakan tanpa ada
	batas atau sesuatu ikatan. Laki-laki boleh kawin sesukanya,
	boleh mengambil gundik sesukanya. Mereka semua boleh saja
	beranak sesuka-sukanya. Soal ini tidak penting waktu itu,
	kecuali jika dianggap sebagai rahasia yang akan terbongkar dan
	dikuatirkan akan membawa malu serta apa yang kadang sampai
	menimbulkan ejek-mengejek. Tiada seorang yang mengetahui akan
	permusuhan atau peperangan yang mungkin timbul karenanya.
	Ketika itulah masalahnya jadi berubah sama sekali. Kalau
	dahulu orang melihat semangat cinta-berahi dan api asmara
	telah menutupi rasa keakraban, kini hal itu telah dicabik oleh
	adanya permusuhan yang dapat menyebabkan  timbulnya  api
	peperangan dan semangat pertempuran, Dan bila permusuhan ini
	sudah berkecamuk, maka masing-masing pihak akan menyebarkan
	desas-desus sesuka hati dan akan saling menuduh sesuka hati
	pula. Imajinasi orang Arab itu biasanya subur sekali, terbawa
	oleh  cara  hidupnya  dibawah  langit  terbuka  serta
	pengembaraannya dalam mencari rejeki. Ia didorong oleh cara
	yang berlebih-lebihan, dan kadang berdusta dalam soal-soal
	perdagangan.

	Seorang orang Arab suka sekali pada waktu yang terluang dan
	diisinya dengan bercumbu. Dalam hal ini khayalnya bertambah
	subur, baik diwaktu damai mau pun waktu perang. Apabila
	diwaktu damai si buyung bertemu dengan si upik, berbicara
	dengan bahasa asmara, dengan kata-kata yang sedap, dengan
	pujian yang manis-manis, maka diwaktu perang dan dalam keadaan
	bermusuhan orang akan melihat si buyung ini juga membuka suara
	keras-keras  ditujukan  kepada  si upik, yang dilihatnya
	didepannya dalam keadaan telanjang, sambil mengata-ngatainya,
	misalnya, tentang leher wanita itu, tentang dadanya, tentang
	payudaranya, tentang pinggangnya, tentang  bokongnya  dan
	sebagainya  dengan  cara permusuhan yang beraneka ragam,
	Khayalnya itu terangsang, yang mengenal wanita hanya sebagai
	betina dan yang akan menghamparkan kasur.
 
	Kendatipun Islam sudah mengikis mental semacam itu, namun
	pengaruhnya masih saja ada seperti yang kita baca dalam
	sajak-sajak 'Umar b. Abi Rabi'a dan sajak-sajak erotik lainnya
	dalam sastra yang  masih  terpengaruh  kepadanya,  dalam
	zaman-zaman tertentu. Meskipun hanya sedikit sekali, namun
	pengaruhnya dalam sastra masih juga terasa sampai pada masa
	kita sekarang ini.
 
	Bagi pembaca yang suka mengagumi Arab dan peradabannya, bahkan
	yang suka mengagumi Arab jahiliah sekalipun, gambaran demikian
	ini barangkali akan terasa agak dilebih-lebihkan. Pembaca
	demikian ini tentu dapat dimaafkan. Ia membandingkan gambaran
	yang kita kemukakan ini dengan fakta yang terjadi dalam masa
	sekarang, dengan segala hubungannya antara pria dengan wanita
	dalam perkawinan dan perceraian serta hubungan suami-isteri
	dengan anak-anaknya. Akan tetapi perbandingan demikian ini
	salah  sekali,  yang  akibatnya akan sangat menyesatkan.
	Sebaliknya yang harus dibandingkan ialah antara masyarakat
	Arab yang salah satu seginya kita gambarkan terjadi dalam abad
	ketujuh Masehi itu dengan  masyarakat-masyarakat  beradab
	lainnya masa itu juga.

	Rasanya tidak terlalu berlebih-lebihan kalau kita katakan,
	bahwa masyarakat-masyarakat Arab masa itu dengan segala yang
	sudah  kita  lukiskan,  jauh   lebih   baik   dari
	masyarakat-masyarakat lain yang sezaman, di Asia dan di Eropa.
	Kita tidak akan bicara tentang keadaan di Tiongkok, atau di
	India. Kita belum punya bahan-bahan yang cukup tentang itu.
	Pengetahuan kita tentang itu sedikit sekali, belum cukup
	adanya. Akan tetapi Eropa Utara dan Eropa Barat masa itu
	berada dalam kegelapan, yang dapat kita lihat dari susunan
	keluarganya, yang memang mirip-mirip susunan manusia primitif.
	Rumawi sebagai pemegang undang-undang masa itu, sebagai yang
	perkasa dan berkuasa, satu-satunya kerajaan yang paling kuat
	menyaingi  Persia,  menempatkan  kedudukan  kaum  wanita
	dibandingkan dengan prianya, masih dibawah kedudukan wanita
	Arab, sekalipun yang di pedalaman. Menurut undang-undang
	Rumawi masa itu, wanita adalah harta benda milik laki-laki,
	dapat diperlakukan sehendak hati, ia berkuasa dari soal hidup
	sampai  matinya,  dipandang  persis seperti budak. Dalam
	pandangan undang-undang Rumawi wanita tidak berbeda dengan
	budak. Ia menjadi milik bapanya, kemudian milik suaminya, lalu
	milik anaknya. Pemilikan demikian ini persis seperti memiliki
	budak atau seperti memiliki binatang dan benda mati. Wanita
	dipandangnya hanya sebagai pembangkit nafsu berahi. Ia tidak
	punya kuasa apa-apa terhadap sifat kebetinaannya, hingga mau
	tidak mau ia harus pura-pura berbuat sopan sedapat mungkin,
	dan ini tetap berlaku demikian selama berabad-abad kemudian
	dari apa yang sudah kita gambarkan tentang keadaan di jazirah
	Arab  itu.  Padahal  Isa Almasih a.s. cukup hormat dan
	lemah-lembut kepada wanita. Beberapa orang pengikutnya merasa
	heran melihat dia begitu baik terhadap Maryam Magdalena,
	ketika ia berkata: "Barangsiapa dari kamu yang tidak berdosa,
	lemparilah dia dengan batu."
 
	Tetapi Eropa yang sudah menganut Kristen tetap seperti dulu
	juga, seperti Eropa yang masih pagan, sangat merendahkan
	wanita. Hubungannya dengan pria bukan hanya dilihatnya sebagai
	hubungan jantan dan betina saja, bahkan dianggapnya sebagai
	hubungan perbudakan dan sangat hina, sehingga pada masa-masa
	tertentu  ahli-ahli agamanya masih bertanya-tanya: Apakah
	wanita itu punya ruh yang akan dapat diadili, atau seperti
	hewan saja tanpa ruh dan tidak ada pengadilan Tuhan kepadanya
	dan tidak ada tempat pula di kerajaan Tuhan.

	Dengan wahyu yang diterimanya Muhammad dapat menentukan, bahwa
	takkan ada perbaikan masyarakat tanpa ada kerja-sama pria dan
	wanita, dalam arti saling bantu membantu sebagai saudara yang
	penuh kasih-sayang. Hak dan kewajiban wanita sama, dengan cara
	yang sopan, hanya laki-laki mempunyai kelebihan atas mereka
	itu. Tetapi pelaksanaannya secara sekaligus tidak mudah.
	Betapa pun tebalnya iman orang-orang Arab yang  menjadi
	pengikutnya, namun mengajak dengan perlahan-lahan dan tanpa
	menyinggung perasaan, akan lebih mempertebal iman mereka serta
	memperbanyak pendukung. Demikian juga dalam setiap reformasi
	sosial, yang oleh Tuhan diwajibkan kepada kaum Muslimin.
	Bahkan  dalam  kewajiban-kewajiban  agama  sendiri: dalam
	sembahyang, puasa, zakat dan haji, demikian juga  dalam
	larangan-larangannya, seperti minuman-minuman keras, judi,
	daging babi dan sebagainya.
 
	Sehubungan dengan reformasi sosial ini  serta  ketentuan
	hubungan pria dan wanita, oleh Muhammad telah dimulai dengan
	contoh  yang  diberikannya  melalui  dirinya  dengan
	isteri-isterinya yang disaksikan sendiri oleh semua kaum
	Muslimin. Masalah hijab (tabir) bagi isteri-isteri  Nabi
	misalnya, sebelum perang Ahzab (Khandaq) tidak diwajibkan.
	Demikian juga pembatasan kepada empat orang isteri dengan
	syarat adil ditentukannya baru sesudah perang Ahzab, bahkan
	lebih dari setahun setelah perang Khaibar. Bagaimanakah Nabi
	dapat membina hubungan yang kuat antara laki-laki dan wanita
	atas dasar yang sehat, sebagai pengantar kepada  adanya
	persamaan yang memang menjadi tujuan Islam itu? Ya, suatu
	persamaan yang menjadikan hak dan kewajiban wanita itu sama,
	dengan cara yang sopan sedang laki-laki mempunyai kelebihan
	atas mereka itu.
 
	Pada mulanya hubungan pria dan wanita di kalangan Muslimin,
	seperti di kalangan Arab lainnya - sebagaimana sudah kita
	sebutkan - terbatas hanya pada hubungan jantan dan betina.
	Mempertontonkan diri dan memamerkan perhiasan (berdandan)
	dengan cara yang akan membuat laki-laki itu terangsang oleh
	kaum  wanita setiap ada kesempatan, berarti akan saling
	menambah nafsu berahi antara laki-laki dengan perempuan.
	Sebaliknya, hal yang akan lebih dapat membatasi antara kedua
	belah pihak itu berarti akan lebih mendekatkan orang pada
	dasar kemanusiaan yang lebih tinggi, dasar persamaan jiwa
	dalam beribadat, yang hanya kepada Allah semata-mata.

	Dengan adanya kelompok-kelompok Yahudi dan orang-orang munafik
	dalam Kota, serta sikap permusuhan mereka terhadap Muhammad
	dan terhadap kaum Muslimin, nyatanya mereka itu sampai berani
	pula  menggoda  wanita-wanita Islam yang akhirnya sampai
	mengakibatkan dikepungnya Banu Qainuqa' seperti yang sudah
	kita   lihat.  Meningkatnya  gangguan-gangguan  kepada
	wanita-wanita Islam itu telah menimbulkan problema-problema
	baru yang tidak seharusnya ada. Sekiranya wanita-wanita Islam
	itu tidak sampai memamerkan diri berdandan ketika mereka
	keluar rumah, niscaya mereka akan lebih mudah dikenal orang
	dan dengan demikian mereka tidak akan diganggu.  Adanya
	problema-problema itu pun akan dapat dikurangi dan persamaan
	antara kedua jenis yang dikehendaki oleh Islam itupun dalam
	pelaksanaannya akan merupakan suatu permulaan yang baik pula -
	dengan tanpa dirasakan oleh kaum Muslimin - baik pria dan
	wanita - akan adanya suatu masa peralihan dalam konsepsi yang
	belum dibiasakan itu.
 
	Dalam situasi yang semacam itulah firman Tuhan ini datang:
 
	"Dan mereka yang mengganggu kaum laki-laki dan wanita yang
	sudah beriman, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat,
	orang-orang itu sebenarnya telah berbuat kebohongan dan dosa
	terang-terangan.   Wahai   Nabi,   katakanlah   kepada
	isteri-isterimu, puteri-puterimu dan isteri-isteri orang-orang
	beriman, hendaklah mereka itu menutup tubuh dengan baju dalam.
	Dengan demikian mereka akan lebih mudah dikenal, dan karenanya
	mereka tidak akan diganggu. Sungguh Tuhan adalah Pengampun dan
	Penyayang. Kalau pun orang-orang munafik, orang-orang yang
	dalam hatinya berpenyakit dan orang-orang yang suka menghasut
	di dalam kota tiada juga berhenti (menyerang kamu) niscaya
	akan Kami dorong engkau menyerang mereka; kemudian mereka akan
	menjadi tetanggamu di tempat itu hanya sementara saja. Mereka
	sudah terkutuk. Di mana saja mereka berada, mereka ditangkap,
	dan dibunuh secara tidak kenal ampun. Begitulah ketentuan
	Tuhan terhadap mereka yang telah lampau, dan tidak akan ada
	ketentuan Tuhan itu yang berubah-ubah." (Qur'an 33: 58-62)
 
	Dengan pendahuluan demikian itu, tidak sulit bagi  kaum
	Muslimin dalam meninggalkan adat kebiasaan Arab dahulu kala
	itu. Demikian juga yang menjadi tujuan hukum Islam dengan
	penyusunan masyarakat atas dasar keluarga yang bersih dari
	segala hama sehingga masalah zina itu dianggap  sebagai
	kejahatan  besar,  telah mempermudah setiap Muslim untuk
	menilai, bahwa wanita yang mempertontonkan diri kepada pria
	adalah suatu perbuatan tercela, sebab hubungan laki-laki
	dengan wanita tidak mengijinkan hal yang serupa itu. Dalam hal
	ini Tuhan berfirman:
 
	"Katakanlah  kepada laki-laki yang beriman supaya mereka
	menahan penglihatan dan menjaga kehormatan mereka.  Yang
	demikian  akan  lebih bersih buat mereka. Sungguh Tuhan
	mengetahui benar apa yang kamu perbuat. Juga katakanlah kepada
	wanita-wanita yang beriman supaya mereka menahan penglihatan,
	memelihara kehormatan dan tiada menonjolkan  perhiasannya
	(dandanan) selain yang memang nyata kelihatan. Hendaklah
	mereka menyampaikan tutup itu ke bagian dada; dan jangan
	menonjolkan dandanan itu selain kepada suami, bapa, bapa
	suami, anak-anak saudara, anak-anak suaminya, saudara-saudara
	atau anak-anak saudara, anak-anak suaminya, saudara-saudara
	atau anak-anak saudara, anak-anak saudara perempuan atau
	sesama wanita, yang menjadi miliknya atau pelayan-pelayan
	laki-laki yang sudah tidak punya keinginan atau anak-anak yang
	belum mengerti aurat wanita dan jangan pula menggerak-gerakkan
	kaki supaya perhiasannya yang tersembunyi diketahui orang.
	Orang-orang beriman, hendaklah kamu sekalian bertaubat kepada
	Allah kalau-kalau kamu berhasil." (Qur'an 24: 30-31)
 
	Demikianlah prakteknya dalam Islam. Hubungan pria wanita itu
	berkembang setapak demi setapak meninggalkan yang lama. Jadi
	hubungan jantan-betina yang dikuatirkan akan  menimbulkan
	fitnah,  tak  ada lagi. Sedang mengenai keperluan hidup
	sehari-hari lainnya dan yang  mengenai  segala  hubungan
	pria-wanita, maka dalam semuanya adalah sama, semua hamba
	Allah, semua bekerja-sama untuk kebaikan dan untuk bertaqwa
	kepada Allah. Apabila ada pihak yang sudah terlanjur mau
	membangkitkan nafsu kelamin, baik laki-laki atau wanita, maka
	orang itu harus bertaubat kepada Tuhan. Tuhan Maha Pemurah,
	dan Pengampun.
 
	Akan tetapi untuk mengubah semua itu, untuk mengalihkan mental
	Arab dari semua pendirian lama - seperti halnya dengan
	pendirian tentang keimanan kepada Allah Yang Maha Esa dan
	meninggalkan kepercayaan syirik - ke dalam mental yang baru,
	tidak akan cukup dalam waktu yang begitu singkat. Hal ini
	sudah wajar sekali. Benda yang sudah diacu dalam bentuk
	tertentu misalnya, tidak akan mudah mengubahnya, kalau tidak
	dengan sedikit demi sedikit. Dan bagaimana pun diusahakan
	mengubahnya namun yang akan dapat berubah tidak seberapa juga.
	Begitulah  halnya  hidup  manusia yang hidup serba-benda
	(materialistis). Ia dibentuk oleh adat-kebiasaan yang sudah
	turun-temurun,  oleh  tradisi  lingkungan dalam soal-soal
	hidupnya. Apabila dikehendaki adanya sesuatu perubahan, maka
	dalam memindahkan perubahan itu harus dengan berangsur-angsur,
	dan perubahan yang berangsur-angsur ini tidak akan terjadi
	kalau tidak mengubah diri-sendiri. Adakalanya orang dapat
	mengubah dalam arti mental dari satu segi saja  dengan
	menghilangkan rintangan yang mungkin ada di hadapannya. Hal
	ini sudah dapat dilakukan Islam terhadap kaum  Muslimin
	sehubungan dengan tauhid serta iman kepada Allah, kepada Rasul
	dan hari kemudian. Akan tetapi masih banyak segi-segi mental
	Arab itu yang belum lagi dapat di tembus, terutama dalam
	soal-soal hidup kebendaan. Oleh karenanya  keadaan  kaum
	Muslimin  ketika itu tetap tidak begitu jauh dari suasana
	sebelum Islam. Mereka serba lamban, karena memang sudah
	menjadi bawaan cara hidup padang pasir, dan sudah terbiasa
	pula suka bicara dengan wanita.

	Jadi apa yang sudah kita kemukakan mengenai perubahan yang
	dibawa oleh agama baru itu terhadap pandangan hidup mereka
	tentang hubungan laki-laki dengan perempuan, namun selain itu
	keadaan mereka masih seperti dahulu juga, atau mirip-mirip
	begitu. Banyak diantara mereka itu yang mau begitu saja
	memasuki  rumah  Nabi, kemudian mau duduk-duduk dan mau
	mengobrol dengan Nabi dan dengan isteri-isterinya. Padahal
	persoalan-persoalan kenabian yang begitu besar lebih penting
	daripada membiarkan Muhammad sibuk menghadapi pembicaraan
	mereka yang datang mengunjunginya itu, serta mereka yang mau
	mengobrol  dengan  isteri-isterinya  dan  yang  kemudian
	pembicaraan-pembicaraan mereka itu dibawa kepadanya. Oleh
	karena itu AIlah menghendaki supaya Nabi dihindarkan dari
	soal-soal kecil semacam itu, maka ayat-ayat berikut ini
	datang:
 
	"Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu masuk ke dalam rumah
	Nabi, kecuali bila diijinkan dalam menghadapi suatu hidangan
	makan yang bukan sengaja mau mengintip-intip untuk itu. Tetapi
	bila kamu diundang, hendaklah kamu masuk. Maka apabila sudah
	selesai hendaklah kamu pergi, dan jangan mau  enak-enak
	mengobrol. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mengganggu
	Nabi, tetapi dia malu kepada kamu, sedang Allah tidak akan
	malu dalam hal kebenaran. Dan apabila ada sesuatu yang kamu
	minta dari mereka (isteri-isteri Nabi), mintalah dari belakang
	tirai. Hal ini akan lebih bersih dalam hati kamu dan hati
	mereka. Tiada semestinya kamu akan mengganggu Rasulullah, juga
	jangan pula kamu akan mengawini janda-jandanya setelah ia
	wafat; sebab yang demikian itu dipandang Tuhan sebagai (dosa)
	yang besar." (Qur'an, 33: 53)
 
 
	Seperti  halnya  ayat-ayat  ini  turun  ditujukan kepada
	orang-orang yang beriman dan yang juga sebagai bimbingan
	kepada mereka mengenai kewajiban mereka terhadap Nabi dan
	isteri-isterinya, juga kedua ayat berikut ini pun turun
	ditujukan kepada isteri-isteri Nabi dalam hal yang sama pula:
 
	"Wahai  isteri-isteri  Nabi.  Kamu  tidak  sama  dengan
	wanita-wanita lain. Kalau kamu berbakti (kepada  Allah),
	janganlah kamu berlemah-lembut dalam kata-kata, nanti timbul
	keserakahan orang yang hatinya berpenyakit (jahat). Tetapi
	katakanlah dengan kata-kata yang baik-baik saja. Tinggal
	sajalah kamu di dalam rumah. Jangan kamu mempertontonkan diri
	seperti kelakuan orang zaman jahiliah dahulu. Lakukanlah
	sembahyang, keluarkan zakat serta patuh kepada Allah dan
	RasulNya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan noda dari
	kamu, keluarga Nabi, dan membersihkan kamu sungguh-sungguh."
	(Qur'an, 33: 32-33)
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1