Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

BAGIAN KEDUAPULUH EMPAT: 

PEMBEBASAN MEKAH  

Pengaruh Mu'ta - 494; Tersebarnya Islam di sebelah utara - 495; Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiya - 496; Khuza'a meminta bantuan Nabi - 496; Orang bijaksana Quraisy cemas - 497; Abu Sufyan di Medinah - 498; - Kegagalan misi Abu Sufyan - 498; Persiapan Muslimin membebaskan Mekah - 499; Surat Abi Balta'a kepada Quraisy - 499; Perjalanan tentara Muslimin - 501; Banu Hasyim masuk Islam - 502; Abbas b. Abd'l-Muttalib 502; Abu Sufyan mengintai - 503; Pertemuannya dengan Abbas - 503; Abu Sufyan di hadapan Rasul - 504; Persiapan memasuki Mekah - 506; Pembagian pasukan - 508; Memasuki Mekah - 509; Gambar-gambar dalam Ka'bah - 511; Ka'bah dibersihkan dari berhala - 512; Kekuatiran Anshar - 513; Islamnya Penduduk Mekah - 515.

	
 
	DI BAWAH pimpinan Khalid bin'l-Walid pasukan Muslimin kini
	kembali pulang setelah terjadi peristiwa Mu'ta itu. Mereka
	kembali tidak membawa  kemenangan,  juga  tidak  membawa
	kekalahan. Mereka kembali pulang dengan senang hati.
 
	Penarikan mundur ini setelah - Zaid b. Haritha, Ja'far b. Abi
	Talib dan Abdullah b. Rawaha tewas - telah meninggalkan kesan
	yang berlain-lainan sekali pada pihak Rumawi, pada pihak
	Muslimin yang tinggal di Medinah dan pada pihak Quraisy di
	Mekah. Rumawi merasa gembira sekali dengan penarikan mundur
	pasukan Muslimin itu. Mereka sudah merasa bersyukur, sebab
	pertempuran  itu tidak sampai berlangsung lama, meskipun
	tentara Rumawi terdiri dari seratus ribu menurut satu sumber,
	- atau dua ratus ribu menurut sumber yang lain, - sementara
	pasukan Muslimin terdiri dari tiga ribu orang. Kegembiraan
	pihak Rumawi itu - baik disebabkan oleh ketangkasan Khalid
	bin'l-Walid dalam bertahan mati-matian dengan kekuatannya
	dalam mengadakan serangan, sehingga ia menghabiskan sembilan
	pedang yang patah di tangannya ketika bertempur setelah
	tewasnya  tiga  sahabatnya  itu,  atau  disebabkan  oleh
	kecerdikannya dalam mengatur dan membagi-bagi pasukannya pada
	hari kedua dan yang telah menimbulkan hiruk-pikuk sehingga
	pihak Rumawi mengira bahwa bala bantuan telah didatangkan dari
	Medinah  -  namun  kabilah-kabilah Arab yang tinggal di
	perbatasan dengan Syam sangat kagum sekali melihat tindakan
	Muslimin ketika itu.

	Karena peristiwa itu pula salah seorang pemimpin mereka (Farwa
	b. 'Amr al-Judhami, seorang komandan pasukan Rumawi) langsung
	menyatakan diri masuk Islam. Akan tetapi, atas perintah
	Heraklius dia kemudian ditangkap dengan tuduhan berkhianat.
	Sungguh pun begitu Heraklius masih bersedia membebaskannya
	kembali asal saja ia mau kembali ke dalam pangkuan agama
	Nasrani, bahkan ia bersedia mengembalikannya pada jabatan
	semula sebagai komandan pasukan. Tetapi Farwa menolak dan
	tetap  menolak dengan tetap bertahan dalam keislamannya,
	sehingga akhirnya ia dibunuh juga. Tetapi karena itu pula
	Islam makin luas tersebar di kalangan kabilah-kabilah Najd
	yang berbatasan dengan Irak dan Syam. Ketika itu di sana
	Rumawi sedang berada dalam puncak kekuasaannya.
 
	Dengan bertambah banyaknya orang masuk ke dalam agama baru ini
	Kerajaan Bizantium makin goyah kedudukannya, sehingga ada
	penguasa Heraklius, yang bertugas membayar gaji militer,
	ketika itu berkata lantang kepada orang-orang Arab Syam yang
	ikut dalam perang; "Lebih baik kalian menarik diri. Kerajaan
	dengan susah payah baru dapat  membayar  gaji  angkatan
	perangnya. Untuk makanan anjingnya pun sudah tidak ada."
 
	Tidak heran kalau mereka lalu meninggalkan kerajaan dan
	meninggalkan angkatan perangnya. Sebaliknya, agama baru ini
	makin cemerlang sinarnya memancar dihadapan mereka, yang akan
	mengantarkan mereka kepada kebenaran yang lebih tinggi, yang
	akan menjadi tujuan umat manusia. Itu pula sebabnya, selama
	waktu itu saja ribuan orang telah masuk Islam, yang terdiri
	dari kabilah Sulaim dengan pemimpinnya Al-'Abbas ibn Mirdas,
	kabilah-kabilah Asyja' dan Ghatafan  yang  dahulu  sudah
	bersekutu dengan Yahudi sampai hancurnya Yahudi di Khaibar,
	demikian juga kabilah-kabilah 'Abs, Dhubyan dan  Fazara.
	Peristiwa Mu'ta ini jugalah yang telah imemudahkan persoalan
	bagi Muslimin di bagian utara Medinah sampai ke perbatasan
	Syam itu, dan ini pula yang telah membuat Islam lebih
	terpandang dan lebih kuat.
 
	Akan tetapi buat Muslimin yang tinggal di Medinah pengaruhnya
	lain lagi. Bilamana mereka melihat Khalid dan pasukannya
	kembali dari perbatasan Syam tidak membawa kemenangan atas
	pasukan  Heraklius, mereka bersorak-sorak mengatakan: "He
	orang-orang pelarian! Kamu lari dari jalan Allah!" Beberapa
	orang anggota pasukan itu merasa demikian malu sampai ada yang
	tidak berani keluar rumah, supaya jangan lagi diperolok-olok
	oleh anak-anak dan pemuda-pemuda Muslimin dengan tuduhan
	melarikan diri itu.
 
	Sebaliknya di mata Quraisy, akibat Mu'ta itu dipandang oleh
	mereka  sebagai suatu kehancuran dan pukulan berat buat
	Muslimin, sehingga tak ada lagi orang yang mau menghiraukan
	mereka  atau menganggap penting segala perjanjian dengan
	mereka.  Biarlah  keadaan  kembali  seperti  sebelum
	'umrat'l-qadza'.  Biarlah keadaan kembali seperti sebelum
	Perjanjian Hudaibiya. Biarlah orang-orang Quraisy kembali lagi
	menyerang kaum Muslimin dan siapa saja yang masih terikat
	perjanjian dengan mereka tanpa harus merasa takut ada tindakan
	hukum dari Muhammad.

	Perdamaian Hudaibiya antara lain sudah menentukan, bahwa
	barangsiapa yang ingin masuk kedalam persekutuan  dengan
	Muhammad boleh saja, dan barangsiapa ingin masuk kedalam
	persekutuan dengan pihak Quraisy juga boleh. Ketika itu
	Khuza'a masuk bersekutu dengan Muhammad sedang Banu Bakr
	dengan pihak Quraisy. Sebenarnya antara Khuza'a dengan Banu
	Bakr ini sudah lama timbul permusuhan yang baru reda setelah
	ada perjanjian Hudaibiya, masing-masing kabilah menggabungkan
	diri dengan pihak yang mengadakan perdamaian itu.
 
	Dengan adanya peristiwa yang telah terjadi di Mu'ta itu,
	sekarang terbayang oleh Quraisy bahwa Muslimin pasti mengalami
	kehancuran. Sudah terbayang oleh Banu'd-Dil, sebagai bagian
	dari Banu Bakr b. 'Abd Manat, bahwa sekarang sudah tiba
	waktunya akan membalas dendam lamanya kepada Khuza'a, ditambah
	lagi memang ada segolongan orang dari pihak Quraisy yang ikut
	mendorong, diantaranya 'Ikrima b. Abi Jahl dan beberapa orang
	pemimpin Quraisy lainnya yang sekalian memberikan bantuan
	senjata.

	Malam itu pihak Khuza'a sedang berada di tempat pangkalan air
	milik mereka sendiri yang bernama al-Watir, oleh pihak Banu
	Bakr mereka diserang dengan tiba-tiba sekali dan beberapa
	orang dari pihak Khuza'a dibunuh. Sekarang Khuza'a lari ke
	Mekah, berlindung kepada keluarga Budail b. Warqa, dengan
	mengadukan perbuatan Quraisy dan Banu Bakr  yang  telah
	melanggar perjanjian dengan Rasulullah itu. Untuk itu 'Amr b.
	Salim dari Khuza'a cepat-eepat pula pergi ke Medinah. Dan bila
	ia sudah menghadap Muhammad yang ketika itu sedang dalam
	mesjid dengan beberapa orang, diceritakannya apa yang telah
	terjadi itu dan ia meminta pertolongannya.
 
	"'Amr b. Salim, mesti engkau dibela," kata Rasulullah.
 
	Sesudah itu Budail b. Warqa, bersama beberapa orang dari pihak
	Khuza'a kemudian berangkat pula ke Medinah. Mereka melaporkan
	kepada Nabi mengenai nasib yang mereka alami itu serta adanya
	dukungan Quraisy kepada Banu Bakr. Melihat apa yang telah
	dilakukan Quraisy dengan merusak perjanjian itu, maka tak ada
	jalan lain menurut Nabi, Mekah harus dibebaskan. Untuk itu ia
	bermaksud mengutus orang kepada kaum Muslimin di seluruh
	jazirah supaya bersiap-siap menantikan panggilan yang belum
	mereka ketahui apa tujuannya panggilan demikian itu.

	Sebaliknya orang-orang yang dapat berpikir lebih bijaksana di
	kalangan Quraisy, mereka sudah dapat menduga bahaya apa yang
	akan timbul akibat tindakan 'Ikrima dan kawan-kawannya dari
	kalangan pemuda itu. Kini  persetujuan  Hudaibiya  sudah
	dilanggar, dan pengaruh Muhammad di seluruh jazirah sekarang
	sudah bertambah kuat. Sekiranya apa yang telah terjadi itu
	dipikirkan, bahwa pihak Khuza'a akan menuntut balas terhadap
	penduduk Mekah, pasti Kota Suci itu akan sangat terancam
	bahaya. Jadi apa yang harus mereka lakukan sekarang?
 
	Mereka mengutus Abu Sufyan ke Medinah, dengan maksud supaya
	persetujuan itu diperkuat kembali dan diperpanjang waktunya.
	Barangkali waktu yang sudah itu berlaku untuk dua tahun,
	sekarang mereka mau supaya menjadi sepuluh tahun.

	Abu Sufyan, sebagai pemimpin mereka dan sebagai orang yang
	bijaksana di kalangan mereka kini berangkat menuju Medinah.
	Ketika sampai di 'Usfan dalam perjalanannya itu ia bertemu
	dengan Budail b. Warqa, dan rombongannya. Ia kuatir Budail
	sudah menemui Muhammad dan melaporkan apa yang telah terjadi.
	Hal  ini akan lebih mempersulit tugasnya. Tetapi Budail
	membantah bahwa ia telah menemui Muhammad. Sungguhpun begitu,
	dari kotoran binatang tunggangan Budail itu ia mengetahui,
	bahwa orang itu memang dari Medinah. Oleh karena itulah, ia
	tidak akan langsung menemui Muhammad lebih dulu, melainkan
	akan menuju ke rumah puterinya, Umm Habiba, isteri Nabi.
 
	Mungkin ia (Umm Habiba) memang sudah mengetahui rasa kasih
	sayang Nabi kepada Quraisy meskipun ia belum mengetahui apa
	yang sudah menjadi keputusannya mengenai Mekah. Dan mungkin
	juga semua Muslimin yang ada di Medinah demikian.
 
	Waktu itu Abu Sutyan sudah akan duduk di lapik yang biasa
	diduduki Nabi, tapi oleh Umm Habiba lapik  itu  segera
	dilipatnya. Lalu oleh ayahnya ia ditanya, melipat lapik itu
	karena ia sayang kepada ayah, ataukah karena sayang kepada
	lapik.
 
	"Ini lapik Rasulullah s.a.w.," jawabnya. "Ayah orang musyrik
	yang kotor. Saya tidak ingin ayah duduk di tempat itu."
 
	"Sungguh engkau akan mendapat celaka, anakku," kata Abu
	Sufyan. Lalu ia keluar dengan marah.

	Sesudah  itu ia pergi menemui Muhammad, bicara mengenai
	perjanjian serta perpanjangan waktunya. Tetapi Nabi tidak
	memberikan jawaban samasekali. Selanjutnya ia pergi menemui
	Abu Bakr supaya membicarakan maksudnya itu dengan Nabi. Tetapi
	Abu Bakr juga menolak. Sekarang Umar bin'l-Khattab yang
	dijumpainya. Tetapi Umar memberikan jawaban yang cukup keras:
	"Aku mau menjadi perantara kamu kepada Rasulullah? Sungguh,
	kalau yang ada padaku hanya remah, pasti dengan itu pun akan
	kulawan engkau." Seterusnya ia menemui Ali b. Abi Talib, dan
	Fatimah ada di tempat itu. Dikemukakannya maksud kedatangannya
	itu dan dimintanya supaya ia menjadi perantaranya kepada
	Rasul. Tetapi Ali mengatakan dengan lemah-lembut bahwa tak ada
	orang yang akan dapat menyuruh Muhammad menarik kembali
	sesuatu yang sudah menjadi keputusannya. Selanjutnya utusan
	Quraisy itu meminta pertolongan Fatimah supaya Hasan - anaknya
	- berusaha memintakan perlindungan di kalangan khalayak ramai.
 
	"Tak ada orang akan berbuat demikian itu dengan maksud akan
	dihadapkan kepada Rasulullah," jawab Fatimah.
 
	Sekarang keadaannya jadi makin gawat buat Abu Sufyan. Ia
	meminta pendapat Ali.
 
	"Sungguh saya tidak tahu, apa yang kiranya akan berguna buat
	kau," jawab Ali. "Tetapi engkau pemimpin Banu Kinana. Cobalah
	minta perlindungan kepada orang ramai; sesudah itu, pulanglah
	ke negerimu. Saya kira ini tidak cukup memuaskan. Tapi hanya
	itu yang dapat saya usulkan kepadamu."
 
	Abu Sufyan lalu pergi ke mesjid dan di sana ia mengumumkan
	bahwa ia sudah meminta perlindungan khalayak ramai. Kemudian
	ia menaiki untanya dan berangkat pulang ke Mekah dengan
	membawa perasaan kecewa karena rasa hina yang dihadapinya dari
	anaknya sendiri dan dari orang-orang - yang sebelum mereka
	hijrah - pernah mengharapkan belas-kasihannya.
 
	Abu  Sufyan  kembali  ke Mekah. Kepada masyarakatnya ia
	melaporkan segala yang dialaminya selama di Medinah serta
	perlindungan yang dimintanya dari masyarakat ramai atas saran
	Ali, dan bahwa Muhammad belum memberikan persetujuannya.
 
	"Sial!" kata mereka. "Orang itu lebih-lebih lagi mempermainkan
	kau."
 
	Lalu mereka kembali lagi mengadakan perundingan.

	Sebaliknya Muhammad, ia berpendapat tidak akan memberikan
	kesempatan mereka mengadakan persiapan untuk memeranginya.
	Oleh karena ia sudah percaya pada kekuatan sendiri dan pada
	pertolongan Tuhan kepadanya, ia berharap akan dapat menyergap
	mereka dengan tiba-tiba, sehingga mereka tidak lagi sempat
	mengadakan perlawanan dan dengan demikian mereka menyerah
	tanpa pertumpahan darah.
 
	Oleh karena itu diperintahkannya supaya orang bersiap-siap.
	Dan setelah persiapan selesai, diberitahukan kepada mereka,
	bahwa kini ia siap berangkat ke Mekah, dan diperintahkan pula
	supaya mereka cepat-cepat. Sementara itu ia berdoa kepada
	Tuhan mudah-mudahan Quraisy tidak sampai mengetahui berita
	perjalanan Muslimin itu.

	Ketika tentara Muslimin sudah siap-siap akan berangkat, Hatib
	b. Abi Balta'a mengirim sepucuk surat di tangan seorang wanita
	dari Mekah, budak salah seorang Banu 'Abd'l-Muttalib bernama
	Sarah dengan dlberi upah supaya surat itu disampaikan kepada
	pihak Quraisy, yang isinya memberitahukan, bahwa Muhammad
	sedang  mengadakan  persiapan  hendak  menghadapi mereka.
	Sebenarnya Hatib orang besar dalam Islam. Tapi  sebagai
	manusia,  dari  segi  kejiwaannya  ia mempunyai beberapa
	kelemahan, yang kadang cukup menekan jiwanya sendiri dan
	menghanyutkannya kedalam suatu masalah yang memang tidak
	dikehendakinya. Masalah ini oleh  Muhammad  segera  pula
	diketahui.
 
	Cepat-cepat  disuruhnya  Ali  b.  Abi  Talib dan Zubair
	bin'l-'Awwam mengejar Sarah. Wanita itu disuruh turun, surat
	dicarinya di tempat barang tapi tidak juga diketemukan. Wanita
	itu diperingatkan, bahwa kalau surat itu tidak dikeluarkan,
	merekalah yang akan membongkarnya. Melihat keadaan yang begitu
	sungguh-sungguh, wanita itu berkata: Lalulah.
 
	Kemudian ia membuka ikatan rambutnya dan surat itu pun
	dikeluarkan, yang oleh kedua orang itu lalu dibawa kembali ke
	Medinah.
 
	Sekarang Hatib dipanggil oleh Muhammad dan ditanya kenapa ia
	sampai berbuat demikian.
 
	"Rasulullah," kata Hatib. "Demi Allah, saya tetap beriman
	kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sedikit pun tak ada
	perubahan pada diri saya. Akan tetapi saya, yang tidak punya
	hubungan keluarga atau kerabat dengan mereka itu, mempunyai
	seorang anak dan keluarga di tengah-tengah mereka. Maka itu
	sebabnya saya hendak menenggang mereka."
 
	"Rasulullah," sela Umar bin'l-Khattab. "Serahkan kepada saya,
	akan saya penggal lehernya. Orang ini bermuka dua."
 
	"Dari mana engkau mengetahui itu, Umar," kata Rasulullall.
	"Kalau-kalau Allah sudah menempatkan dia sebagai orang-orang
	Badr ketika terjadi Perang Badr." Lalu katanya: "Berbuatlah
	sekehendak kamu. Sudah kumaafkan kamu."
 
	Dan Hatib memang orang yang ikut dalam Perang Badr. Ketika
	itulah firman Tuhan datang:
 
	"Orang-orang yang beriman! Janganlah musuhKu dan musuh kamu
	dijadikan  sahabat-sahabat  kamu,  dengan  memperlihatkan
	kasih-sayang kamu kepada mereka." (Qur'an, 60: 1)

	Sekarang pasukan tentara Muslimin sudah mulai bergerak dari
	Medinah menuju Mekah, dengan tujuan membebaskan kota itu serta
	menguasai Rumah Suci, yang oleh Tuhan telah dijadikan tempat
	berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman.
 
	Pasukan ini bergerak dalam suatu jumlah yang belum pernah
	dialami oleh kota Medinah. Mereka terdiri dan kabilah-kabilah
	Sulaim, Muzaina, Ghatafan dan  yang  lain,  yang  telah
	menggabungkan diri, baik kepada Muhajirin atau pun kepada
	Anshar. Mereka berangkat bersama-sama  dengan  mengenakan
	pakaian besi. Mereka melingkar ke tengah-tengah padang sahara
	yang membentang luas itu, sehingga apabila kemah-kemah mereka
	sudah dikembangkan, tertutup belaka oleh debu pasir sahara
	itu; sehingga karenanya orang takkan dapat melihatnya. Mereka
	yang terdiri dari ribuan orang itu telah mengadakan gerak
	cepat. Setiap mereka melangkah maju, kabilah-kabilah lain ikut
	menggabungkan diri, yang berarti menambah jumlah dan menambah
	kekuatan pula. Semua mereka berangkat dengan kalbu yang penuh
	iman, bahwa dengan pertolongan Allah mereka akan mendapat
	kemenangan. Perjalanan ini dipimpin oleh Muhammad dengan
	pikiran dan perhatian tertuju hanya hendak memasuki Rumah Suci
	tanpa akan mengalirkan darah setetes sekalipun.
 
	Bila pasukan ini sudah sampai di Marr'z-Zahran1 dan jumlah
	anggota pasukan sudah mencapai sepuluh ribu orang, pihak
	Quraisy belum juga mendapat berita. Mereka masih  dalam
	silang-sengketa, bagaimana caranya akan menangkis serangan
	dari Muhammad.
 
	Oleh Abbas b. 'Abd'l-Muttalib - paman Nabi ditinggalkannya
	mereka  itu  dalam perdebatan dan dia sendin sekeluarga
	berangkat menemui Muhammad di Juhfa.2 Boleh jadi sudah ada
	orang-orang dari Banu Hasyim yang sudah menerima berita atau
	semacam berita tentang kebenaran Nabi. Lalu mereka bermaksud
	menggabungkan diri tanpa akan mendapat sesuatu gangguan.
 
	                           Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1