Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index ]

BAGIAN KEDUAPULUH: 

'UMRAT'L-QADZA1

Muslimin berangkat ke Mekah - 476; Quraisy menyingkir dari Mekah - 477; Muslimin di depan Ka'bah - 477; Bertawaf di Ka'bah - 478; Tiga hari di Mekah - 479; Perkawinan Nabi dengan Maimunah - 480; Muslimin ke Medinah - 481; Islamnya Khalid bin'l-Walid - 482; Islamnya 'Amr bin'l-Ash dan 'Uthman b. Talha - 483.

	
	
	SETELAH berjalan setahun sejak berlakunya isi perjanjian
	Hudaibiya Muhammad dan sahabat-sahabatnya sudah bebas dapat
	melaksanakan isi perjanjian dengan pihak Quraisy itu guna
	memasuki Mekah dan berziarah ke Ka'bah. Atas dasar itu
	Muhammad lalu memanggil orang  agar  bersiap-siap  untuk
	berangkat melakukan 'umrat'l-qadza, (umrah pengganti) yang
	sebelum itu telah teralang.
 
	Dengan mudah orang sudah dapat memperkirakan betapa kaum
	Muslimin menyambut panggilan itu. Ada diantara mereka kaum
	Muhajirin yang sudah tujuh tahun meninggalkan Mekah, kaum
	Anshar yang sudah memang punya hubungan dagang dengan Mekah
	dan sudah rindu sekali hendak berziarah ke Ka'bah. Oleh
	karenanya anggota rombongan itu telah bertambah sampai duaribu
	orang dari 1400 orang pada tahun yang lalu. Sesuai dengan isi
	perjanjian Hudaibiya tidak seorang pun dari mereka dibolehkan
	membawa senjata selain pedang tersarung. Tetapi Muhammad masih
	selalu kuatir akan adanya pengkhianatan. Seratus orang pasukan
	berkuda di bawah komando Muhammad bin Maslama disiapkan
	berangkat lebih dulu dengan ketentuan jangan melampaui Mekah,
	dan bila sampai di Marr'z-Zahran supaya mereka menyusur ke
	sebuah wadi tidak jauh dari sana.
 
	Ternak kurban itu digiring oleh kaum Muslimin didepan mereka,
	terdiri dari enampuluh ekor unta, didahului oleh Muhammad
	diatas untanya sendiri al-Qashwa'. Mereka berangkat dari
	Medinah dengan hati yang damba hendak memasuki Umm'l-Qura
	(Mekah) dan bertawaf di Baitullah. Setiap Muhajirin menunggu
	ingin melihat daerah tempat ia dilahirkan, ingin melihat rumah
	tempat ia dibesarkan, teman-teman yang ditinggalkan. Ia ingin
	menghirup udara harum tanah airnya yang suci itu, dengan penuh
	rasa hormat dan syahdu' ingin menyentuh bumi daerah suci dan
	kudus yang penuh berkah itu, yang telah melahirkan Rasul, dan
	tempat wahyu pertama kali diturunkan.
 
	Orang akan dapat membayangkan suasana kemeriahan yang baru
	satu-satunya terjadi itu, yang bergerak karena di dorong oleh
	rasa iman, terbawa oleh Rumah yang oleh Allah dijadikan tempat
	manusia berkumpul dan tempat yang aman. Dengan mata hatinya
	orang akan melihat betapa besarnya rasa kegembiraan mereka
	itu. Orang-orang yang  sudah  pernah  dirintangi  hendak
	menunaikan  kewajiban  suci  itu  berangkat dengan penuh
	kegembiraan, akan memasuki Mekah dalam keadaan aman, dengan
	bercukur kepala atau bergunting tanpa merasa takut lagi.

	Bilamana Quraisy sudah mengetahui kedatangan Muhammad dan
	sahabat-sahabatnya, mereka segera keluar dari Mekah, sesuai
	dengan bunyi persetujuan Hudaibiya. Mereka pergi kebukit-bukit
	berdekatan dan di tempat itu mereka memasang kemah dan yang
	lain ada pula yang berteduh di bawah-bawah pohon. Dari atas
	bukit Abu Qubais dan dari atas Hira, atau dari semua tempat
	ketinggian yang dapat melihat ke Mekah, orang-orang Mekah itu
	menjenguk, dengan mata ingin tahu, ingin melihat orang yang
	dengan kawan-kawannya itu dulu terusir, ketika mereka kini
	datang memasuki Rumah Suci, tanpa ada lagi pihak  yang
	mengalangi.

	Sekarang kaum Muslimin sudah mulai menyusur dari arah utara
	Mekah. Abdullah b. Rawaha ketika itu memegang tali keluan
	al-Qashwa' sedang sahabat-sahabat besar lainnya berada di
	sekeliling Nabi 'alaihissalam. Barisan yang berjalan  di
	belakang mereka itu terdiri dari orang-orang yang berjalan
	kaki dan yang duduk di atas unta. Begitu Rumah Suci itu
	terlihat dihadapan mereka serentak kaum Muslimin itu semua
	bergema dalam satu suara berseru: Labbaika, labbaika! dengan
	hati dan jiwa tertuju semata kepada Allah Yang Maha Agung,
	berkeliling dalam satu lingkaran dengan penuh harap dan hormat
	kepada Rasul yang telah diutus Allah dengan membawa petunjuk
	dan agama yang benar, yang akan mengatasi semua agama.
	Sebenarnya ini adalah suatu pemandangan yang sungguh unik
	dalam sejarah, yang dapat menggetarkan segenap penjuru tempat
	itu, dan yang telah dapat menawan hati orang musyrik ke dalam
	Islam, betapa pun kerasnya mereka bertahan pada paganisma.

	Pada pemandangan yang unik itulah mata penduduk Mekah tertaut.
	Sementara suara yang keluar dari kalbu menggema: Labbaika,
	labbaika! tetap menembus telinga dan menggetarkan jantung
	mereka.
 
	Sesampainya  Rasul  di  mesjid  ia  menyelubungkan  dan
	menyandangkan kain jubahnya di badan dengan membiarkan lengan
	kanan terbuka sambil mengucapkan:
 
	"Allahuma irham imra'an arahum al-yauma min nafsihi quwatan."
	("Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang, yang hari ini
	telah memperlihatkan kemampuan dirinya.")
 
	Kemudian ia menyentuh sudut hajar aswad (batu hitam) dan
	berlari-lari kecil, yang diikuti oleh sahabat-sahabat, juga
	dengan berlari-lari. Setelah menyentuh ar-rukn'l-yamani (sudut
	selatan) ia berjalan biasa sampai menyentuh hajar aswad, lalu
	berlari-lari lagi berkeliling sampai tiga kali dan selebihnya
	dengan berjalan biasa. Setiap ia berlari kedua ribu kaum
	Muslimin itu juga ikut berlari-lari, dan setiap ia berjalan
	mereka pun ikut pula berjalan. Dalam pada itu pihak Quraisy
	menyaksikan semua itu dari atas bukit Abu Qubais. Pemandangan
	ini sangat mempesonakan mereka. Tadinya orang bicara tentang
	Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu, bahwa mereka sedang
	berada dalam kesulitan, dalam keadaan susah payah. Tetapi apa
	yang mereka lihat sekarang ternyata menghapus segala anggapan
	tentang kelemahan Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu.
 
	Karena bersemangatnya dalam saat seperti itu, Abdullah b.
	Rawaha bermaksud hendak melontarkan kata-kata yang berisi
	teriakan perang ke muka Quraisy. Tetapi segera dilarang oleh
	Umar, dan Rasul juga berkata kepadanya:
 
	"Sabarlah, Ibn Rawaha; atau ucapkan sajalah: La ilaha illa
	Allah  wahdah,  wanashara  abdah  wa'a'azza  jundah,
	wakhadhala'l-ah-zaba wahdah." ("Tiada tuhan selain Allah Yang
	Tunggal, Yang telah menolong hambaNya, memperkuat tentaraNya
	dan menghancurkan Sendiri musuh yang bersekutu.")
 
	Abdullah ibn Rawaha kemudian mengucapkan pula dengan suara
	keras yang kemudian disambut oleh kaum Muslimin. Suara itu
	bersahut-sahutan dan berkumandang ke tepi-tepi wadi dengan
	dahsyat sekali, kedahsyatannya membubung dan menyusup ke dalam
	jantung orang-orang yang sedang berada di atas gunung-gunung
	sekitar tempat itu.
 
	Selesai kaum Muslimin bertawaf di Ka'bah, Muhammad berpindah
	memimpin mereka ke bukit Shafa dan Marwa yang di lalui dari
	atas kendaraannya sebanyak tujuh kali, seperti halnya orang
	Arab dahulu. Kemudian ternak kurban itu disembelih dan dia
	bercukur. Dengan demikian selesailah sudah ibadah umrah itu
	dikerjakan.
 
	Keesokan harinya Muhammad memasuki Ka'bah dan tinggal disana
	sampai waktu sembahyang lohor. Pada waktu itu berhala-berhala
	masih banyak memenuhi tempat itu. Tetapi meskipun begitu Bilal
	naik  juga  ke atap Ka'bah lalu menyerukan adhan untuk
	bersembahyang lohor di tempat  tersebut.  Kemudian  Nabi
	bersembahyang dengan bertindak sebagai imam, atas duaribu kaum
	Muslimin di Rumah Suci itu. Selama tujuh tahun sebelumnya
	mereka teralang melakukan salat menurut pimpinan Islam di
	tempat itu.

	Kaum Muslimin tinggal selama tiga hari di Mekah seperti sudah
	di tentukan dalam Perjanjian Hudaibiya, sesudah kota itu
	dikosongkan dari penduduk. Selama tinggal di situ  kaum
	Muslimin tidak mengalami sesuatu gangguan. Kalangan Muhajirin
	menggunakan kesempatan menengok  rumah-rumah  mereka  dan
	mengajak pula sahabat-sahabatnya dari pihak Anshar turut
	menengoknya. Seolah mereka semua penduduk kota yang aman itu.
	Mereka semua bertindak menurut tuntunan Islam, setiap hari
	menjalankan kewajiban kepada Tuhan dengan melakukan salat dan
	samasekali  menghilangkan  sikap  tinggi diri, yang kuat
	membimbing yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Nabi
	sendiri di tengah-tengah mereka sebagai seorang ayah yang
	penuh cinta dan dicintai. Yang seorang di ajaknya tertawa,
	yang lain di ajaknya bergurau.
 
	Tetapi semua yang dikatakannya selalu yang sebenarnya.
 
	Dalam pada itu orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah lainnya,
	dari tempat-tempat mereka di lereng-lereng bukit menyaksikan
	sendiri pemandangan yang luarbiasa dalam sejarah itu. Mereka
	melihat orang-orang dengan akhlak yang demikian rupa - tidak
	minum minuman keras, tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak
	mudah tergoda oleh makanan dan minuman. Kehidupan duniawi
	tidak sampai mempengaruhi mereka. Mereka tidak melanggar apa
	yang dilarang, mereka menjalankan apa yang diperintahkan
	Tuhan. Alangkah besarnya pengaruh yang ditinggalkan oleh
	pemandangan demikian itu, yang sebenarnya telah mengangkat
	martabat umat manusia ke tingkat yang paling tinggi!
 
	Tidak terlalu sulit orang akan menilai kiranya bila sudah
	mengetahui, bahwa beberapa bulan kemudian Muhammad telah
	kembali lagi dan dapat membebaskan Mekah dengan kekuatan
	sebanyak 10.000 orang Muslimin.
 
	               ***
 
	Umm'l-Fadzl isteri Abbas b. Abd'l-Muttalib paman Nabi, telah
	mewakili   Maimunah  saudaranya  ketika  perkawinannya
	dilangsungkan. Maimunah ketika itu berusia duapuluh enam
	tahun, dan dia adalah bibi Khalid bin'l-Walid dari pihak ibu.
	Umm'l-Fadzl meminta Abbas suaminya bertindak mewakilinya dalam
	mengawinkan saudaranya itu. Maimunah sendiri setelah melihat
	keadaan umat Islam dalam 'umrat'l-qadza' hatinya tertarik
	sekali kepada Islam. Kemudian datang Abbas yang meminang
	kemenakannya itu agar ia sudi mengawini Maimunah. Tawaran ini
	diterima oleh Muhammad dan diberinya mas kawin sebesar 400
	dirham.
 
	Waktu tiga hari yang sudah ditentukan menurut Perjanjian
	Hudaibiya telah berakhir. Akan tetapi dengan perkawinannya
	dengan Maimunah itu Muhammad ingin memperpanjang waktunya
	supaya didapat jalan lebih baik dalam mengadakan saling
	pengertian dengan pihak Quraisy.
 
	Akan tetapi pada waktu itu juga dari pihak Quraisy Suhail b.
	'Amr dan Huwaitib b. 'Abd'l 'Uzza datang kepada Muhammad
	dengan mengatakan:
 
	"Waktumu sudah habis; silakan keluar."
 
	"Apa salahnya kalau kamu membiarkan aku selama melangsungkan
	perkawinan berada di tengah-tengah kamu? Kami akan membuat
	jamuan dan kalian ikut hadir," demikian jawaban Muhammad
	kepada  mereka,  dengan  kesadaran  betapa  dalamnya
	'umrat'l-qadza' itu meninggalkan kesan dalam hati penduduk
	Mekah, betapa benar hal itu mempesonakan mereka, membuat sikap
	permusuhan mereka jadi reda. Ia mengetahui, bahwa kalau mereka
	mau memenuhi undangannya untuk perjamuan itu dan dapat saling
	mengadakan dialog, maka dengan mudah pintu Mekah akan terbuka
	di hadapannya. Dan ini pulalah yang dikuatirkan oleh Suhail
	dan Huwaitib, dan karena itu mereka berkata lagi:
 
	"Kami tidak memer]ukan jamuanmu. Keluar sajalah."
 
	Dengan tidak ragu-ragu  Muhammad  pun  mengalah  kepada
	permintaan  mereka  sesuai  dengan perjanjian yang harus
	dilaksanakan. Kepada segenap Muslirnin diumumkan siap-siap
	meninggalkan tempat. Sesudah itu ia pun berangkat dengan
	diikuti kaum Muslimin. Ketika itu yang tinggal ialah Abu
	Rafi', bekas budaknya yang kemudian menyusul membawa Maimunah
	ke Sarif2 dan perkawinan dilangsungkan di sana Dan Maimunah
	sebagai Umm'l-Mu'minin adalah isteri Nabi yang terakhir yang
	masih hidup limapuluh tahun kemudian sesudah Nabi wafat. Ia
	minta  dikuburkan  di  tempat  Rasulullah  melangsungkan
	perkawinannya. Salma, janda pamannya Hamzah dan  saudara
	perempuan Maimunah serta 'Ammara (puteri Hamzah) yang masih
	perawan belum kawin, telah menjadi tanggungan Muhammad pula.

	Kaum Muslimin sudah sampai kembali dan sudah menetap lagi di
	Medinah.  Dalam  pada  itu  Mullammad  pun  yakin bahwa
	'umrat'l-qada' itu telah meninggalkan pengaruh yang cukup
	besar dalam hati Quraisy dan seluruh penduduk Mekah. Juga ia
	yakin bahwa sebagai akibat semua itu akan timbul  pula
	peristiwa-peristiwa penting yang berjalan cepat sekali.

	Sejarah telah membenarkan perkiraannya. Begitu ia berangkat
	kembali ke Medinah, Khalid bin'l-Walid - Jenderal Kaveleri
	kebanggaan Quraisy dan pahlawan perang Uhud itu telah berdiri
	di tengah-tengah sidang masyarakatnya sendiri sambil berkata:
 
	"Sekarang nyata sudah bagi setiap orang yang berpikiran sehat,
	bahwa Muhammad bukan tukang sihir, juga bukan seorang penyair.
	Apa yang dikatakannya adalah firman Tuhan semesta alam ini.
	Setiap orang yang punya hati nurani berkewajiban menjadi
	pengikutnya."
 
	'Ikrima b. Abi Jahl merasa ngeri sekali mendengar kata-katanya
	itu.
 
	"Khalid,"  kata 'Ikrima kemudian, "engkau telah bertukar
	agama."3
 
	Selanjutnya terjadi percakapan antara mereka sebagai berikut:
 
	Khalid  Aku tidak bertukar agama, tetapi aku mengikuti agama
	Islam.
 
	'Ikrima  Tak ada orang akan berkata begitu di kalangan
	Quraisy selain engkau.
 
	Khalid - Mengapa ?
 
	'Ikrima - Ya, sebab Muhammad sudah menjatuhkan derajat ayahmu
	ketika ia dilukai. Pamanmu dan sepupumu sudah dibunuhnya di
	Badr. Demi Allah, aku tidak akan masuk Islam dan tidak akan
	mengeluarkan kata-kata seperti kau itu, Khalid. Engkau tidak
	melihat Quraisy yang sudah berusaha hendak membunuhnya?
 
	Khalid - Itu hanya semangat dan fanatisma jahiliah. Tetapi
	sekarang, setelah kebenaran itu bagiku sudah jelas, demi Allah
	aku mengikut agama Islam.
 
	Setelah itu Khalid lalu mengutus pasukan berkudanya kepada
	Nabi menyatakan dirinya masuk Islam dan mengakuinya.
 
	Khalid menganut Islam ini beritanya kemudian sampai juga
	kepada Abu Sufyan. Khalid di panggil.
 
	"Benarkah apa yang kudengar tentang engkau?" tanya Abu Sufyan.
	Setelah dijawab oleh Khalid, bahwa memang benar, Abu Sufyan
	marah-marah seraya katanya:
 
	"Demi Lata dan 'Uzza. Kalau aku sudah mengetahui apa yang
	kaukatakan  benar, niscaya engkaulah yang akan kuhadapi,
	sebelum aku menghadapi Muhammad."
 
	"Dan memang itulah yang benar, apa pun yang akan terjadi."
 
	Terbawa oleh kemarahannya ketika itu juga Abu Sufyan maju
	hendak menyerangnya. Tetapi 'Ikrima yang pada waktu itu turut
	hadir segera bertindak mengalanginya seraya berkata:
 
	"Abu Sufyan, sabarlah. Seperti engkau, aku juga kuatir kelak
	akan mengatakan sesuatu seperti kata-kata Khalid itu dan ikut
	ke dalam agamanya. Kamu  akan  membunuh  Khalid  karena
	pandangannya itu, padahal seluruh Quraisy sependapat dengan
	dia. Sungguh aku kuatir, jangan-jangan sebelum bertemu tahun
	depan seluruh penduduk Mekah sudah menjadi pengikutnya."

	Sekarang Khalid sudah pergi meninggalkan Mekah ke Medinah. Ia
	menggabungkan diri ke dalam barisan Muslimin
 
	Sesudah Khalid, ikut pula 'Amr bin'l-'Ash dan 'Uthman b. Talha
	penjaga Ka'bah, masuk Islam. Dengan masuknya mereka kedalam
	agama Islam, maka banyak pula penduduk Mekah yang turut
	menjadi pengikut agama ini. Dengan demikian kedudukan Islam
	makin menjadi kuat, dan terbukanya pintu Mekah buat Muhammad
	sudah tidak diragukan lagi.
 
	Catatan kaki:
	  
	 1 Umra berarti ziarah ke Mesjid Suci dengan
	  syarat-syarat tertentu. (N) dalam melakukan ibadah
	  "haji kecil" yang berbeda dengan ibadah haji yang
	  biasa, tidak mesti dilakukan dalam waktu khusus selama
	  dalam setahun. 'Umrat'l-Qadziya, kata qadza dapat
	  diartikan pengganti yakni pengganti umrah yang tidak
	  jadi dilaksanakan karena dirintangi oleh pihak Quraisy
	  di Hudaibiya, atau dengan arti penunaian yaitu
	  menunaikan isi perjanjian Hudaibiya, bahwa Ibadah itu
	  dapat dilakukan pada tahun berikutnya setelah
	  berlakunya perjanjian. Lepas dari pengertian fikih
	  dalam terjemahan ini dipakai arti yang pertama. (A).
	  
	 2 Sarif sebuah tempat di dekat Mekah, yang didalam
	  memperkirakan jaraknya masih terdapat perbedaan
	  pendapat antara 6 dan 12 mil.
	  
	 3 Bertukar agama (apostasi), shaba'a, harfiah berarti
	  berputar ke, pindah dari, suatu agama kepada agama lain
	  (N). Maksudnya berbalik menganut agama Islam. Menurut
	  LA masih seakar dengan Sabianisma (lihat halaman 33),
	  suatu tuduhan yang populer di kalangan Quraisy (A).
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1