Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KEDUAPULUH EMPAT: PEMBEBASAN MEKAH        (2/3)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Disamping Abbas, yang juga berangkat menyongsong ialah Abu
	Sufyan bin'l-Harith b. 'Abd'l-Muttalib, sepupu Nabi, Abdullah
	b.  Abi  Umayya  bin'l-Mughira,  anak  bibinya.  Mereka
	menggabungkan diri dengan pasukan Muslimin di Niq'l-'Uqab.
	Mereka berdua minta ijin akan menemui Nabi, tapi Nabi menolak.
 
	"Tidak perlu aku kepada mereka," katanya kepada Umm Salama,
	isterinya, ketika ia mencoba membicarakan masalah dua orang
	itu. "Aku sudah banyak menderita karena anak pamanku itu.
	Sedang anak bibiku, dan iparku pula, ia sudah mengatakan yang
	bukan-bukan ketika ia di Mekah."
 
	Keterangan ini disampaikan kepada Abu Sufyan, dan dia berkata:
 
	"Demi Allah, bagiku hanyalah aku ingin diijinkan bertemu,
	atau, dengan bantuan anakku ini, kami akan pergi ke mana saja,
	sampai kami mati kehausan dan kelaparan."
 
	Nabi  merasa kasihan kepada mereka. Kemudian mereka pun
	diijinkan masuk menemuinya, dan mereka menyatakan masuk Islam.

	Menyaksikan pasukan Muslimin serta kekuatannya yang demikian
	rupa, Abbas b. 'Abd'l-Muttalib sekarang merasa cemas dan
	terkejut sekali. Sekalipun ia sudah masuk Islam, namun hatinya
	selalu kuatir akan bencana yang akan menimpa Mekah jika
	kekuatan pasukan yang belum pernah ada bandingannya di seluruh
	jazirah Arab itu kelak menyerbu ke dalam kota. Bukankah baru
	saja ia meninggalkan Mekah,  meninggalkan  keluarga  dan
	handai-tolan, yang belum lagi terputus pertalian mereka karena
	Islam yang baru dianutnya itu? Boleh jadi ia menyatakan rasa
	kekuatirannya itu kepada Rasul, dan ia bertanya apa yang akan
	diperbuatnya kalau pihak Quraisy minta damai. Atau boleh jadi
	juga sepupunya ini yang dengan senang hati membuka pembicaraan
	dengan Abbas dalam hal ini, dan diharapkannya ia menjadi
	seorang utusan yang akan memberi kesan yang menakutkan kepada
	sekelompok orang di kalangan Quraisy itu, sehingga kelak dapat
	memasuki Mekah tanpa sesuatu pertumpahan darah dan Mekah akan
	tetap dalam kesuciannya seperti dulu dan  seperti  yang
	seharusnya akan demikian.
 
	Dengan duduk di atas seekor bagal3 putih kepunyaan Nabi, Abbas
	berangkat pergi ke daerah Arak, dengan harapan kalau-kalau ia
	akan berjumpa dengan orang mencari kayu, atau tukang susu atau
	dengan manusia siapa saja yang sedang pergi ke Mekah. Ia akan
	menitipkan pesan kepada penduduk kota itu tentang kekuatan
	pasukan Muslimin yang sebenarnya supaya mereka kelak menemui
	Rasulullah dan minta damai sebelum pasukan ini memasuki kota
	dengan kekerasan.
 
	Sejak pihak Muslimin berlabuh di Marr'z-Zahran, pihak Quraisy
	sudah mulai merasakan adanya bahaya yang sedang mendekati
	mereka. Maka diutusnya Abu Sufyan b. Harb, Budail b. Warqa'
	dan Hakim b. Hizam - masih kerabat Khadijah - mencari-cari
	berita serta mengajuk sampai seberapa jauh bahaya yang mungkin
	mengancam mereka itu.

	Sementara Abbas sedang di atas bagal Nabi yang putih itu,
	tiba-tiba ia mendengar ada percakapan antara Abu Sufyan b.
	Harb dengan Budail b. Warqa' sebagai berikut:
 
	Abu Sufyan: "Aku belum pernah melihat api unggun dan pasukan
	tentara seperti yang kita lihat malam ini."
 
	Budail: "Tentu itu api unggun Khuza'a yang sudah dirangsang
	perang."

	Abbas sudah mengenal suara Abu Sufyan itu, lalu dipanggilnya
	dengan nama julukannya:
 
	"Abu Hanzala!"
 
	"Abu'l-Fadzl!" gilir Abu Sufyan menyahut.
 
	"Abu Sufyan, kasihan engkau!" kata Abbas. "Rasulullah berada
	di tengah-tengah rombongan itu. Apa jadinya Quraisy kalau
	mereka memasuki Mekah dengan kekerasan."
 
	"Apa yang harus kita perbuat!" kata Abu Sufyan. "Kupertaruhkan
	ibu-bapaku untukmu."4
 
	Oleh Abbas ia dinaikkannya di belakang bagal dan diajaknya
	berangkat bersama-sama, sedang kedua temannya  disuruhnya
	kembali ke Mekah. Oleh karena ketika melihat bagal itu mereka
	sudah mengenalnya, dibiarkannya ia dengan penumpangnya itu
	lalu di hadapan mereka, di tengah-tengah sepuluh ribu orang
	yang sedang memasang api unggun, yang sengaja dipasang untuk
	menimbulkan kegentaran dalam hati penduduk Mekah.
 
	Akan tetapi ketika bagal itu lalu di depan api unggun Umar
	bin'l-Khattab, dan Umar melihatnya, sekaligus ia mengenal Abu
	Sufyan dan diketahuinya pula bahwa Abbas hendak melindunginya.
	Cepat-cepat ia pergi ke kemah Nabi dan dimintanya kepada Nabi
	supaya batang leher orang itu dipenggal.
 
	"Rasulullah," kata Abbas. "Saya sudah melindunginya."

	Menghadapi situasi semacam itu dan waktu sudah malam pula, dan
	setelah terjadi perdebatan yang kadang sengit juga antara Umar
	dan Abbas, Muhammad berkata:
 
	"Bawalah dia dulu ke tempatmu, Abbas. Pagi-pagi besok bawa ke
	mari."
 
	Keesokan harinya, bilamana Abu Sufyan sudah dibawa lagi
	menghadap Nabi dan disaksikan oleh pembesar-pembesar dari
	kalangan Muhajirin dan Anshar - terjadi dialog demikian ini:
 
	Nabi: "Kasihan kamu Abu Sufyan! Bukankah sudah tiba waktunya
	sekarang engkau harus mengetahui, bahwa tak ada Tuhan selain
	Allah!?"
 
	Abu Sufyan: "Demi ibu-bapaku! Sungguh bijaksana  engkau!
	Sungguh pemurah engkau dan suka memelihara hubungan keluarga!
	Aku memang sudah menduga, bahwa tak ada tuhan selain Allah,
	itu sudah mencukupi segalanya."
 
	Nabi: "Kasihan engkau Abu Sufyan! Bukankah sudah tiba waktunya
	engkau harus mengetahui, bahwa aku Rasulullah!?"
 
	Abu Sufyan: "Demi ibu-bapaku! Sungguh bijaksana  engkau!
	Sungguh pemurah engkau dan suka memelihara hubungan keluarga!
	Tetapi mengenai hal ini, sungguh sampai sekarang masih ada
	sesuatu dalam hatiku."
 
	Sekarang Abbas campur tangan. Ia bicara dengan ditujukan
	kepada Abu Sufyan, supaya ia mau menerima Islam dan bersaksi
	bahwa tak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad pesuruhNya
	- sebelum batang lehernya dipenggal. Menghadapi hal ini buat
	Abu Sufyan tak ada jalan lain ia harus menerima. Sekarang
	Abbas menghadapkan pembicaraannya kepada Nabi 'alaihissalam:
 
	"Rasulullah," katanya. "Abu Sufyan orang yang gila hormat.
	Berikanlah sesuatu kepadanya."
 
	"Ya," kata Rasulullah "Barangsiapa datang ke rumah Abu Sufyan,
	orang itu selamat, barangsiapa menutup pintu rumahnya orang
	itu selamat dan barangsiapa masuk ke dalam mesjid orang itu
	juga selamat."
 
	Ahli-ahli sejarah dan penulis-penulis riwayat hidup Nabi semua
	sepakat tentang terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Hanya
	sebagian mereka masih ada yang bertanya-tanya: Adakah semua
	itu terjadi karena kebetulan saja? Kepergian Abbas kepada Nabi
	dengan maksud hendak pergi ke Medinah, tiba-tiba bertemu
	dengan  pasukan  tentara Muslimin di Juhfa, begitu juga
	kepergian Budail b. Warqa' dan Abu Sufyan b. Harb yang hanya
	sekedar mau mengintai, padahal sebelum itu Budail sendiri
	sudah ke Medinah dan melaporkan kepada Nabi apa yang telah
	terjadi terhadap Khuza'a dan dari Nabi diketahuinya bahwa Nabi
	akan membelanya. Adakah dalam kepergiannya ini Abu Sufyan
	tidak menyadari bahwa Muhammad juga telah berangkat hendak
	menyerbu Mekah? Ataukah karena sesuatunya itu - sedikit banyak
	- dengan suatu persepakatan yang sudah diatur lebih dulu, dan
	karena persepakatan itu pula, telah mempertemukan Abbas dengan
	Abu Sufyan, dan bahwa Abu Sufyan sudah yakin - sejak ia pergi
	ke Medinah hendak meminta perpanjangan waktu  Perjanjian
	Hudaibiya dan kembali dengan tangan kosong - bahwa tak ada
	jalan lain buat Quraisy akan dapat menahan Muhammad dan yakin
	pula ia bahwa kalau ia membukakan jalan untuk pembebasan itu
	ia  akan  tetap  memegang  pimpinan  dan  mempertahankan
	kedudukannya yang penting di Mekah, dan bahwa apa yang telah
	menjadi persepakatan mereka itu tidak sampai pula kepada
	Muhammad dan kepada orang-orang yang berkepentingan dengan
	soal itu, dengan kenyataan bahwa Umar sendiri pun telah
	bermaksud hendak membunuh Abu Sufyan? Besar sekali risikonya
	kita akan menjatuhkan vonis. Tetapi rasanya kita sudah akan
	dapat memastikan - untuk memuaskan hati kita - bahwa baik
	karena suatu kebetulan saja yang telah menyebabkan semua
	peristiwa itu, atau karena memang sudah ada semacam suatu
	persepakatan, tapi yang terang kedua kejadian itu menunjukkan,
	betapa cermat dan pandainya Muhammad dapat menguasai suatu
	peperangan terbesar dalam sejarah Islam tanpa pertempuran dan
	tanpa pertumpahan darah.

	Islamnya Abu Sufyan itu tidak akan mengurangi kewaspadaan dan
	kesiap-siagaan Muhammad dalam menyiapkan diri hendak memasuki
	Mekah. Kalau kemenangan yang di tangan Tuhan itu memang
	diberikan kepada siapa saja yang dikehendakiNya, tapi Tuhan
	akan memberikan pertolongan hanya kepada orang yang sudah
	mengadakan persiapan, dan dalam segala hal dan setiap saat
	berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Oleh karena itu
	diperintahkannya supaya Abu Sufyan ditahan dulu di sela wadi,
	pada sebuah jalan masuk gunung ke Mekah, sehingga bila nanti
	pasukan Muslimin lewat, ia akan melihatnya sendiri, dan dapat
	pula dengan jelas ia melaporkan kepada golongannya, supaya
	jangan timbul perlawanan yang bagaimanapun bentuknya, apabila
	ia dapat cepat-eepat kembali kepada mereka kelak.
 
	Bilamana kemudian kabilah-kabilah itu lewat di hadapan Abu
	Sufyan, yang sangat mempesonakan hatinya ialah batalion serba
	hijau yang mengelilingi Muhammad, yang terdiri dari kaum
	Muhajirin dan Anshar, dan yang tampak hanyalah pakaian besi.
	Setelah mengetahui keadaan itu Abu Sufyan berkata:
 
	"Abbas, kiranya takkan ada orang yang sanggup menghadapi
	mereka itu. Abu'l-Fadzl, kerajaan kemenakanmu ini kelak akan
	menjadi besar!"
 
	Sesudah itu kemudian ia dibebaskan pergi menemui golongannya
	dan dengan suara keras ia berteriak kepada mereka:
 
	"Saudara-saudara Quraisy! Muhammad sekarang datang dengan
	kekuatan yang takkan dapat kamu lawan. Tetapi barangsiapa
	datang ke rumah Abu Sufyan orang itu selamat, barangsiapa
	menutup pintu rumahnya, orang itu selamat dan barangsiapa
	masuk ke dalam mesjid orang itu juga selamat!"
 
	Muhammad sudah berangkat bersama  pasukannya  sampai  ke
	Dhu-Tuwa.  Setelah  dilihatnya  dari tempat itu tak ada
	perlawanan dari pihak Mekah, pasukannya  dihentikan.  Ia
	membungkuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan, yang telah
	membukakan pintu Lembah Wahyu dan tempat Rumah Suci itu
	kepadanya dan kepada kaum Muslimin, sehingga mereka dapat
	masuk dengan aman, dengan tenteram.
 
	Dalam pada itu Abu Quhafa (ayah Abu Bakr) - yang belum lagi
	masuk Islam waktu itu - meminta kepada cucunya yang perempuan
	supaya ia dibawa mendaki gunung Abu Qubais. Sesampainya di
	atas gunung, orang yang sudah buta itu bertanya kepada cucunya
	apa yang dilihatnya. Oleh cucunya dijawab bahwa ia melihat
	sesuatu serba hitam berkelompok "ltu pasukan berkuda", kata
	orang tua itu.
 
	"Sekarang yang serba hitam itu sudah terpencar," kata cucunya
	lagi.
 
	"Kalau begitu pasukan berkuda itu sedang bertolak ke Mekah.
	Cepat-cepatlah bawa aku pulang ke rumah."
 
	Tetapi sebelum ia sampai ke rumahnya pasukan berkuda itu sudah
	lebih dulu sampai.

	Muhammad merasa bersyukur kepada Tuhan karena pintu Mekah kini
	telah terbuka. Tetapi sungguhpun demikian ia tetap selalu
	waspada dan berhati-hati. Diperintahkannya pasukannya supaya
	dipecah menjadi empat bagian. Diperintahkan kepada mereka
	semua supaya jangan melakukan pertempuran, jangan sampai
	meneteskan darah, kecuali jika sangat terpaksa sekali. Zubair
	bin'l-'Awwam dalam memimpin pasukan itu ditempatkan pada sayap
	kiri dan diperintahkan memasuki Mekah dari sebelah utara.
	Khalid  bin'l-Walid  ditempatkan  pada  sayap  kanan dan
	diperintahkan supaya memasuki Mekah dari jurusan bawah. Sa'd
	b. 'Ubada yang memimpin orang Medinah supaya memasuki Mekah
	dari sebelah barat, sedang Abu 'Ubaida bin'l-Jarrah oleh
	Muhammad  ditempatkan  ke  dalam  barisan  Muhajirin dan
	bersama-sama memasuki Mekah dari bagian atas, di kaki gunung
	Hind.
 
	Sementara  mereka  sedang  dalam persiapan demikian itu,
	tiba-tiba terdengar Said b. 'Ubada berkata:
 
	"Hari ini adalah hari perang. Hari dibolehkannya segala yang
	terlarang ..."
 
	Dalam hal ini ia telah melanggar perintah Nabi, bahwa kaum
	Muslimin tidak boleh membunuh penduduk Mekah. Oleh karena itu,
	ketika Nabi mengetahui apa yang dikatakan oleh Sa'd itu,
	terpikir olehnya akan mengambil bendera yang ada di tangannya
	dan menyerahkannya kepada anaknya, Qais. Qais adalah laki-laki
	yang bertubuh besar, tapi ia lebih tenang dari ayahnya.
 
	Ketika pasukan sudah memasuki kota, dari pihak Mekah tidak ada
	perlawanan, kecuali pasukan Khalid bin'l-Walid yang berhadapan
	dengan perlawanan dari mereka yang tinggal di daerah bagian
	bawah Mekah. Mereka ini terdiri dari orang-orang Quraisy yang
	paling keras memusuhi Muhammad dan yang ikut serta dengan Banu
	Bakr melanggar Perjanjian Hudaibiya dengan mengadakan serangan
	terhadap Khuza'a. Mereka ini tidak mau memenuhi seruan Abu
	Sufyan. Bahkan mereka telah menyiapkan diri hendak berperang,
	sementara yang lain dari golongan mereka ini juga telah
	bersiap-siap pula hendak melarikan diri. Mereka dipimpin oleh
	Safwan, Suhail dan 'Ikrima b. Abi Jahl. Bilamana pasukan
	Khalid ini datang, mereka menghujaninya dengan serangan panah.
	Tetapi secepat itu pula Khalid berhasil meneerai-beraikan
	mereka. Sungguhpun begitu dua orang dari anak buahnya tewas,
	karena mereka ini ternyata sesat jalan dan terpisah dari induk
	pasukannya,  sementara pihak Quraisy kehilangan tigabelas
	orang, menurut satu sumber, atau duapuluh delapan orang,
	menurut sumber yang lain.
 
	Melihat malapetaka yang sekarang sedang menimpa mereka ini,
	Shafwan, Suhail dan 'Ikrima cepat-cepat angkat kaki melarikan
	diri, dengan meninggalkan orang-orang yang tadinya mereka
	kerahkan mengadakan perlawanan menghadapi kekuatan dan pukulan
	Khalid yang heroik itu. Dalam pada itu Muhammad dengan pasukan
	Muhajirin yang kini di atas sebuah dataran tinggi itu, sedang
	menyusur turun menuju ke Mekah, dengan keyakinan hati hendak
	membebaskannya dalam keadaan aman dan damai. Dilihatnya kota
	itu dengan segala isinya, dilihatnya pula kilatan pedang di
	bagian bawah kota  serta  pasukan  Khalid  yang  sedang
	mengejar-ngejar mereka yang menyerangnya itu. Disini ia merasa
	sedih sekali dan berteriak geram dengan mengingatkan kembali
	akan perintahnya untuk tidak mengadakan pertempuran. Setelah
	diketahuinya kemudian apa yang telah terjadi, teringat ia
	bahwa yang sudah dikehendaki Tuhan itulah yang baik.

	Sekarang Muhammad berhenti di hulu kota Mekah, di hadapan
	Bukit Hind. Di tempat itu dibangunnya sebuah kubah (kemah
	lengkung), tidak jauh dari makam Abu Talib dan Khadijah.
	Ketika ia ditanya, maukah ia beristirahat di  rumahnya,
	dijawabnya: "Tidak. Tidak ada rumah yang mereka tinggalkan
	buat saya di Mekah," katanya. Kemudian ia masuk ke dalam kemah
	lengkung itu, ia beristirahat dengan hati penuh rasa syukur
	kepada Tuhan, karena ia telah kembali dengan terhormat, dengan
	membawa kemenangan ke dalam kota, kota yang dulu telah
	mengganggunya menyiksanya dan mengusirnya dari keluarga dan
	kampung halamannya. Ia melepaskan pandang ke sekitar tempat
	itu, ke lembah wadi  dan  gunung-gunung  yang  ada  di
	sekelilingnya. Gunung-gunung, tempat ia dahulu tinggal di
	celah-celahnya, ketika tindakan Quraisy sudah begitu memuncak,
	begitu keras mengasingkan dia. Di pegunungan itulah, yang juga
	di antaranya Gua Hira, tempat ia menjalankan tahannuth ketika
	datang kepadanya wahyu: 'Bacalah! Dengan nama Tuhanmu Yang
	menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah.
	Dan Tuhanmu Maha Pemurah. Yang mengajarkan dengan Pena.
	Mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya..."
	(Qur'an, 96: 1-5)
 
	Ke  sekitar gunung-gunung itu ia melepaskan pandang, ke
	lembah-lembah, dengan rumah-rumah Mekah yang bertebaran, dan
	di tengah-tengah adalah Rumah Suci. Begitu rendah hati ia
	kepada Tuhan, sehingga airmata menitik dari matanya, setitik
	airmata Islam dan rasa syukur demi Kebenaran Yang Mutlak, yang
	dalam segala soal kepadaNya jua akan kembali.
 
	Saat itu juga terasa olehnya bahwa tugasnya sebagai komandan
	sudah selesai. Tidak lama tinggal dalam kemah itu, ia segera
	keluar lagi. Dinaikinya untanya Al-Qashwa, dan ia pergi
	meneruskan perjalanan ke Ka'bah. Ia bertawaf di Ka'bah tujuh
	kali dan menyentuh sudut (hajar aswad) dengan  sebatang
	tongkat5 di tangan. Selesai ia melakukan tawaf, dipanggilnya
	Uthman b. Talha dan pintu Ka'bah dibuka. Sekarang Muhammad
	berdiri di depan pintu, orang pun mulai berbondong-bondong. Ia
	berkhotbah di hadapan mereka itu serta membacakan firman
	Tuhan: "Wahai manusia. Kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa
	dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Tetapi orang
	yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah
	orang yang paling takwa (menjaga diri dari kejahatan). Allah
	Maha mengetahui dan Maha mengerti." (Qur'an, 49: 13)
 
	Kemudian ia menanya kepada mereka:
 
	"Orang-orang Quraisy. Menurut pendapat kamu, apa yang akan
	kuperbuat terhadap kamu sekarang?"
 
	"Yang baik-baik. Saudara yang pemurah, sepupu yang pemurah."
	jawab mereka.
 
	"Pergilah kamu sekalian. Kamu sekarang sudah bebas!" katanya.
 
	Dengan ucapan itu maka kepada Quraisy dan seluruh penduduk
	Mekah ia telah memberikan pengampunan umum (amnesti).
 
	Alangkah indahnya pengampunan itu dikala ia mampu! Alangkah
	besarnya jiwa ini, jiwa yang telah melampaui segala kebesaran,
	melampaui segala rasa dengki dan dendam di hati! Jiwa yang
	telah dapat menjauhi segala perasaan duniawi, telah mencapai
	segala yang diatas kemampuan insani! Itu orang-orang Quraisy,
	yang sudah dikenal betul oleh Muhammad, siapa-siapa mereka
	yang pernah berkomplot hendak membunuhnya, siapa-siapa yang
	telah menganiayanya dan menganiaya sahabat-sahabatnya dahulu,
	siapa-siapa yang memeranginya di Badr dan di Uhud, siapa yang
	dahulu mengepungnya dalam perang Khandaq? Dan siapa-siapa yang
	telah menghasut orang-orang Arab semua supaya melawannya, dan
	siapa pula, kalau berhasil, yang akan membunuhnya, akan
	mencabiknya sampai berkeping-keping kapan saja kesempatan itu
	ada!? Mereka itu, orang-orang Quraisy itu sekarang dalam
	genggaman tangan Muhammad, berada di bawah telapak kakinya.
	Perintahnya akan segera dilaksanakan terhadap mereka itu.
	Nyawa mereka semua kini tergantung hanya di ujung bibirnya dan
	pada wewenangnya atas ribuan balatentara yang bersenjatakan
	lengkap, yang akan dapat mengikis habis Mekah dengan seluruh
	penduduknya dalam sekejap mata!
	                         	Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1