NAMA-NAMA SYURGA DAN NERAKA


Tingkatan dan nama-nama syurga ialah :- 

1. Firdaus 

2. Syurga 'Adn 

3. Syurga Na'iim 

4. Syurga Na'wa 

5. Syurga Darussalaam 

6. Daarul Muaqaamah 

7. Al-Muqqamul Amin 

8. Syurga Khuldi 

Sedangkan tingkatan dan nama-nama neraka adalah :- 

1. Neraka Jahannam 

2. Neraka Jahiim 

3. Neraka Hawiyah 

4. Neraka Wail 

5. Neraka Sa'iir 

6. Neraka Ladhaa 

7. Neraka Saqar 

8. Neraka Hutomah