Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 ]

BAGIAN KESEPULUH: 

HIJRAH

Perintah hijrah - 199; Ali di tempat tidur Nabi - 200; Di gua Thaur - 200; Berangkat ke Yathrib - 203; Cerita Suraqa b. Ju'syum - 204; Muslimin Medinah menantikan kedatangan Rasul - 207; Islam di Yathrib - 208; Muhammad memasuki Medinah - 211.

	               
	RENCANA Quraisy akan membunuh Muhammad pada malam hari, karena
	dikuatirkan ia akan hijrah ke Medinah dan memperkuat diri di
	sana serta segala bencana yang mungkin menimpa Mekah dan
	menimpa perdagangan mereka dengan Syam sebagai akibatnya,
	beritanya sudah sampai kepada Muhammad. Memang tak ada orang
	yang menyangsikan, bahwa Muhammad akan menggunakan kesempatan
	itu untuk hijrah. Akan tetapi, karena begitu kuat ia dapat
	menyimpan  rahasia  itu,  sehingga tiada seorangpun yang
	mengetahui, juga Abu Bakr, orang yang pernah menyiapkan dua
	ekor unta kendaraan tatkala ia meminta ijin kepada Nabi akan
	hijrah, yang lalu ditangguhkan, hanya sedikit mengetahui
	soalnya. Muhammad sendiri memang masih tinggal di Mekah ketika
	ia sudah mengetahui keadaan Quraisy itu dan ketika kaum
	Muslimin sudah tak ada lagi yang tinggal kecuali sebagian
	kecil. Dalam ia menantikan perintah Tuhan yang akan mewahyukan
	kepadanya supaya hijrah, ketika itulah ia pergi ke rumah Abu
	Bakr dan memberitahukan, bahwa Allah telah mengijinkan ia
	hijrah. Dimintanya Abu Bakr supaya menemaninya dalam hijrahnya
	itu, yang lalu diterima baik oleh Abu Bakr.
	
	Di sinilah dimulainya kisah yang paling cemerlang dan indah
	yang pernah dikenal manusia dalam sejarah pengejaran yang
	penuh bahaya, demi kebenaran, keyakinan dan iman. Sebelum itu
	Abu Bakr memang sudah menyiapkan dua ekor untanya yang
	diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah b. Uraiqiz sampai
	nanti tiba waktunya diperlukan. Tatkala kedua orang itu sudah
	siap-siap akan meninggalkan Mekah mereka sudah yakin sekali,
	bahwa Quraisy pasti akan membuntuti mereka. Oleh karena itu
	Muhammad memutuskan akan menempuh jalan lain dari yang biasa,
	Juga akan berangkat bukan pada waktu yang biasa.
	
	Pemuda-pemuda yang sudah disiapkan Quraisy untuk membunuhnya
	malam itu sudah mengepung rumahnya, karena dikuatirkan ia akan
	lari. Pada malam akan hijrah itu pula Muhammad membisikkan
	kepada Ali b. Abi Talib supaya memakai mantelnya yang hijau
	dari Hadzramaut dan supaya berbaring di tempat tidurnya.
	Dimintanya supaya sepeninggalnya nanti ia tinggal dulu di
	Mekah menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan
	kepadanya. Dalam pada itu pemuda-pemuda yang sudah disiapkan
	Quraisy, dari sebuah celah mengintip ke tempat tidur Nabi.
	Mereka melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu dan
	merekapun puas bahwa dia belum lari.
	
	Tetapi, menjelang larut malam waktu itu, dengan tidak setahu
	mereka Muhammad sudah keluar menuju ke rumah Abu Bakr. Kedua
	orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang, dan
	terus bertolak ke arah selatan menuju gua Thaur. Bahwa tujuan
	kedua orang itu melalui jalan sebelah kanan adalah di luar
	dugaan.
	
	Tiada seorang yang mengetahui tempat persembunyian mereka
	dalam gua itu selain Abdullah b. Abu Bakr, dan kedua orang
	puterinya Aisyah dan Asma, serta pembantu mereka 'Amir b.
	Fuhaira. Tugas Abdullah hari-hari berada di tengah-tengah
	Quraisy  sambil  mendengar-dengarkan  permufakatan  mereka
	terhadap  Muhammad,  yang  pada  malam  harinya kemudian
	disampaikannya kepada Nabi dan kepada ayahnya. Sedang 'Amir
	tugasnya  menggembalakan  kambing  Abu  Bakr'  sorenya
	diistirahatkan, kemudian mereka memerah susu dan menyiapkan
	daging. Apabila Abdullah b. Abi Bakr keluar kembali dari
	tempat mereka, datang 'Amir mengikutinya dengan kambingnya
	guna menghapus jejaknya.
	
	Kedua orang itu tinggal dalam gua selama tiga hari. Sementara
	itu pihak Quraisy berusaha sungguh-sungguh mencari mereka
	tanpa mengenal lelah. Betapa tidak. Mereka melihat bahaya
	sangat mengancam mereka kalau mereka tidak berhasil menyusul
	Muhammad dan mencegahnya berhubungan dengan pihak Yathrib.
	Selama kedua orang itu berada dalam gua, tiada hentinya
	Muhammad  menyebut  nama Allah. KepadaNya ia menyerahkan
	nasibnya itu dan memang kepadaNya pula segala persoalan akan
	kembali. Dalam pada itu Abu Bakr memasang telinga. Ia ingin
	mengetahui adakah orang-orang yang sedang mengikuti jejak
	mereka itu sudah berhasil juga.
	
	Kemudian pemuda-pemuda Quraisy - yang dari setiap kelompok di
	ambil seorang itu - datang. Mereka membawa pedang dan tongkat
	sambil mundar-mandir mencari ke segenap penjuru. Tidak jauh
	dari gua Thaur itu mereka bertemu dengan seorang gembala, yang
	lalu ditanya.
	
	"Mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat
	ada orang yang menuju ke sana."
	
	Ketika mendengar jawaban gembala itu Abu Bakr keringatan.
	Kuatir ia, mereka akan menyerbu ke dalam gua. Dia menahan
	napas tidak bergerak, dan hanya menyerahkan nasibnya kepada
	Tuhan. Lalu orang-orang Quraisy datang menaiki gua itu, tapi
	kemudian ada yang turun lagi.
	
	"Kenapa  kau  tidak  menjenguk  ke  dalam  gua?"  tanya
	kawan-kawannya.
	
	"Ada sarang laba-laba di tempat itu, yang memang sudah ada
	sejak sebelum Muhammad lahir," jawabnya. "Saya melihat ada dua
	ekor burung dara hutan di lubang gua itu. Jadi saya mengetahui
	tak ada orang di sana."
	
	Muhammad makin sungguh-sungguh berdoa dan Abu Bakr juga makin
	ketakutan. Ia merapatkan diri kepada kawannya itu dan Muhammad
	berbisik di telinganya:
	
	"Jangan bersedih hati. Tuhan bersama kita."
	
	Dalam buku-buku hadis ada juga sumber yang menyebutkan, bahwa
	setelah terasa oleh Abu Bakr bahwa mereka yang mencari itu
	sudah mendekat ia berkata dengan berbisik:
	
	"Kalau mereka ada yang menengok ke bawah pasti akan melihat
	kita."
	
	"Abu  Bakr, kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua,
	ketiganya adalah Tuhan," kata Muhammad.
	
	Orang-orang Quraisy makin yakin bahwa dalam gua itu tak ada
	manusia tatkala dilihatnya ada cabang pohon yang terkulai di
	mulut gua. Tak ada jalan orang akan dapat masuk ke dalamnya
	tanpa menghalau dahan-dahan itu. Ketika itulah mereka lalu
	surut kembali. Kedua orang bersembunyi itu mendengar seruan
	mereka supaya kembali ke tempat semula. Kepercayaan dan iman
	Abu Bakr bertambah besar kepada Allah dan kepada Rasul.
	
	"Alhamdulillah, Allahuakbar!" kata Muhammad kemudian.
	
	Sarang laba-laba, dua ekor burung dara dan pohon. Inilah
	mujizat yang diceritakan oleh buku-buku sejarah hidup Nabi
	mengenai masalah persembunyian dalam gua Thaur itu. Dan pokok
	mujizatnya ialah karena segalanya itu tadinya tidak ada.
	Tetapi sesudah Nabi dan sahabatnya bersembunyi dalam gua, maka
	cepat-cepatlah laba-laba menganyam sarangnya guna menutup
	orang yang dalam gua itu dari penglihatan. Dua ekor burung
	dara datang pula lalu bertelur di jalan masuk. Sebatang
	pohonpun tumbuh di tempat yang tadinya belum ditumbuhi.
	Sehubungan dengan mujizat ini Dermenghem mengatakan:
	
	"Tiga peristiwa itu sajalah mujizat yang diceritakan oleh
	sejarah Islam yang benar-benar: sarang laba-laba, hinggapnya
	burung dara dan tumbuhnya pohon-pohonan. Dan ketiga keajaiban
	ini setiap hari persamaannya selalu ada di muka bumi."
	
	Akan tetapi mujizat begini ini tidak disebutkan dalam Sirat
	Ibn Hisyam ketika menyinggung cerita gua itu. Paling banyak
	oleh ahli sejarah ini disebutkan sebagai berikut:
	
	"Mereka berdua menuju ke sebuah gua di Gunung Thaur sebuah
	gunung di bawah Mekah - lalu masuk ke dalamnya. Abu Bakr
	meminta anaknya Abdullah supaya mendengar-dengarkan apa yang
	dikatakan orang tentang mereka itu siang hari, lalu sorenya
	supaya kembali membawakan berita yang terjadi hari itu. Sedang
	'Amir b. Fuhaira supaya menggembalakan kambingnya siang hari
	dan diistirahatkan kembali bila sorenya ia kembali ke dalam
	gua. Ketika itu, bila hari sudah sore Asma, datang membawakan
	makanan yang cocok buat mereka ... Rasulullah s.a.w. tinggal
	dalam gua selama tiga hari tiga malam. Ketika ia menghilang
	Quraisy menyediakan seratus ekor unta bagi barangsiapa yang
	dapat mengembalikannya kepada mereka. Sedang Abdullah b. Abi
	Bakr siangnya berada di tengah-tengah Quraisy mendengarkan
	permufakatan mereka dan apa yang mereka percakapkan tentang
	Rasulullah s.aw. dan Abu Bakr, sorenya ia kembali  dan
	menyampaikan berita itu kepada mereka.
	
	'Amir  b.  Fuhaira  -  pembantu  Abu Bakr - waktu itu
	menggembalakan ternaknya di tengah-tengah para gembala Mekah,
	sorenya kambing Abu Bakr itu diistirahatkan, lalu mereka
	memerah susu dan menyiapkan daging. Kalau paginya Abdullah b.
	Abi Bakr bertolak dari tempat itu ke Mekah, 'Amir b. Fuhaira
	mengikuti jejaknya dengan membawa kambing supaya jejak itu
	terhapus. Sesudah berlalu tiga hari dan orangpun mulai tenang,
	aman mereka, orang yang disewa datang membawa unta kedua orang
	itu serta untanya sendiri... dan seterusnya."
	
	Demikian Ibn Hisyam menerangkan mengenai cerita gua itu yang
	kami nukilkan sampai pada waktu Muhammad dan sahabatnya keluar
	dari sana.
	
	Tentang pengejaran Quraisy terhadap Muhammad untuk dibunuh itu
	serta tentang cerita gua ini datang firman Tuhan demikian:
	
	"Ingatlah tatkala orang-orang kafir (Quraisy) itu berkomplot
	membuat rencana terhadap kau, hendak menangkap kau, atau
	membunuh kau, atau mengusir kau. Mereka membuat rencana dan
	Allah membuat rencana pula. Allah adalah Perencana terbaik."
	(Qur'an, 8: 30)
	
	"Kalau kamu tak dapat menolongnya, maka Allah juga Yang telah
	menolongnya  tatkala  dia  diusir oleh orang-orang kafir
	(Quraisy). Dia salah seorang dari dua orang itu, ketika
	keduanya berada dalam gua. Waktu itu ia berkata kepada
	temannya itu: 'Jangan bersedih hati, Tuhan bersama kita!' Maka
	Tuhan lalu memberikan ketenangan kepadanya dan dikuatkanNya
	dengan pasukan yang tidak kamu lihat. Dan Allah menjadikan
	seruan orang-orang kafir itu juga yang rendah dan kalam Allah
	itulah yang tinggi. Dan Allah Maha Kuasa dan Bijaksana."
	(Qur'an, 9: 40)
	
	Pada hari ketiga, bila mereka berdua sudah mengetahui, bahwa
	orang sudah tenang kembali mengenai diri mereka, orang yang
	disewa tadi datang membawakan unta kedua orang itu serta
	untanya sendiri. Juga Asma, puteri Abu Bakr datang membawakan
	makanan. Oleh karena ketika mereka akan berangkat tak ada
	sesuatu yang dapat dipakai menggantungkan makanan dan minuman
	pada pelana barang, Asma, merobek ikat pinggangnya lalu
	sebelahnya dipakai menggantungkan makanan dan yang sebelah
	lagi  diikatkan.  Karena  itu  ia  lalu  diberi  nama
	"dhat'n-nitaqain" (yang bersabuk dua).
	
	Mereka  berangkat.  Setiap  orang  mengendarai  untanya
	sendiri-sendiri dengan membawa bekal makanan. Abu Bakr membawa
	limaribu dirham dan itu adalah seluruh hartanya yang ada.
	Mereka bersembunyi dalam gua itu begitu ketat. Karena mereka
	mengetahui pihak Quraisy sangat gigih dan hati-hati sekali
	membuntuti, maka dalam perjalanan ke Yathrib itu mereka
	mengambil jalan yang tidak biasa ditempuh orang. Abdullah b.
	'Uraiqit - dari Banu Du'il - sebagai penunjuk jalan, membawa
	mereka hati-hati sekali ke arah selatan di bawahan Mekah,
	kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Oleh karena
	mereka melalui jalan yang tidak biasa ditempuh orang, di
	bawanya mereka ke sebelah utara di seberang pantai itu, dengan
	agak menjauhinya, mengambil jalan yang paling sedikit dilalui
	orang.
	
	Kedua orang itu beserta penunjuk jalannya sepanjang malam dan
	di waktu siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka
	pedulikan kesulitan, tidak lagi mereka mengenal lelah. Ya,
	kesulitan mana yang lebih mereka takuti daripada tindakan
	Quraisy yang akan merintangi mereka mencapai tujuan yang
	hendak mereka capai demi jalan Allah dan kebenaran itu!
	Memang, Muhammad sendiri tidak pernah mengalami kesangsian,
	bahwa Tuhan akan menolongnya, tetapi "jangan kamu mencampakkan
	diri ke dalam bencana." Allah menolong hambaNya selama hamba
	menolong dirinya dan menolong  sesamanya.  Mereka  telah
	melangkah dengan selamat selama dalam gua.
	
	Akan tetapi apa yang dilakukan Quraisy bagi barangsiapa yang
	dapat mengembalikan mereka berdua atau dapat menunjukkan
	tempat mereka, wajar sekali akan menarik hati orang yang hanya
	tertarik pada hasil materi meskipun akan diperoleh dengan
	jalan kejahatan. Apalagi jika kita ingat orang-orang Arab
	Quraisy itu memang sudah menganggap Muhammad musuh mereka.
	Dalam jiwa mereka terdapat suatu watak tipu-muslihat, bahwa
	membunuh orang yang tidak bersenjata dan menyerang pihak yang
	tak dapat mempertahankan diri, bukan suatu hal yang hina.
	Jadi, dua orang itu harus benar-benar waspada, harus membuka
	mata, memasang telinga dan penuh kesadaran selalu.
	
	Dugaan kedua orang itu tidak meleset. Sudah ada orang yang
	datang kepada Quraisy membawa kabar, bahwa  ia  melihat
	serombongan kendaraan unta terdiri dari tiga orang lewat.
 
	                  			Next >>>
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1