Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KEDUAPULUH EMPAT: PEMBEBASAN MEKAH        (3/3)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Tetapi Muhammad, tetapi Nabi, tetapi Rasulullah, bukanlah
	manusia yang mengenal permusuhan, atau yang akan membangkitkan
	permusuhan di kalangan umat manusia! Dia bukan seorang tiran,
	bukan mau menunjukkan sebagai orang yang berkuasa. Tuhan telah
	memberi keringanan kepadanya dalam menghadapi musuh, dan dalam
	kemampuannya itu ia memberi pengampunan. Dengan itu, kepada
	seluruh dunia dan semua generasi ia telah memberi teladan
	tentang kebaikan dan keteguhan menepati  janji,  tentang
	kebebasan jiwa yang belum pernah dicapai oleh siapa pun!

	Apabila  Muhammad  kemudian  memasuki  Ka'bah, dilihatnya
	dinding-dinding  Ka'bah  sudah  penuh  dilukis  dengan
	gambar-gambar malaikat dan para nabi. Dilihatnya lbrahim yang
	dilukiskan  sedang  memegang  azlam6  yang  diperundikan,
	dilihatnya sebuah patung burung dara dari kayu. Dihancurkannya
	patung itu dengan tangannya sendiri dan dicampakkannya ke
	tanah. Ketika melihat gambar Ibrahim agak lama Muhammad
	memandangnya, lalu katanya: Mudah-mudahan Tuhan membinasakan
	mereka! Orang tua kita digambarkan mengundi dengan azlam! Apa
	hubungannya Ibrahim dengan azlam'? Ibrahim bukan orang Yahudi,
	juga bukan orang Nasrani. Tetapi ia adalah seorang hanif (yang
	murni imannya), yang menyerahkan diri kepada Allah dan bukan
	termasuk  orang-orang  yang mempersekutukan Tuhan. Sedang
	malaikat-malaikat yang  dilukiskan  sebagai  wanita-wanita
	cantik, gambar-gambar itu oleh Muhammad disangkal samasekali,
	sebab malaikat-malaikat itu bukan  laki-laki  dan  bukan
	perempuan. Lalu diperintahkannya supaya gambar-gambar itu
	dihancurkan. Berhala-berhala sekeliling Ka'bah yang disembah
	oleh Quraisy selain Allah, telah dilekatkan dengan timah di
	sekeliling Ka'bah. Demikian juga berhala Hubal yang berada
	didalamnya. Dengan tongkat di tangan Muhammad menunjuk kepada
	berhala-berhala itu semua seraya berkata:

	"Dan katakanlah : yang benar itu sudah datang, dan yang palsu
	segera menghilang; sebab kepalsuan itu pasti akan lenyap."
	(Qur'an, 17: 81)
 
	Berhala-berhala itu kemudian disungkurkan dan dengan demikian
	Rumah  Suci  itu  dapat  dibersihkan. Pada hari pertama
	dibebaskannya mereka itu, Muhammad telah dapat menyelesaikan
	apa yang dianjurkannya sejak duapuluh tahun itu, dan yang
	telah ditentang oleh Mekah dengan mati-matian. Dihancurkannya
	berhala-berhala dan dihapuskannya paganisma dalam Rumah Suci
	itu disaksikan  oleh  Quraisy  sendiri.  Mereka  melihat
	berhala-berhala  yang  mereka  sembah  dan disembah oleh
	nenek-moyang mereka itu samasekali tidak  dapat  memberi
	kebaikan atau bahaya buat mereka sendiri.

	Pihak Anshar dari Medinah telah menyaksikan semua kejadian
	itu. Mereka melihat Muhammad yang berdoa di atas gunung Shafa.
	Terbayang  oleh  mereka  sekarang  bahwa  ia pasti akan
	meninggalkan Medinah dan kembali ke tempat tumpah darahnya
	semula yang kini telah dibukakan Tuhan. Mereka berkata satu
	sama lain: "Menurut pendapat kamu, adakah Rasulullah s.a.w.
	akan menetap di negerinya sendiri?" Mungkin kekuatiran mereka
	itu beralasan sekali. Ini adalah Rasulullah, dan di Mekah ini
	Rumah Suci Baitullah dan di Mekah ini pula Mesjid Suci.
 
	Tetapi setelah selesai berdoa Muhammad bertanya kepada mereka:
	Apa yang mereka katakan itu. Setelah diketahuinya  akan
	kekuatiran mereka yang mereka sampaikan dengan agak maju
	mundur itu, ia berkata: "Berlindunglah kita kepada Allah!
	Hidup dan matiku akan bersama kamu." Dengan itu ia telah
	memberikan teladan kepada orang tentang keteguhannya memegang
	janji  pada  Ikrar  'Aqaba  serta  kesetiannya  kepada
	sahabat-sahabatnya yang seiring  sepenanggungan  di  kala
	menderita, teladan yang takkan dapat dilupakan, baik oleh
	tanah air, oleh penduduk atau pun oleh Mekah sebagai Tanah
	Suci.
 
	               ***
 
	Setelah berhala-berhala itu dibersihkan dari Ka'bah, Nabi
	menyuruh Bilal menyerukan azan dari atas Ka'bah. Sesudah itu
	orang melakukan sembahyang bersama dan Muhammad sebagai imam.
	Sejak saat itu, sampai masa kita sekarang ini,  selama
	empatbelas  abad,  tiada  pernah  terputus  Bilal  dan
	pengganti-pengganti Bilal terus menyerukan azan, lima kali
	setiap hari, dari atas mesjid Mekah. Sejak saat itu, selama
	empatbelas abad sudah, kaum Muslimin menunaikan kewajiban
	salat  kepada  Allah  dan  selawat kepada Rasul, dengan
	menghadapkan wajah, kalbu dan seluruh pikiran kepada Allah
	semata, dengan menghadap Rumah Suci ini, yang pada hari
	pembebasannya itu oleh Muhammad telah  dibersihkan  dari
	patung-patung dan berhala-berhala.
 
	Atas apa yang telah terjadi itu baru sekarang Quraisy mau
	menerima, dan mereka pun sudah yakin pula akan pengampunan
	yang telah diberikan Muhammad kepada mereka. Mereka melihat
	Muhammad dan Muslimin yang ada di sekitarnya sekarang dengan
	mata penuh takjub bercampur cemas dan hati-hati sekali. Namun
	sungguhpun begitu ada sekelompok  manusia  terdiri  dari
	tujuhbelas  orang, oleh Muhammad telah dikecualikan dari
	pengampunannya itu. Sejak ia memasuki Mekah, sudah dikeluarkan
	perintah supaya mereka itu, golongan laki-lakinya dibunuh,
	meskipun mereka sudah berlindung ke tirai Ka'bah. Diantara
	mereka itu ada yang bersembunyi dan ada pula yang sudah lari.
	Keputusan Muhammad supaya mereka dibunuh bukan didorong oleh
	rasa dengki atau karena marah kepada mereka, melainkan karena
	kejahatan-kejahatan besar yang mereka lakukan. Ia tidak pernah
	mengenal rasa dengki. Diantara mereka itu terdapat Abdullah b.
	Abi's-Sarh, orang yang dulu sudah masuk Islam dan menuliskan
	wahyu, kemudian berbalik murtad menjadi musyrik di pihak
	Quraisy dengan menggembor-gemborkan bahwa dia telah memalsukan
	wahyu itu waktu ia menuliskannya. Juga Abdullah b. Khatal,
	yang dulu sudah masuk Islam kemudian sesudah ia membunuh salah
	seorang bekas budak ia berbalik menjadi musyrik dan menyuruh
	kedua budaknya yang perempuan - Fartana dan temannya -
	menyanyi-nyanyi mengejek Muhammad. Dia dan kedua orang itu
	juga dijatuhi hukuman mati. Di samping itu 'Ikrimah b. Abi
	Jahl, orang yang paling keras memusuhi Muhammad dan kaum
	Muslimin dan sampai waktu Khalid bin'l-Walid datang memasuki
	Mekah dari jurusan bawah itu pun tiada henti-hentinya ia
	mengadakan permusuhan.
 
	Sesudah memasuki Mekah pun Muhammad  sudah  mengeluarkan
	perintah jangan sampai ada pertumpahan darah dan jangan ada
	seorang pun yang dibunuh, kecuali kelompok itu saja. Oleh
	karena itu, mereka suami isteri lalu menyembunyikan diri, ada
	pula yang lari. Tetapi setelah keadaan kembali aman dan
	tenteram, dan orang melihat betapa Rasulullah berlapang dada
	dan memberikan pengampunan yang begitu besar kepada mereka,
	ada beberapa orang sahabat yang minta supaya mereka yang sudah
	dijatuhi hukuman mati itu juga diberi pengampunan. Usman bin
	'Affan  - yang masih saudara susuan dengan Abdullah b.
	Abi's-Sarh - juga datang kepada Nabi, memintakan jaminan
	pengampunan. Seketika lamanya Nabi diam. Kemudian katanya:
	"Ya" Dan dia pun diampuni. Sedang Umm Hakim (bint'l-Harith b.
	Hisyam)  telah  pula  memintakan kepada Muhammad jaminan
	pengampuhan buat suaminya, 'Ikrima b. Abi Jahl yang telah lari
	ke Yaman. Dia ini pun diampuni. Wanita itu kemudian pergi
	menyusul suaminya dan dibawanya kembali menghadap  Nabi.
	Demikian juga Muhammad telah memaafkan Shafwan b. Umayya,
	orang yang telah menemani 'Ikrima lari ke jurusan laut dengan
	tujuan hendak ke Yaman. Kedua orang itu dibawa kembali tatkala
	perahu yang hendak membawa mereka sudah siap akan berangkat.
	Juga Hindun, isteri Abu Sufyan, yang telah mengunyah hati
	Hamzah - paman Rasul sesudah gugur dalam perang Uhud - telah
	dimaafkan, disamping orang-orang lain yang tadinya sudah
	dihukum mati, semuanya dimaafkan. Yang dibunuh hanya empat,
	yaitu Huwairith yang telah menggangu Zainab puteri Nabi
	sepulangnya dari Mekah ke Medinah, serta dua orang yang sudah
	masuk  Islam  lalu melakukan kejahatan dengan mengadakan
	pembunuhan di Medinah dan kemudian melarikan diri ke Mekah
	berbalik meninggalkan agamanya menjadi musyrik dan dua orang
	budak perempuan Ibn Khatal, yang selalu mengganggu Nabi dengan
	nyanyian-nyanyiannya. Yang seorang dari mereka ini lari, dan
	yang seorang lagi diberi pengampunan.

	Keesokan harinya setelah hari pembebasan itu ada seseorang
	dari pihak Hudhail yang masih musyrik oleh Khuza'a dibunuh.
	Nabi marah sekali karena perbuatan itu, dan dalam khotbahnya
	di hadapan orang banyak ia berkata:
 
	"Wahai manusia sekalian! Allah telah menjadikan Mekah ini
	tanah suci sejak Ia menciptakan langit dan bumi. Ia suci sejak
	pertama, kedua dan ketiga, sampai hari kiamat. Oleh karena
	itu, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Hari Kemudian
	tidak dibenarkan mengadakan pertumpahan darah atau menebang
	pohon di tempat ini. Tidak dibenarkan kepada siapa pun sebelum
	aku, dan tidak dibenarkan kepada siapa pun sesudah aku ini.
	Juga aku pun tidak dibenarkan marah kepada penghuni daerah ini
	hanya untuk saat ini saja, kemudian ia kembali dihormati
	seperti sebelum itu.  Hendaklah  kamu  yang  hadir  ini
	memberitahukan kepada yang tidak hadir. Kalau ada orang yang
	mengatakan kepadamu bahwa Rasulullah telah berperang di tempat
	ini, katakanlah bahwa Allah telah membolehkan hal itu kepada
	RasulNya, tapi tidak kepada kamu sekalian, wahai orang-orang
	Khuza'a! Lepaskanlah tangan kamu dari pembunuhan, sebab sudah
	terlalu banyak; itu pun kalau ada gunanya. Kalau kamu sudah
	membunuh  orang,  tentu  aku juga yang akan menebusnya.
	Barangsiapa ada yang dibunuh sesudah ucapanku ini; maka
	keluarganya dapat memilih satu dari dua pertimbangan ini:
	kalau mereka mau, dapat menuntut darah pembunuhnya; atau
	dengan jalan diat."
 
	Sesudah itu kemudian ia mendiat (memampas) keluarga orang yang
	dibunuh oleh Khuza'a itu. Dengan khotbah itu serta sikapnya
	yang begitu lapang dada dan suka memaafkan, hati penduduk
	telah begitu tertarik kepada Muhammad yang tadinya di luar
	dugaan mereka. Dengan demikian pula orang telah beramai-ramai
	masuk Islam.
 
	"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Kemudian setiap
	berhala  dalam  rumahnya hendaknya dihancurkan," demikian
	kemudian suara orang menyerukan.
 
	Kemudian dikirimnya serombongan orang dari Khuza'a untuk
	memperbaiki tiang-tiang sekitar Tanah Suci itu, suatu hal yang
	menunjukkan betapa besar penduduk Mekah itu menghormati tempat
	ini, dan yang menambah pula kecintaan mereka kepadanya.
	Setelah diberitahukan bahwa mereka adalah masyarakat yang
	patut dicintai dan bahwa ia tidak akan membiarkan atau
	meninggalkan mereka,  kalau  tidak  karena  mereka  yang
	mengusirnya, kecintaan mereka terasa makin besar kepadanya.
 
	Ketika itu Abu Bakr datang membawa ayahnya - yang dulu pernah
	mendaki gunung Abu Qubais waktu ada pasukan berkuda - ke
	hadapan Nabi. Melihat orang itu Muhammad berkata:
 
	"Kenapa orang tua ini tidak tinggal saja di rumah; biar saya
	yang datang kesana."
 
	"Rasulullah," kata Abu Bakr, "sudah pada tempatnya dia yang
	datang kepadamu daripada engkau yang mendatanginya."
 
	Orang tua itu oleh Nabi dipersilakan duduk dan dielus-elusnya
	dadanya; kemudian katanya:
 
	"Sudilah menerima Islam."
 
	Kemudian ia pun menyatakan diri masuk Islam dan menjadi orang
	Islam yang baik. Akhlak Nabi yang tinggi dan cemerlang inilah
	yang banyak menawan hati bangsa itu. Bangsa yang tadinya
	begitu  keras  melawan  Muhammad, sekarang mereka sangat
	mencintai dan menghormatinya. Kini orang-orang Quraisy itu,
	laki-laki dan perempuan, sudah menerima Islam dan sudah pula
	memberikan ikrarnya.
 
	Limabelas hari Muhammad tinggal di Mekah. Selama itu pula
	keadaan Mekah dibangunnya dan penduduk diajarnya mendalami
	hukum agama. Dan selama itu pula regu-regu dakwah dikirimkan
	untuk mengajarkan Islam, bukan untuk berperang, dan untuk
	menghancurkan berhala-berhala tanpa pertumpahan darah. Khalid
	bin'l-Walid  waktu  itu sudah berangkat ke Nakhla untuk
	menghancurkan 'Uzza - berhala Banu Syaiban. Tetapi setelah
	berhala itu dihancurkan dan Khalid berada di Jadhima, begitu
	mereka melihatnya, mereka pun segera mengangkat senjata. Oleh
	Khalid mereka diminta supaya meletakkan senjata, orang semua
	sudah masuk Islam. Salah seorang dari Banu Jadhima berkata
	kepada golongannya: "Hai Banu Jadhima! Celaka kamu! Itu
	Khalid. Sesudah perletakan senjata tentu kita ditawan dan
	sesudah penawanan potong leher."
 
	Tetapi golongannya itu menjawab:
 
	"Maksudmu kita akan menumpahkan darah kita? Orang semua sudah
	masuk Islam, perang sudah tidak ada, orang sudah aman."
 
	Sesudah itu terjadi perletakan senjata. Ketika itulah dengan
	perintah Khalid mereka dibelenggu, kemudian dibawai pedang dan
	sebagian mereka ada yang dibunuh.
 
	Apabila kemudian berita itu sampai kepada Nabi ia mengangkat
	tangan ke langit seraya berdoa:
 
	"Allahumma ya Allah! Aku bermohon kepadaMu lepas tangan dari
	apa yang telah diperbuat oleh Khalid bin'l-Walid itu."
 
	Sesudah itu Ali b. Abi Talib yang diutus dengan pesan:
 
	"Pergilah kepada mereka dan lihat bagaimana keadaan mereka.
	Cara-cara jahiliah harus kauletakkan di bawah telapak kakimu."
 
	Ali segera berangkat dengan membawa harta yang oleh Nabi
	diserahkan kepadanya. Sesampainya di tempat itu diat dan
	pampasan sebagai tebusan darah dan harta-benda yang telah
	dirusak, diserahkan kepada mereka, sehingga semua tebusan
	darah dan pampasan harta-benda itu selesai dilaksanakan.
	Sedang uang selebihnya yang diserahkan Rasulullah kepadanya
	itu, semua diserahkan juga kepada mereka, untuk menjaga maksud
	Rasulullah, kalau-kalau ada yang belum diketahuinya.
 
	Dalam waktu dua minggu selama Muhammad tinggal di Mekah semua
	jejak paganisma sudah dapat dibersihkan. Jabatan dalam Rumah
	Suci yang sudah pindah kepada Islam sampai pada waktu itu
	ialah kunci Ka'bah, yang oleh Nabi diserahkan kepada Uthman b.
	Talha dan sesudah dia kepada anak-anaknya, yang tidak boleh
	berpindah tangan, dan barangsiapa mengambilnya orang itu
	aniaya adanya. Sedang pengurusan Air Zamzam pada musim haji di
	tangan pamannya Abbas.
 
	Dengan demikian seluruh Mekah sudah beriman, panji dan menara
	tauhid sudah menjulang tinggi dan selama berabad-abad dunia
	sudah pula disinari cahayanya yang berkilauan.
 
	Catatan kaki:
 
	 1 Sejauh empat farsakh dan Mekah.
	  
	 2 Beberapa penulis sejarah Nabi berpendapat, bahwa
	  Abbas menemui pasukan itu di Rabiqh. Yang lain
	  mengatakan, bahwa ia pergi ke Medinah sebelum ada
	  keputusan membebaskan Mekah. kemudian ia berangkat
	  bersama-sama pasukan pembebas itu. Tetapi banyak orang
	  membantah sumber ini dan diduga itu dibuat untuk
	  menyenangkan hati dinasti Abbasiya, yang penulisannya
	  pertama dilakukan pada masa mereka. Alasan ini mereka
	  perkuat bahwa Abbas - yang membela saudara sepupunya
	  selama di Mekah itu - tidak juga menganut agamanya,
	  sebab Abbas adalah seorang pedagang dan juga
	  menjalankan riba, dikuatirkan Islam akan mengganggu
	  perdagangannya. Ditambah lagi, bahwa dialah orang
	  pertama yang akan dijumpai oleh Abu Sufyan untuk diajak
	  bicara mengenai perpanjangan perjanjian Hudaibiya,
	  mengingat ia belum seberapa lama meninggalkan Mekah.
	  
	 3 Sebangsa keledai, turunan kuda dengan keledai. Di
	  sini baghla, bagal betina (A).
	  
	 4 Lihat halaman 326.
	  
	 5 Asalnya: mihjan sebatang tongkat yang hulunya
	  berkeluk.
	  
	 6 Al-azlam (jamak zalam dan zulam) yaitu qid-h (atau
	  anak panah tanpa kepala dan bulu) suatu kebiasaan yang
	  berlaku pada zaman jahiliah. Pada anak panah itu
	  tertulis kata perintah dan larangan: "kerjakan!" dan
	  "Jangan dikerjakan!" Benda itu dimasukkan orang ke
	  dalam sebuah tabung. Apabila orang hendak melakukan
	  perjalanan, perkawinan atau sesuatu yang penting
	  lainnya, ia memasukkan tangannya kedalam tabung itu
	  setelah diperkenankan dan dikocok, dan sebuah zalam
	  dicabutnya. Kalau yang keluar berisi "perintah" ia
	  boleh terus melaksanakan; kalau yang keluar berisi
	  "larangan" ia harus membatalkan maksudnya. Mengundi
	  dengan anak panah ini ialah guna mengetahui baik
	  buruknya nasib seseorang.
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1