Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 | Bag. 4 ]

	BAGIAN KELIMA: DARI MASA KERASULAN SAMPAI ISLAMNYA UMAR (2/4)
	Muhammad Husain Haekal
 
	Ia minta waktu akan berunding dengan ayahnya lebih dulu.
	Semalaman itu ia merasa gelisah. Tetapi besoknya ia memberi
	tahukan kepada suami-isteri itu, bahwa ia akan mengikuti
	mereka berdua, tidak perlu minta pendapat Abu Talib. "Tuhan
	menjadikan saya tanpa saya perlu berunding dengan Abu Talib.
	Apa gunanya saya harus berunding dengan dia untuk menyembah
	Allah."
 
	Jadi Ali adalah anak pertama yang menerima Islam. Kemudian
	Zaid b. Haritha, bekas budak Nabi. Dengan demikian Islam masih
	terbatas  hanya  dalam lingkungan keluarga Muhammad: dia
	sendiri, isterinya, kemenakannya dan bekas budaknya. Masih
	juga ia berpikir-pikir, bagaimana akan mengajak kaum Quraisy
	itu. Tahu benar ia, betapa kerasnya mereka itu dan betapa pula
	kuatnya mereka berpegang pada berhala yang disembah-sembah
	nenek moyang mereka itu.

	Pada waktu itu Abu Bakr b. Abi Quhafa dari kabilah Taim adalah
	teman akrab Muhammad. Ia senang sekali kepadanya, karena sudah
	diketahuinya benar ia sebagai orang yang bersih, jujur dan
	dapat dipercaya. Oleh karena itu orang dewasa pertama yang
	diajaknya menyembah  Allah  Yang  Esa  dan  meninggalkan
	penyembahan berhala, adalah dia. Juga dia laki-laki pertama
	tempat dia membukakan isi hatinya akan segala yang dilihat
	serta wahyu yang diterimanya. Abu Bakr tidak ragu-ragu lagi
	memenuhi ajakan Muhammad dan beriman pula akan ajakannya itu.
	Jiwa yang mana lagi yang memang mendambakan kebenaran masih
	akan ragu-ragu meninggalkan penyembahan berhala dan untuk
	kemudian menyembah Allah Yang Esa! Jiwa yang mana lagi yang
	masih disebut jiwa besar di samping menyembah Allah masih mau
	menyembah batu yang bagaimanapun bentuknya! Jiwa yang mana
	lagi yang sudah bersih masih akan ragu-ragu membersihkan
	pakaian dan jiwanya, berderma kepada orang yang membutuhkan
	dan berbuat kebaikan kepada anak piatu!
 
	Keimanannya kepada Allah dan kepada RasulNya itu segera
	diumumkan oleh Abu Bakr di kalangan teman-temannya. Ia memang
	seorang pria yang rupawan. "Menjadi kesayangan masyarakatnya
	dan amikal sekali. Dari kalangan Quraisy ia termasuk orang
	Quraisy yang berketurunan tinggi dan yang banyak mengetahui
	segala seluk-beluk bangsa itu, yang baik dan yang jahat.
	Sebagai pedagang dan orang yang berakhlak baik ia cukup
	terkenal.  Kalangan  masyarakatnya sendiri yang terkemuka
	mengenalnya dalam satu bidang saja. Mereka mengenalnya karena
	ilmunya, karena perdagangannya dan karena pergaulannya yang
	baik."

	Dari kalangan masyarakatnya yang dipercayai oleh Abu Bakr
	diajaknya mereka kepada Islam. Usman b. 'Affan, Abdurrahman b.
	'Auf, Talha b. 'Ubaidillah, Sa'd b. Abi Waqqash dan Zubair
	bin'l-'Awwam  mengikutinya  pula menganut Islam. Kemudian
	menyusul pula Abu 'Ubaida bin'l-Djarrah, dan banyak lagi yang
	lain dari penduduk Mekah. Mereka yang sudah Islam itu lalu
	datang kepada Nabi menyatakan Islamnya, yang selanjutnya
	menerima ajaran-ajaran agama itu dari Nabi sendiri.
 
	Mengetahui adanya permusuhan yang begitu bengis dari pihak
	Quraisy terhadap segala sesuatu yang melanggar paganisma, maka
	kaum Muslimin yang mula-mula masih sembunyi-sembunyi. Apabila
	mereka akan melakukan salat, mereka pergi ke celah-celah
	gunung di Mekah. Keadaan serupa ini berjalan selama tiga
	tahun, sementara Islam tambah meluas juga di kalangan penduduk
	Mekah. Wahyu yang datang kepada Muhammad selama itu makin
	memperkuat iman kaum Muslimin.
 
	Yang menambah pula dakwah itu berkembang sebenarnya karena
	teladan yang diberikan Muhammad sangat baik sekali: ia penuh
	bakti dan penuh kasih-sayang, sangat rendah hati dan penuh
	kejantanan, tutur-katanya lemah-lembut dan selalu berlaku
	adil; hak setiap orang masing-masing ditunaikan. Pandangannya
	terhadap orang yang Iemah, terhadap piatu, orang yang sengsara
	dan miskin adalah pandangan seorang bapa yang penuh kasih,
	lemah-lembut dan mesra. Malam haripun, dalam ia bertahajud,
	malam ia tidak cepat tidur, membaca wahyu yang disampaikan
	kepadanya, renungannya selalu tentang langit dan bumi, mencari
	pertanda dari segenap wujud  ini,  permohonannya  selalu
	dihadapkan hanya kepada Allah. Dia. yang menyerapkan hidup
	semesta ini ke dalam dirinya dan kedalam jantung kehidupannya
	sendiri, adalah suatu teladan yang membuat mereka yang sudah
	beriman dan menyatakan diri Islam itu, makin besar cintanya
	kepada Islam dan makin kukuh pula imannya. Mereka sudah
	berketetapan hati meninggalkan anutan nenek-moyang mereka
	dengan menanggung segala siksaan kaum musyrik yang hatinya
	belum lagi disentuh iman.
 
	Saudagar-saudagar dan kaum bangsawan Mekah yang sudah mengenal
	arti kesucian, sudah menyadari arti kebenaran, pengampunan dan
	arti rahmat, mereka beriman kepada ajaran Muhammad. Semua kaum
	yang lemah, semua orang yang sengsara dan semua orang yang
	tidak punya, beriman kepadanya. Ajaran Muhammad sudah tersebar
	di Mekah, orang sudah berbondong-bondong memasuki Islam, pria
	dan wanita.
 
	Orang  banyak  bicara  tentang  Muhammad  dan  tentang
	ajaran-ajarannya.  Akan tetapi penduduk Mekah yang masih
	berhati-hati, yang masih tertutup hatinya, pada mulanya tidak
	menghiraukannya. Mereka menduga, bahwa kata-katanya tidakkan
	lebih dan kata-kata pendeta atau ahli-ahli pikir semacam Quss,
	Umayya, Waraqa dan yang lain. Orang pasti akan kembali kepada
	kepercayaan nenek-moyangnya; yang akhirnya akan menang ialah
	Hubal, Lat dan 'Uzza, begitu juga Isaf dan Na'ila yang dibawai
	kurban. Mereka lupa bahwa iman yang  murni  tak  dapat
	dikalahkan,  dan  bahwa  kebenaran  pasti  akan mendapat
	kemenangan.

	Tiga tahun kemudian sesudah kerasulannya, perintah Allah
	datang supaya ia mengumumkan ajaran yang masih disembunyikan
	itu, perintah Allah supaya disampaikan. Ketika itu wahyu
	datang:
 
	"Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat.
	Limpahkanlah kasih-sayang kepada orang-orang beriman yang
	mengikut kau. Kalaupun mereka tidak mau juga mengikuti kau,
	katakanlah, 'Aku lepas tangan dari segala perbuatan kamu.'"
	(Qur'an 26: 214-216)
 
	"Sampaikanlah apa yang sudah diperintahkan kepadamu, dan tidak
	usah kauhiraukan orang-orang musyrik itu."(Qur'an 15: 94)
 
	Muhammadpun mengundang  makan  keluarga-keluarga  itu  ke
	rumahnya, dicobanya bicara dengan mereka dan mengajak mereka
	kepada Allah. Tetapi Abu Talib, pamannya, lalu menyetop
	pembicaraan itu. Ia mengajak orang-orang pergi meninggalkan
	tempat. Keesokan harinya sekali lagi Muhammad mengundang
	mereka.
 
	Selesai makan, katanya kepada mereka: "Saya tidak melihat ada
	seorang manusia di kalangan Arab ini dapat membawakan sesuatu
	ke tengah-tengah mereka lebih baik dari yang saya bawakan
	kepada kamu sekalian ini. Kubawakan kepada kamu dunia dan
	akhirat yang terbaik. Tuhan telah menyuruh aku mengajak kamu
	sekalian. Siapa di antara kamu ini yang mau mendukungku dalam
	hal ini?"
 
	Mereka  semua  menolak,  dan  sudah  bersiap-siap  akan
	meninggalkannya. Tetapi tiba-tiba Ali bangkit - ketika itu ia
	masih anak-anak, belum lagi balig.
 
	"Rasulullah, saya akan membantumu," katanya. "Saya adalah
	lawan siapa saja yang kautentang."
 
	Banu  Hasyim  tersenyum,  dan  ada  pula  yang  tertawa
	terbahak-bahak. Mata mereka berpindah-pindah dari Abu Talib
	kepada anaknya. Kemudian mereka semua pergi meninggalkannya
	dengan ejekan.
 
	Sesudah itu Muhammad kemudian mengalihkan seruannya dari
	keluarga-keluarganya yang dekat kepada seluruh penduduk Mekah.
	Suatu hari ia naik ke Shafa2 dengan berseru: "Hai masyarakat
	Quraisy." Tetapi orang Quraisy itu lalu membalas: "Muhammad
	bicara dari atas Shafa." Mereka lalu datang berduyun-duyun
	sambil bertanya-tanya, "Ada apa?"
 
	"Bagaimana pendapatmu sekalian kalau kuberitahukan kamu, bahwa
	pada permukaan bukit ini ada pasukan berkuda. Percayakah
	kamu?"
 
	"Ya," jawab mereka. "Engkau tidak pernah disangsikan. Belum
	pernah kami melihat engkau berdusta."
 
	"Aku mengingatkan kamu sekalian, sebelum menghadapi siksa yang
	sungguh berat," katanya, "Banu Abd'l-Muttalib, Banu Abd Manaf,
	Banu Zuhra, Banu Taim, Banu Makhzum dan Banu Asad Allah
	memerintahkan   aku   memberi   peringatan   kepada
	keluarga-keluargaku terdekat. Baik untuk kehidupan dunia atau
	akhirat. Tak ada sesuatu bahagian atau keuntungan yang dapat
	kuberikan kepada kamu, selain kamu ucapkan: Tak ada tuhan
	selain Allah."
 
	Atau seperti dilaporkan: Abu Lahab - seorang  laki-laki
	berbadan gemuk dan cepat naik darah - kemudian berdiri sambil
	meneriakkan: "Celaka kau hari ini. Untuk ini kau kumpulkan
	kami?"
 
	Muhammad tak dapat bicara. Dilihatnya pamannya itu. Tetapi
	kemudian sesudah itu datang wahyu membawa firman Tuhan:
 
	"Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah ia. Tak ada
	gunanya kekayaan dan usahanya itu. Api yang menjilat-jilat
	akan menggulungnya" (Qur'an 102:1-8)
 
	Kemarahan Abu Lahab dan sikap permusuhan kalangan Quraisy yang
	lain tidak dapat merintangi tersebarnya dakwah Islam di
	kalangan penduduk Mekah itu. Setiap hari niscaya akan ada saja
	orang yang Islam - menyerahkan diri kepada Allah. Lebih-lebih
	mereka yang tidak terpesona oleh pengaruh dunia perdagangan
	untuk  sekedar  melepaskan renungan akan apa yang telah
	diserukan kepada mereka. Mereka sudah melihat Muhammad yang
	berkecukupan, baik dari harta Khadijah atau hartanya sendiri.
	Tidak  dipedulikannya  harta  itu,  juga  tidak  akan
	memperbanyaknya  lagi.  Ia  mengajak  orang  hidup dalam
	kasih-sayang, dengan lemah-lembut, dalam kemesraan dan tasamuh
	(lapang dada, toleransi). Ya, bahkan dia yang menerima wahyu
	menyebutkan, bahwa memupuk-mupuk kekayaan adalah suatu kutukan
	terhadap jiwa.
 
	"Kamu telah dilalaikan oleh perlombaan saling memperbanyak.
	Sampai nanti kamu menuju kubur. Sekali lagi, jangan! Akan kamu
	ketahui juga nanti. Jangan. Kalau kamu mengetahui dengan
	meyakinkan. Niscaya akan kamu lihat neraka. Kemudian, tentu
	akan kamu lihat itu dengan mata yang meyakinkan. Hari itu
	kemudian baru kamu akan ditanyai tentang kesenangan itu."
	(Qur'an 111: 1-3)
 
	Apalagi yang lebih baik daripada yang dianjurkan Muhammad itu!
	Bukankah ia menganjurkan kebebasan? Kebebasan mutlak yang tak
	ada batasnya. Kebebasan yang sungguh bernilai bagi setiap
	manusia Arab itu, sama dengan nilai hidupnya sendiri! Ya!
	Bukankah orang mau melepaskan diri dari belenggu dengan
	pengabdian yang bagaimanapun selain pengabdiannya  kepada
	Allah? Bukankah setiap belenggu itu harus dihancurkan? Tak ada
	Hubal, tak ada Lat, 'Uzza. Tak ada api Majusi, matahari orang
	Mesir, tak ada bintang penyembah bintang, tak ada hawariyin
	(pengikut-pengikut Isa), tak ada seorang manusiapun, atau
	malaikat ataupun jin yang akan menjadi batas antara Allah
	dengan manusia. Di hadapan Allah, hanya di hadapanNya Yang
	Tunggal   tak   bersekutu,   manusia  akan  dimintai
	pertanggung-jawabannya atas perbuatannya yang telah dilakukan,
	yang baik dan yang buruk. Hanya perbuatan manusia itu sajalah
	yang menjadi perantaranya. Hati kecilnya yang akan menimbang
	semua perbuatan. Hanya itulah yang berkuasa atas dirinya.
	Dengan itulah dipertanggungkan ketika setiap jiwa mendapat
	balasan sesuai dengan perbuatannya. Kebebasan mana lagi yang
	lebih luas daripada yang diajarkan Muhammad itu? Adakah Abu
	Lahab dan kawan-kawannya mengajarkan yang semacam itu -
	sedikit sekalipun? Ataukah mereka mengajarkan supaya manusia
	tetap dalam perhambaan, dalam perbudakan, yang sudah ditimbuni
	oleh kepercayaan-kepercayaan khurafat dan takhayul, yang sudah
	menutupi mereka dari segala cahaya kebenaran?

	Akan tetapi Abu Lahab, Abu Sufyan dan bangsawan-bangsawan
	Quraisy terkemuka lainnya, hartawan-hartawan  yang  gemar
	bersenang-senang, mulai merasakan, bahwa ajaran Muhammad itu
	merupakan bahaya besar bagi kedudukan mereka. Jadi yang
	mula-mula harus mereka lakukan ialah menyerangnya dengan cara
	mendiskreditkannya,  dan  mendustakan  segala  apa  yang
	dinamakannya kenabian itu.
 
	Langkah pertama yang mereka lakukan dalam hal ini ialah
	membujuk penyair-penyair mereka: Abu Sufyan bin'l-Harith, 'Amr
	bin'l-'Ash dan Abdullah ibn'z-Ziba'ra, supaya mengejek dan
	menyerangnya. Dalam pada itu penyair-penyair Muslimin juga
	tampil membalas serangan mereka tanpa Muhammad sendiri yang
	harus melayani.
 
	Sementara itu, selain penyair-penyair itu beberapa orang
	tampil pula meminta kepada Muhammad beberapa mujizat yang akan
	dapat membuktikan kerasulannya: mujizat-mujizat seperti pada
	Musa dan Isa. Kenapa bukit-bukit Shafa dan Marwa itu tidak
	disulapnya menjadi emas, dan kitab yang dibicarakannya itu
	dalam bentuk tertulis diturunkan dari langit? Dan kenapa
	Jibril yang banyak dibicarakan oleh Muhammad itu tidak muncul
	di hadapan mereka? Kenapa dia tidak menghidupkan orang-orang
	yang sudah mati, menghalau bukit-bukit yang selama ini membuat
	Mekah terkurung karenanya? Kenapa ia tidak memancarkan mata
	air yang lebih sedap dari air sumur Zamzam, padahal ia tahu
	betapa besar hajat penduduk negerinya itu akan air?
 
	Tidak  hanya sampai disitu saja kaum musyrikin itu mau
	mengejeknya dalam soal-soal mujizat, malahan ejekan mereka
	makin menjadi-jadi, dengan menanyakan: kenapa Tuhannya itu
	tidak memberikan wahyu tentang harga barang-barang dagangan
	supaya mereka dapat mengadakan spekulasi buat hari depan?
 
	Debat mereka itu berkepanjangan. Tetapi wahyu yang datang
	kepada Muhammad menjawab debat mereka
 
	"Katakanlah: 'Aku tak berkuasa membawa kebaikan atau menolak
	bahaya untuk diriku sendiri, kalau tidak dengan kehendak
	Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib-gaib, niscaya
	kuperbanyak amal kebaikan itu dan bahayapun tidak menyentuhku.
	Tapi aku hanya memberi peringatan dan membawa berita gembira
	bagi mereka yang beriman." (Qur'an 7: 188)
 
	Ya, Muhammad hanya mengingatkan dan membawa berita gembira.
	Bagaimana mereka akan menuntutnya dengan hal-hal yang tak
	masuk akal. Sedang dia tidak mengharapkan dari mereka kecuali
	yang masuk akal, bahkan yang diminta dan diharuskan oleh akal?
	!  Bagaimana  mereka  menuntutnya  dengan  hal-hal  yang
	bertentangan dengan kodrat jiwa yang tinggi padahal yang
	diharapkannya dari mereka agar mereka mau menerima suara yang
	sesuai dengan kodrat jiwa yang tinggi itu?! Bagaimana pula
	mereka masih menuntutnya dengan beberapa mujizat, padahal
	kitab yang diwahyukan kepadanya itu dan yang menunjukkan jalan
	yang benar itu adalah mujizat dari segala mujizat? Kenapa
	mereka masih menuntut supaya kerasulannya itu diperkuat lagi
	dengan keanehan-keanehan yang tak masuk akal, yang sesudah itu
	nanti merekapun akan ragu-ragu lagi, akan mengikutinyakah
	mereka atau tidak?
 
	Dan ini, yang mereka katakan tuhan-tuhan mereka itu, tidak
	lebih adalah batu-batu atau  kayu  yang  disangga  atau
	berhala-berhala yang tegak di tengah-tengah padang pasir, yang
	tidak dapat membawa  kebaikan  ataupun  menolak  bahaya.
	Sungguhpun begitu mereka menyembahnya juga, tanpa menuntut
	pembuktian sifat-sifat ketuhanannya. Dan kalaupun itu yang
	dituntut, pasti ia akan tetap batu atau kayu, tanpa hidup,
	tanpa gerak; untuk dirinyapun ia tak dapat menolak bahaya atau
	membawa kebaikan. Dan jika ada yang datang menghancurkannya
	iapun takkan dapat mempertahankan diri.

	Muhammadpun sudah terang-terangan menyebut berhala-berhala
	mereka, yang sebelum itu tidak pernah disebut-sebutnya. Ia
	mencelanya, yang juga sebelum itu tidak pernah dilakukan
	demikian.  Hal ini menjadi soal besar bagi Quraisy dan
	dirasakan menusuk hati mereka. Tentang laki-laki itu, serta
	apa yang dihadapinya dari mereka dan dihadapi mereka dari dia,
	sekarang mulai sungguh-sungguh menjadi perhatian  mereka.
	Sampai  sebegitu  jauh  mereka  baru  sampai  memperolok
	kata-katanya. Apabila mereka duduk-duduk di Dar'n Nadwa,3 atau
	disekitar Ka'bah dengan berhala-berhala yang ada, membuallah
	mereka dengan sikap tidak lebih dari senyuman mengejek dan
	berolok-olok. Akan tetapi, jika yang dihina dan diejek itu
	sekarang dewa-dewa mereka yang mereka sembah dan disembah
	nenek-moyang mereka, termasuk Hubal, Lat, 'Uzza dan semua
	berhala, maka tidak lagi soalnya soal olok-olok dan cemoohan,
	melainkan sudah menjadi soal yang serius dan menentukan. Atau,
	andaikata orang itu sampai dapat menghasut penduduk Mekah
	melawan mereka dan meninggalkan berhala-berhala mereka, hasil
	apa yang akan diperolehnya dari perdagangan Mekah itu? Dan
	bagaimana pula kedudukan mereka dalam arti agama?
 
	Abu Talib pamannya belum lagi menganut Islam. Tetapi tetap ia
	sebagai pelindung dan penjaga kemenakannya itu. Ia sudah
	menyatakan  kesediaannya akan membelanya. Atas dasar itu
	pemuka-pemuka bangsawan Quraisy - dengan diketahui oleh Abu
	Sufyan b. Harb - pergi menemui Abu Talib.
 
	"Abu Talib," kata mereka, "kemenakanmu itu sudah memaki
	berhala-berhala kita, mencela agama kita, tidak menghargai
	harapan-harapan kita dan menganggap sesat nenek-moyang kita.
	Soalnya sekarang, harus kauhentikan dia; kalau tidak biarlah
	kami sendiri yang akan menghadapinya. Oleh karena engkau juga
	seperti kami tidak sejalan, maka cukuplah engkau dari pihak
	kami menghadapi dia."
 
	Akan tetapi Abu Talib menjawab mereka dengan baik sekali.
	Sementara itu Muhammad juga tetap gigih menjalankan tugas
	dakwahnya dan dakwa itupun mendapat pengikut bertambah banyak.
 
	Quraisy segera berkomplot menghadapi Muhammad itu. Sekali lagi
	mereka pergi menemui Abu Talib. Sekali ini disertai 'Umara
	bin'l-Walid bin'l-Mughira, seorang pemuda yang montok dan
	rupawan, yang akan diberikan kepadanya sebagai anak angkat,
	dan sebagai gantinya supaya Muhammad diserahkan kepada mereka.
	Tetapi inipun ditolak. Muhammad terus juga berdakwah, dan
	Quraisypun terus juga berkomplot.
 
	Untuk ketiga kalinya mereka mendatangi lagi Abu Talib.
 
	"Abu  Talib'"  kata  mereka, "Engkau sebagai orang yang
	terhormat, terpandang di kalangan kami. Kami telah minta
	supaya  menghentikan  kemenakanmu  itu,  tapi tidak juga
	kaulakukan. Kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang
	memaki nenek-moyang kita, tidak menghargai harapan-harapan
	kita dan mencela berhala-berhala kita - sebelum kausuruh dia
	diam atau sama-sama kita lawan dia hingga salah satu pihak
	nanti binasa."
 
	Berat sekali bagi Abu Talib akan berpisah atau bermusuhan
	dengan masyarakatnya. Juga tak sampai hati ia menyerahkan atau
	membuat kemenakannya itu kecewa. Gerangan apa yang harus
	dilakukannya?
 
	Dimintanya Muhammad datang dan diceritakannya maksud seruan
	Quraisy. Lalu katanya: "Jagalah aku, begitu juga dirimu.
	Jangan aku dibebani hal-hal yang tak dapat kupikul."
 
	Muhammad menekur sejenak, menekur berhadapan dengan sebuah
	sejarah alam wujud ini, sejarah yang sedang tertegun tak tahu
	hendak ke mana tujuannya. Dalam kata-kata yang kemudian
	menguntai dari bibir laki-laki itu adalah suatu keputusan bagi
	dunia: adakah dunia ini akan dalam kesesatan selalu dan terus
	dijerumuskan, lalu datang Majusi menekan Kristen yang sudah
	gagal  dan  kacau, dan dengan demikian paganisma dengan
	kebatilannya itu akan mengangkat kepala yang sudah rapuk dan
	busuk? Atau ia harus memancarkan terus sinar kebenaran itu,
	memproklamirkan kata-kata Tauhid, membebaskan pikiran manusia
	dari belenggu perbudakan, membebaskannya dari rantai ilusi dan
	mengangkatnya kemartabat yang lebih tinggi, sehingga jiwa
	manusia itu dapat mencapai hubungan dengan Zat Maha Tinggi?

	Pamannya, ini pamannya seolah sudah tak berdaya lagi membela
	dan  memeliharanya.  Ia  sudah  mau  meninggalkan  dan
	melepaskannya. Sedang kaum Muslimin masih lemah, mereka tak
	berdaya akan berperang, tidak dapat mereka melawan Quraisy
	yang punya kekuasaan, punya harta, punya persiapan dan jumlah
	rmanusia. Sebaliknya dia tidak punya apa-apa selain kebenaran.
	Dan atas nama kebenaran sebagai pembelanya ia mengajak orang.
	Tak punya apa-apa ia selain imannya kepada kebenaran itu
	sebagai perlengkapan. Terserahlah apa jadinya! Hari kemudian
	itu baginya lebih baik daripada yang sekarang. Ia akan
	meneruskan  misinya,  akan  mengajak  orang seperti yang
	diperintahkan Tuhan kepadanya. Lebih baik mati ia membawa iman
	kebenaran yang telah diwahyukan kepadanya daripada menyerah
	atau ragu-ragu.
 
	Karena itu, dengan jiwa yang penuh kekuatan dan kemauan, ia
	menoleh kepada pamannya seraya berkata:
 
	"Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di
	tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, dengan
	maksud supaya aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan
	kutinggalkan, biar nanti  Allah  yang  akan  membuktikan
	kemenangan itu ditanganku, atau aku binasa karenanya."
 
	Ya, demikian besarnya kebenaran itu, demikian dahsyatnya iman
	itu! Gemetar orang tua ini mendengar jawaban  Muhammad,
	tertegun ia. Ternyata ia berdiri dihadapan tenaga kudus dan
	kemauan yang begitu tinggi, di atas segala kemampuan tenaga
	hidup yang ada.
 
	Muhammad berdiri. Airmatanya terasa menyumbat karena sikap
	pamannya yang tiba-tiba  itu,  sekalipun  tak  terlintas
	kesangsian  dalam  hatinya  sedikitpun  akan  jalan yang
	ditempuhnya itu.
 
	Seketika lamanya Abu Talib masih dalam keadaan terpesona. Ia
	masih dalam kebingungan antara tekanan masyarakatnya dengan
	sikap kemanakannya itu. Tetapi kemudian dimintanya Muhammad
	datang  lagi,  yang  lalu  katanya:  "Anakku, katakanlah
	sekehendakmu. Aku tidak akan menyerahkan engkau bagaimanapun
	juga!"
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1