Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW

oleh Muhammad Husain Haekal

 [ Index | Bag. 1 | Bag. 2 ]

BAGIAN KEEMPATBELAS: 

ANTARA BADR DAN UHUD  

Muslimin dan Yahudi - 297; Perang Qainuqa' - 300; Yahudi keluar dari Medinah - 301; Quraisy bergerak - 303; Ekspedisi Sawiq - 303; Kabilah-kabilah bergerak lalu melarikan diri - 305; Hancurnya Safwan b. Umayya - 308.

	    
 
	PERISTIWA Badr itu telah menimbulkan kesan yang dalam sekali
	di Mekah, sebagaimana sudah kita lihat. Bila saja terdapat
	kesempatan, hasrat hendak membaias dendam terhadap Muhammad
	dan Muslimin itu besar sekali. Tetapi pengaruh yang timbul di
	Medinah ternyata lebih jelas dan lebih erat berhubungan dengan
	kehidupan  Muhammad  dan  Muslimin  bersama-sama. Sesudah
	peristiwa Badr, golongan Yahudi, orang-orang musyrik dan kaum
	munafik sudah merasakan sekali adanya kekuatan kaum Muslimin
	yang bertambah. Mereka melihat bahwa orang asing ini yang
	datang ke tempat mereka kurang dari dua tahun yang lalu pergi
	hijrah dari Mekah, kini tambah besar kewibawaannya dan tambah
	kuat pula kedudukannya, bahkan hampir menjadi orang yang
	menguasai seluruh penduduk Medinah, bukan hanya golongannya
	sendiri saja.
 
	Seperti sudah kita lihat orang-orang Yahudi sejak sebelum Badr
	sudah mulai menggerutu dan mengadakan bentrokan-bentrokan
	dengan pihak Muslimin, sehingga banyak peristiwa-peristiwa
	yang kalau tidak sampai meletus, seolah hanya karena masih
	adanya perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak itu. Itu
	pula sebabnya, begitu kaum Muslimin kembali dari Badr membawa
	kemenangan, beberapa kelompok di sekitar Medinah mulai saling
	bermain mata dan berkomplot. Mereka mulai  dihasut  dan
	dibuatkan sajak-sajak yang sifatnya membangkitkan semangat
	mereka. Dengan demikian, gelanggang revolusi itu kini pindah
	dari Mekah ke Medinah, dan dari bidang agama ke bidang
	politik. Jadi yang diperangi sekarang bukan hanya dakwah
	Muhammad dalam bidang agama saja, melainkan kewibawaan dan
	pengaruhnya juga membuat hati mereka jadi kecut. Faktor ini
	yang menyebabkan mereka berkomplot dan membuat rencana hendak
	membunuhnya
 
	Tetapi semua rahasia itu bukan tidak diketahui oleh Muhammad.
	Bahkan ia sudah mengetahui semua berita dan setiap rencana
	yang ditujukan kepadanya itu. Baik pada pihak Muslimin ataupun
	pihak Yahudi, dari hari ke hari, sedikit demi sedikit hati
	mereka sudah sarat oleh rasa kebencian. Satu sama lain tinggal
	lagi menunggu adanya bencana yang akan menimpa lawannya.
 
	Sampai pada waktu kaum Muslimin mendapat kemenangan di Badr,
	mereka masih merasa takut juga kepada penduduk Medinah. Mereka
	belum berani mengadakan serangan balasan apabila ada seorang
	Muslim yang diserang. Tatkala mereka sudah kembali membawa
	kemenangan itu seorang yang bernama Salim b. 'Umair telah
	mengambil tindakan sendiri terhadap Abu 'Afak (dari Banu 'Amr
	b. 'Auf), karena orang ini membuat sajak-sajak yang isinya
	menyerang Muhammad dan kaum Muslimin. Juga orang ini yang
	telah membakar semangat golongannya supaya memerangi Muslimin.
	Sampai pada waktu peristiwa Badr selesai ia masih terus
	menghasut orang.
 
	Suatu  malam  ketika angin sedang bertiup kencang Salim
	mendatangi Abu 'Afak. Ia sedang tidur di beranda rumahnya.
	Oleh Salim ditancapkannya pedangnya ke arah hatinya hingga
	menembus sampai ke pelaminan. Demikian juga 'Ashma, bt. Marwan
	(dari Banu Umayya b. Zaid). Wanita ini selalu memaki Islam,
	menyakiti hati dan mengerahkan orang supaya melawannya. Hal
	ini dilakukannya terus sampai pada waktu sesudah selesainya
	perang Badr. Pada suatu malam buta ia didatangi oleh 'Umair b.
	'Auf yang masuk sampai ke dalam rumahnya. Ia dikelilingi oleh
	anak-anaknya yang sedang tidur, ada pula yang sedang disusui.
	Sebenarnya penglihatan 'Umair lemah sekali. Ia meraba-raba
	dengan tangannya dan terpegang olehnya bayi yang sedang
	disusui itu. Dihalaunya bayi itu dari sisi ibunya, kemudian
	dipusatkannya pedangnya ke dada wanita itu sampai menembus
	punggungnya.
 
	Bila  'Umair  kemudian kembali dari tempat Nabi setelah
	menyampaikan berita itu, ia melihat anak-anaknya dan beberapa
	orang  sedang menguburkan wanita tersebut. Mereka datang
	menemuinya seraya bertanya:
 
	"Umair, kau yang membunuh wanita itu?"
 
	"Ya," jawabnya. "Jalankanlah tipu-muslihatmu itu terhadapku
	dan jangan lagi ditunda-tunda. Aku bersumpah demi Dia Yang
	memegang hidupku kalau kamu semua mengeluarkan kata-kata
	seperti wanita itu, akan kuhantam kamu dengan pedangku ini.
	Aku yang mati, atau kamu semua kubunuh."1
 
	Sikap 'Umair yang berani ini telah membawa akibat lahirnya
	Islam di tengah-tengah kabilah Banu Khatma itu. Suami Ashma'
	adalah dari kabilah ini juga. Dari golongan ini yang tadinya
	masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi, sekarang sudah berani
	mereka berterang-terang dan menggabungkan dia kedalam barisan
	dan bersama-sama dengan kaum Muslimin lainnya.
 
	Kiranya cukup kalau kita tambahkan atas dua macam peristiwa di
	atas ini dengan peristiwa matinya Ka'b b. Asyraf. Ketika
	mendengar matinya beberapa orang pemuka-pemuka Mekah, dialah
	orangnya yang mengatakan. "Mereka itu bangsawan-bangsawan Arab
	dan  pemimpin-pemimpin.  Sungguh,  kalau  Muhammad sampai
	mengalahkan mereka, maka lebih baik berkalang tanah daripada
	tinggal di atas bumi." Dia pula orangnya yang telah berangkat
	ke Mekah - setelah mendapat kabar yang pasti -mengerahkan
	orang untuk melawan Muhammad, menyanyikan sajak-sajak dan
	menangisi mereka yang terkubur dalam perigi. Dia juga orangnya
	yang kemudian setelah kembali ke Medinah berusaha mencumbu
	wanita-wanita Islam. Orang tahu betapa watak dan perangai
	orang Arab dalam hal ini, betapa mereka menghargai arti
	kehormatan ini. Untuk itu semangat mereka bangkit. Kaum
	Muslimin begitu marah. Mereka sudah sepakat hendak membunuh
	Ka'b. Beberapa orang dari mereka sudah berkumpul. Salah
	seorang di antara mereka mendatanginya sambil memancingnya
	dengan memburuk-burukkan Muhammad.
 
	"Kedatangan orang ini kemari membawa bencana," kata salah
	seorang. "Membuat orang-orang Arab saling bermusuhan dan
	berpecah-belah. Hubungan kerabat kita terputus, sanak-keluarga
	hilang dan orang melakukan perjalanan jauh jadi sukar."
 
	Setelah  saling  beramah-tamah dengan Ka'b, maka ia dan
	teman-temannya  minta  uang  kepada  Ka'b  dengan  jalan
	menggadaikan baju besinya. Ka'bpun setuju asal nanti dibawa.
	Ketika ia sedang berada di rumahnya yang agak jauh dari
	Medinah, pada waktu menjelang malam terdengar Abu Na'ila
	[salah seorang yang berkomplot] memanggilnya. Ia  keluar
	menghampirinya, sekalipun sudah diperingatkan oleh isterinya
	jangan keluar rumah pada waktu malam begitu. Kedua orang itu
	terus berjalan hingga bertemu dengan teman-teman Abu Na'ila.
	Ka'b tenteram saja tidak merasa takut. Mereka bersama-sama
	berjalan kaki hingga agak jauh dari tempat-tinggal Ka'b,
	sambil terus bercakap-cakap. Mereka bercerita tentang diri
	mereka sendiri dan betapa mereka itu mengalami kesukaran. Ka'b
	merasa makin tenang.
 
	Sementara mereka sedang berjalan itu Abu Na'ila meletakkan
	tangannya di atas kepala Ka'b, dan tangannya itu kemudian
	diciumnya.
 
	"Belum pernah aku mengalami malam seharum ini," katanya
 
	Setelah dilihatnya Ka'b tidak menaruh curiga lagi kepada
	mereka, kembali lagi Abu Na'ila meletakkan tangannya di rambut
	Ka'b, kemudian digenggamnya kedua pelipis orang itu seraya
	berkata:
 
	"Hantamlah musuh Tuhan ini!"
 
	Mereka menghantamnya dengan pedang, dan saat itu ia menemui
	ajalnya.
 
	Kejadian ini membuat pihak Yahudi bertambah cemas. Mereka
	semua merasa kuatir akan nasibnya sendiri. Tetapi sampai nyawa
	mereka melayangpun, mereka tidak juga mau berhenti mengecam
	Muhammad dan kaum Muslimin. Ada seorang wanita Arab datang ke
	pasar Yahudi Banu Qainuqa' dengan membawa perhiasan. Ia sedang
	duduk menghadapi tukang emas. Mereka berusaha supaya ia
	memperlihatkan mukanya. Tapi wanita itu menolak. Tiba-tiba
	datang  seorang  Yahudi  dengan diam-diam dari belakang.
	Disematkannya ujung baju wanita itu dengan sebatang penyemat
	ke punggungnya, dan bila wanita itu berdiri, maka tampaklah
	auratnya. Mereka ramai-ramai menertawakannya. Wanita  itu
	menjerit-jerit.  Waktu itu juga seorang laki-laki Muslim
	langsung menerkam tukang emas tersebut - seorang orang Yahudi,
	lalu  dibunuhnya.  Orang-orang  Yahudi  yang lain datang
	ramai-ramai mengikat laki-laki Muslim itu lalu mereka bunuh
	juga.

	Sekarang keluarga Muslim ini minta bantuan kaum Muslimin dalam
	menghadapi pihak Yahudi, yang selanjutnya sampai  timbul
	bencana besar antara mereka dengan pihak Yahudi Banu Qainuqa'.
 
	Kemudian Muhammad minta kepada mereka ini supaya jangan lagi
	mengganggu kaum Muslimin  dan  supaya  tetap  memelihara
	perjanjian perdamaian dan ko-eksistensi yang sudah ada. Kalau
	tidak mereka akan mengalami nasib seperti Quraisy. Akan tetapi
	peringatan ini oleh mereka diremehkan. Malah mereka menjawab:
 
	"Muhammad, jangan kau tertipu karena kau sudah berhadapan
	dengan suatu golongan yang tidak punya pengetahuan berperang
	sehingga engkau mendapat kesempatan mengalahkan mereka. Tetapi
	kalau sudah kami yang memerangi kau, niscaya akan kau ketahui,
	bahwa kami inilah orangnya."
 
	Jika sudah begitu, maka tak ada jalan lain kecuali harus
	memerangi mereka juga. Kalau tidak, kaum  Muslimin  dan
	kedudukan mereka di Medinah akan runtuh, dan selanjutnya akan
	menjadi bahan cerita pihak Quraisy, sesudah pihak Quraisy
	sebelum itu menjadi bahan cerita orang-orang Arab.
 
	Kaum Muslimin sekarang bertindak dan mengepung orang-orang
	Yahudi Banu Qainuqa' berturut-turut selama limabelas hari di
	tempat mereka sendiri. Tak ada orang yang dapat keluar dari
	mereka itu, juga tak ada orang yang dapat masuk membawakan
	makanan. Tak ada jalan lain lagi mereka sekarang harus tunduk
	kepada undang-undang Muhammad, menyerah kepada ketentuannya.
	Lalu  mereka  menyerah.  Sesudah  bermusyawarah  dengan
	pemuka-pemuka Muslimin, Muhammad menetapkan akan membunuh
	mereka itu semua.
 
	Akan tetapi lalu datang Abdullah b. Ubayy b. Salul - orang
	yang bersekutu baik dengan Yahudi maupun dengan Muslimin.
 
	"Muhammad," katanya.  "Hendaklah  berlaku  baik  terhadap
	pengikut-pengikutku."
 
	Nabi  tidak  segera  menjawab.  Lalu  diulangnya  lagi
	permintaannya. Tetapi Nabi menolak. Orang itu memasukkan
	tangannya ke saku baju besi Muhammad. Muhammad berubah air
	mukanya. Lalu katanya:
 
	"Lepaskan!" Ia marah. Kemarahannya itu tampak terbayang di
	wajahnya. Kemudian diulanginya lagi dengan nada suara yang
	masih membayangkan kemarahan. "Lepaskan! Celaka kau!"
 
	"Tidak akan kulepaskan sebelum kau bersikap baik terhadap
	pengikut-pengikutku. Empat ratus orang tanpa baju besi dan
	tiga ratus orang dengan baju besi telah merintangi aku
	melakukan perang habis-habisan, dan kau babat mereka dalam
	satu hari! Sungguh aku kuatir akan timbul bencana."
 
	Sampai pada waktu itu Abdullah adalah orang yang masih
	mempunyai kekuasaan atas orang-orang musyrik dari kalangan Aus
	dan Khazraj, meskipun kekuasaan ini, dengan adanya kekuatan
	kaum Muslimin telah menjadi lemah.

	Melihat desakan orang itu yang demikian rupa, Nabi kembali
	menjadi tenang. Apalagi setelah 'Ubada bin'sh-Shamit datang
	kepadanya bicara seperti pembicaraan Ibn Ubayy. Ketika itu ia
	berpendapat akan memberikan belas kasihannya kepada Abdullah
	b. Ubayy, dan kepada orang-orang musyrik pengikut-pengikut
	Yahudi supaya dengan budi kebaikannya dan rasa kasihannya itu
	mereka akan merasa berhutang budi kepadanya. Akan tetapi,
	sebagai akibat perbuatan mereka sendiri Banu Qainuqa' harus
	mengosongkan kota Medinah.
 
	Ibn Ubayy ingin bicara sekali lagi dengan Muhammad mengenai
	keadaan mereka yang masih ingin menetap disana itu. Tetapi
	salah seorang dari kalangan Islam berhasil mencegah adanya
	pertemuan Ibn Ubayy dengan Muhammad. Mereka lalu bertengkar
	sehingga kepala Abdullah kena pukul. Ketika itu Banu Qainuqa'
	berkata: "Kami bersumpah tidak lagi akan tinggal di kota ini
	sesudah kepala Ibn Ubayy dipukul sedang kami tidak dapat
	membelanya."
 
	Dengan demikian, setelah mereka tunduk dan menyerah hendak
	meninggalkan Medinah, 'Ubada membawa mereka itu ke Wadi'l-Qura
	dengan meninggalkan perlengkapan senjata dan alat-alat tukang
	emas yang mereka pergunakan. Di tempat ini lama mereka
	tinggal, dan dari sini barang-barang mereka semua mereka bawa.
	Mereka menuju ke arah utara sampai di Adhri'at di perbatasan
	Syam. Di tempat inilah mereka menetap. Atau mungkin juga
	mereka tertarik ingin ke sebelah utara lagi ke Tanah yang
	Dijanjikan (Palestina) yang selalu menjadi idaman orang-orang
	Yahudi.
 
	Kekuasaan orang-orang Yahudi di Medinah menjadi lemah sekali
	setelah Banu Qainuqa' meninggalkan kota ini. Sebahagian besar
	orang-orang Yahudi yang disebut-sebut dari Medinah ini, mereka
	tinggal jauh di Khaibar dan Wadi'l-Qura. Hasil inilah yang
	menjadi tujuan Muhammad dengan mengosongkan mereka itu. Ini
	adalah suatu langkah politik yang sungguh cemerlang dalam
	memperlihatkan kebijaksanaan dan pandangan yang jauh itu. Ini
	juga merupakan suatu pendahuluan yang tidak bisa tidak akan
	mempunyai pengaruh politik yang kelak akan berjalan sesuai
	dengan garis yang telah ditentukan oleh Muhammad. Dalam
	mempersatukan sesuatu kota yang paling berbahaya adalah adanya
	pertentangan golongan. Apabila sengketa golongan-golongan ini
	harus terjadi juga, maka harus pula berakhir pada adanya
	kemenangan satu golongan atas golongan lainnya yang juga
	berarti akan berkesudahan dengan menguasainya.
 
	Ada beberapa penulis sejarah yang telah mengecam tindakan kaum
	Muslimin terhadap orang-orang Yahudi itu, dengan anggapan
	bahwa kisah wanita Islam yang pergi kepada tukang emas itu
	akan mudah saja penyelesaiannya selama yang terbunuh itu
	seorang dari pihak Islam dan seorang pula dari pihak Yahudi.
	Sebenarnya dapat saja kita menolak pendapat ini  dengan
	mengatakan, bahwa terbunuhnya seorang Yahudi dan seorang
	Muslim itu belum dapat menghapus coreng penghinaan terhadap
	kaum Muslimin yang disebabkan oleh pribadi wanita yang telah
	dipermainkan oleh orang Yahudi itu. Bagi orang Arab, melebihi
	bangsa  manapun, masalah semacam ini dapat mengakibatkan
	timbulnya huru-hara, dapat menimbulkan peperangan antara dua
	kabilah atau dua golongan selama bertahun-tahun hanya karena
	soal semacam itu saja. Dalam sejarah Arab contoh-contoh serupa
	itu sudah cukup pula dikenal terutama oleh mereka yang pernah
	mempelajarinya
 
	Tetapi, disamping pertimbangan ini masih ada pertimbangan lain
	yang lebih penting lagi. Peristiwa seorang wanita yang telah
	menyebabkan terkurungnya Banu Qainuqa, dan terusirnya mereka
	dari Medinah, adalah sama seperti terbunuhnya putera mahkota
	Austria di Sarayevo dalam tahun 1914 yang telah menyebabkan
	pecahnya Perang Dunia dan melibatkan seluruh benua Eropa.
	Soalnya hanyalah sepercik api yang menyala, yang kemudian
	membakar hati kaum Muslimin dan Yahudi bersama-sama demikian
	rupa, sehingga akhirmya dapat menimbulkan letusan serta segala
	akibat yang timbul karenanya.
 
	Sebenarnya, adanya orang-orang Yahudi, adanya orang musyrik
	dan orang-orang munafik di Medinah, di samping orang-orang
	Islam, telah memperkuat timbulnya perpecahan itu. Dari segi
	politik, Medinah merupakan sebuah kawah yang tidak bisa tidak
	pasti akan meletus. Jadi, terkepungnya Banu Qainuqa, dan
	dikeluarkannya mereka dari Medinah adalah gejala pertama
	kearah timbulnya letusan itu.
 
	---------------------------------------------
	S E J A R A H  H I D U P  M U H A M M A D
 
	oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
	diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah
 
	Penerbit PUSTAKA JAYA
	Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
	Cetakan Kelima, 1980
 
	Seri PUSTAKA ISLAM No.1