Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [Index | Bag. 1 | Bag. 2 ]

BAGIAN KESEMBILAN: 

IKRAR1 'AQABA

Kabilah-kabilah menolak Muhammad secara kasar - 181; Tanda kemenangan dari arah Yathrib - 182; Hubungan Yahudi dengan Aus dan Khazraj - 182; Beberapa orang Yathrib masuk Islam - 184; Perang Bu'ath - 185; Ikrar 'Aqaba yang pertama - 187; Mush'ab b. 'Umair - 188; Kembali ke Mekah sesudah setahun - 188; Orang-orang Islam dari Yathrib - 184; Ikrar 'Aqaba yang kedua - 190; Beritanya di kalangan Quraisy - 193; Muhammad mengijinkan Muslimin Mekah hijrah ke Yathrib - 195 ; Komplotan Quraisy mau membunuh Muhammad - 196.

	            
	ORANG-ORANG Quraisy tidak dapat memahami arti isra', juga
	mereka yang sudah Islam banyak yang tidak memahami artinya
	seperti sudah disebutkan tadi. Itu sebabnya, ada kelompok yang
	lalu meninggalkan Muhammad yang tadinya sudah sekian lama
	menjadi pengikutnya. Permusuhan Quraisy terhadap Muhammad dan
	terhadap kaum Muslimin makin keras juga, sehingga mereka sudah
	merasa sungguh kesal karenanya. Rasanya tak ada lagi harapan
	bagi Muhammad akan mendapat dukungan kabilah-kabilah sesudah
	ternyata Thaqif dari Ta'if menolaknya dengan cara yang tidak
	baik. Demikian juga kemudian kabilah-kabilah Kinda, Kalb, Banu
	'Amir dan Banu Hanifa semua menolaknya, ketika ia datang
	mengenalkan diri kepada mereka pada musim ziarah.
	
	Sesudah itu Muhammad merasa, bahwa tiada seorangpun dari
	Quraisy itu nampaknya yang dapat diharapkan diajak kepada
	kebenaran. Kabilah-kabilah lain di luar Quraisy yang berada di
	sekitar Mekah dan yang datang berziarah ke tempat itu dari
	segenap  penjuru  daerah  Arab,  melihat keadaannya yang
	dikucilkan itu dan melihat sikap permusuhan Quraisy kepadanya
	demikian rupa, membuat setiap orang yang mendukungnya jadi
	memusuhi mereka. Sekarang sikap Quraisy tambah keras pula
	menentangnya.
	
	Meskipun Muhammad sudah merasa berbesar hati karena adanya
	Hamzah dan 'Umar, dan meskipun ia sudah yakin, bahwa Quraisy
	tidak akan terlalu membahayakan melebihi yang sudah-sudah
	mengingat adanya pertahanan pihak keluarganya dari Banu Hasyim
	dan Banu Abd'l-Muttalib, tapi ia melihat -sampai pada waktu
	itu- bahwa risalah Tuhan itu akan terhenti hanya pada suatu
	lingkaran  pengikutnya  saja.  Mereka  yang terdiri dari
	orang-orang yang masih lemah dan sedikit sekali jumlahnya,
	hampir-hampir saja punah atau tergoda meninggalkan agamanya
	kalau tidak segera datang kemenangan dan pertolongan Tuhan.
	Hal ini berjalan cukup lama. Muhammad makin dikucilkan di
	tengah-tengah keluarganya, kedengkian Quraisy juga bertambah
	besar.
	
	Adakah pengasingan yang demikian ini telah melemahkan jiwanya
	dan dapat mematahkan semangatnya? Sekali-kali tidak! Bahkan
	kepercayaannya akan kebenaran yang datang dari Tuhan itu lebih
	luhur daripada sekedar pertimbangan-pertimbangan yang akan
	dapat melemahkan jiwa biasa. Bagi orang yang berjiwa luar
	biasa hal ini justru akan lebih memperkuat kepercayaannya.
	
	Dalam keadaan terasing itu - dengan sahabat-sahabat  di
	sekelilingnya - Muhammad yakin sekali Tuhan akan memberikan
	pertolongan kepadanya dan agamanyapun akan mengatasi semua
	agama. Badai kedengkian tidak sampai menggoyangkan hatinya.
	Bahkan tetap ia tinggal di Mekah selama beberapa tahun. Tidak
	peduli ia harta Khadijah dan hartanya sendiri akan habis.
	Keadaannya yang sangat miskin tidak sampai melemahkan hatinya.
	Jiwanya  tak  pernah gandrung kepada apapun selain dari
	pertolongan Tuhan yang sudah pasti akan diberikan kepadanya.
	
	Apabila musim ziarah sudah tiba, orang-orang dari segenap
	jazirah Arab sudah berkumpul lagi di Mekah, iapun mulai
	menemui kabilah-kabilah itu.  Diajaknya  mereka  memahami
	kebenaran agama yang dibawanya itu. Tidak peduli ia apakah
	kabilah-kabilah tidak mau menerima ajakannya, atau  akan
	mengusirnya secara kasar. Beberapa orang pandir dari Quraisy
	berusaha menghasut ketika diketahui ia terus menyampaikan
	amanat Tuhan itu kepada orang ramai. Mereka memperlakukannya
	dengan segala kejahatan. Tetapi semua itu tidak mengubah
	ketenangan jiwanya dan ia yakin sekali akan hari esok. Allah
	Maha Agung telah mengutusnya demi kebenaran. Sudah tentu
	Dialah Pembela dan Pendukung kebenaran itu. Tuhan juga Yang
	telah mewahyukan kepadanya, supaya dalam berdebat hendaknya
	dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya.
	
	"Sehingga permusuhan antara engkau dengan dia itu sudah
	seperti persahabatan yang erat sekali. (Qur'an, 41: 34) Dan
	supaya bicara dengan mereka dengan lemah-lembut, kalau-kalau
	mereka mau sadar dan merasa gentar. Jadi, tabahkanlah hati
	menghadapi siksaan mereka. Tuhan bersama mereka yang tabah
	hati.
	
	Tidak selang berapa tahun kemudian Muhammad menunggu tiba-tiba
	tampak  tanda permulaan kemenangan itu datang dari arah
	Yathrib. Bagi Muhammad Yathrib mempunyai arti hubungan bukan
	hubungan dagang, tetapi suatu hubungan yang dekat sekali. Di
	tempat itu ada sebuah kuburan, dan sebelum wafat, sekali
	setahun  ibunya  berziarah  ke  tempat  itu.  Sedang
	famili-familinya, dari pihak Banu Najjar, ialah keluarga
	kakeknya Abd'l-Muttalib dari pihak ibu. Kuburan itu ialah
	makam ayahnya, Abdullah b. Abd'l-Muttalib. Ke makam inilah
	Aminah  sebagai  isteri  yang  setia  berziarah.  Dulu
	Abd'l-Muttalib juga sebagai ayah yang kehilangan anak yang
	sedang muda belia dan tegap, pernah berziarah. Ketika berusia
	enam tahun, Muhammad juga pernah ke Yathrib menemani ibunya.
	Jadi bersama ibunya ia juga ziarah ke makam ayahnya itu.
	Kemudian mereka berdua kembali pulang. Aminah jatuh sakit di
	tengah perjalanan, sampai wafat. Lalu dikuburkan di Abwa' -
	pertengahan jalan antara Yathrib dengan Mekah.
	
	Jadi tidak heranlah apabila tanda-tanda kemenangan  bagi
	Muhammad itu dimulai dari jurusan sebuah kota yang mempunyai
	hubungan sedemikian rupa. Ke arah ini jugalah dulu  ia
	menghadap, tatkala dalam sembahyang itu al-Masjid'l-Aqsha di
	Bait'l-Maqdis dijadikan kiblatnya, tempat sesepuhnya Musa dan
	Isa. Tidak heran apabila nasib baik itu akan jatuh di Yathrib.
	Di tempat ini Muhammad akan beroleh kemenangan, di tempat ini
	Islam akan beroleh kemenangan, di tempat ini pula Islam akan
	memperoleh sukses dan berkembang.
	
	Nasib baik telah jatuh di Yathrib, suatu hal yang tidak
	terjadi pada kota yang lain. Waktu itu dua kabilah Aus dan
	Khazraj adalah penyembah berhala di Yathrib. Mereka saling
	bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Sering pula timbul
	kebencian antara mereka itu dan dari kebencian ini sampai
	timbul pula peperangan.
	
	Sejarah memperlihatkan bahwa orang-orang Masehi di Syam, yang
	berada di bawah pengaruh Rumawi Timur (Bizantium) sangat
	membenci orang-orang Yahudi, sebab mereka percaya bahwa mereka
	inilah yang telah menyiksa dan menyalib Isa al-Masih. Mereka
	menyerbu Yathrib guna memerangi orang-orang Yahudi. Akan
	tetapi karena tidak berhasil mereka lalu membujuk dan meminta
	bantuan Aus dan Khazraj. Tidak sedikit jumlah orang-orang
	Yahudi itu kemudian yang mereka bunuh. Dengan  demikian
	kedudukan  orang-orang  Yahudi  sebagai  yang  dipertuan
	dijatuhkan, dan orang-orang Arab kabilah Aus dan Khazraj yang
	tadinya terbatas hanya sebagai kuli telah dinaikkan. Sesudah
	itu orang-orang Arab itu berusaha lagi akan  menghantam
	orang-orang Yahudi supaya kekuasaan mereka atas kota yang
	makmur dan subur dengan pertanian dan air itu lebih besar
	lagi. Siasat mereka ini berhasil baik sekali.
	
	Tetapi pihak Yahudi sendiri kemudian menyadari akan bencana
	yang menimpa diri mereka itu. Permusuhan dan kebencian pihak
	Yahudi Yathrib terhadap Aus dan Khazraj makin mendalam, Aus
	dan Khazrajpun demikian juga terhadap Yahudi.
	
	Sekarang pengikut-pengikut Musa ini melihat, bahwa pertempuran
	yang dilawan dengan pertempuran berarti akan menghabiskan
	mereka sama sekali, apalagi kalau Aus dan Khazraj sampai
	bersahabat baik2 dengan orang-orang Arab, yang seagama dengan
	Ahli Kitab. Maka dalam siasat mereka, mereka menempuh suatu
	cara bukan mencari kemenangan dalam pertempuran, melainkan
	dengan menggunakan siasat memecah-belah. Mereka melakukan
	intrik di kalangan Aus dengan Khazraj, menyebarkan provokasi
	permusuhan dan  kebencian  di  kalangan  mereka,  supaya
	masing-masing pihak selalu bersiap-siap akan saling bertempur.
	
	Dengan demikian selamatlah propaganda mereka itu. Mereka
	sekarang dapat memperbesar perdagangan dan kekayaan mereka.
	Kekuasaan mereka yang sudah hilang dapat mereka rebut kembali,
	termasuk rumah-rumah dan harta tidak bergerak lainnya.
	
	Di samping konflik karena berebut kedaulatan dan kekuasaan
	dalam hidup bertetangga Yahudi-Arab Yathrib itu, masih ada
	pengaruh lain yang lebih dalam pada pihak Aus dan Khazraj
	melebihi penduduk jazirah Arab yang manapun juga - yaitu dalam
	arti pengaruh rohani.
	
	Orang-orang Yahudi  sebagai  Ahli  Kitab  dan  penganjur
	monotheisma  sangat mencela tetangga-tetangga mereka yang
	terdiri dari kaum pagan dengan penyembah berhala sebagai
	pendekatan kepada Tuhan.
	
	Mereka diperingatkan bahwa kelak akan ada seorang nabi yang
	akan menghabiskan mereka dan  mendukung  Yahudi.  Tetapi
	propaganda ini tidak sampai membuat orang-orang Arab itu mau
	menganut agama Yahudi. Soalnya karena dua sebab: pertama
	karena selalu ada perang antara kaum Nasrani dan kaum Yahudi,
	yang lalu membuat Yahudi Yathrib hanya hidup cari selamat,
	yang berarti akan menjamin lancarnya perdagangan mereka.
	Kedua, orang-orang Yahudi beranggapan, bahwa mereka adalah
	bangsa pilihan Tuhan, dan mereka tidak mau ada bangsa lain
	memegang kedudukan ini. Disamping itu mereka memang tidak
	pernah mengajak orang lain menganut agamanya dan merekapun
	tidak pula keluar dari lingkungan Keluarga Israil. Atas dasar
	ke dua sebab tersebut, hubungan tetangga dan hubungan dagang
	antara Yahudi dengan Arab -Aus dan Khazraj - membuat lebih
	banyak mengetahui cerita-cerita kerohanian dan masalah-masalah
	agama lainnya di banding dengan golongan Arab yang lain. Ini
	menunjukkan bahwa tak ada suatu golongan dari kalangan Arab
	yang dapat menerima ajakan Muhammad dalam arti spiritual
	seperti yang dilakukan oleh penduduk Yathrib itu.
	
	Suwaid bin'sh-Shamit adalah seorang bangsawan terkemuka di
	Yathrib. Karena ketabahannya, pengetahuannya, kebangsawanan
	dan keturunannya, masyarakatnya sendiri menamakannya al-Ramil
	(yang sempurna). Pada waktu membicarakan ini Suwaid sedang
	berada di Mekah berziarah. Muhammad lalu menemuinya dan
	diajaknya ia mengenal Tuhan dan menganut Islam.
	
	"Barangkali yang ada padamu itu sama dengan yang ada padaku,"
	kata Suwaid.
	
	"Apa yang ada padamu?" tanya Muhammad.
	
	"Kata-kata mutiara oleh Luqman."
	
	Lalu Muhammad minta supaya hal itu dikemukakan.
	
	"Memang itu kata-kata yang baik," kata Muhammad setelah oleh
	Suwaid dikemukakan. "Tapi yang ada padaku  lebih  utama
	tentunya, yaitu Qur'an sebagai bimbingan dan cahaya."
	
	Lalu dibacakannya ayat-ayat Qur'an itu kepadanya disertai
	ajakan agar ia sudi menerima Islam. Gembira sekali Suwaid
	mendengar ini.
	
	"Memang baik sekali ini," katanya. Lalu ia pergi hendak
	memikirkan hal tersebut. Ada sementara orang yang berkata
	ketika ia dibunuh oleh Khazraj, bahwa ia mati sebagai Muslim.
	
	Peristiwa Suwaid b. Shamit ini bukan contoh satu-satunya yang
	menunjukkan adanya pengaruh Yahudi dan Arab di Yathrib yang
	bertetangga itu, dari segi rohani.
	
	Keadaan Aus dan Khazraj yang begitu bermusuhan sebagai akibat
	provokasi pihak Yahudi seperti yang sudah kita ketahui, satu
	sama lain mencari sekutu di kalangan kabilah-kabilah Arab
	untuk memerangi lawannya. Dalam hal ini kedatangan Abu'l
	Haisar Ans b. Rafi' ke Mekah disertai pemuda-pemuda dari Banu
	Abd'l-Asyhal - termasuk Iyas b. Mu'adh - adalah dalam rangka
	mencari persekutuan dengan pihak Quraisy dan golongannya
	sendiri dari pihak Khazraj. Muhammad mengetahui hal ini.
	Ditemuinya mereka itu, dan diperkenalkannya Islam kepada
	mereka. Lalu dibacanya ayat-ayat Qur'an kepada mereka.
	
	Pada waktu itu, Iyas  b.Mu'adh  sebagai  pemuda  remaja
	mengatakan: "Kawan-kawan, ini adalah lebih baik daripada apa
	yang ada pada kita semua."
	
	Mereka kemudian kembali pulang ke Yathrib. Tak ada yang masuk
	Islam diantara mereka itu, selain Iyas. Mereka semua sedang
	sibuk mencari sekutu sebagai suatu persiapan karena adanya
	insiden Bu'ath yang telah melibatkan Aus dan Khazraj ke dalam
	api perang saudara itu, tidak lama sesudah Abu'l Haisar dan
	rombongannya  kembali  dari Mekah. Akan tetapi kata-kata
	Muhammad 'alaihissalam telah meninggalkan bekas yang dalam ke
	dalam jiwa mereka setelah terjadinya insiden itu, yang lalu
	membuat Aus dan Khazraj menantikan Muhammad sebagai Nabi,
	sebagai Rasul, sebagai wakil dan pemuka mereka.
	
	Memang, terjadinya insiden Bu'ath itu tidak lama sesudah
	Abu'l-Haisar kembali ke Yathrib. Pada waktu itulah pertempuran
	sengit antara Aus dan Khazraj terjadi, yang membawa akibat
	timbulnya permusuhan yang berakar dalam  sekali.  Setiap
	golongan lalu bertanya-tanya kalau-kalau mereka itu yang
	menang: akan tetapkah mereka dengan kawan-kawan mereka itu,
	ataukah akan dikikis habis. Abu Usaid Hudzair sebagai pemuka
	Aus, sangat dendam sekali kepada Khazraj.
	
	Tatkala pertempuran sudah dimulai, pihak Aus mengalami suatu
	kekacauan. Mereka lari tunggang-langgang ke arah Najd, yang
	oleh pihak Khazraj lalu diejek. Hudzair yang mendengarkan
	ejekan itu menetakkan ujung lembingnya ke pahanya; lalu turun
	dengan mengatakan:
	
	"Sungguh luarbiasa! Tidak akan tinggal diam sebelum aku mati
	terbunuh. Wahai masyarakat Aus, kalau kamu mau menyerahkan
	aku, lakukanlah!"
	
	Pihak Aus sekarang mau bertempur lagi. Pengalaman pahit yang
	telah  menimpa  mereka  menyebabkan mereka kini berjuang
	mati-matian. Khazraj dapat mereka hancurkan. Rumah-rumah dan
	kebun kurma Khazraj oleh Aus dibakar. Kemudian Sa'd b. Mu'adh
	al-Asyhadi bertindak melindungi Khazraj. Sementara itu Hudzair
	bermaksud  akan  mendatangi  rumah demi rumah, membunuhi
	satu-satu mereka sampai tak ada yang hidup lagi, kalau tidak
	segera Abu Qais ibn'l-Aslat kemudian datang mencegahnya guna
	menjaga solidaritas kepercayaan mereka. "Bertetangga dengan
	mereka lebih baik daripada bertetangga dengan rubah."
	
	Sejak itu orang-orang Yahudi dapat mengembalikan kedudukannya
	di Yathrib. Baik yang menang maupun yang kalah dari kalangan
	Aus dan Khazraj sama-sama berpendapat tentang akibat buruk
	yang telah mereka lakukan itu. Hal ini yang sekarang terpikir
	oleh mereka, dan mereka sudah mempertimbangkan pula akan
	mengangkat seorang raja atas mereka itu. Untuk itu mereka lalu
	memilih Abdullah b. Muhammad dari pihak Khazraj yang sudah
	kalah, mengingat kedudukan dan pandangannya yang baik. Akan
	tetapi  karena  perkembangan  situasi yang begitu pesat,
	keinginan mereka itu tidak sampai terlaksana. Soalnya ialah
	karena ada beberapa orang dari Khazraj pergi ke Mekah pada
	musim ziarah.
	
	Di tempat ini Muhammad menemui mereka dan menanyakan keadaan
	mereka,  yang kemudian diketahuinya, bahwa mereka adalah
	kawan-kawan orang-orang Yahudi. Ketika itu orang-orang Yahudi
	di Yathrib mengatakan apabila mereka saling berselisih.
	
	"Sekarang akan ada seorang nabi utusan Tuhan yang sudah dekat
	waktunya. Kami akan jadi pengikutnya dan kami dengan dia akan
	memerangi kamu seperti dalam perang 'Ad dan Iram."
	
	Setelah  Nabi bicara dengan mereka dan diajaknya mereka
	bertauhid kepada Allah, satu sama  lain  mereka  saling
	berpandang-pandangan.
	
	"Sungguh inilah Nabi yang pernah dijanjikan orang-orang Yahudi
	kepada kita," kata mereka. "Jangan sampai mereka mendahului
	kita."
	
	Seruan Muhammad mereka sambut dengan baik dan menyatakan diri
	mereka masuk Islam. Lalu kata mereka:
	
	"Kami telah meninggalkan golongan kami - yakni Aus dan Khazraj
	- dan tidak ada lagi golongan yang saling bermusuhan dan
	saling mengancam. Mudah-mudahan Tuhan mempersatukan mereka
	dengan tuan. Bila mereka itu sudah dapat dipertemukan dengan
	tuan, maka tak adalah orang yang lebih mulia dari tuan."
	
	Orang-orang itu lalu kembali ke Medinah. Dua orang diantara
	mereka itu dari Banu'n-Najjar, keluarga Abd'l-Muttalib dari
	pihak ibu - kakek Muhammad yang telah mengasuhnya sejak kecil.
	Kepada masyarakatnya itu mereka menyatakan sudah menganut
	Islam. Ternyata merekapun menyambut pula dengan senang hati
	agama ini, yang berarti akan membuat mereka menjadi golongan
	monotheis seperti orang-orang Yahudi. Bahkan membuat lebih
	baik dari mereka. Dengan demikian tiada suatu keluargapun,
	baik Aus atau Khazraj, yang tidak menyebut nama Muhammad
	'alaihissalam.
	
	Tiba giliran tahun berikutnya, bulan-bulan sucipun datang lagi
	bersama datangnya musim ziarah ke Mekah, dan ke tempat itu
	datang pula duabelas orang penduduk Yathrib. Mereka ini
	bertemu dengan Nabi di 'Aqaba. Di tempat inilah mereka
	menyatakan ikrar atau berjanji kepada Nabi (yang kemudian
	dikenal dengan nama) Ikrar 'Aqaba pertama. Mereka berikrar
	kepadanya untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak
	berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak  mengumpat  dan
	memfitnah, baik di depannya atau di belakang. Jangan menolak
	berbuat kebaikan. Barangsiapa mematuhi semua itu ia mendapat
	pahala surga, dan kalau ada yang mengecoh, maka soalnya
	kembali kepada Tuhan. Tuhan berkuasa menyiksa, juga berkuasa
	mengampuni segala dosa.
	
	Dalam hal ini Muhammad menugaskan kepada Mush'ab bin 'Umair
	supaya membacakan Qur'an kepada mereka, mengajarkan Islam
	serta seluk-beluk hukum agama.
	
	Setelah adanya ikrar ini Islam makin tersebar di Yathrib.
	Mush'ab bertugas memberikan pelajaran agama di  kalangan
	Muslimin Aus dan Khazraj. Gembira sekali ia melihat kaum
	Anshar itu makin teguh kepercayaannya kepada Allah dan kepada
	kebenaran. Menjelang bulan-bulan suci akan tiba, ia datang
	lagi ke Mekah dan kepada Muhammad diceritakannya keadaan
	Muslimin di Yathrib itu; tentang ketahanan dan kekuatan
	mereka, dan bahwa pada musim haji tahun ini mereka akan datang
	lagi ke Mekah dalam jumlah yang lebih besar dengan iman kepada
	Tuhan yang sudah lebih kuat.
	
	Berita-berita yang disampaikan oleh Mush'ab ini  membuat
	Muhammad berpikir lebih lama lagi. Pengikut-pengikutnya di
	Yathrib kini makin sehari makin berkuasa dan bertambah kuat
	juga. Dari orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik mereka
	tidak  mendapat  gangguan  seperti  yang  dialami  oleh
	kawan-kawannya di Mekah karena gangguan Quraisy. Di samping
	itu Yathrib lebih makmur daripada Mekah - ada pertanian, ada
	kebun kurma, ada anggur. Bukankah lebih baik sekali apabila
	Muslimin Mekah itu hijrah saja ke tempat saudara-saudara
	mereka di sana, yang akan terasa lebih aman? Mereka akan bebas
	dari Quraisy yang selalu memfitnah agama mereka.
	
	Selama Muhammad berpikir-pikir itu teringat olehnya akan
	orang-orang dari Yathrib, mereka yang mula-mula masuk Islam
	itu, dan yang menceritakan adanya permusuhan antara golongan
	Aus dan Khazraj. Apabila dengan perantaraannya mereka itu
	sudah dapat dipersatukan Tuhan, maka tak ada orang yang lebih
	mulia dari Muhammad. Sekarang mereka sudah dipertemukan Allah
	bersama dia, bukankah lebih baik apabila dia juga hijrah? Ia
	tidak ingin membalas kejahatan Quraisy itu. Iapun sadar bahwa
	ia lebih lemah dari mereka. Kalaupun Keluarga Hasyim dan
	Keluarga Muttalib melindunginya dari penganiayaan, mereka
	tidak akan membelanya dalam melakukan penganiayaan. Dan mereka
	yang sudah menjadi pengikutnya juga takkan dapat melindungi
	diri dari penganiayaan Quraisy dan segala macam kejahatannya.
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1