Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 | Bag. 3 ]

	BAGIAN KETIGA: MUHAMMAD DARI KELAHIRAN          (2/3) 
	SAMPAI PERKAWINANNYA
	Muhammad Husain Haekal
	
	Baik kaum Orientalis maupun beberapa kalangan kaum Muslimin
	sendiri tidak merasa puas dengan cerita dua malaikat ini dan
	menganggap  sumber itu lemah sekali. Yang melihat kedua
	laki-laki (malaikat) dalam cerita penulis-penulis sejarah itu
	hanya anak-anak yang baru dua tahun lebih sedikit umurnya.
	Begitu juga umur Muhammad waktu itu. Akan tetapi sumber-sumber
	itu  sependapat  bahwa Muhammad tinggal di tengah-tengah
	Keluarga Sa'd itu sampai mencapai usia lima tahun. Andaikata
	peristiwa itu terjadi ketika ia berusia dua setengah tahun,
	dan ketika itu Halimah dan suaminya mengembalikannya kepada
	ibunya, tentulah terdapat kontradiksi dalam dua sumber cerita
	itu yang tak dapat diterima. Oleh karena itu beberapa penulis
	berpendapat, bahwa ia kembali dengan Halimah itu untuk ketiga
	kalinya.
	
	Dalam hal ini Sir William Muir tidak mau menyebutkan cerita
	tentang dua orang berbaju putih itu, dan hanya menyebutkan,
	bahwa kalau Halimah dan suaminya sudah menyadari adanya suatu
	gangguan kepada anak itu, maka mungkin saja itu adalah suatu
	gangguan krisis urat-saraf, dan kalau hal itu tidak sampai
	mengganggu kesehatannya ialah karena bentuk tubuhnya yang
	baik. Barangkali yang lainpun akan berkata: Baginya tidak
	diperlukan lagi akan ada yang harus membelah perut atau
	dadanya, sebab sejak dilahirkan Tuhan sudah mempersiapkannya
	supaya menjalankan risalahNya. Dermenghem berpendapat, bahwa
	cerita ini tidak mempunyai dasar kecuali dari yang diketahui
	orang dari teks ayat yang berbunyi: "Bukankah sudah Kami
	lapangkan dadamu? Dan sudah Kami lepaskan beban dari kau? Yang
	telah memberati punggungmu?" (Qur'an 94: 1-3)
	
	Apa yang telah diisyaratkan Qur'an itu adalah dalam arti
	rohani semata, yang maksudnya ialah membersihkan (menyucikan)
	dan mencuci hati yang akan menerima Risalah Kudus, kemudian
	meneruskannya seikhlas-ikhlasnya, dengan menanggung segala
	beban karena Risalah yang berat itu.
	
	Dengan demikian apa yang diminta oleh kaum Orientalis dan
	pemikir-pemikir Muslim dalam hal ini ialah bahwa peri hidup
	Muhammad adalah sifatnya manusia semata-mata dan bersifat peri
	kemanusiaan yang luhur. Dan untuk memperkuat kenabiannya itu
	memang tidak perlu ia harus bersandar kepada apa yang biasa
	dilakukan oleh mereka yang suka kepada yang ajaib-ajaib.
	Dengan demikian mereka beralasan sekali menolak tanggapan
	penulis-penulis Arab dan kaum Muslimin tentang peri hidup Nabi
	yang tidak masuk akal itu. Mereka berpendapat bahwa apa yang
	dikemukakan itu tidak sejalan dengan apa yang diminta oleh
	Qur'an  supaya  merenungkan  ciptaan  Tuhan,  dan  bahwa
	undang-undang Tuhan takkan ada yang berubah-ubah. Tidak sesuai
	dengan ekspresi Qur'an tentang kaum Musyrik yang tidak mau
	mendalami dan tidak mau mengerti juga.
	
	Muhammad tinggal pada Keluarga Sa'd sampai mencapai usia lima
	tahun, menghirup jiwa kebebasan dan kemerdekaan dalam udara
	sahara yang lepas itu. Dari  kabilah  ini  ia  belajar
	mempergunakan bahasa Arab yang murni, sehingga pernah ia
	mengatakan kepada teman-temannya kemudian: "Aku yang paling
	fasih di antara kamu sekalian. Aku dari Quraisy tapi diasuh di
	tengah-tengah Keluarga Sa'd bin Bakr."
	
	Lima tahun masa yang ditempuhnya itu telah memberikan kenangan
	yang indah sekali dan kekal dalam jiwanya. Demikian juga Ibu
	Halimah dan keluarganya tempat dia menumpahkan rasa kasih
	sayang dan hormat selama hidupnya itu.
	
	Penduduk daerah itu pernah mengalami suatu masa paceklik
	sesudah perkawinan Muhammad dengan Khadijah. Bilamana Halimah
	kemudian mengunjunginya, sepulangnya ia dibekali dengan harta
	Khadijah berupa unta yang dimuati air dan empat puluh ekor
	kambing. Dan setiap dia datang dibentangkannya pakaiannya yang
	paling berharga untuk tempat duduk Ibu Halimah sebagai tanda
	penghormatan. Ketika Syaima, puterinya berada di bawah tawanan
	bersama-sama pihak Hawazin setelah Ta'if dikepung, kemudian
	dibawa kepada Muhammad, ia segera mengenalnya. Ia dihormati
	dan dikembalikan kepada keluarganya sesuai dengan keinginan
	wanita itu.
	
	Sesudah lima tahun, kemudian Muhammad kembali kepada ibunya.
	Dikatakan juga, bahwa Halimah pernah mencari tatkala ia sedang
	membawanya  pulang  ketempat  keluarganya  tapi  tidak
	menjumpainya. Ia mendatangi Abd'l-Muttalib dan memberitahukan
	bahwa Muhammad telah sesat jalan ketika berada di hulu kota
	Mekah. Lalu Abd'l-Muttalibpun menyuruh orang mencarinya, yang
	akhirnya  dikembalikan  oleh Waraqa bin Naufal, demikian
	setengah orang berkata.
	
	Kemudian Abd'l-Muttalib yang bertindak mengasuh cucunya itu.
	Ia  memeliharanya  sungguh-sungguh dan mencurahkan segala
	kasih-sayangnya kepada cucu ini. Biasanya buat orang tua itu -
	pemimpin seluruh Quraisy dan pemimpin Mekah - diletakkannya
	hamparan tempat dia duduk di bawah naungan Ka'bah, dan
	anak-anaknya lalu duduk pula sekeliling hamparan itu sebagai
	penghormatan kepada orang tua. Tetapi apabila Muhammad yang
	datang maka didudukkannya ia di sampingnya diatas hamparan itu
	sambil ia mengelus-ngelus punggungnya. Melihat betapa besarnya
	rasa cintanya itu paman-paman Muhammad tidak mau membiarkannya
	di belakang dari tempat mereka duduk itu.
	
	Lebih-lebih lagi kecintaan kakek itu kepada cucunya ketika
	Aminah  kemudian  membawa  anaknya itu ke Medinah untuk
	diperkenalkan kepada saudara-saudara kakeknya dari  pihak
	Keluarga Najjar.
	
	Dalam perjalanan itu dibawanya juga Umm Aiman, budak perempuan
	yang ditinggalkan ayahnya dulu. Sesampai mereka di Medinah
	kepada anak itu diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal
	dulu serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah yang pertama kali
	ia merasakan sebagai anak yatim. Dan barangkali juga ibunya
	pernah menceritakan dengan panjang lebar tentang ayah tercinta
	itu,  yang  setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama,
	kemudian meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak
	ibu. Sesudah Hijrah pernah juga Nabi menceritakan kepada
	sahabat-sahabatnya kisah perjalanannya yang pertama ke Medinah
	dengan ibunya itu. Kisah yang penuh cinta pada Medinah, kisah
	yang penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya.
	
	Sesudah cukup sebulan mereka tinggal di Medinah, Aminah sudah
	bersiap-siap akan pulang. Ia dan rombongan kembali pulang
	dengan dua ekor unta yang membawa mereka dari Mekah. Tetapi di
	tengah perjalanan, ketika mereka sampai di Abwa',2 ibunda
	Aminah menderita sakit, yang kemudian meninggal dan dikuburkan
	pula di tempat itu.
	
	Anak itu oleh Umm Aiman dibawa pulang ke Mekah, pulang
	menangis dengan hati yang pilu, sebatang kara. Ia makin merasa
	kehilangan; sudah ditakdirkan menjadi anak yatim. Terasa
	olehnya hidup yang makin sunyi, makin sedih. Baru beberapa
	hari  yang  lalu ia mendengar dari Ibunda keluhan duka
	kehilangan Ayahanda semasa ia masih dalam kandungan. Kini ia
	melihat sendiri dihadapannya, ibu pergi untuk tidak kembali
	lagi, seperti ayah dulu. Tubuh yang masih kecil itu kini
	dibiarkan memikul beban hidup yang berat, sebagai yatim-piatu.
	
	Lebih-lebih lagi kecintaan Abd'l-Muttalib kepadanya. Tetapi
	sungguhpun begitu, kenangan sedih sebagai anak yatim-piatu itu
	bekasnya masih mendalam sekali dalam jiwanya sehingga di dalam
	Qur'anpun disebutkan, ketika Allah mengingatkan Nabi akan
	nikmat yang dianugerahkan kepadanya itu: "Bukankah engkau
	dalam keadaan yatim-piatu? Lalu diadakanNya orang yang akan
	melindungimu? Dan menemukan kau kehilangan pedoman, lalu
	ditunjukkanNya jalan itu?" (Qur'an, 93: 6-7)
	
	Kenangan yang memilukan hati ini barangkali akan terasa agak
	meringankan juga sedikit, sekiranya Abd'l-Muttalib masih dapat
	hidup lebih lama lagi. Tetapi orang tua itu juga meninggal,
	dalam usia delapanpuluh tahun, sedang Muhammad waktu itu baru
	berumur delapan tahun. Sekali  lagi  Muhammad  dirundung
	kesedihan karena kematian kakeknya itu, seperti yang sudah
	dialaminya ketika ibunya meninggal. Begitu sedihnya dia,
	sehingga  selalu ia menangis sambil mengantarkan keranda
	jenazah sampai ketempat peraduan terakhir.
	
	Bahkan sesudah itupun ia masih tetap mengenangkannya sekalipun
	sesudah itu, di bawah asuhan Abu Talib pamannya ia mendapat
	perhatian dan pemeliharaan yang  baik  sekali,  mendapat
	perlindungan sampai masa kenabiannya, yang terus demikian
	sampai pamannya itupun achirnya meninggal.
	
	Sebenarnya kematian Abd'l-Muttalib ini merupakan pukulan berat
	bagi Keluarga Hasyim semua. Di antara anak-anaknya itu tak ada
	yang seperti dia: mempunyai keteguhan hati,  kewibawaan,
	pandangan yang tajam, terhormat dan berpengaruh di kalangan
	Arab semua. Dia menyediakan makanan dan minuman bagi mereka
	yang datang berziarah, memberikan bantuan kepada penduduk
	Mekah bila mereka mendapat bencana. Sekarang ternyata tak ada
	lagi dari anak-anaknya itu yang akan dapat meneruskan. Yang
	dalam keadaan miskin, tidak mampu melakukan itu, sedang yang
	kaya hidupnya kikir sekali. Oleh karena itu maka Keluarga
	Umaya yang lalu tampil ke depan akan mengambil tampuk pimpinan
	yang memang sejak dulu diinginkan itu, tanpa menghiraukan
	ancaman yang datang dari pihak Keluarga Hasyim.
	
	Pengasuhan Muhammad di pegang oleh Abu Talib, sekalipun dia
	bukan yang tertua di antara saudara-saudaranya. Saudara tertua
	adalah Harith, tapi dia tidak seberapa mampu. Sebaliknya Abbas
	yang mampu, tapi dia kikir sekali dengan hartanya. Oleh karena
	itu ia hanya memegang urusan siqaya (pengairan) tanpa mengurus
	rifada (makanan). Sekalipun dalam kemiskinannya itu, tapi Abu
	Talib mempunyai perasaan paling halus dan terhormat  di
	kalangan  Quraisy.  Dan  tidak  pula  mengherankan kalau
	Abd'l-Muttalib menyerahkan asuhan Muhammad kemudian kepada Abu
	Talib.
	
	Abu  Talib  mencintai  kemenakannya  itu  sama  seperti
	Abd'l-Muttalib juga. Karena kecintaannya itu ia mendahulukan
	kemenakan daripada anak-anaknya sendiri. Budi pekerti Muhammad
	yang luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati, itulah yang
	lebih menarik hati pamannya. Pernah pada suatu ketika ia akan
	pergi ke Syam membawa dagangan - ketika itu usia Muhammad baru
	duabelas tahun - mengingat sulitnya perjalanan menyeberangi
	padang pasir, tak terpikirkan olehnya akan membawa Muhammad.
	Akan tetapi Muhammad yang dengan ikhlas menyatakan akan
	menemani pamannya itu, itu juga yang menghilangkan sikap
	ragu-ragu dalam hati Abu Talib.
	
	Anak itu lalu turut serta dalam rombongan kafilah, hingga
	sampai di Bushra di sebelah selatan Syam. Dalam buku-buku
	riwayat hidup Muhammad diceritakan, bahwa dalam perjalanan
	inilah ia bertemu dengan rahib Bahira, dan bahwa rahib itu
	telah melihat tanda-tanda kenabian padanya sesuai dengan
	petunjuk cerita-cerita Kristen. Sebagian sumber menceritakan,
	bahwa  rahib  itu menasehatkan keluarganya supaya jangan
	terlampau dalam memasuki daerah Syam, sebab  dikuatirkan
	orang-orang  Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan
	berbuat jahat terhadap dia.
	
	Dalam perjalanan itulah sepasang mata Muhammad yang indah itu
	melihat luasnya padang pasir, menatap bintang-bintang yang
	berkilauan di langit yang jernih  cemerlang.  Dilaluinya
	daerah-daerah  Madyan,  Wadit'l-Qura  serta  peninggalan
	bangunan-bangunan Thamud. Didengarnya dengan telinganya yang
	tajam segala cerita orang-orang Arab dan penduduk pedalaman
	tentang bangunan-bangunan itu, tentang sejarahnya masa lampau.
	Dalam perjalanan ke daerah Syam ini ia berhenti di kebun-kebun
	yang lebat dengan buab-buahan yang sudah masak, yang akan
	membuat ia lupa akan kebun-kebun di Ta'if serta segala cerita
	orang tentang itu. Taman-taman yang dilihatnya dibandingkannya
	dengan dataran pasir yang gersang dan gunung-gunung tandus di
	sekeliling Mekah itu. Di Syam ini juga Muhammad mengetahui
	berita-berita tentang Kerajaan Rumawi dan agama Kristennya,
	didengarnya berita tentang Kitab Suci mereka serta oposisi
	Persia dari penyembah api terhadap mereka dan persiapannya
	menghadapi perang dengan Persia.
	
	Sekalipun usianya baru dua belas tahun, tapi dia sudah
	mempunyai persiapan kebesaran jiwa, kecerdasan dan ketajaman
	otak, sudah mempunyai tinjauan yang begitu dalam dan ingatan
	yang cukup kuat serta segala sifat-sifat semacam itu yang
	diberikan alam kepadanya sebagai suatu persiapan akan menerima
	risalah (misi) maha besar yang sedang menantinya. Ia melihat
	ke sekeliling, dengan sikap menyelidiki, meneliti. Ia tidak
	puas terhadap segala yang didengar dan dilihatnya. Ia bertanya
	kepada diri sendiri: Di manakah kebenaran dari semua itu?
	
	Tampaknya Abu Talib tidak  banyak  membawa  harta  dari
	perjalanannya  itu.  Ia tidak lagi mengadakan perjalanan
	demikian. Malah sudah merasa cukup  dengan  yang  sudah
	diperolehnya itu. Ia menetap di Mekah mengasuh anak-anaknya
	yang banyak sekalipun dengan harta yang tidak seberapa.
	Muhammad juga tinggal dengan pamannya, menerima apa yang ada.
	Ia melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka yang
	seusia dia. Bila tiba bulan-bulan suci, kadang ia tinggal di
	Mekah dengan keluarga, kadang pergi bersama  mereka  ke
	pekan-pekan  yang  berdekatan  dengan 'Ukaz, Majanna dan
	Dhu'l-Majaz, mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh
	penyair-penyair Mudhahhabat dan Mu'allaqat.3 Pendengarannya
	terpesona oleh sajak-sajak yang fasih melukiskan lagu cinta
	dan puisi-puisi kebanggaan, melukiskan nenek moyang mereka,
	peperangan mereka, kemurahan hati dan jasa-jasa  mereka.
	Didengarnya ahli-ahli pidato di antaranya orang-orang Yahudi
	dan Nasrani yang membenci paganisma Arab. Mereka bicara
	tentang Kitab-kitab Suci Isa dan Musa, dan mengajak kepada
	kebenaran menurut keyakinan mereka. Dinilainya semua itu
	dengan hati nuraninya, dilihatnya ini lebih baik daripada
	paganisma yang telah menghanyutkan keluarganya itu. Tetapi
	tidak sepenuhnya ia merasa lega.
	
	Dengan demikian sejak muda-belia takdir telah mengantarkannya
	ke jurusan yang akan membawanya ke suatu saat bersejarah, saat
	mula pertama datangnya wahyu, tatkala Tuhan memerintahkan ia
	menyampaikan risalahNya itu. Yakni risalah kebenaran dan
	petunjuk bagi seluruh umat manusia.
	
	Kalau Muhammad sudah mengenal seluk-beluk jalan padang pasir
	dengan pamannya Abu Talib, sudah mendengar para penyair,
	ahli-ahli pidato membacakan sajak-sajak dan pidato-pidato
	dengan keluarganya dulu di pekan sekitar  Mekah  selama
	bulan-bulan suci, maka ia juga telah mengenal arti memanggul
	senjata, ketika ia mendampingi paman-pamannya dalam Perang
	Fijar. Dan Perang Fijar itulah di antaranya yang telah
	menimbulkan dan ada sangkut-pautnya dengan peperangan di
	kalangan kabilah-kabilah Arab. Dinamakan al-fijar4 ini karena
	ia terjadi dalam bulan-bulan suci, pada waktu kabilah-kabilah
	seharusnya  tidak  boleh  berperang.  Pada  waktu itulah
	pekan-pekan dagang diadakan di 'Ukaz, yang terletak antara
	Ta'if dengan Nakhla dan antara Majanna dengan Dhu'l-Majaz,
	tidak jauh dari 'Arafat. Mereka di sana saling tukar menukar
	perdagangan, berlumba dan berdiskusi, sesudah itu kemudian
	berziarah ke tempat berhala-berhala mereka di Ka'bah. Pekan
	'Ukaz adalah pekan yang paling terkenal di antara pekan-pekan
	Arab lainnya. Di tempat  itu  penyair-penyair  terkemuka
	membacakan sajak-sajaknya yang terbaik, di tempat itu Quss
	(bin Sa'ida) berpidato dan di tempat itu pula orang-orang
	Yahudi, Nasrani dan penyembah-penyembah berhala masing-masing
	mengemukakan pandangan dengan bebas, sebab bulan itu bulan
	suci.
	
	Akan tetapi Barradz bin Qais dari kabilah Kinana tidak lagi
	menghormati bulan suci itu dengan  mengambil  kesempatan
	membunuh 'Urwa ar-Rahhal bin 'Utba dari kabilah Hawazin.
	Kejadian ini disebabkan oleh karena Nu'man bin'l-Mundhir
	setiap tahun mengirimkan sebuah kafilah dari Hira ke 'Ukaz
	membawa muskus, dan sebagai gantinya akan kembali dengan
	membawa kulit hewan, tali, kain tenun sulam Yaman. Tiba-tiba
	Barradz tampil sendiri dan membawa kafilah itu ke bawah
	pengawasan kabilah Kinana. Demikian juga 'Urwa lalu tampil
	pula sendiri dengan melintasi jalan Najd menuju Hijaz.
	
	Adapun pilihan Nu'man terhadap 'Urwa (Hawazin) ini telah
	menimbulkan  kejengkelan  Barradz (Kinana), yang kemudian
	mengikutinya dari belakang, lalu membunuhnya dan mengambil
	kabilah itu. Sesudah itu kemudian Barradz memberitahukan
	kepada Basyar bin Abi Hazim, bahwa pihak Hawazin akan menuntut
	balas kepada Quraisy. Fihak Hawazin segera menyusul Quraisy
	sebelum masuknya bulan suci. Maka terjadilah perang antara
	mereka itu. Pihak Quraisy mundur dan menggabungkan diri dengan
	pihak yang menang di Mekah. Pihak Hawazin memberi peringatan
	bahwa tahun depan perang akan diadakan di 'Ukaz.
 
	Perang demikian ini berlangsung antara kedua belah pihak
	selama empat tahun terus-menerus dan berakhir dengan suatu
	perdamaian  model pedalaman, yaitu yang menderita korban
	manusia lebih kecil harus membayar ganti sebanyak jumlah
	kelebihan korban itu kepada pihak lain. Maka dengan demikian
	Quraisy telah membayar kompensasi sebanyak duapuluh orang
	Hawazin. Nama Barradz ini kemudian menjadi peribahasa yang
	menggambarkan kemalangan. Sejarah tidak memberikan kepastian
	mengenai umur Muhammad pada waktu Perang Fijar itu terjadi.
	Ada yang mengatakan umurnya limabelas tahun, ada juga yang
	mengatakan duapuluh tahun. Mungkin sebab perbedaan ini karena
	perang tersebut berlangsung selama empat tahun. Pada tahun
	permulaan  ia  berumur  limabelas  tahun dan pada tahun
	berakhirnya perang itu ia sudah memasuki umur duapuluh tahun.
	
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1